9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Errahmânu ‘alâ-l’arşi-stevâ

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O Rahman (olan Allah) Arş’a istiva etmiştir (Kudretiyle âlemleri kuşatıvermiştir. Kâinatın kumanda merkezi ve her zerresi O’nun hükmündedir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Rahman, hakim ve mutasarrıftır arşa.

Abdullah Parlıyan Meali

O sınırsız rahmet sahibi ki, mutlak kudret ve hükümranlık tahtına kurulmuştur.

Ahmet Tekin Meali

Rahmet sahibi, Rahman olan Allah Arş üzerinde, sınırsız kudret ve iktidar makamında hükümranlığını kurdu.

Ahmet Varol Meali

O Rahman, Arş'ı kuşatmıştır.

Ali Bulaç Meali

Rahman (olan Allah) arşa istiva etmiştir.

Ali Fikri Yavuz Meali

O Rahman, (Kudret ve hâkimiyeti ile) Arş'ı istilâ etti.

Bahaeddin Sağlam Meali

O Rahmandır (bütün mahlûkata şefkat eden, onları rızıklandırandır.) Arş’a (kâinatın bütün idare merkezlerine) hâkim olandır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Rahmân, hükümranlık tahtına kurulmuştur.

Besim Atalay Meali (1962)

Esirgeyen Tanrı arş üzere hükmeder,

Cemal Külünkoğlu Meali

Rahman (olan Allah), Arş'a istiva etti: yarattığı her şeyin kanununu koymuş ve onlar üzerinde egemenlik tahtına kurulmuştur. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Rahman arşa hükmetmektedir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Rahmân, Arş’a[354] kurulmuştur.*

Diyanet Vakfı Meali

Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir.  *

Edip Yüksel Meali

Rahman, yönetim ve egemenliği elinde bulundurur.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O Rahmân (kudret ve hakimiyyetiyle) Arş'a hakim oldu.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O rahmâni Arş üzerine istivâ buyurdu

Erhan Aktaş Meali

Rahman¹, Arş üzerine istevâ etmiştir.²*

Hasan Basri Çantay Meali

O çok esirgeyici (Allahın emr-ü hükmü) arşı istîlâ etmişdir.

Hayrat Neşriyat Meali

O Rahmân (ki), arşa hükmetmiştir.(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Rahman olan Allah, yarattığı her şeyin üzerine otoritesini kurmuştur.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

O esirgeyen Zattır ki arz üzere lâyık veçhile müstevi olmuştur.

Kadri Çelik Meali

Rahman egemenlik tahtına kuruldu.

Mahmut Kısa Meali

O sonsuz merhamet sahibi olan Rahmân katından ki, bütün işleri yönetmek ve yönlendirmek üzere, kâinâtın mutlak hâkimi olarak, Egemenlik Tahtı olan Arş’ta bulunmaktadır.

Mehmet Okuyan Meali

Rahmân [arş]a [istiva]* etmiştir.*

Mehmet Türk Meali

Rahman (olan Allah) kâinatın yönetimini1 hâkimiyeti altına aldı.*

Muhammed Esed Meali

O sınırsız rahmet Sahibi ki, mutlak kudret ve hükümranlık tahtına kurulmuştur. 3

Mustafa Çavdar Meali

O Rahman ki, bütün kâinatı egemenliği altına almıştır. 2/255, 3/189, 5/17, 9/116, 13/13

Mustafa İslamoğlu Meali

O rahmet kaynağı ki, mutlak hükümranlık makamına sadece O kurulmuştur.[2547]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O Rahmân olan zâttır ki, arş üzerine hakim olmuştur.

Suat Yıldırım Meali

O, Rahman'dır (Sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir), rububiyet arşına kurulmuştur.

Süleyman Ateş Meali

Rahman Arş'a istiva etmiş(kurulmuş)tur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Rahman[*], yönetimin (arşın) başına geçmiştir .*

Şaban Piriş Meali

Rahman Arşa hükmetmiştir.

Ümit Şimşek Meali

O Rahmân ki, Arşa kurulmuştur.(1)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O Rahman, arş üzerine egemenlik kurmuştur.

Eski Anadolu Türkçesi

Tañrı 'arş üzere müstevli oldı ya'nį ķaadır oldı yaratmaķlıġa anı.

Bunyadov-Memmedeliyev

Rəhman ərşi yaradıb hökmü altına almışdır (ərşə hakimdir).

M. Pickthall (English)

The Beneficent One, Who is established on the Throne

Yusuf Ali (English)

((Allah)) Most Gracious(2536) is firmly established on the throne (of authority).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.