17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 108. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul innemâ yûhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhun vâhid(un)(s) fehel entum muslimûn(e)

De ki: Bana, mabudumuzun, bir tek mabut olduğu vahyedildi ancak, Müslüman oluyor musunuz siz de?

De ki: "Gerçekten Bana: Sizin İlahınız yalnızca bir tek İlahtır diye vahyolunuyor; artık siz Müslüman olacak (davetime ve tebliğ ettiklerime uyacak) mısınız (söyleyin)?”

Ey peygamber! Bütün insanlığa haykırarak de ki: Bana gerçek ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor, siz de bu gerçeğe boyun eğip teslim olmaz mısınız?

“Bana, kesinlikle, sizin ilâhınızın bir tek tanrı olduğu vahyolunuyor. Artık bu ilâhî vahyi kabullenip, bir ilâha kulluk ve ibadeti benimsiyor, İslâm'da karar kılıyor musunuz?” diye ilan et.*

De ki: "Bana sizin ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?"

De ki: 'Gerçekten bana: -Sizin ilahınız yalnızca bir tek ilahtır' diye vahyolunuyor; artık siz müslüman olacak mısınız?'

De ki, bana ancak şöyle vahy olunuyor: “- İlâhınız, ancak bir İlâh'dır. Şimdi siz (ey müşrikler), müslüman oluyor musunuz?”

De ki: “İlahınız bir tek ilahtır diye bana vahyediliyor. Artık teslim olacak mısınız?”

De ki: “Bana, Tanrınız ancak bir tek tanrıdır” diye vahyolunuyor. O'na teslim olacak mısınız?

Diyesin ki: «Bana ancak vahiy olunur, Tanrınız bir Tanrıdır, İslâm değil misiniz?»

De ki: “Bana ancak, ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Hala Hakka teslim ol(up putperestliği bırak)mayacak mısınız?”

Ânlara di ki: "Sizin Allâhınızın yegâne Allâh oldığı bana vahy olundı, âna îmân idiyor mısınız?"

De ki: "Doğrusu tanrınızın tek bir Tanrı olduğu bana şüphesiz vahyolundu. Artık müslüman olacak mısınız?"

De ki: “Bana ancak, ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyolunuyor. Artık müslüman oluyor musunuz?”

De ki: Bana sadece, sizin ilâhınızın ancak bir tek Allah olduğu vahyedildi. Hâla müslüman olmayacak mısınız?

De ki, "Sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyediliyor. Artık teslim olacak mısınız?"

De ki, bana ancak şöyle vahyolunuyor: "İlâhınız ancak tek bir ilâhtır. Şimdi siz artık müslüman oluyor musunuz?"

De ki: bana sade vahyolunuyor ki: ilâhınız ancak bir ilâhdır, şimdi siz müsliman oluyor musunuz?

De ki: “Bana, sizin ilâhınızın ancak tek bir ilâh olduğu vahyolundu. Artık O'na teslim olacak mısınız?”

De ki: «Bana sâde Tanrınızın ancak bir Tanrı olduğu vahy olunuyor. Artık siz (bu vech ile) müslüman oluyor musunuz»?

De ki: “Bana sâdece, sizin İlâhınızın ancak bir tek İlâh olduğu vahyediliyor. Şimdi siz Müslüman kimseler (olacak) mısınız?”

İnsanlara deki “Bana, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahy ediliyor. Şimdi siz buna teslim olup, kabul edenlerden misiniz?”

De ki: "işte benim gönlüme bildirilen şudur: Gerçekten tanrınız bir tek tanrıdır. Artık siz de kendinizi Ona veriyor musunuz?"

Onlara de ki bana «— Mabudunuz tek bir mabuttur» diye vahiy olunuyor. Artık bu vahyin muktezasına münkat mısınız?

De ki: “Gerçekten bana, sizin ilahınız yalnızca bir tek ilahtır” diye vahyolunuyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?”

O hâlde, tüm insanlığa seslenerek de ki: “Dinleyin, ey insanlar! Bana ancak, ilâhınızın eşi ve ortağı olmayan tek bir İlâh olduğu bildirilmiştir; o hâlde, siz de Müslüman olarak Rabb’inize yürekten boyun eğmek istemez misiniz?”

De ki: -“Bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor.
Siz artık kabul edip teslim olacak mısınız?”.

De ki: “Bana ‘ilahınızın tek bir ilah olduğu’ vahyolunuyor. O’na boyun eğecek misiniz?”

Onlara (seni de ilâhlaştırmamaları için): “Gerçekten bana, ‘sizin ilâhınız yalnızca bir tek ilâh (olan Allah)’tır, artık Müslüman olacak mısınız? (yoksa olmayacak mısınız?)’ diye vahyolunuyor.” de.

De ki: “Bana yalnızca, 103 tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyedildi; o halde artık O'na boyun eğecek misiniz?”

De ki: – Bana vahyolunan ancak şu ki, sizin ilahınız tek bir ilahtır, artık siz de bu gerçeği kabul edip Müslüman oldunuz değil mi? 4/125, 10/71- 72, 11/12...14, 22/78, 41/33

De ki: “Bana vahyolunan her şeyin (özü) yalnız ve yalnızca ‘ilahınızın bir tek ilâh olduğu’ yalın gerçeğidir: şu halde artık siz O’na teslim olacak mısınız?”

De ki: «Bana muhakkak vahyolunuyor ki, sizin ilâhınız, şüphe yok bir ilâhtır. Artık siz İslâmiyet'i kabul etmiş kimseler misiniz?»

De ki: “Bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahyolunuyor “Sizin ilahınız tek İlahtır. Hâlâ mı O'na teslim olmayacaksınız? ” [14, 28-29; 41, 44; 2, 185]

De ki: "Bana, Tanrınız, ancak bir tek Tanrıdır; diye vahyolunur. O'na teslim ol(up putperestliği bırak)cak mısınız?

De ki “Bana, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Artık O’na teslim olursunuz değil mi?”

De ki:-Ancak bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Siz de ona teslim oldunuz mu?

De ki: Bana, tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyedilmiştir. Artık hakka teslim oluyor musunuz?

De ki: "Bana şu vahyediliyor: "Tanrınız ancak bir tek tanrıdır. Peki, siz, müslümanlar/Allah'a teslim olanlar mısınız?"

eyit “bayıķ vaḥy olındı baña kim bayıķ Tañrı’ñuz bir Tañrı’dur. iy siz müsülmānlar misiz.”

Eyit yā Muḥammed: Baña vaḥy olur ki sizi yaradan bir Allāhdur, andanözge tañrı yoḳdur. Pes niçün siz Müselmān olmazsız?

(Müşriklərə) de ki, mənə, həqiqətən, belə vəhy olunur: “Sizin tanrınız ancaq bir olan Allahdır. Bundan sonra (Ona) itaət etməyə (müsəlman olmağa) boyun qoyacaqsınızmı?”

Say: It is only inspired in me that your God is One God. Will ye then surrender (unto Him)!

Say: "What has come to me by inspiration is that your Allah is One Allah. will ye therefore bow to His Will (in Islam)?"(2763)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.