3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemine-nnâsi men yekûlu âmennâ bi(A)llâhi ve bilyevmi-l-âḣiri vemâ hum bimu/minîn(e)

İnsanlardan Allah'a ve son güne inandık diyenler de var, inanmamışlardır.

(Dışlanmaktan ve aşağılanmaktan kurtulmak ve Müslümanların elde edeceği nimet ve faziletlerden yararlanmak için) İnsanlardan (öyle) kimseler vardır ki, “biz Allah’a ve ahiret gününe inandık" derler. (Ve öyle gözükürler.) Halbuki onlar inanmış değillerdir.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki gerçekte inanmadıkları halde “Biz Allah'a ve ahiret gününe inandık” derler.

Sözde,
“Allah'a, Allah'a imanın gerektirdiği esaslara ve âhiret gününe iman ettik" diyen bazı insanlar var ki, bunlar gerçekte mü'min değildirler.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 63/1.

İnsanların içinde: "Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik" diyen ama gerçekte iman etmiş olmayan birtakım kimseler bulunmaktadır.

İnsanlardan öyleleri vardır ki: 'Allah'a ve ahiret gününe inandık' derler; oysa inanmış değildirler.

İnsanlardan bir kısmı vardır ki, biz Allah'a ve kıyamet gününe inandık, derler. Halbuki onlar, iman edenler değillerdir.

Ve insanlardan bir kısmı da var ki; Allah’a ve ahiret gününe inandık derler, fakat onlar inanacak yapıda değiller. (Bunlar ikiyüzlülükle fıtratlarını tamamen bozmuş olanlardır.)

İnsanlardan bazıları inanmadıkları halde, “Allah'a ve âhiret gününe inandık” derler.[10]

[10] Münâfıklıkla ilgili geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, I, 208-235; IV, 470-473; VIII, 251-262; XIX, 37-43; XIX, 299-314.

Bir takım kimseler gelip derler: «inandık son güne, inandık Tanrıya», onlarsa inanmış değillerdir

Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki, gerçekte inanmadıkları halde, “Biz Allah'a ve âhiret gününe inanıyoruz.” derler. 

Bkz. 2/165

İnsânlar içinde ba’zıları Allâh ve âhiret gününe inandık, biz de mü’miniz dirler,

İnsanlardan, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık" diyenler vardır.

İnsanlardan, inanmadıkları hâlde, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” diyenler de vardır.

İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde “Allah’a ve âhiret gününe inandık” derler.

İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde «Allah'a ve ahiret gününe inandık» derler.

Halktan öyle kimseler var ki aslında inanmadıkları halde "ALLAH'a ve ahiret gününe inandık," derler.

İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık." derler.

İnsanlar içinden kimisi de vardır ki Allaha ve son güne iyman ettik derler de mü'min değillerdir

İnsanlardan bir kısmı da vardır ki (kalben) îmân etmedikleri hâlde (sadece dilleriyle), “Biz Allah’a ve âhiret gününe îmân ettik” derler.

Kimi insanlar, inanmadıkları halde, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inandıklarını söylerler.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki kendileri îman etmiş olmadıkları halde, «Allaha ve âhiret gününe inandık» derler. Halbuki onlar inanıcı (insan) lar değildir.

İnsanlardan öyleleri de vardır ki, kendileri inanan kimseler olmadıkları hâlde: “Allah'a ve âhiret gününe îmân ettik” derler.

İnsanlardan, inanmadıkları halde “Allah’a ve ahiret gününe inandık” diyenler var.

İnsanlar arasında öyleleri vardır ki: «Biz Allah’a da, son güne de inandık» derler de yine inanmazlar.

Nâs/ın bir takımı «biz Allah/a ve âhiret gününe inandık» derler, halbuki onlar inanmamışlardır. [³]

[3] Allah'a, âhiret gününe.

İnsanlardan öyleleri vardır ki inanmadıkları hâlde “Allah’a ve ahiret gününe inandık” derler.

