27 Temmuz 2021 - 17 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 100. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Men a’rada ‘anhu fe-innehu yahmilu yevme-lkiyâmeti vizrâ(n)

Kim bundan (Kur’an’dan) yüz çevirirse, şüphesiz kıyamet günü o, çok ağır bir vebal yüklenmiş (olarak huzura çıkacaktır).

Kim yüz çevirirse ondan şüphe yok ki kıyamet günü, ağır bir yük yüklenecek.

Her kim O Kur'ân'dan yüz çevirirse, kıyamet günü ağır bir günah yükü yüklenecektir.

Kim o kitaptan, Kur'ân'dan yüz çevirir, Kur'ân'a, Kur'ân'daki ilkelerin öğretilmesine, toplumda yaşanmasına karşı engelleyici tedbirler alırsa o, Kıyamet günü, ağır bir sorumluluk sebebiyle cezalandırılacaktır.*

Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz o kıyamet günü bir günâh yükü yüklenecektir.

Kim bundan yüz çevirirse, şüphesiz kıyamet günü o, bir günah-yükü yüklenecektir.

Kim bu KUR'AN'dan yüz çevirirse, muhakkak o, kıyamet günü ağır bir günah (gazab) yüklenecektir.

Kim ondan yüz çevirirse, o kıyamet günü büyük bir vebal ve ağırlık taşıyacaktır.

Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz ki, kıyamet gününde o ağır bir günah yükünü yüklenecektir.

Kim ondan yüz dönerse, kıyamet günü taşıdıkları yük ne kötüdür

Kim bundan yüz çevirirse, hiç şüphesiz kıyamet günü o, ağır bir günah yüklenerek gelecektir.

Geçmiş olayları sana böyle anlatırız. Katımızdan sana da bir Kitap verdik; kim ondan yüz çevirirse bilsin ki kıyamet günü bir günah yükü yüklenecektir.

Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o, kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir.

Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz ki kıyamet gününde o, ağır bir günah yükünü yüklenecektir.

Kim ondan yüz çevirirse Diriliş Gününde bir (günah) yükü taşıyacaktır.

Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz o, kıyamet günü bir günah yüklenecektir.

Her kim ondan yüz çevirirse şübhesiz o, Kıyamet günü bir vebal yüklenecek

Kim ondan¹ yüz çevirirse, o Kıyamet Günü için ağır bir yük yüklenir.*

Kim ondan yüz çevirirse kıyamet günü şübhesiz ki ağır bir günâh yükünü yüklenecekdir.

Kim ondan yüz çevirirse, artık şübhesiz ki o, kıyâmet günü ağır bir yük (olan günahlarının vebâlini) yüklenecektir.

Kim verdiğimiz bu öğütten (Kur’an’dan) yüz çevirirse, hiç şüphesiz kıyamet günü, yüz çevirmenin ağır yükünü taşıyacaktır.

Her kim ondan yüz çevirirse o kimse kıyamet günü ukubet yükünü taşıyacaktır.

Kim bundan yüz çevirirse, hiç şüphesiz kıyamet günü o, bir günah yükü yüklenecektir.

Her kim ondan yüz çevirirse, hiç kuşkunuz olmasın ki, Diriliş Günü sırtındaçok ağır bir günah yükü taşıyacak ve korkunç bir azâba mahkûm olacaktır!

Kim bundan yüz çevirdiyse, artık o, Kıyamet günü ağır bir günah yüklenir.

100,101. Ondan yüz çeviren kişi, kıyamet günü içinde [ebedî] kalacakları ağır bir günah yükünü yüklenecektir. Bu, onlar için kıyamet gününde ne kötü bir yüktür!

Kim bundan yüz çevirirse, şüphesiz o, kıyamet günü büyük bir günâh yüklenecektir.

Ondan yüz çeviren herkes, hiç şüphe edilmesin ki, Kıyamet Günü'nde sırtında [ağır] bir yük taşıyacaktır;

Kim bu uyarı dolu mesajdan yüz çevirirse iyi bilsin ki o, kıyamet günü büyük bir vebal yüklenecek.

Her kim bu (İlâhî mesajdan) yüz çevirirse, iyi bilsin ki o, Kıyamet Günü (zorlanacağı) bir sorumluluğun[2626] altına girmiş olacak;*

Her kim ondan yüz çevirirse şüphe yok ki, o Kıyamet günü bir ağır günah yükü yüklenecektir.

Kim ona sırtını çevirirse, muhakkak ki o, kıyamet günü büyük bir vebal yüklenecektir. [11, 17]

Kim ondan yüz çevirirse o, kıyamet günü (ağır) bir günah yüklenecekdir.

Kim ondan yüz çevirirse (mezardan) kalkış günü ağır bir yük yüklenecektir.

Kim ondan yüz çevirirse, kıyamet günü o bir günah yüklenir.

Ondan yüz çeviren, kıyamet gününde ağır bir vebal yüklenmiş olur.

Kim ondan yüz çevirirse, kıyamet günü bir günah yüklenecektir.

kim yüz döndürür ise andan bayıķ ol götüre ķıyāmet güni aġır yüki.

Kim ki yüz ḳaytarsa andan, pes ol getürür ḳıyāmet güninde aġır yükgünāhlardan.

Hər kəs ondan üz döndərsə, şübhəsiz ki, qiyamət günü ağır bir günaha yüklənəcəkdir.

Whoso turneth away from it, he verily will bear a burden on the Day of Resurrection,

If any do turn away therefrom, verily they will bear a burden on the Day of judgment;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.