7 Mayıs 2021 - 25 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 98. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnemâ ilâhukumu(A)llâhu-lleżî lâ ilâhe illâ hu(ve)(c) vesi’a kulle şey-in ‘ilmâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

“Sizin (tek ve gerçek) İlahınız sadece Allah'tır ki, O'nun dışında İlah yoktur. O, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Mabudunuz, ancak Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak; bilgisi, her şeye şamildir.

Abdullah Parlıyan Meali

“Size gelince ey İsrailoğulları! Sizin biricik ilahınız, kendisinden başka gerçek ilah olmayan Allah'tır. Sınırsız bilgisiyle herşeyi kuşatan O'dur.”

Ahmet Tekin Meali

“Sizin ilâhınız, kendisinden başka tanrı olmayan, Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.

Ahmet Varol Meali

Sizin ilâhınız ancak kendinden başka ilâh olmayan Allah'tır. O ilim yönünden her şeyi kuşatmıştır."

Ali Bulaç Meali

'Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. O, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Sizin İlâh'ınız, kendisinden başka hiç ilâh bulunmıyan ancak Allah'dır. O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Mabudunuz yalnızca O Allah’tır ki, O’ndan başka ibadet edilecek hiçbir mabud yoktur. O her şeyi ilmiyle kuşatmıştır.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Sizin tanrınız yalnızca, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.”

Besim Atalay Meali (1962)

«Kendisinden özge Tanrı olmıyan Allah, sizin Tanrınızdır, her şeyi bilimce O kaplamıştır»

Cemal Külünkoğlu Meali

Sizin ilâhınız ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tır. O, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sizin Tanrınız, ancak, O'ndan başka tanrı olmayan Allah'tır. İlmi her şeyi içine almıştır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Sizin ilâhınız ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.

Diyanet Vakfı Meali

Sizin ilâhınız, yalnızca, kendisinden başka ilâh olmayan Allah'tır. O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.

Edip Yüksel Meali

Tanrınız, kendisinden başka tanrı olmayan ALLAH'tır. Bilgisi her şeyi içine almıştır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sizin ilâhınız, ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'dır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

sizin ilâhınız ancak o Allahdır ki ondan başka ilâh yok, o ılmi ile her şey'i kuşatmıştır

Erhan Aktaş Meali

Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. Kuşkusuz, O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.

Hasan Basri Çantay Meali

Ancak sizin Tanrınız kendisinden başka hiçbir Tanrı bulunmayan Allahdır. Onun ilmi her şey'i kuşatmışdır.

Hayrat Neşriyat Meali

Sizin İlâhınız, ancak kendisinden başka ilâh olmayan Allah'dır. (O) herşeyi ilmen kuşatmıştır.(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Kavmine dönüp “Sizin ilahınız, kendisinden başka ilah olmayan yalnızca Allahdır. O
un bilgisi her şeyi kuşatmıştır” dedi.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Sizin tapacağınız yalnız Tanrı/dır, O/ndan başka tapacak yoktur O, her şeyi ilmiyle kaplamıştır.

Kadri Çelik Meali

“Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır; O'nun dışında ilah yoktur. O, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır.”

Mahmut Kısa Meali

O hâlde, ey İsrail Oğulları! Sizin ilâhınız ancak Allah’tır ki, O’ndan başka tanrı yoktur; O’nun bilgisi, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.”

Mehmet Okuyan Meali

Sizin ilahınız, kendisinden başka ilah olmayan Allah ır. O
un ilmi her şeyi kapsamıştır.”

Mehmet Türk Meali

(Ve devamla): “Sizin tek ilâhınız; kendisinin dışında ilâh olmayan, bilgisiyle her şeyi kuşatan Allah’tır.” (dedi.)

Muhammed Esed Meali

(Size gelince, ey İsrailoğulları!) Sizin biricik tanrınız, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır; sınırsız bilgisiyle her şeyi kuşatan O'dur!”

Mustafa Çavdar Meali

Şunu unutmayın ki sizin ilahınız ancak, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. Zira O’nun bilgisi her şeyi kuşatmıştır. 2/163, 3/64, 17/23-39, 28/38

Mustafa İslamoğlu Meali

Şu gerçeği hiç unutmayın: ilâhınız yalnızca kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tır: O’nun bilgisi her şeyi kuşatmıştır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Sizin ilâhınız ancak o Allah'tır ki, O'ndan başka ilâh yoktur. Her şeyi ilmen ihata etmiştir.»

Suat Yıldırım Meali

Sizin İlahınız yalnız Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi ilmi ile ihata etmiştir.

Süleyman Ateş Meali

Tanrınız ancak kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O'nun bilgisi her şeyi kuşatmıştır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sizin ilahınız sadece Allah’tır; ondan başka ilah yoktur. Bilgisi her şeyi kuşatmıştır.

Şaban Piriş Meali

Sizin ilahınız ancak, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O her şeyi ilmiyle kuşatmıştır.

Ümit Şimşek Meali

Sizin tanrınız ancak o Allah'tır ki, Ondan başka hiçbir tanrı yoktur. O herşeyi ilmiyle kuşatmıştır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gerçek olan şu ki, sizin İlah'ınız kendisinden başka hiçbir tanrı olmayan Allah'tır. O, ilim bakımından her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ Tañrı’ñuz Tañrı’dur kim yoķdur Tañrı illā ol ķapladı dükeli neseneyi bilmekdin yaña.

Bunyadov-Memmedeliyev

Sizin tanriniz ancaq O Allahdır ki, Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, elm (Öz əzəli elmi) ilə hər şeyi ehtiva etmişdir!”

M. Pickthall (English)

Your God is only Allah, than Whom there is no other God He embraceth all things in His knowledge.

Yusuf Ali (English)

But the god of you all is the One Allah. there is no god but He: all things He comprehends in His knowledge.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.