7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 108. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul innemâ yûhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhun vâhid(un)(s) fehel entum muslimûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

De ki: "Gerçekten Bana: Sizin İlahınız yalnızca bir tek İlahtır diye vahyolunuyor; artık siz Müslüman olacak (davetime ve tebliğ ettiklerime uyacak) mısınız? (söyleyin.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

De ki: Bana, mabudumuzun, bir tek mabut olduğu vahyedildi ancak, Müslüman oluyor musunuz siz de?

Abdullah Parlıyan Meali

Ey peygamber! Bütün insanlığa haykırarak de ki: Bana gerçek ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor, siz de bu gerçeğe boyun eğip teslim olmaz mısınız?

Ahmet Tekin Meali

“Bana, kesinlikle, sizin ilâhınızın bir tek tanrı olduğu vahyolunuyor. Artık bu ilâhî vahyi kabullenip, bir ilâha kulluk ve ibadeti benimsiyor, İslâm'da karar kılıyor musunuz?” diye ilan et.*

Ahmet Varol Meali

De ki: "Bana sizin ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?"

Ali Bulaç Meali

De ki: 'Gerçekten bana: -Sizin ilahınız yalnızca bir tek ilahtır' diye vahyolunuyor; artık siz müslüman olacak mısınız?'

Ali Fikri Yavuz Meali

De ki, bana ancak şöyle vahy olunuyor: “- İlâhınız, ancak bir İlâh'dır. Şimdi siz (ey müşrikler), müslüman oluyor musunuz?”

Bahaeddin Sağlam Meali

De ki: “İlahınız bir tek ilahtır diye bana vahyediliyor. Artık teslim olacak mısınız?”

Bayraktar Bayraklı Meali

De ki: “Bana, Tanrınız ancak bir tek tanrıdır” diye vahyolunuyor. O'na teslim olacak mısınız?

Besim Atalay Meali (1962)

Diyesin ki: «Bana ancak vahiy olunur, Tanrınız bir Tanrıdır, İslâm değil misiniz?»

Cemal Külünkoğlu Meali

De ki: “Bana ancak, ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Hala Hakka teslim ol(up putperestliği bırak)mayacak mısınız?”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

De ki: "Doğrusu tanrınızın tek bir Tanrı olduğu bana şüphesiz vahyolundu. Artık müslüman olacak mısınız?"

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

De ki: “Bana ancak, ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyolunuyor. Artık müslüman oluyor musunuz?”

Diyanet Vakfı Meali

De ki: Bana sadece, sizin ilâhınızın ancak bir tek Allah olduğu vahyedildi. Hâla müslüman olmayacak mısınız?

Edip Yüksel Meali

De ki, "Sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyediliyor. Artık teslim olacak mısınız?"

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

De ki, bana ancak şöyle vahyolunuyor: "İlâhınız ancak tek bir ilâhtır. Şimdi siz artık müslüman oluyor musunuz?"

Elmalılı Meali (Orijinal)

De ki: bana sade vahyolunuyor ki: ilâhınız ancak bir ilâhdır, şimdi siz müsliman oluyor musunuz?

Erhan Aktaş Meali

De ki: “Bana, sizin ilâhınızın ancak tek bir ilâh olduğu vahyolundu. Artık O'na teslim olacak mısınız?”

Hasan Basri Çantay Meali

De ki: «Bana sâde Tanrınızın ancak bir Tanrı olduğu vahy olunuyor. Artık siz (bu vech ile) müslüman oluyor musunuz»?

Hayrat Neşriyat Meali

De ki: “Bana sâdece, sizin İlâhınızın ancak bir tek İlâh olduğu vahyediliyor. Şimdi siz Müslüman kimseler (olacak) mısınız?”

İlyas Yorulmaz Meali

İnsanlara deki “Bana, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahy ediliyor. Şimdi siz buna teslim olup, kabul ediyor musunuz?”

İsmail Hakkı İzmirli

Onlara de ki bana «— Mabudunuz tek bir mabuttur» diye vahiy olunuyor. Artık bu vahyin muktezasına münkat mısınız?

Kadri Çelik Meali

De ki: “Gerçekten bana, sizin ilahınız yalnızca bir tek ilahtır” diye vahyolunuyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?”

Mahmut Kısa Meali

O hâlde, tüm insanlığa seslenerek de ki: “Dinleyin, ey insanlar! Bana ancak, ilâhınızın eşi ve ortağı olmayan tek bir İlâh olduğu bildirilmiştir; o hâlde, siz de Müslüman olarak Rabb’inize yürekten boyun eğmek istemez misiniz?”

Mehmet Türk Meali

Onlara (seni de ilâhlaştırmamaları için): “Gerçekten bana, ‘sizin ilâhınız yalnızca bir tek ilâh (olan Allah)’tır, artık Müslüman olacak mısınız? (yoksa olmayacak mısınız?)’ diye vahyolunuyor.” de.

Muhammed Esed Meali

De ki: “Bana yalnızca, 103 tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyedildi; o halde artık O'na boyun eğecek misiniz?”

Mustafa Çavdar Meali

De ki: – Bana vahyolunan ancak şu ki, sizin ilahınız tek bir ilahtır, artık siz de bu gerçeği kabul edip Müslüman oldunuz değil mi? 4/125, 10/71- 72, 11/12...14, 22/78, 41/33

Mustafa İslamoğlu Meali

De ki: “Bana vahyolunan her şeyin (özü) yalnız ve yalnızca ‘ilahınızın bir tek ilâh olduğu’ yalın gerçeğidir: şu halde artık siz O’na teslim olacak mısınız?”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

De ki: «Bana muhakkak vahyolunuyor ki, sizin ilâhınız, şüphe yok bir ilâhtır. Artık siz İslâmiyet'i kabul etmiş kimseler misiniz?»

Suat Yıldırım Meali

De ki: “Bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahyolunuyor “Sizin ilahınız tek İlahtır. Hâlâ mı O'na teslim olmayacaksınız? ” [14, 28-29; 41, 44; 2, 185]

Süleyman Ateş Meali

De ki: "Bana, Tanrınız, ancak bir tek Tanrıdır; diye vahyolunur. O'na teslim ol(up putperestliği bırak)cak mısınız?

Süleymaniye Vakfı Meali

De ki “Bana, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Artık O’na teslim olursunuz değil mi?”

Şaban Piriş Meali

De ki:-Ancak bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Siz de ona teslim oldunuz mu?

Ümit Şimşek Meali

De ki: Bana, tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyedilmiştir. Artık hakka teslim oluyor musunuz?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

De ki: "Bana şu vahyediliyor: "Tanrınız ancak bir tek tanrıdır. Peki, siz, müslümanlar/Allah'a teslim olanlar mısınız?"

Eski Anadolu Türkçesi

eyit “bayıķ vaḥy olındı baña kim bayıķ Tañrı’ñuz bir Tañrı’dur. iy siz müsülmānlar misiz.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Müşriklərə) de ki, mənə, həqiqətən, belə vəhy olunur: “Sizin tanrınız ancaq bir olan Allahdır. Bundan sonra (Ona) itaət etməyə (müsəlman olmağa) boyun qoyacaqsınızmı?”

M. Pickthall (English)

Say: It is only inspired in me that your God is One God. Will ye then surrender (unto Him)!

Yusuf Ali (English)

Say: "What has come to me by inspiration is that your Allah is One Allah. will ye therefore bow to His Will (in Islam)?"(2763)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.