20 Ocak 2022 - 17 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 93. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ellâ tettebi’an(i)(s) efe’asayte emrî

Bana uymadın, yoksa emrime isyan mı ettin?

"Niye bana uymadın (emanet görevine sahip çıkmadın; yoksa) emrime baş mı kaldırdın?" (diyerek onu sıkıştırmıştı.)

bana uymadın, yoksa emrime karşı mı geldin?”

“Neden benim yolumu takip etmedin? Benim kurduğum düzene karşı mı çık-tın?”

bk. Kur’ân-ı Kerim, 7/142.

Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?

'Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?'

92,93. Mûsa dönüşünde kardeşine) dedi ki: “- Harûn! Seni engelliyen ne oldu ki, bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit benim ardımca yürümedin (tavsiyemi tutub onlarla mücadele etmedin), emrime isyan mı ettin?”

92, 93. (Musa gelince) dedi ki: Ey Harun! Bunların saptığını görünce, benim izimde gelmekten seni alıkoyan neydi? Yoksa sen de mi emrime karşı geldin?

92,93. Mûsâ döndüğünde, “Ey Hârûn!” dedi. “Sana ne engel oldu da, bunların sapıklığa düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?”

Buyrumumu tutmadın mı?»

Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?” dedi (ve saçından sakalından tutup çekmeye başladı).

92, 93 Mûsâ Hârûn’a didi ki: "Ânların dalâlete sapdığını gördiğin vakit bana tâbi’ olmakdan seni ne men’ itdi? Emirlerime itâ’at itmek istemiyor mısın" didi.

92,93. Musa gelince: "Harun! Onların sapıttığını görünce seni benim yolumdan gitmekten alıkoyan nedir? Benim emrime karşı mı geldin?" dedi.

92,93. Mûsâ, (Tûr’dan dönünce) şöyle dedi: “Ey Hârûn! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?”

92, 93. (Musa, döndüğünde:) Ey Harun! dedi, sana ne engel oldu da, bunların dalâlete düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?

"Bana uymazlarken? Emrime karşı mı geldin?"

"(Neden) benim yolumu takip etmedin, benim emrime karşı mı geldin?"

benim ardımca gelmedin, emrime ısyan mı ettin

“Niçin bana uymadın? Yoksa buyruklarıma karşı mı çıktın?”

92,93. Musa (avdetinde) dedi ki: «Ey Harun, bunların sapdıklarını gördüğün zaman bana tâbi olmandan seni men eden ne idi? Sen benim emrime isyan mı etdin»?

92,93. (Mûsâ dönünce:) “Ey Hârûn! Onları dalâlete düşmüş gördüğün zaman, seni benim yolumda gitmekten ne alıkoydu? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?” dedi.

“Yoksa bana tabi olmamayı ve benim emrime isyan etmeyi mi istiyorsunuz?” dedi.

Yoksa sen benim buyruğuma karşı mı durdun?"

92, 93. Musa dedi: Harun! Onların saptıklarını gördüğün zaman dini müdafaa hususunda izimi takip etmeden seni men/eden nedir? Yoksa emrime mi karşı geldin?

“Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?”

“Yoksa sen de mi emrime karşı geldin?”

“Bana tâbi’ olmadın; emrime mi karşı geldin?”.

"Neden bana uymadın? Neden onlar doğru yoldan saptıklarında engel olmadın? Emrime karşı mı geldin?"

92,93. (Musa geldiğinde) “Ey Harun! Sapkınlığa düştüklerini gördüğünde bana uyman konusunda seni engelleyen neydi? Sen de mi emrime asi oldun?” demişti.

“Niçin benim yolumu takip etmedin, (yoksa) bana karşı mı geldin?”¹ (dedi.)

1 92 ve 93. âyet birlikte, “(Mûsa gelince:) ‘Ey Hârûn! Onların saptıklarını gördüğün zaman seni benim yolumu takip etmekten alıkoyan şey neydi? (Yoksa... Devamı..

[Neydi, onları terk edip] beni izlemekten [seni alıkoyan]? Yoksa, [bile bile] benim emrime karşı mı geldin?” ⁷⁸

78 Karş. 7:142’nin son cümlesi; zikri geçen bu ayette, Hz. Musa’nın, Sina Dağı’na çıkmadan önce Hz. Harun’a “dürüst ve erdemli davranması”nı (islih) ö... Devamı..

Bana tabi olman gerekmez miydi? Yoksa sen benim emrime karşı mı geldin? 7/104...156, 19/51...53, 23/45...49, 25/35, 26/10...48, 28/30...35, 37/116...122

beni izlemedin? Şimdi sen emrime karşı gelmiş olmadın mı?”

«Ki, benim ardımca gelmedin? Emrime isyan mı ettin?»

92, 93. Mûsâ döndüğünde bu durumu bilmediğinden: “Harun! ” dedi, “onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu, yoksa emrime karşı mı geldin? ” deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı. [7, 142]

Neden bana uymadın, buyruğuma karşı mı geldin? (Ve kardeşinin sakalından tutup çekmeğe başladı.)

Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?”

Bana tabi olmadın mı? emrime karşı mı geldin?

“Niçin bana uymadın? Yoksa emrime karşı mı geliyorsun?”

Benim ardım sıra gelmedin. Emrime isyan mı ettin?"

92-93. eyitti mūsā “iy hārūn! nesene yıġdı seni ķaçan kim gördüñ anlan azdılar kim geleyidüñ ardumca? ay āsį mı olduñ buyruġuma?”

baña uymaduñ? ‘Āṣī mi olduñ benüm buyruġuma? didi.

(Mö’minləri də götürüb) arxamca gəlmədin? (Mənə bu barədə heç bir xəbər vermədin, yaxud mənim yolumla gedərək bütə tapınanları danlayıb onlara qarşı hiddətlənmədin?) Əmrimə asimi oldun? (Allahdan başqasına ibadət edənlərlə bir yerdə yaşamağı özünə nə cür rəva bildin?)”

That thou followest me not? Hast thou then disobeyed my order?

"From following me? Didst thou then disobey my order?"(2617)

2617 Moses, when he came back, was full of anger and grief. His speech to Aaron is one of rebuke, and he was also inclined to handle him roughly: see ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.