20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 79. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Feveylun lilleżîne yektubûne-lkitâbe bi-eydîhim śümme yekûlûne hâżâ min ‘indi(A)llâhi liyeşterû bihi śemenen kalîlâ(en)(s) feveylun lehum mimmâ ketebet eydîhim veveylun lehum mimmâ yeksibûn(e)

Elleriyle kitap yazıp sonra da az bir para almak için bu, Allah tarafından geldi diyenlerin vay hallerine. Elleriyle yazdıklarından, o kitabı, kendileri düzdüklerinden dolayı vay hallerine, kazançları yüzünden vay hallerine.

Yazıklar olsun! (Tevrat ve İncil’i) Kitabı kendi elleriyle (bozup uydurma şeyler) yazdıktan (Kur’an’ın ayetlerini de yanlış yorumlayıp çarpıttıktan) sonra değersiz (dünya menfaatleri) karşılığı satmak (ve güçlü kesimlere yaranmak) için: "Bu Allah katındandır" diyenler (yok mu;) işte yazıklar olsun elleriyle yazdıklarından ötürü böylelerine; ve kazandıklarından dolayı vay onların haline! (Ki onların bir kısmını tanıyorsunuz.)

O halde yazıklar olsun onlara ki, kendi elleriyle ilâhî kelamı yalan ve yanlış olarak yazıp, sonra onu az bir kazanç elde edebilmek için “Bu Allah'tandır” derler. Böyle diyerek kendi elleriyle yazdıklarından dolayı, yazıklar olsun onlara ve yine bütün o kazandıklarından dolayı, yazıklar olsun böylelerine.

Asıl, kutsal kitaplardaki tahrifatı elleriyle yazılı hale getirenlerin, kutsal kitap uyduranların; uydurduklarını servet, makam, mevki gibi geçici dünya menfaatlerine çevirmek, birkaç pula satmak için, bir de:
"Bu Allah katındandır" diyenlerin vay haline! Elleriyle yaptıkları yazılı tahrifattan dolayı vay ehl-i kitabın başına geleceklere! Elde ettikleri kazançtan ve itibardan dolayı vay ki, vay onlara!

Karşılığında az bir ücret alabilmek için kendi elleriyle kitap yazıp da sonra: "İşte bu Allah katından gelmedir" diyenlere yazıklar olsun. Yazdıklarından dolayı da onlara yazık olsun, kazandıklarından dolayı da!

79.Nesai`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime kitap ehli hakkında inmiştir. İbnu Ebi Hatim`in rivayetine göre de İk... Devamı..

Artık vay hallerine; kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra az bir değer karşılığında satmak için 'Bu Allah katındandır' diyenlere. Artık vay, elleriyle yazdıklarından dolayı onlara; vay kazanmakta olduklarına.

Artık büyük azâb o kimseleredir ki, kendi elleriyle Tevrat'ı yazarlar da, sonra biraz para almak için: “- Bu Allah tarafındandır.” derler. Ellerinin yazdıkları yüzünden büyük azâb onlara; kazanmakta oldukları günah yüzünden yazıklar olsun onlara...

Elleriyle kitap yazıp cüz’i bir menfaati satın almak için “Bu, Allah’ın katındandır” diyenlere yazıklar olsun! İşte kendi elleriyle yazdıklarından dolayı onlara yazıklar olsun. Ve o adi kazançlarından dolayı onlara yazıklar olsun!

Elleriyle kitabı yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için, “Bu, Allah katındandır” diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Kazandıklarından ötürü vay haline onların!

Vay olsun onlara ki, elleriyle kitap yazıp —sonra da az parayla onu satmak için— «Bu Allahın katındandır» diye söylerler; vay ola, onu yazan ellere, vay ola, böyle yapanlara da

Kendi elleri ile kitabı yazdıktan sonra karşılığında az bir dünyalık menfaat için: “Bu, Allah katından geldi.” diyenlerin vay haline! Kendi elleriyle kaydettiklerinden ötürü yazıklar olsun onlara! Ve yine bütün o kazandıklarından ötürü yazıklar olsun böylelerine!

Bu ayetlerle; Tevrat’ta tahrifatın yapıldığı ve Yahudilerin dünyalık menfaat için kendi yazdıklarını, “Allah’ın ayetleri,” diye Tevrat’ın içine sokara... Devamı..

