25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 97. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul men kâne ‘aduvven licibrîle fe-innehu nezzelehu ‘alâ kalbike bi-iżni(A)llâhi musaddikan limâ beyne yedeyhi vehuden vebuşrâ lilmu/minîn(e)

De ki: Kim Cibril'e düşmansa iyi bilsin ki o, Allah'ın izniyle evvelce inen kitapların doğruluğunu bildiren, inananlara doğru yolu gösteren ve bir müjdeci olan Kur'an'ı, senin kalbine indirmiştir.

Cibril, Cebreil, Cebrail, Cibrâl tarzlarında da kullanılır. Bu sözün Arapça olmayıp Süryaniciden geldiği ve Süryanicide cebr kelimesinin kul, il, keli... Devamı..

 De ki, her kim (herhangi bir şekilde) Cebrail’e düşmanlık eder (ve onu incitecek söz ve davranışlar sergiler) ise, iyi bilsin ki; Allah’ın izniyle, kendinden öncekileri tasdik edici ve mü’minler için hidayet ve müjde verici olarak Senin kalbine de Kur’an’ı O indirmiştir. (Bu nedenle vahye ve Cebrail’e düşmanlıkla, Allah’a iman bir arada barınmayacaktır.)

De ki: kim Cebrail'e düşmansa iyi bilsin ki; Cebrail Allah'ın izniyle; evvelce inen kitapların doğruluğunu bildiren, inananlara doğru yolu gösteren bir müjdeci olan Kur'ân'ı senin kalbine indirmiştir.

Sen:
“Cebrâil'e düşman olan, Allah'ın düşmanıdır. Çünkü, Kur'ân'ı Allah'ın bilgisi, planı dahilinde Allah'ın iradesiyle senin kalbine, hafızana, Cebrâil bölüm bölüm indirip yerleştirdi. Daha önceki kutsal kitaplara âit içinde nakledilenleri tasdik eden mü'minlere hidayet rehberi olan ve müjdeler getiren Kur'ân'ı indirdi." beyanımızı insanlara söyle.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 4/150-151; 19/64; 64/4.

De ki: "Kim Cibril'e düşman olursa, (bilsin ki) o bunu (Kur'an'ı) Allah'ın izniyle, daha önce gelmiş olanları doğrulayıcı, iman edenler için de bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi.

97.Buhari`nin Enes bin Malik (r.a.)`ten rivayet ettiğine göre, Resulullah (a.s.) Medine`ye geldiğinde Abdullah bin Selâm kendine ait bir tarlada hasad... Devamı..

De ki: 'Cibril'e kim düşman ise, (bilsin ki) gerçekten onu (Kitabı), Allah'ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve mü'minler için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren O'dur.

Ey Rasûlüm söyle: Her kim Cibrîl'e düşman ise, kininden helâk olsun. Gerçekten Cibrîl, daha önce indirilen kitabları tasdik etmekte olan Kur'an'ı, Allah'ın izniyle senin kalbine indirdi; ve Kur'an-ı Kerim, doğru yol gösterici, müminlere derecelerle kurtuluşu müjdeleyicidir.

Söyle: “Kim Cebraile düşmansa, muhakkak bilsin ki; o Cebrail, Allah’ın izniyle bu Kur’anı, mevcud semavi kitapları doğrulayıcı ve inananlar için müjde ve rehber olarak senin kalbine indirmiştir.

97,98. De ki: “Cebrâil'e düşman olanlar bilsinler ki, Cebrâil Kur'ân'ı senin gönlüne Allah'ın izniyle indirdi. Kur'ân, kendinden önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için rehber ve müjdedir.” Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâîl'e ve Mîkâil'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.

Cebrail'e düşman olana de ki: «Elinizde bulunan kitabı gerçekleyen, Allahın izniyle, senin gönlüne vahiy eden o; inanı olanlara bu hem kılavuzdur, hem de müjdedir

De ki: Kim Cebrail'e düşmansa iyi bilsin ki hem senden evvel indirilen kitapların doğruluğunu bildiren hem de inananlara doğru yolu gösteren ve bir müjdeci olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o (Cebrail) indirmiştir.

İsrailoğulları; beklediği son peygamber aralarından çıkmayınca peygamberi seçmek ve ona vahyi iletmek sanki tek başına Cebrail’in yaptığı bir işmiş gi... Devamı..

Di ki Cebrâîl’in düşmanı kim olabilir? Allâh’ın izniyle kendinden evvel gelen kütüb-ü mukaddeseyi tasdîk iden ve mü’minlere güzel havâdis tebşîr iyleyen Kur’ân’ı senin kalbinin üzerine koyan odur.

