17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 107. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ erselnâke illâ rahmeten lil’âlemîn(e)

Ve biz seni, ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

(Ey Nebim!) Biz Seni (ve Kur’an-ı Kerim’i) bütün âlemlere (ve dönemlere) rahmet (vesilesi ve selamet rehberi) olarak gönderdik.

Bunun içindir ki ey peygamber! Biz seni, ancak alemlere rahmet olmak üzere gönderdik.

Yâ Muhammed, rahmetimizin ve merhametimizin gereği, biz seni kesinlikle bütün âlemlerin, insanların ve cinlerin, varlıkların tamamının hayrına, haklarının korunması için özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere, rahmet peygamberi olarak görevlendirip gönderdik.

Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik.

Seni de (ey Rasûlüm), ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

Evet, Biz seni (İslam’ı,) ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

Biz seni ancak âlemlere merhametimiz gereği gönderdik.

Biz gönderdik seni ancak, âlemlere rahmet olarak

Ve (bunun içindir ki, ey Resul!) biz seni, yalnızca âlemlere (insanlara) rahmetimizin bir vesilesi olarak gönderdik.*

Yâ Muhammed! Biz seni ancak ’âleme rahmet olmak üzere gönderdik.

Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

(Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.

Biz seni tüm halklara bir rahmet olarak gönderdik

(Ey Muhammed!) biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

Ve seni sâde âlemîne rahmet olarak göndermişizdir

Biz, seni bütün insanlık için sadece bir rahmet olarak gönderdik.

Biz, seni (Habîbim) âlemlere (başka bir şey için değil) ancak rahmet için gönderdik.

(Ey Resûlüm!) (Biz) seni ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik.(1)*

Biz seni tüm âlemler için, bir rahmet elçisi olarak gönderdik.

Biz seni bütün insanlar için bir esirgeme olsun diye gönderdik.

Biz seni ancak cihana rahmet olmak üzere gönderdik.

Biz seni âlemler için sadece bir rahmet olarak gönderdik.

Ey Muhammed! Biz seni başka bir amaçla değil, ancak âlemlere rahmet ve bereketimizi ihsan etmek ve böylece, insanlığı inkâr ve cehâlet karanlığından kurtararak dünya ve âhirette mutluluğa ulaştırmak için gönderdik.

Seni de Âlemler’e ancak rahmet olarak gönderdik.

Biz seni ancak âlemlere rahmet(imiz) için gönderdik. [*]*

(Ey Muhammed!) Biz, seni âlemler (deki tüm akıllı varlıklar) için ancak bir rahmet¹ olarak gönderdik.*

Ve [bunun içindir ki, ey Peygamber,] Biz seni yalnızca, bütün âlemlere 102 rahmetimiz[in bir işareti] olarak gönderdik.

Biz seni ancak bütün toplumlara rahmet olarak gönderdik. 6/104...107, 7/203, 9/61, 10/57, 44/5- 6

İşte bu yüzden (ey Rasul), Biz seni bütün insanlığa,[2782] sadece bir rahmet olarak gönderdik.[2783]*

Ve seni başka değil, bütün âlemlere bir rahmet olmak için gönderdik.

İşte bunun içindir ki ey Resulüm, Biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik! *

(Ey Muhammed) Biz seni ancak alemlere rahmet için gönderdik.

Seni elçi olarak göndermemiz çağdaşların için ve daha sonrakiler için bir ikramdır.

Seni ancak insanlığa rahmet olarak gönderdik.

Biz seni ancak âlemlere(21) rahmet olarak gönderdik.*

Ve biz seni ancak âlemlere bir merhamet/bir sevgi olman dışında bir şey için göndermedik.

daħı viribimedük seni illā raḥmet 'ālemlere.

Daḫı biz seni göndermedük, illā raḥmet olmaġ‐ıçun ‘ālemlere.

Səni də (Ya Rəsulum!) aləmlərə (bütün insanlara və cinlərə) ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. (Sən təkcə insanlara deyil, eyni zamanda cinlərə də peyğəmbər göndərilmisən. Bütün aləmlər əhli, o cümlədən göydəki mələklər, yerdəki insanlar və cinlər sənin vücudunla şərəfə nail olurlar. Sənin sayəndə günahkarlara möhlət verilmiş, hətta səni inkar edənlərin belə cəzası qiyamətə qədər tə’xirə salınmışdır. Mö’minlər isə sənə iman gətirməklə dünyada böyük savab qazanıb axirətdə yüksək dərəcələrə, əbədi səadətə nail olacaqlar).

We sent thee not save as a mercy for the peoples.

We sent thee not, but as a Mercy for all creatures.(2762)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.