78,79. Ânlardan ümmî olanlar kitabı bilmiyorlar yalnız yalan masallar biliyorlar ve îmânları kuvvetli değildir. Tahrîf idici elleri ile kitabı yazub da işte bu Allâh’ın kitabıdır diyenlere ve cüz’î bir kâr içün bunı irtikâb idenlere yazık olacakdır. Ellerinin yazdığından ve aldıkları ücretden bunlara felâket gelecekdir.

Vay, Kitabı elleriyle yazıp, sonra da onu az bir değere satmak için, "Bu Allah katındandır" diyenlere! Vay ellerinin yazdıklarına! Vay kazandıklarına!

Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab’ı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların hâline! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline!

Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için, “Bu Allah’ın katındandır” diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların! Ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların!

Elleriyle (bir) Kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için «Bu Allah katındandır» diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların!

Kitab'ı elleriyle yazdıktan sonra onu ucuz bir fiyata satmak için onun ALLAH'tan olduğunu söyleyenlerin vay haline. Ellerinin yazdığından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından dolayı vay haline onların!

Artık o kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için "Bu Allah katındandır." derler. Artık vay o elleriyle yazdıkları yüzünden onlara, vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!..

Artık vay o kimselere ki kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için «bu, Allah tarafındandır» derler, artık vay o ellerinin yazdıkları yüzünden onlara, vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara

Vay o kimselere ki elleriyle Kitâb’ı (Tevrât’ı, kendi sözleri ile karıştırıp tahrif ederek) yazarlar, sonra da onu (tahrif ettikleri Tevrât’ı, âhiret nimetlerine nispetle, değersiz ve) az bir bedel (olan, geçici dünya menfaatlerin) e değişmek için, “Bu, Allah’ın kelâmıdır!” derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların hâline! Vay kazandıklarından (günahlardan) dolayı onların hâline!

Yazıklar olsun o kimselere ki: Kitabı elleriyle yazıyorlar, sonra da az bir kazanç elde etmek için “Bu Allah'ın katındandır.” diyorlar. Yazıklar olsun onlara, elleriyle yazdıklarından dolayı. Yazıklar olsun onlara, kazandıklarından dolayı.

Artık, elleriyle Kitabı (Tevrâtı yalan yanlış) yazıb da sonra onu az bir bahâ ile satabilmek için «Bu, Allah katındadır» diyegelenlerin vay haaline!.. Vay ellerinin yazdıklarından başlarına geleceklere! Vay şu kazanmakda oldukları (rüşvet, günah) yüzünden onlara!.

Artık vay o kimselerin hâline ki, kitâbı elleriyle yazarlar da, sonra onu az bir fiyata satabilmek için: “Bu, Allah tarafındandır!” derler.(2) İşte ellerinin yazdıkları yüzünden onların vay hâline! Kazanmakta olduklarından dolayı da vay onlara!

(2)Rivâyete göre yahudiler Hz. Muhammed (asm)’ı Tevrât’ta; gözbebekleri siyah ve iri, orta boylu, dalgalı saçlı, güzel yüzlü biri olarak vasfedilmiş b... Devamı..

Yazıklar olsun o kimselere ki, elleriyle kitap yazarlar, sonra az bir menfaat elde etmek için, yazdıklarının Allah katından olduğunu söylerler. Yazıklar olsun elleriyle yazdıklarına, bundan dolayı kazandıklarına da yazıklar olsun.

Vay o kimselere ki kendi elleriyle Kitap yazarlar, sonra da onu az bir değere değişmek için: « Allah’ın katındandır bu» derler. Vay onların kendi elleriyle yazdıklarına da, vay onunla kazandıklarına da!»

Kitabı elleriyle yazarlar da mukabilinde onu az bir paha ile satmak için «— bu, Allah tarafındandır» diyenlerin vay haline! Vay elleriyle yazdıklarından dolayı onların haline! Vay böyle kazançlarından nâşi onların haline.

Kitabı kendi elleriyle (tahrif ederek) yazanların sonra da onu az bir değer karşılığı satmak için “Bu Allah katındandır” diyenlerin vay hâline! Elleriyle kaydettikleri şeylerden dolayı vay onların hâline! Kazandıklarından ötürü de vay onların hâline!

Vay kitabı elleriyle yazıp, sonra da onu az bir değere satmak için, “Bu Allah katındandır” diyenlere! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Kazandıklarından ötürü vay haline onların!

