20 Ocak 2022 - 17 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne-ssâ’ate âtiyetun ekâdu uḣfîhâ lituczâ kullu nefsin bimâ tes’â

Kıyamet gelip çatmada gerçekten de; herkes, yaptığının karşılığını bulsun diye gizlemekteyim vaktini.

“Şüphesiz kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için, onun (haberini) neredeyse gizli iken (açığa çıkaracağım ve zaten herkes peşinden koştuğu şey ne ise sonunda ona ulaşacaktır.)

Kıyamet zamanı mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye, neredeyse onu gizleyeceğim.

"Kesinlikle kıyamet gelecek, gerçekleşecek. Neredeyse kendimden, has ve seçkin kullarımdan gizlemek istediğim kıyametin geleceğini açıklamamın sebebi, herkesin, peşinden koşuşturduğu, kazandığı şeylerin,işlediği amellerin karşılığını bulacağını ilandır."

bk. Kur’ân-ı Kerim, 7/187; 27/65; 31/34; 52/16; 99/7-8.

Muhakkak kıyamet gelecektir. Her canın gösterdiği çabanın karşılığını görmesi için onu gizlemekteyim.

'Şüphesiz, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için, onun (koşup haberini) neredeyse gizleyeceğim.'

Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini kullardan gizliyorum ki, herkes yaptığı iş karşılığında cezalansın (iyi ise mükafat, kötü ise azap görsün).

Şüphesiz kıyamet gelecektir. Nerdeyse onu ortaya çıkaracağım(*) ki, herkes çalışmalarından dolayı mükâfatını ve cezasını çeksin.

(*) Nesefi, Ebu Ubeyde.

Herkese uğraştığının karşılığı gösterilsin diye, zamanını neredeyse kendimden bile gizli tutacağım kıyamet mutlaka gelecektir.

Ben kıyameti gizlemekteyim, herkesi yaptığıyla cezalandırmak üzre, vakit yaklaşmaktadır

“Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye kıyamet mutlaka gelecektir. Neredeyse onu gizleyecek ve geleceğinden hiç söz etmeyecektim (ki herkes her an ahirete hazır olsun).”

Sa’at gelecekdir. Ve vakti ma’lûm olmayan ’azâbın korkusı eşedd oldığından vaktini gizli tutarım. O sa’atde herkes a’mâlinin ecrini alacakdır."

Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, zamanını gizli tuttuğum kıyamet mutlaka gelecektir.

“Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek (geleceğinden hiç söz etmeyecek)tim.”

Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu (kendimden) gizleyeceğim.

Dünyanın sonu elbette gelecektir. Herkes yaptığının karşılığını görsün diye Ben nerdeyse onu gizleyeceğim.

Dünyanın sonu, son mesaj olan Kuran'da bildirilmiştir (15:87).

Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyorum ki, herkes yaptığının karşılığını görsün.

Çünkü saat muhakkak gelecek, ben, hemen hemen onu gizliyorum ki her nefis sa'yiyle cezalansın,

Zamanını bildirmemiş olsam da herkesin yaptığının karşılığını görmesi için kuşkusuz ki o Sâ'at¹ gelecektir.

1- Kıyamet saati.

Çünkü o saat şübhesiz gelecekdir. Ben onu (n vaktini) hemen açıklayacağım geliyor ki herkes neye çalışıyorsa kendisine onunla mukaabele edilmiş olsun.

“Kıyâmet günü, mutlaka gelicidir. Neredeyse onu gizleyeceğim (de hiç haber vermeyeceğim);(1) tâ ki herkes yapmakta olduğu ile karşılık bulsun!”

(1)“Ecel ve mevt (ölüm) gibi umûr-ı gaybiye (bize gizli olan işler) çok hikmet ve maslahat(faydaları) cihetiyle gizli kaldığı misillü (gibi), dünyanın... Devamı..

“Her nefse, gayretinin karşılığının verileceği, oluş zamanını gizlediğim kıyamet saati, mutlaka gelecektir.”

Çünkü kıyamet günü gelecektir. Ben onu gizli tutuyorum, herkes ettiğinin karşılığını görsün diye.

«—Kıyamet muhakkak gelecektir. Ben onu gizliyorum [¹] ki herkes işlediği ile ceza görsün».

[1] Yahut Arap şivesi üzere hemen hemen kendimden de gizleyecektim.

“Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Herkes yaptığının karşılığını görsün diye onun vaktini gizli tutuyorum.”

Vaktini sizden gizlemiş olduğum kıyâmet, herkese yapıp ettiklerinin karşılığı en âdil biçimde verilmesi için, mutlaka gelip çatacaktır!

“Gerçekten Saat, gelmektedir. Herkes çalıştığı şeylerle karşılık alması için onu hemen hemen gizlemekteyim”.

“Dünyanın sonu mutlaka gelecektir. İnsanlar öldükten sonra mutlaka hesap vermek için katımıza gelecekler. Hem dünyanın, hem insanların sonunu gizledim. Gizledim ki insanlar dünya yaşamını özgürce kursun! İyiyi kötüyü seçerek yaşasın! Sonlarını açık seçik bildirseydim, verdikleri söz üzerine onları imtihan edemezdim! Bildirseydim gaybi bilirler ona göre hareket ederlerdi. İnsanları dünya yaşamından verecekleri hesapla uyarıyorum ki; ona göre davransınlar.”