De ki, "Cebrail'e düşman olan kimse Allah'a düşmandır", çünkü O, Kuran'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekini tasdik ederek, yol gösterici ve inananlara müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.

De ki: “Her kim Cebrail’e düşman ise, bilsin ki o, Allah’ın izni ile Kur’an’ı; önceki kitapları doğrulayıcı, mü’minler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir.”

Söyle (yahudilere): Cebrâil’e kim düşmansa bilsin ki, Allah’ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur’an’ı senin kalbine indiren odur.

De ki: Cebrail'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjdeci olarak o indirmiştir.

 Rivayete göre Fedek hahamlarından Abdullah b. Suriye Peygamberimizle münakaşa etmiş, kendisine vahyi kimin getirdiğini sormuş, «Cebrail» deyince «O b... Devamı..

Şunu de: "Kendinden öncekileri doğrulayıcı, inananlara yol gösterici ve müjde olarak ALLAH'ın izniyle bunu kalbine indiren Cibril'e her kim düşman olursa,

Söyle; her kim Cebrail'e düşman ise iyi bilsin ki, Kur'ân'ı senin kalbine Allah'ın izniyle kendinden önceki vahiyleri onaylayıcı, müminlere hidayet ve müjde kaynağı olmak üzere o indirdi.

Söyle, her kim Cibrile düşman ise bilsin ki o, o Kur'anı senin kalbin üzerine Allahın iznile indirdi, önündekileri tasdıklayıcı ve mü'minlere bir hidayet ve bişaret olmak için

De ki: “Her kim Cebrâîl’e düşmansa, (şunu iyi bilsin ki o, Allah’ın da düşmanıdır). (Resûlüm!) şüphesiz ki O (Cebrâîl), mü’minler için bir hidâyet rehberi ve müjdeci olan ve ondan öncekileri (tahrif edilmemiş kitap ve sahîfeleri) doğrulayanı (Kur’ân’ı) Allah’ın izniyle, senin kalbine aktarandır.

De ki kim Cibrîl'e¹ düşmansa, bilsin ki O² onu³ iki eli arasındakileri⁴ tasdik edici ve müminler için bir hidayet ve müjde olarak; Allah, bilgisi dâhilinde5 senin kalbine çokça indirdi.

1– “Allah’ın düzeltici, onarıcı olan vahyine. “Cibrîl, düzeltici, onarıcı ve düzenleyici olan vahiy” demektir. Cebr sözcüğü; zorlamak, tamir etmek, dü... Devamı..

(Habîbim) de ki: «Kim Cebrâîle düşman olursa» (kahrından gebersin!). Çünkü kendinden evvelki (Kitab) ları tasdik edici (ve doğrultucu) ve mü'minler için ayn-ı hidâyet ve müjde olan (Kuran) ı Allahın izni ile senin kalbinin üstüne o indirmişdir.

(Ey Resûlüm!) De ki: “Kim Cebrâîl'e düşman ise,(2) artık şübhesiz (bilsin) ki onu (o Kur'ân'ı) senin kalbine, Allah'ın izniyle, kendinden önceki (kitab)ları tasdîk edici ve mü'minler için bir hidâyet ve müjde olmak üzere o (Cebrâîl) indirmiştir.”

(2)Yahudiler Resûl-i Ekrem (asm)’a: “Sana gökten hangi melek geliyor?” diye sordular. Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz: “Cebrâîl (as) geliyor. Çünki O... Devamı..

Deki “Senin kalbine Allah’ın izniyle, önceki indirilmiş vahiyleri doğrulayıcı olan, yol gösterici ve inananlara müjdelerle dolu kitabı indiren, Cibril’e kim düşman olabilir ki?”.

De ki: « Herkim Cebrail’e düşman ise bilsin ki Kur’an’ı Allah’ın dileği ile gönlüne bildiren bu Cebrail’dir. O Kur’an ki kendinden öncekileri doğrulayıcı, hem de inananlar için doğru yolu göstericidir, müjdeleyicidir.»

De ki herkim Cebrail/e öfkelenirse ne yapar? [⁶] Çünkü Cebrail Kur/anı kalbine, [⁷] önlerindeki Kitabı [⁸] tasdik ederek, mü/minlere mahz-ı hidayet ve beşaret olarak Allahın izni ile indirdi.

[6] Ne yapar? Cebrail memurdur, elinde ne vardır? Cebrail'e düşman olmanın veçhi nedir? Cebrail'e düşman olan benim de düşmanımdır.[7] Emri ile, irade... Devamı..

