23 Ocak 2021 - 9 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 92. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad câekum mûsâ bilbeyyinâti śumme-tteḣażtumu-l’icle min ba’dihi veentum zâlimûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun, Musa size apaçık belgelerle gelmişti de, sonra siz onun (aranızdan kısa bir süre ayrılışının hemen) arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiştiniz. İşte (ey Yahudiler) siz (böyle) zalimlersiniz. (Ki çoğunuz hâlâ aynı sapkınlıktadır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Andolsun ki Musa, size açık delillerle geldi de ondan sonra tuttunuz, buzağıya taptınız, siz o zalimlersiniz işte.

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçekten Musa size açık delillerle gelmişti. Ama O'nun yokluğunda hemen buzağıya tapmaya başlamış, varlık sebebinize aykırı davranıp zulmetmiştiniz.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun ki, Mûsâ size apaçık âyetler, mûcizelerle gelmişti de, onun arkasından tuttunuz o buzağı heykelini put haline getirdiniz. Siz işte o zâlimlersiniz.

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz Musa size apaçık delillerle gelmişti de sonra siz onun ardından buzağıya tapınıp zalimlerden olmuştunuz.

Ali Bulaç Meali

Andolsun, Musa size apaçık belgelerle geldi. Sonra siz onun arkasından (yokluğunda) buzağıyı (tanrı) edindiniz. İşte siz (böyle) zalimlersiniz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Celâlim hakkı için, Mûsâ Aleyhisselâm size doğru haber ve mûcizelerle gelmişken, o, Tûr'a gittikten sonra, siz buzağıyı ilâh edindiniz ve böylece zâlimlerden oldunuz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Nitekim Musa, mucizelerle size geldiği halde, siz ondan sonra, kendinize zulmederek buzağıyı mabud ittihaz ettiniz.

Bayraktar Bayraklı Meali

Andolsun ki Mûsâ size en açık delilleri getirdi. Sonra ardından buzağıyı ilâh edindiniz. Siz zâlimsiniz.

Besim Atalay Meali

Musa size belgelerle gelmişti, o yokken buzağıya taptınız, böylelikle kendinize kıydınız

Cemal Külünkoğlu Meali

Andolsun ki, Musa size apaçık delillerle geldi. Siz ise onun yokluğunda (Tur Dağı'na gittikten sonra) kendinize yazık ederek buzağıya taptınız.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki, Musa size mucizeler getirdi, sonra ardından kendinize yazık ederek buzağıyı tanrı olarak benimsediniz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, Mûsâ size açık mucizeler getirmişti de, arkasından sizler nefislerinize zulüm ederek buzağıyı ilâh edinmiştiniz.

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından, zalimler olarak buzağıyı (tanrı) edindiniz.

Edip Yüksel Meali

Musa, size mucizelerle gelmişti; fakat onun ardından buzağıyı tanrı edinerek zalimlerden oldunuz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Celâlim hakkı için Musa size belgelerle gelmişti de onun arkasından tuttunuz o buzağıya taptınız. Siz işte o zâlimlersiniz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Celâlim hakkı için Musa size beyyinelerle gelmişti de arkasından tuttunuz danaya taptınız siz o zalimlersiniz

Erhan Aktaş Meali

Gerçekten Musa size beyyinât¹ ile geldi. Sonra siz onun arkasından buzağı figürünü yaptınız.² İşte siz, o zalimlersiniz.*

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun, Musa size en açık delilleri getirdi. Sonra siz onun ardından (gıyaabında) o buzağıye tütündünüz (onu tanrı edindiniz). Siz (öyle) zaalimlersiniz.

Hayrat Neşriyat Meali

And olsun ki, Mûsâ size apaçık mu'cizelerle gelmişti; sonra onun (Tûr dağına gitmesinin) ardından, siz zâlim kimseler olarak buzağıyı (ilâh) edindiniz.

