3 Haziran 2023 - 14 Zi'l-ka'de 1444 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 85. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle fe-innâ kad fetennâ kavmeke min ba’dike ve edallehumu-ssâmiriyy(u)

Şüphe yok ki dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve doğru yoldan çıkardı Samiri.

(Cenab-ı Hakk) Dedi ki: “Biz senden sonra kavmini bir deneme (fitne)den geçirdik, Samiri onları şaşırtıp-saptırdı.”

Allah: “Öyleyse bil ki” dedi. “Senin yokluğunda biz kavmini sınadık, Sâmirî onları baştan çıkardı, doğru yoldan saptırdı.”

“Biz, senin ardından kavmini imtihan ettik. Sâmirî, onların hak yoldan uzaklaşarak dalâleti tercihlerinin yolunu açtı.” buyurdu.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 17/138.

(Allah) dedi ki: "Biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Sâmirî onları saptırdı."

Dedi ki: 'Biz senden sonra kavmini deneme (fitne)den geçirdik, Samiri onları şaşırtıp-saptırdı.'

Allah buyurdu: “- Biz, senden sonra (kavminden ayrılıp yerine Harûn'u bıraktıktan sonra) kavmini fitneye düşürdük (imtihana çektik). Samirî, onları (buzağıya taptırmakla) saptırdı.”

Allah: “Senden hemen sonra, onları fitneye (denemeye) attık. Samiri onları saptırdı.”

Allah, “Doğrusu, biz, senden sonra toplumunu imtihan ettik. Sâmirî onları yoldan çıkardı” dedi.

Allah buyurdu ki: «Senden sonra ulusunu sınadık; onları Sâmiri yoldan çıkardı»

Allah buyurdu ki: “Sen öyle biliyorsun ama onlar senin izinde değiller. Zira biz senin ayrılmandan sonra halkını sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı.” 

Bkz. 2/51, 7/150Samiri, İsrailoğullarının Samire kabilesine mensup, Hz. Musa’nın dinini benimseyen ve Mısır’dan çıkışlarında İsrailoğullarına katılan ... Devamı..

Allâh "Biz senin kavmini imtihâna çekdik Yâ Mûsâ sen gitdikden sonra Sâmirî ânları iğfâl itdi." buyurdı.

Allah: "Doğrusu Biz, senden sonra milletini sınadık; Samiri onları saptırdı" dedi.

Allah, “Şüphesiz, biz senden sonra halkını sınadık; Sâmirî onları saptırdı” dedi.

Allah, “Fakat” dedi, “Biz senden sonra kavmini sınadık ve Sâmirî onları yoldan çıkardı.”

Allah buyurdu: Senden sonra biz, kavmini (Harun ile kalan İsrailoğullarını) imtihan ettik ve Sâmirî onları yoldan çıkardı.  

 Rivayete göre Sâmirî, İsrailoğullarının Sâmire kabilesine mensup idi. Bu kişi, bir buzağı heykeli yapmış ve halka, onun tanrı olduğunu telkin etmek s... Devamı..

"Halkını, senden sonra sınadık. Samiri onları saptırdı," dedi.

Allah: "Doğrusu biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Sâmirî onları saptırdı" dedi.

Amma dedi: biz senin ardından kavmini fitneye düşürdük, Sâmirî onları şaşırttı

(Allah) buyurdu ki: “Biz, senden sonra (kavminden ayrılıp yerine Hârûn’u bıraktıktan sonra) kavmini imtihân ettik. Sâmirî, onları (buzağı heykeline taptırmakla) saptırdı.

Allah: “Biz, halkını sınadık. Senden sonra Sâmirî onları saptırdı.”

Buyurdu: «Biz senden sonra kavmini imtihaan etdik. Sâmiriy onları sapdırdı».

(Allah:) “Fakat muhakkak ki biz, senden (yola çıkmandan) sonra kavmini gerçekten imtihân ettik; Sâmirî onları dalâlete düşürdü” buyurdu.

Allah “Biz senden sonra kavmini imtihana tabi tuttuk ve Samiri onları saptırdı” dedi.

Allah dedi: "Biz senden sonra ulusunu sınadık. Samiri ise onları yoldan çıkardı."

Allah buyurdu: Biz senden sonra kavmini mihnete düşürdük. Samiri de onları yoldan çıkardı.

(Allah) “Muhakkak ki Biz, senden sonra senin kavmini sınadık. Sâmirî onları saptırdı” dedi.

Dedi ki: “Biz senden sonra kavmini sınadık, Samiri onları şaşırtıp saptırdı.”

“Gerçek şu ki, senin buraya gelişinden sonra, halkını ağzı iyi lâf yapan birkaç münâfıkla karşılaştırarak sınadık ve eski dinindeki bâtıl inançları tevhid dinine taşıyan Sâmirî adındaki bir Mısırlı, yaptığı buzağı heykeline tapmalarını sağlayarak onları kolayca kandırıp doğru yoldan çıkardı.”

-“Gerçekten biz, senin ardından kavmini sınadık.
Sâmiriyy onları saptırdı” dedi.