De ki: “Allah’ın izniyle vahyi (Kur’an’ı), ellerindekini tasdik edici ve inananlara yol gösterici ve müjdeci olarak, senin kalbine indirdiği için kim Cibril’e⁶⁷ düşmansa;”

67 Cibril, Cebrail demektir. Sami dil ailesine ait bir kelimedir. “Cebr”, güç, kuvvet; “il” de Rab manasına gelir. Dolayısıyla Allah’ın gücünü temsil ... Devamı..

De ki: “Cebrail'e düşman olan kimse (bilsin ki) o, Kur'an'ı, Allah'ın izniyle kendinden öncekini onaylayıcı ve iman edenlere ise hidayet edici ve müjdeleyici olarak senin kalbine indirmiştir.”

Ey Muhammed! Son ilâhî vahyi kendi ırklarından olmayan birine indirdi diye vahiy meleği hakkında kötü sözler söyleyen o Yahudilere de ki:
“Her kim, kendisinden önceki ilâhî vahiyleri onaylayıcı, inananlara da yol gösterici ve müjde olmak üzere onu —yani Kur’an’ı— Allah’ın izniyle senin kalbine indirdi diye Cebrail’e düşmanlık beslerse,”

De ki:
-“Kim Cebrail’e düşman olursa, şüphesiz ki, Müminler için müjde ve hidayet olmak üzere, önündekileri onaylayıcı olarak onu senin kalbine Allah’ın izniyle o indirdi”.

Resulüm! Onlara şunu söyle: “ Cibril'e düşman olanlar bilsinler ki Cibril, Kuran’ı, Allah'tan alıp senin kalbine indiren melektir. Kuran ise öncekileri doğrulayıcı, önderliği yanı sıra müminleri rahatlatıcı bir kitaptır.

Yahudiler Cebrail’e düşman oldular! Cebrail bizden birine elçilik getirmesi gerekirken başka topluluktan birine elçiliği verdi dediler. Sırf bu nedenle Cebrail’e düşman oluyorlar; öyle mi? Öyleyse onlara de ki: "Her kim Cebrail’e düşman ise, bilsin ki; Cebrail Allah’ın izni ile Kur’an’ı, önceki kitapları doğrulayıcı, Müminler için hidayet rehberi ve müjdeci olarak senin kalbine yazmıştır. Rabbin elçiliği kime vereceğini onlara sormaz. Kitabı hangi topluma göndereceğini onlara sormaz! Rabbin dilediğini elçi seçer, dilediği topluma kitap gönderir! Bu seçim onların isteğine bağlı değildir!"

De ki: “Kim Cebrail’e düşmansa (şunu iyi bilsin ki), Allah’ın izniyle onu (Kur’an’ı) senin kalbine, [*] kendisinden önce gelen (kitapların aslını) doğrulayıcı, bir rehber ve müminler için bir müjde olarak o indirmiştir. [*]

Bu cümle vahyin Hz. Muhammed’in kalbine indirildiğinin delilidir. Benzer mesaj: Şu‘arâ 26:193-194.,Yüce Allah ayetin bu kısmında vahyini sahiplenmekte... Devamı..

(Ey Muhammed!): “Cebrâîl’e¹ kim düşman olursa, (şunu iyi bilsin ki) gerçekten o (Kitabı,)² Allah’ın izniyle kendinden önceki (kitapları) doğrultmak, Müslümanlara hak yolu göstermek ve (cenneti) müjdelemek için senin kalbine indiren Odur.”³ de.

1 Cebrâîl-Cibrîl: “Cibr” ve “il” kelimelerinden oluşan İbranîce bir kelimedir. İbranîcede “cibr” kul, “il” de Allah’ın isimlerinden biri olmakla; Abdu... Devamı..

[EY PEYGAMBER, onlara] şunu anlat: Kim ki, Allah’ın izniyle senin kalbine, önceki çağlarda indirilenleri doğrulayan, inananlara bir muştu ve rehber olan bu [ilahî kelâm]ı indirdiği için Cebrail’e düşmanlık besliyorsa;

De ki: “Kim Cibril (Cebrail)’e düşman ise bilsin ki Allah’ın izniyle, daha önceki kitapları doğrulayan müminler için bir rehber ve müjde olan Kuran’ı senin kalbine o indirmiştir.” 16/2, 26/192, 25/24, 81/23

(EY NEBİ!) De ki: “Kim Cibril’e[¹⁷⁹] düşmansa, iyi bilsin ki o senin kalbine[¹⁸⁰] vahyi, önündekini (özü itibarıyla) doğrulayan bir rehber ve inananlar için de bir müjde[¹⁸¹] olarak, Allah’tan aldığı izin sayesinde indirmiştir.[¹⁸²]

[179] Cibrîl (Cebrail) rasullere vahiy getiren melektir. Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarında Gabriel sözcüğüyle ifade edilir. Bu kelime “güçlü insan” a... Devamı..

