13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 104. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Nahnu a’lemu bimâ yekûlûne iż yekûlu emśeluhum tarîkaten in lebiśtum illâ yevmâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Oysa) Onların sözünü ettiklerini (dünya hayatının gerçeğini) Biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol (tarikat) bakımından onların (içinden bilgisi ve tahmini) en uygun olanı ise: “Siz sadece bir gün kaldınız” diye duyuracaktır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ne dediklerini daha iyi biliriz biz aklı ve yolu yoradamı daha düzgün olanın ancak bir günceğiz kaldınız dediği zaman.

Abdullah Parlıyan Meali

Biz onların ne dediklerini daha iyi biliriz ve yolu yordamı daha düzgün olan kimseler o zaman: “Bir günden fazla eğleşmediniz” derler.

Ahmet Tekin Meali

Onların en olgun ve akıllı olanlarının:
“Orada ancak bir gün kaldınız” diyeceği zaman onların birbirlerine şaşkınlıktan neler söyleyeceklerini biz çok iyi biliriz.
*

Ahmet Varol Meali

Onların dediklerini biz daha iyi biliriz. En tutarlı görüş sahipleri de: "Sadece bir gün kaldınız" der.

Ali Bulaç Meali

Onların sözünü ettiklerini biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bakımından onların daha üst olanları ise: 'Siz yalnızca bir gün kaldınız' derler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Aralarında gizlice ne konuşacaklarını biz pek alâ biliriz. Görüşü en üstün olan, (diğerlerine) diyecek ki: “- (dünyada veya kabirde) ancak bir gün kaldınız.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Biz onların ne kadar kaldıklarını çok iyi biliriz. Çünkü o gün, onların en iyi yoldaşları da: “Siz ancak bir gün kaldınız” derler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Aralarında konuştuklarını biz daha iyi biliriz. En akıllıları ise, “Sadece bir gün eğleştiniz” der.

Besim Atalay Meali (1962)

Pek iyi biliriz dediklerini, yolca akıllıları: «Ancak bir gün kaldınız!» diyecektir onlara

Cemal Külünkoğlu Meali

Aralarındaki konuşmaları biz herkesten daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları ise: “Siz sadece bir gün kaldınız” diyecekler.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Aralarında konuştuklarını Biz daha iyi biliriz. En akıllıları: "Sadece bir gün eğleştiniz" der.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

103,104. Aralarında birbirlerine “(Dünya’da) sadece on (gün) kaldınız” diye gizli gizli konuşacaklar. -Onların, hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz.- O vakit içlerinden en aklı başında olanları, “Siz sadece bir gün kaldınız” diyecektir.

Diyanet Vakfı Meali

Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. Onların en olgun ve akıllı olanı o zaman: «Bir günden fazla kalmadınız» der.  *

Edip Yüksel Meali

Onların ne konuştuğunu iyi biliriz. En doğru görüşlüleri, "Siz sadece bir gün kaldınız," diyordu.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Aralarında ne konuşacaklarını biz çok iyi biliriz. Görüşü en üstün olan: "Ancak bir gün kaldınız" diyecektir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Gidişce en beri benzerleri «bir günden fazla durmadınız» deyince ne diyeceklerini biz biliriz

Erhan Aktaş Meali

Biz, aralarında ne konuştuklarını çok iyi biliriz. Onlardan isabetli olanı, “Olsa olsa bir gün kaldınız.” diyecek.

Hasan Basri Çantay Meali

(Aralarında) ne konuşacaklarını biz daha iyi bileniz. Onların gidişi (ve aklı) daha üstün olanları da o zaman: «Bir günden fazla eğlenmediniz» diyecek.

Hayrat Neşriyat Meali

Onların söylemekte olduklarını en iyi bilen biziz! O vakit onların gidişâtça en akıllı olanı: “(Siz) sâdece bir gün kaldınız” der.

İlyas Yorulmaz Meali

Onların ne söylediklerini en iyi bilen biziz. Aynı yolda giden onların benzerleri de “Siz (mezarlarda) ancak bir gün kaldınız” demişlerdi.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Biz onların bu hususta dediklerini en iyi biliriz. Çünkü onların en mutedilleri «— Dünyada ancak bir gün kaldınız» diyecek.

Kadri Çelik Meali

Yolca en üstün olanları, “Bir günden fazla durmadınız” dediği zaman, ne dediklerini biz daha iyi biliriz.

Mahmut Kısa Meali

Onların o vakit neler söyleyeceklerini elbette en iyi Biz biliriz; nitekim, içlerinden en iyi tahmin yürütenler, o zaman, “Oradasadece bir tek gün kalmışızdır!” diyecekler.

Mehmet Türk Meali

(Hâlbuki) onların en akıllılarının: “(dünyada) bir günden fazla kalmadınız.” dediği zaman; ne demek istediklerini Biz daha iyi biliriz.

Muhammed Esed Meali

İçlerinden en kavrayışlısı: “[Orada] sadece bir tek gün kaldınız!” dediği zaman onların birbirlerine (şaşkınlıktan) neler diyeceklerini de, şüphesiz en iyi Biz biliriz. 88

Mustafa Çavdar Meali

Biz, onların neler konuştuklarını çok iyi biliriz. İçlerinden en akıllıları: Hayır olsa olsa bir gün kadar kaldınız, der. 10/45, 23/112...114, 30/55, 46/35, 79/46

Mustafa İslamoğlu Meali

Onların yol-yordam bilen en akıllısının bile “Hayır, asla bir günden fazla kalmadınız!” dediği zaman, berikilerin (kendi içlerinde) neler neler diyeceklerini de yine en iyi Biz biliriz.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Biz onların ne diyeceklerini daha ziyâde biliriz, o vakit ki, onların daha mutedilce rey sahipleri olanları diyecektir ki, «Siz bir günden başka kalmış olmadınız.»

Suat Yıldırım Meali

Aralarında konuştukları konuyu Biz pek iyi biliriz. Onların en mûtedil ve en makul olanı, o zaman “Siz bir günden daha fazla kalmadınız. ” diyecek. [30, 55; 79, 46; 35, 37; 23, 112-114]

Süleyman Ateş Meali

Onların dedikleri(kalış süresi)ni biz daha iyi biliriz. En akıllıları ise: "Siz yalnız bir gün kaldınız," der.

Süleymaniye Vakfı Meali

Biz onların ne konuşacaklarını iyi biliriz. Örnek aldıkları kişi de “Bir günden fazla kalmadınız” diyecektir.

Şaban Piriş Meali

Biz, onların söylediklerini daha iyi biliriz. En akıllıları “sadece bir gün kaldınız der”.

Ümit Şimşek Meali

En aklı başında olanları “Bir günden fazla kalmadık” dedikleri zaman onların söylediklerini de Biz pek iyi biliyoruz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onların söylemekte olduklarını biz daha iyi biliriz. Yolca en seçkinleri olan şöyle diyordu: "Eni-sonu, bir gün kaldınız."

Eski Anadolu Türkçesi

biz bilüriregüz anı kim eydürler ol vaķt kim eyide yigrek 'aķıldın raydın yaña “dölenmedüñüz illā bir gün”.

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz onların nə danışacaqlarını da yaxşı bilirik. Onların ən ağıllısı: “(Dünyada) cəmisi bir gün qaldınız!” – deyəcək.

M. Pickthall (English)

We are best aware of what they utter when their best in conduct say: Ye have tarried but a day.

Yusuf Ali (English)

We know best what they will say, when their leader(2629) most eminent in conduct will say: "Ye tarried not longer than a day!"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.