O (Son) Saat mutlaka gelecektir. [*] Herkese, peşinde koştuğu şeyin karşılığı verilsin diye neredeyse onu (kendimden bile) gizleyeceğim. [*]

Benzer mesajlar: A‘râf 7:187; Enbiyâ 21:109; Lokmân 31:34; Ahzâb 33:63; Fussilet 41:47; Şûrâ 42:17; Zuhruf 43:85; Muhammed 47:18; Mülk 67:26; Nâzi‘ât ... Devamı..

“Çünkü herkesin yaptığının karşılığını görmesi için zamanını gizli tuttuğum kıyamet, muhakkak gelecektir.“

“Çünkü, zamanını ¹¹ gizli tutmuş olsam da, herkese, [hayattayken] peşinden koştuğu şeylere göre ¹² hak ettiği karşılık verilebilsin diye, Son Saat mutlaka gelecektir.

11 Yani, gelip çatacağı zamanı.12 “Peşinden koştuğu şeyler” ifadesiyle bilinçli çabalar kasdedilmekte ve dolayısıyla elde olmaksızın yapılan eylemler ... Devamı..

Hiç şüphe yok ki o saat bu dünyanın sonu mutlaka gelecektir. Herkes kazandığının karşılığını tastamam alsın diye neredeyse onu kendimden bile gizleyecektim. 7/187, 10/19, 20/129, 29/53, 78/17

Çünkü, her ne kadar son saati (herkesten) gizli tutmuşsam da,[2560] herkese çabasının karşılığı verilsin diye Son Saat kesinlikle gelecektir.”

[2560] Veya, kâdeye tam fiil (Krş: 12:76) anlamı vererek: “Son Saat kesinlikle gelecektir; herkese çabasının karşılığı verilsin diye onun zamanını giz... Devamı..

«Şüphe yok ki, Kıyamet gelecektir, az kalıyor ki, onu gizleyeyim. Tâ ki, her nefis çalıştığı şey ile cezalandırılsın.»

Elbet gelecek kıyamet saati. Nerdeyse açıklayasım geliyor onun vaktini. Ta ki her kişi bulsun orada bütün yapıp ettiğini, işlerinin karşılığını. [99, 7-8; 52, 16; 27, 65; 7, 187; 31, 34]

(Kıyamet) Sa'at(i) mutlaka gelecektir. Herkesin, peşinde koştuğu işlerle cezalanması için, neredeyse onu gizleyeceğim.

Âyette ÅÎáÇ gizlemek anlamına geldiği gibi, açıklamak anlamına da gelir.. Bu durumda "Nerdeyse onu açıklayacağım" demek olur.

Kıyamet saati gelecektir; herkes yaptığı şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacağım[*].

[*] Allah'ın "gizli tutuyorum" buyurduğu o saatin bizler açısından alameti (göstergesi, belirtisi) olmaz. Öyle olursa gizliliği olmaz. Dolayısıyla kıy... Devamı..

Kıyamet gelmektedir. Herkes kendi işlediğinin karşılığını alsın diye neredeyse onu gizleyeceğim.

“Kıyamet vakti gelecektir. Herkes çalışmasının karşılığını görsün diye onu gizliyorum.(4)

(4) Gerek herkesin kendi eceli, gerekse dünyanın eceli, insanları daima hazırlıklı olmaya ve daha çok hayır işlemeye teşvik etmek için gizli tutulmuşt... Devamı..

"Kuşku duyma ki o saat gelecektir. Onu neredeyse gizliyorum ki, her benlik gayretinin karşılığını elde etsin."

bayıķ ķıyāmet gelicidür. yaķın olurın ben kim gizleyem anı tā yanud virile her nefs nite kim işler.

Taḥḳīḳ ḳıyāmet gelecekdür. Ben anuñ vaḳtını gizler‐men, cezā görmeg‐içün, her nefs işledügi işler cezāsını.

O saat (qiyamət saatı) mütləq gələcəkdir. Mənim onu az qala açmağım gəlir ki, hər kəs etdiyi əməlin əvəzini (mükafatını, yaxud cəzasını) alsın. (Və ya: Mən onu az qala Özümdən belə gizlədirəm; və ya: Mən onu Özümdən başqa hamıdan gizlədirəm. Yaxud: Mən onu zorla gizlədirəm, çünki qiyamətin yaxınlaşması hər addımda özünü müxtəlif əlamətlərlə biruzə verir).

Lo! the Hour is surely coming. But I will to keep it hidden, that every soul may be rewarded for that which it striveth (to achieve).

"Verily the Hour is coming -(2545) My design is to keep it hidden -(2546) for every soul to receive its reward by the measure of its Endeavour.

2545 The first need is to mend our lives and worship and serve Allah, as in the last verse. The next is to realise the meaning of the Hereafter, when ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.