(Ey Muhammed, onlara) De ki; her kim Cibril'e düşman ise (kahrolsun; o Cibril’e değil Allah’a düşman sayılır o kimse) bilmelidir ki, kendinden önceki kitapları tasdik etmek ve müminlere hidayet ve müjde olmak üzere; Kur'an'ı, Allah 'm izniyle indiren kuşkusuz odur.

De ki: "Her kim Cebrail’e düşman ise, bilsin ki o, Allah’ın izni ile Kur’an’ı; önceki kitapları doğrulayıcı, mü’minler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir."

De ki: «Her kim Cibrîl'e düşman olmuş ise (kahrolsun).» Çünkü Kur'an'ı önündeki kitapları musaddık ve mü'minler için bir hidâyet ve bir beşaret olmak üzere Allah Teâlâ'nın izniyle senin kalbin üzerine indiren, şüphe yok ki O'dur.

De ki: “Kim Cebrâil'e düşman ise iyi bilsin ki, bu Kur'ân'ı daha önceki kitapları tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere, Allah'ın izniyle senin kalbine o indirmiştir. [4, 150-151; 19, 64; 66, 4] {KM, Daniel 8, 16-26; 9, 21-27; Luka, 1, 26-37}

De ki: "Allah'ın izniyle Kur'an'ı kendinden öncekini doğrulayıcı ve inananlara yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirdiği için, kim Cebrail'e düşman olursa,

(Yâ Muhammed) Kendinden evvelki kitâbları tasdîk idici ve mü'minleri hidâyete götürici ve (cennet ve sevâb ile) müjdeleyici Kur'ân'ı Allâh'ın izniyle senin kalbine indirdiğinden dolayı Cebrâîl'e düşman olanlara söyle ki:

De ki “Cebrail’e kim düşmanlık ederse bilsin ki öncekileri onaylayıcı bir rehber olan ve inanıp güvenenlere müjde veren bu kitabı o, senin kalbine Allah’ın izni ile indirmiştir.”

De ki: -Cebrail'e düşman olan bilsin ki O, daha önceki kitapları doğrulayan, mü'minler için yol gösterici ve müjde olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indirmiştir.

De ki: Kim Cebrail'e düşman ise, bilsin ki, senin kalbine Kur'ân'ı Allah'ın izniyle, daha öncekileri doğrulayıcı ve mü'minler için hidayet ve müjde olarak o indirmiştir.(49)

(49) Yahudiler, kendilerine savaş emri ve azap getirdiği için Cebrail Aleyhisselâma karşı düşmanlık besliyor, Mikâil’in ise rahmet ve bereket getirdiğ... Devamı..

De ki: "Kim Cebrail'e -ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı kendinden öncekini doğrulayıcı, inananlara yol gösterici ve müjde olarak senin kalbine indirmiştir- düşman kesilirse,

eyit “her kim olurise düşmān cebreyil’e pes bayıķ ol indürdi anı ya'nį ķur’ān’ı göñlü üzere Tañrı destūrı-y-ıla girçek dutıcı-y-iken anı kim ileyindedür ya'nį ilergi kitāblar; daħı ŧoġru yol iken daħı muştılamaķ iken mü’minlere.”

Eyit yā Muḥammed: Kim ki düşman olsa Cebrā’īle, pes ol indürdi Ḳur’ānısenüñ yüregüñ üstine Tañrı Ta‘ālā buyruġı‐y‐la. Girçekleyici, ileyince ge‐len kitābları Doġrı yol gösterici, muştılayıcı, daḫı mü’minlere cenneti.

(Ya Rəsulum!) Cəbrailə düşmən olan kimsəyə de ki, onu (Qur’anı) özündən əvvəlkiləri (Tövratı və İncili) təsdiqləyici, mö’minlər üçün isə hidayət və müjdəçi olaraq Allahın izni ilə sənin qəlbinə o nazil etmişdir.

Say (O Muhammad, to mankind): Who is an enemy to Gabriel! For he it is who bath revealed (this Scripture) to thy heart by Allah's leave, confirming that which was (revealed) before it, and a guidance and glad tidings to believers;

Say: Whoever is an enemy(101) to Gabriel-for he brings down the (revelation) to thy heart by Allah.s will, a confirmation of what went before, and guidance and glad tidings for those who believe,-

101 A party of the Jews in the time of Muhammad ridiculed the Muslim belief that Gabriel brought down revelations to Muhammad Al Mustafa. Michael was ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.