Allah: " biz senin yokluğunda halkını ufaktan bir sınadık. Samirî onları baştan çıkardı. "

"Biz sen ayrıldıktan sonra seninle birlikte onları sınadık. Samiri senin toplumunu saptırdı."

(Allah) şöyle buyurmuştu: “Elbette senden sonra biz kavmini imtihan etmiştik; Samiri [*] onları yoldan çıkarmıştı.”

[es-Sâmiriyy] kelimesi, Sâmiralı veya Sâmirî adlı bir kişi demektir. Bu kişi Hz. Musa kavminden ayrıldıktan sonra onları saptırmış, bir buzağıya tapma... Devamı..

(Allah): “(Ey Mûsa!) Biz senden sonra toplumunu imtihan ettik ve Sâmirî¹ onları saptırdı.” buyurdu.

1 Sâmirî: Hz. Mûsa’nın kavmine Mısır’dan katılan ve Hz. Mûsa, Sina dağında iken bir buzağı heykeli yapıp insanları ona tapmaya çağıran şahıstır. Kur’a... Devamı..

[Allah:] “Öyleyse bil ki” dedi, “senin yokluğunda Biz kavmini sınadık; ve Sâmirî onları yoldan çıkardı.” ⁷⁰

70 Sâmirî tabirinin, söz konusu kişinin soyunu ya da kökenini gösteren bir sıfat ismi olduğunda şüphe yoktur. Taberî ve Zemahşerî’nin verdiği açıklama... Devamı..

Allah: – Sen ayrıldıktan sonra kavmini sınadık ve Samiri onları doğru yoldan saptırdı, dedi. 2/51...54, 7/142...156, 20/83-84

(Allah): “O halde haberin olsun ki” dedi, “senin ardından Biz kavmini sınadık; ve Sâmirî[²⁶⁰⁹] onları yoldan çıkardı.”

[2609] Sâmirî’nin özel isim olmadığı açık. Kelimenin sonundaki nisbet yâ’sı, kişinin kavim ya da ülke kökenine işaret eder. Filistin’de Nablus civarın... Devamı..

(O zaman Rabbi onu) "Ey Musa, biz senden sonra kavmini sınadık.. (Bakalım sen yokken imanlarını koruyacaklar mı? diye.. ne yazık ki sen onlardan ayrılınca) Sâmiri onları doğru yoldan saptırdı!" diyerek uyardı.

(Allah) dedi ki: Şüphesiz, biz senden sonra kavmini sınadık; Sâmirî de onları saptırdı. ?

Buyurdu ki: «Biz senden sonra kavmini fitneye düşürdük ve onları Sâmirî saptırdı.»

Allah buyurdu: “Sen öyle biliyorsun amma onlar senin izinde değiller, Zira Biz senin ayrılmandan sonra halkını sınadık ve Samirî onları yoldan çıkardı. ” [17, 138] {KM, Çıkış 32, 4. 24; Hoşea 8, 5-6; I Krallar 1, 28}

Tevrat’a göre (Çıkış, 32,4 ve 24) bu altın buzağı heykelini yapan bizzat Harun (a.s.)’dır. Halbuki Kur’ân-ı Kerim gerçeği ifade eder. Bunu yapanın, Sa... Devamı..

(Allah): "Ama biz senden sonra kavmini sınadık. Samiri onları saptırdı" dedi.

Allâh Te'âlâ: "Biz kavmini senden sonra fitneye düşürdük, onları Sâmirî azdırub yollarından şaşırtdı" buyurdı.

Allah dedi ki: “Senden sonra halkını fitneye [*] (kendilerini yakan bir imtihana) soktuk. Samiri onları yoldan çıkardı.”

[*] Harun aleyhisselama rağmen Mısırlıların tanrı edindiği Apis'i hatırlatan buzağı heykeline tapmaları, Firavun'unun servetine konmalarından sonra ol... Devamı..

-Biz, senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları saptırdı, dedi.

Allah buyurdu ki: “Biz senden sonra kavmini imtihan ettik; Sâmirî de onları saptırdı.”

Buyurdu: "Biz senden sonra toplumunu tam bir biçimde imtihan ettik. Sâmirî onları saptırdı."

Tañrı eyitti “bayıķ biz fitneye bıraķduķ ķavmuñı senden śoñra daħı azdurdı anları sāmirį.”

Tañrı Ta‘ālā eyitdi: Taḥḳīḳ biz azdurduḳ ḳavmüñi senden ṣoñra. Sāmirīazdurur anları.

(Allah: ) “Səndən sonra ümmətini imtahana çəkdik. Samiri onları yoldan çıxartdı (buzova sitayiş etdilər)”, - deyə buyurdu.

He said: Lo! We have tried thy folk in thine absence, and As-Samiri hath misled thee

(Allah) said: "We have tested thy people in thy absence: the Samiri has led them(2605) astray."

2605 Who was this Samin ? If it was his personal name, it was sufficiently near the meaning of the original root word to have the definite article att... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.