3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 73. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fekulnâ-dribûhu biba’dihâ(c) keżâlike yuhyi(A)llâhu-lmevtâ veyurîkum âyâtihi le’allekum ta’kilûn(e)

Demiştik ki: O adama, ineğin bir uzvuyla vurun işte Allah, aklınız başınıza gelsin diye ölüleri böyle diriltir, delillerini size böyle gösterir.

 Bunun için de: "Haydi şimdi ona (cesede, kestiğiniz ineğin) bir parçasıyla vurun" demiştik. Böylece, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir; ki akıllanasınız (ve gerçeği anlayasınız).

Sığırın bir kısmıyla öldürülen adama vurun, demiştik te, vurulunca da o şahıs dirilivermişti. İşte böylece Allah ölüleri diriltir. Size böylece gücünü ve delillerini gösterir ki, aklınızı başınıza alasınız.

Biz onlara:
“Kestiğiniz sığırın bir parça etiyle o ölüye vurun" dedik. Allah ölüleri de böyle diriltir. Size âyetlerini, mûcizelerini gösteriyor ki, aklınızı başınıza alasınız.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/259-260.

"Onun (kestiğiniz ineğin) bir parçasıyla ölüye vurun" dedik. İşte Allah ölüleri böyle diriltir ve belki akıl edersiniz diye size böyle ayetlerini gösterir.

Bunun için de: 'Ona (cesede, kestiğiniz ineğin) bir parçasıyla vurun' demiştik. Böylece, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir; ki akıllanasınız.

İşte bunun için dedik ki, o sığırın bir parçasıyla (kaatili bilinmiyen) ölüye vurun. (onlar da vurdular, ölü dirildi). Bunun gibi, Cenâb'ı Allah ölüleri diriltir ve bu ölüyü diriltmekle size kudret ve âyetlerini gösterir, umulur ki, akıllanasınız.

Biz dedik ki: “O ölünün (kopmuş) parçasını ona yapıştırın.” (O dirildi, kendisini kimin öldürdüğünü söyledi.) Allah ölüleri böylece diriltir, ayetlerini size gösterir ki; anlayasınız.

“Haydi, şimdi öldürülen bu adama, kesilen ineğin bir parçasıyla vurun” dedik. Allah ölüleri bu şekilde diriltir ve size âyetlerini gösterir. Umulur ki, aklınızı kullanırsınız.

İmdi biz: «Öldürülmüş olana, berikinin bir parçasın vurunuz» diye söylemiş idik, işte böyle, Allah, ölüleri diriltir, belgelerin size gösterir, ola ki anlayasız

(Bu amaçla) dedik ki; “Haydi, şimdi öldürülen bu adama, kesilen ineğin bir parçasıyla vurun!” Allah ölüleri bu şekilde diriltir ve size âyetlerini gösterir. Umulur ki bu sayede aklınızı işletirsiniz.

İsrailoğullarından birisi bir adamı öldürmüş ve o, bu olayın aydınlatılması için Hz. Musa’ya gitmişti. Ortada bir şahit olmadığından, katilin bulunmas... Devamı..

Sığırın bir parçasıyla o maktûle urulmasını emr itdik. "Bu vechile Allâh emvâtı ihyâ ider ve gözünüzün önünde mu’cizeler yaratır" didik, belki nihâyetde anlarsınız.

"Sığırın bir parçasıyla ona vurun" dedik. İşte böylece Allah ölüleri diriltir ve aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini gösterir.

“Sığırın bir parçası ile öldürülene vurun” dedik. (Denileni yaptılar ve ölü dirildi.) İşte, Allah ölüleri böyle diriltir, düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir.

Sonra “(kesilen ineğin) bir parçasıyla ölüye vurun” dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size âyetlerini gösterir.

«Haydi, şimdi (öldürülen) adama, (kesilen ineğin) bir parçasıyla vurun» dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size âyetlerini (Peygamberine verdiği mucizelerini) gösterir.