Kitabı kendi elleriyle yazıp da, onunla servet, makam, şöhret ve benzeri basit çıkarlar elde etmek için, “Bunlar Allah’tan gelmiştir!” diyen kimselerin vay hâline! Ellerinin yazdığından ötürü vay hâline onların ve bütün o kazandıklarından dolayı, vay hâline onların!
İşte, bu yanlış anlayışın sonuçlarından biri:

Yazıklar olsun, Kitab’ı kendi elleriyle yazan, sonra onu az bir bedele satmak için “Bu Allah katındandır” diyenlere!
Yazıklar olsun onlara, ellerinin yazdıklarından dolayı!
Yazıklar olsun onlara, kazandıklarından dolayı!

Yazık Kitap yazmak için kalem tutan ellere! Üç kuruş kazanmak için yazıp yazıp: " Allah kelâmı " diyenlere! Yazık yazdıkları yüzünden başlarına iş açanlara! Yazık kalemiyle sağladığı kazanç yüzünden çekecek olanlara!...

Vay o kimselere ki, elleriyle bir Kitap yazarlar, sonra da onu az bir bedel karşılığında satmak için "Bu yazdıklarımız Allah’tandır!" derler. Hâlbuki yazdıkları kendi kültürleriyle anladıklarıdır. Ayetlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. İnsanların ayetlerimizden anladıklarıdır. Onlar ayetlerimizden anladıklarını Allah’ın ayeti diye insanlara kabul ettirmeye çalışırlar. Kendi anlayışlarına, kendi elleriyle yazdıklarına Allah’ın ayeti diyenlerin vay haline! Böyle yaparak azabımızı kazananların vay haline!

Kitab’ı (Tevrat’ı) kendi elleriyle yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için “Bu, Allah katındandır.” diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıkları nedeniyle onların vay hâllerine! Kazandıkları nedeniyle onların vay hâllerine!

O kitabı¹ kendi elleri ile yazdıktan sonra, az bir değer karşılığında satmak için: “Bu, Allah katındandır.” diyenlerin vay haline. O, ellerinin yazdıkları (yalanlar) yüzünden, yazıklar olsun onlara! Ve yine yazıklar olsun onların kazandıklarına!

1 Buradaki “kitap” kelimesinin belirli olarak kullanılmasından dolayı bu kitabın, “Tevrât” olma ihtimâli çok kuvvetlidir. Bazı rivâyetlerde (Kurtubî) ... Devamı..

O halde, yazıklar olsun onlara ki, kendi elleriyle, ilahî kelâm[dan olduğunu iddia ettikleri hususlar]ı kaydettikten sonra, az bir kazanç elde etmek için, “Bu Allah’tandır!” derler. (Böyle diyerek) kendi elleriyle kaydettiklerinden ötürü yazıklar olsan onlara! Ve yine bütün o kazandıklarından ötürü yazıklar olsun böylelerine! ⁶⁴

64 Burada Kitâb-ı Mukaddes’in metnini tahrif etmekten ve böylece onların cahil izleyicilerini yanıltmaktan sorumlu tutulan alimler kasdedilmektedir. “... Devamı..

Yazıklar olsun kendi elleriyle kitap yazıp sonra onunla az bir kazanç edebilmek için “Bu Allah katındandır.” diyenlere! Yazıklar olsun onların elleriyle yazdıklarına, yazıklar olsun onların kazandıklarına! 3/78, 6/93, 51/10

Yazıklar olsun onlara ki, kitabı kendi elleriyle yazıp da az bir getiri sağlamak için “Bu Allah katındandır” derler. Elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara, kazandıklarından dolayı da yazıklar olsun![¹⁴⁹]

[149] Âyetin ilk muhatabı olan Medine Yahudilerinin yaptığı şey şuydu: Okuma yazma bilmeyen ve din konusunda sürekli kendilerine muhtaç bulunan cahil ... Devamı..

(Bilginlerine gelince) Yazıklar olsun onlara ki; kitabı (Tevrat'ı) kendi elleriyle (istedikleri gibi) yazarlar da -az bir bedel karşılığında satmak için- "Bu Allah katındandır" derler. (Evet) Yazıklar olsun onlara (Tevrat'a) elleriyle yazıp ta kattıkları (o yalanlar) yüzünden, elde ettikleri (o haram) kazançları yüzünden.. (Yalan yanlış yazılarla gerçeği saptırmanın vebali ise ne kadar fecidir, akıllarınca onlar buna bir çare de buldular ve cahil halka)

Vay haline o kimselerin ki, Kitabı elleriyle yazıp, az bir paraya satmak için, "Bu Allâh katındandır, " derler! Ellerinin yazdığından ötürü vay haline onların! Kazandıklarından ötürü vay haline onların!