İnsanlardan, müminlerden olmadıkları halde, “Allah'a ve ahiret gününe iman ettik” diyenler vardır.

İnsanlar arasında öyle kimseler de var ki, gerçekte inanmadıkları hâlde, “Biz de Allah’a ve âhiret gününe inanıyoruz!” derler.

İnsanlar’dan kimileri de vardır ki, “Allah’a ve Âhir Gün’e inandık!” diyorlar; oysa onlar inanmış değildirler.

İçlerinde: “ Biz, hem Allah’a hem ahırete inanıyoruz “ diyenler var ama, inandıklarının aslı yok.

İnsanlardan bazıları inanmadıkları halde, "Allah’a ve ahiret gününe inandık" derler.

İnsanlardan öylesi vardır ki asla inanmadıkları hâlde “Allah’a ve ahiret gününe inandık.” derler.

İnsanlardan kimileri de gerçekten îman etmedikleri halde: “Biz Allah’a ve âhiret gününe îman ettik.” derler.

Ve öyle kimseler var ki gerçekte inanmadıkları halde “Biz Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanıyoruz” derler.

İnsanlardan bir kısmı da Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde inandık derler, hâlbuki onlar mümin değillerdir. 2/75-76, 3/119, 24/47

İNSANLARDAN öyleleri de var ki, “Allah’a ve âhiret gününe inandık” der(ler); ama onlar mü’min değiller.[²⁴]

[24] Veya ba’nın maiyyet vurgusuyla: “mü’minlerle beraber değiller”. Bir özneden bir eylemi fiille değil de ism-i faille nefyetmek, onun sıfatından de... Devamı..

İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde "Allah'a ve ahiret gününe inandık" derler.

İnsanlardan öyleleri de vardır ki, iman etmedikleri halde "Allah’a ve âhiret gününe imanettik " derler.

İnsanlardan birtakımı da, «Biz Allah'a ve ahiret gününe inandık,» derler. Halbuki onlar inanmış değillerdir.

Öyle insanlar da vardır ki “Allah'a ve âhiret gününe inandık. ” derler; Oysa iman etmemişlerdir. [63, 1]

İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde "Allah'a ve ahiret gününe inandık" derler.

İnsânlardan bir takımları vardır ki Allâh'a ve âhiret gününe îmân iyledik dirler. Halbuki onlar îmân itmiş değillerdir. [²]

[2] Bu âyet-i kerîmeden i'tibâren yigirminci âyete kadar onüç âyet münâfıklar hakkında olub hallerini ve nifâklarını Cenâb-ı Hak yüzlerine urmuşdur. ... Devamı..

Kimi insanlar da ‘Allah’a ve ahiret gününe inanırız.” derler ama inanıp güvenmezler.

İnsanlardan bir kısmı da inanmadığı halde:-Allah'a ve ahiret gününe inandık, diyen kimselerdir.

Bir de insanlardan, inanmadıkları halde, “Allah'a ve âhiret gününe iman ettik” diyenler vardır.

İnsanlar içinden bazıları vardır, "Allah'a ve âhiret gününe inandık!" derler ama onlar inanmış değillerdir.

daħı ādemįlerden oldur kim eydür “inanduķ Tañrı’ya daħı śoñraġı güne.” daħı degüldür anlar inanmışlar.

Nāsdan ba‘żıları, biz Allāha ḳıyāmet günine inandıḳ, dirler. Ḥālbuki onlar īmānidicilerden degildir.

İnsanlar içərisində elələri də vardır ki, iman gətirmədikləri halda: “Biz Allaha və qiyamət gününə iman gətirdik“, -deyirlər.

And of mankind are some who say: We believe in Allah and the Last Day, when they believe not.

Of the people there are some who say(33): "We believe in Allah and the Last Day;" but they do not (really) believe.

33 We now come to a third class of people, the hypocrites. They are untrue to themselves, and therefore their hearts are diseased ( 2:10 ). The diseas... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.