22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lâ yus-elu ‘ammâ yef’alu vehum yus-elûn(e)

O (Allah) yaptığından (dolayı asla) mesul tutulamaz... Oysa onlar (bütün kullar) ise sorguya çekileceklerdir.

Yaptığından sorulmaz ona, fakat onlardır sorumlu olanlar, sorguya çekilenler.

Allah'a yaptığından dolayı sorulmaz, ama o insanlar, yaptıklarından mutlaka Allah tarafından sorguya çekileceklerdir.

O yaptıklarından sorumlu değildir. Onlar ise hesaba, sorguya çekilecekler.*

O yaptığından sorumlu tutulmaz; oysa onlar sorumlu tutulurlar.

O, yaptıklarından sorulmaz, oysa onlar sorguya çekilirler.

Allah, yaptığından sorumlu olmaz; kullar ise sorumlu olurlar.

O, yaptıklarından sorumlu tutulmaz. Fakat onlar sorguya çekilirler.

Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz, onlar ise sorguya çekileceklerdir.

Yaptığından O sorulmaz, onlarsa sorulurlar yaptıklarından

(Allah,) yaptıklarından sorumlu tutulmaz (O'na kimse hesap soramaz), oysa onlar (yaptıkları yüzünden) sorguya çekilirler. *

O, yaptığından sorumlu değildir, onlar ise sorumlu tutulacaklardır.

O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.

Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz; onlar ise sorguya çekileceklerdir.

O, yaptığından sorulmaz; fakat onlar sorulurlar.

O, yaptığından sorumlu olmaz, onlar ise sorumlu tutulacaklardır.

O yaptığından mes'ul olmaz onlar ise mes'uldürler

O, yaptıklarından dolayı sorgulanamaz. Ama onlar yaptıklarının hesabını vereceklerdir.

O, yapacağından mes'ûl olmaz, fakat onlar mes'ûl olurlar.

(O,) yapmakta olduğundan suâl olunmaz; onlar ise sorguya çekileceklerdir.

Yüce Allah, yaptığı hiçbir şeyden dolayı sorgulanamaz, ama onlar yaptıklarından sorulur.

O, işlemiş olduğu işten sorulmaz, bilâkis onlar sorulurlar.

O, yaptıklarından sorulmaz, oysa onlar sorguya çekilirler.

O, yaptıklarından dolayı kimseye hesap vermez fakat O’nun dışındaki tüm varlıklar, yaptıklarından Allah’a karşı sorumludurlar.

Yapacağı şeylerden sorguya çekilmez; ama onlar sorguya çekilir.

(Allah) yaptığından sorumlu tutulamaz; onlar ise sorguya çekileceklerdir.

Allah’a yaptıklarının hesabı asla sorulamaz, oysa o (ilâhlar, Allah tarafından) sorguya çekilirler.

O edip-eylediği şeylerden ötürü sorguya çekilemez; ama onlar (mutlaka) sorgulanacaklar:

O yaptıklarından dolayı asla sorgulanamaz ama onlar sorgulanacaklar. 18/49, 22/14- 18, 36/54

O, yaptıklarından dolayı asla sorgulanamaz; fakat onlar her daim sorgulanırlar.[2698]*

Allah Teâlâ yapacağından sual olunmaz. Onlar ise sual olunur.

O, yaptıklarından sorumlu değildir. O'nu sorguya çekecek kimse yoktur, ama insanlar mutlaka sorgulanacaklardır. [15, 92-93; 23, 88]

O, yaptığından sorulmaz, ama onlar, sorulurlar.*

Allah’a ne yaptığı sorulamaz, ama onlara sorulacaktır.

O, yaptığından hesaba çekilmez, fakat onlar hesaba çekilirler.

Onun yaptıklarından sual olunmaz; onlar ise hesaba çekileceklerdir.

O, yaptığından hesaba çekilmez ama onlar hesaba çekilirler.

śorılmaz andan kim eyler daħı [170b] anlar śorılurlar.

Ṣorulmaz Tañrı Ta‘ālā işledügi işlerden ve anlar ṣorulurlar.

(Allah) gördüyü işlər barəsində sorğu-sual olunmaz; onlar (bütün bəndələr) isə (tutduqları əməllərə görə) sorğu-sual ediləcəklər.

He will not be questioned as to that which He doeth, but they will be questioned.

He cannot be questioned for His acts, but they(2683) will be questioned (for theirs).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.