İlyas Yorulmaz Meali

Musa da size açıklayıcı delillerle gelmişti de, buna rağmen buzağıyı ilah edinerek, kendi kendinize zulüm ettiniz.

İsmail Hakkı İzmirli

Musa size açık mucizat [⁵] getirmişti. Sonra [⁶] siz zulüm ederek [⁷] buzağıyı mâbut edindiniz.*

Kadri Çelik Meali

Hiç şüphesiz Musa size apaçık deliller getirdi, sonra ardından yine zalimler olarak buzağıyı benimsediniz.

Mahmut Kısa Meali

Andolsun ki, Mûsâ size apaçık mûcizeler göstermişti de, onun kısa bir süre için aranızdan ayrılmasındansonra hemen buzağıya tapınmaya başlamıştınız. İşte siz, böyle nankör vezâlim kimselersiniz!

Mehmet Türk Meali

Hatta bir zamanlar Mûsa, size apaçık belgeler getirmişti de sonra siz onun arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiştiniz. İşte siz, (böyle) zalim kimselersiniz.

Muhammed Esed Meali

Gerçekten Musa size hakikatin tüm kanıtları ile gelmişti (ama) o'nun yokluğunda hemen [altın] buzağıya tapmaya başlamış ve böylece haince bir davranış içine girmiştiniz.

Mustafa Çavdar Meali

Gerçekte Musa size apaçık delillerle gelmişti de sonra Onun ardından buzağıyı ilah edinmiştiniz. İşte siz, böylece kendinize yazık ettiniz. 2/67...71, 7/148

Mustafa İslamoğlu Meali

Doğrusu Musa da size hakikatin apaçık belgeleriyle gelmişti. Ardından yine yanlış yaparak buzağıyı peydahlamıştınız.[168]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Ve şüphe yok ki Mûsa sizlere beyyineler ile geldi. Sonra siz O'nun arkasından buzağıyı tanrı ittihaz ettiniz. Siz zalim kimselersiniz.»

Suat Yıldırım Meali

Mûsâ size en açık delil ve mûcizelerle geldi de, sonra kalkıp, onun yokluğunda buzağıyı tanrı edindiniz. Siz öyle zalimlersiniz işte! ”

Süleyman Ateş Meali

Andolsun Musa, size açık deliller getirmişti, sonra onun ardından tuttunuz buzağıya taptınız; siz öyle zalimlersiniz işte!

Süleymaniye Vakfı Meali

Musa size, apaçık belgelerle (mucizelerle) gelmişti. Yanınızdan ayrılmasının ardından buzağıyı ilah edinmiştiniz, yanlışlar içindeydiniz.

Şaban Piriş Meali

Musa, size apaçık delillerle gelmişti de sonra O'nun ardından buzağıyı ilah edinmiştiniz. İşte siz, böyle zalimlersiniz.

Ümit Şimşek Meali

Musa size apaçık deliller getirmişti de, siz bunun ardından zulmederek buzağıyı tanrı edinmiştiniz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun ki, Mûsa size açık-seçik hak beyanlarla gelmişti de onun arkasından buzağıyı ilah edinmiştiniz. Zalimlersiniz sizler.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ gelürdi size mūsā ḥüccetler ya'nį mu'cizeler. andan duttuñuz buzaġuyı andan śoñra daħı siz žālimler-iken.

Bunyadov-Memmedeliyev

Musa sizə açıq-aydın dəlillər (mö’cüzələr) gətirmişdi. Siz isə onun ardınca (Musa Tur dağına getdikdən sonra) buzova sitayiş edərək (özünüzə) zülm etdiniz.

M. Pickthall (English)

And Moses came unto you with clear proofs (of Allah's sovereignty), yet, while he was away, ye chose the calf (for worship) and ye were wrongdoers.

Yusuf Ali (English)

There came to you Moses with clear (Signs); yet ye worshipped the calf (Even) after that, and ye did behave wrongfully.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.