İmdi veyl o kimselere ki, kitabı elleriyle yazarlar da sonra bununla az bir paha satın almak için, «Bu Allah tarafındandır» derler. Artık veyl onlara, o ellerinin yazmış olduğu şeylerden dolayı. Ve veyl onlara o kazanmış oldukları şeylerden dolayı!

Elleriyle kitap yazıp, biraz para almak için: “Bu Allah tarafındandır. ” diyenlerin vay haline! Vay o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara! Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!

Vay haline o kimselerin ki, Kitabı elleriyle yazıp, az bir paraya satmak için, "Bu Allah katındandır," derler! Ellerinin yazdığından ötürü vay haline onların! Kazandıklarından ötürü vay haline onların!

Asıl en büyük 'azâb ve 'ikâb elleriyle kitâbı yazan ve sonra da, değersiz menfa'atlerini te'mîn içün bu, Allâh tarafındandır diyenleredir. Elleriyle yazdıkları şey içün şiddetli 'azâb ve kazandıkları şeyler içün de büyük 'ikâb onlaradır.[²]

[2] 'Ulemâ-i Yehûd, efrâd-ı Benî İsrâîl'den bir takım paralar ve mallar alırlardı. Rasûl 'aleyhisselâmın Medine'yi teşrîfleri üzerine bu îrâdın kesile... Devamı..

Fakat elleriyle kitap yazan, sonra geçici[1] bir çıkar için "Bu Allah katındandır!" diyenlerin çekeceği var. Hem yazdıklarından dolayı çekecekleri var hem de kazandıklarından dolayı çekecekleri var[2]!

[1] Kalîl = قليل, bir şeyin az olduğu veya geçici olduğu anlamına gelir (Mekâyîs). [2] İnsanları Allah ile aldatmanın en çok kullanılan yolu, yazdığı ... Devamı..

Kitabı kendi elleriyle yazıp sonra onu az bir paraya satabilmek için:-Bu, Allah katındandır, diyenlerin vay haline! Vay ellerinin yazmış olduğundan dolayı başlarına geleceklere! Kazandıklarından dolayı vay onların haline!

Yazıklar olsun o kimselere ki, kitabı kendi elleriyle yazarlar, sonra da, onunla az bir para elde etmek için “Bu Allah katındandır” derler. Yazıklar olsun elleriyle yazdıkları yüzünden onlara, yazıklar olsun kazandıkları yüzünden onlara!

Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap'ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, "İşte bu, Allah katındandır!" derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden!

vaydur anlara kim yazarlar kitāb’ı ya'nį tevrįt elleri-y-ile, andan, eydürler: “uşbu, Tañrı ķatındandur”; tā śatun alalar anuñ-ile az bahā ya'nį az dünyelik. pes vaydur anlara, andan ötürü kim yazdı elleri anlaruñ daħı vaydur anlara, andan ötürü kim kesb eylerler ya'nį rişvet daħı ma'śiyet.

Helāklik ḳatı ‘aẕāb ol kişiler[e] ki yazarlar kitābı elleri‐y‐le. andan eydürler bu kitāb Tañrı Ta‘ālā ḳatındadur, dirler. Tā ṣatun alalar anuñla az bahā.Helāklik anlara yazduḳlarından ötürü elleri‐y‐le, daḫı helāklik anlaraandan ötürü kim yaman işler ḳazanurlardı.

Vay o kəslərin halına ki, öz əlləri ilə (istədikləri kimi) kitab (Tövrat) yazıb, sonra (onun müqabilində) bir az pul almaqdan ötrü: “Bu, Allah tərəfindəndir!” - deyirlər. Öz əlləri ilə (təhrif olunmuş kitab) yazdıqlarına görə vay onların halına! Qazandıqları şey üçün vay onların halına!

Therefore woe be unto those who write the Scripture with their hands anthem say, "This is from Allah," that they may purchase a small gain therewith. Woe unto them for that their hands have written, and woe unto them for that they earn thereby.

Then woe to those who write the Book with their own hands, and then say:"This is from Allah," to traffic with it for miserable price!- Woe to them for what their hands do write, and for the gain they make thereby.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.