 Sığır kesme kıssası, daha ziyade İsrailoğullarından iki gencin, mirasına konmaları için amcalarını öldürmelerine bağlanır. Olay Hz. Musa’ya arzedilir... Devamı..

"(Düvenin) bir parçasıyla ona (öldürülene) vurun," dedik. İşte, ALLAH ölüleri böyle diriltir ve düşünesiniz diye ayetlerini (mucizelerini) böyle gösterir.

Biyokimyacılar, düvenin dokusundaki DNA'ları yaşlı dokulara transfer ederek onları gençleştirmeyi başararak bu ayetin anlattığı mucizevi olayı günümüz... Devamı..

İşte bundan dolayı, o sığırın bir parçası ile o ölüye vurun, dedik. Allah ölüleri işte böyle diriltir ve size âyetlerini gösterir, belki aklınızı başınıza toplarsınız.

onun için dedik ki o bakaranen bir parçasile o maktule vurun, işte böyle Allah ölüleri diriltir ve size âyetlerini gösterir gerek ki akıllanasınız

“(Emrimizle kesmiş olduğunuz) sığırın bir parçası ile öldürülene vurun!” buyurduk. (Denileni yaptılar ve iznimizle, ölü dirilerek miras meselesi yüzünden iki amcaoğlunun kendisini öldürdüklerini söyledi). Allah (kudreti ile) ölüleri diriltir, (Allah’ın her şeye kadir olduğunu,) düşünesiniz (anlayasınız) diye size mu‘cizelerini böyle gösterir.

“Onun bir kısmı ile ona vurun” dedik.¹ İşte Allah, böylece ölüleri dirilterek ayetlerini² size gösterir. Umulur ki gerçeği kavrarsınız.

1- Kesilen sığırın bir parçasıyla öldürülene vurun. 2- Kanıtlarını.

Onun için biz «Ona (öldürülen o adama, kesilen o ineğin) bir parçasiyle vurun» demişdik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir, size âyetlerini (kudretini açıklayan delilleri, alâmetleri, mu'cizeleri) gösterir. Gerek ki aklınızı başınıza alasınız.

Bunun üzerine: “(Boğazladığınız sığırın) bir parçasıyla ona (o ölüye) vurun!”(1)demiştik. Allah, ölüleri işte böyle diriltir ve akıl erdiresiniz diye size âyetlerini gösterir!

(1)Rivâyete göre İsrâiloğulları, ineğini çok seven bir şahıstan, böyle bir ineği buldular ve derisi dolusunca altın karşılığında satın alıp kestiler. ... Devamı..

Bu katletme olayının çözümünü, benzer olaylara uygulayın. Allah’ın ölüyü nasıl dirilttiğini (katili ortaya çıkarmayı) size gösterecek ki belki aklınızı kullanırsınız.

Onun için: « İneğin bir parçasıyla öldürülene vurun» buyurduk. İşte Allah ölüleri böyle diriltir, size belgelerini de böyle gösterir, aklınız yatsın diye.

Haydi maktule ineğin bir parçasıyle vurun, dedik. İşte Allah böyle ölüleri diriltir, size alâmetlerini [²] gösterir, tâ ki akıl erdiresiniz.

[2] Kudretinin kemaline delâlet eden delilleri.

Bunun üzerine: “Bu yöntemi, bazı hâllerde (fâili meçhul cinayetlerde) uygulayın”⁵⁴ dedik. Böylece Allah ölüye hayat verir⁵⁵ ve size ayetlerini gösterir. Ola ki aklınızı kullanırsınız.

54 D-r-b kökünden gelen darb kelimesi (ayette yadribû) her zaman “dövmek”, “vurmak” anlamında değildir. Aldığı harf-i cer ve/veya mef’ûlüne göre farkl... Devamı..

Bunun üzerine “Onun (sığırın) bir parçasıyla ona (ölüye) vurun” dedik. İşte Allah ölüleri böyle diriltir ve sizlere ayetlerini gösterir; umulur ki akledersiniz.

“Bunun bir parçasıyla ona, yani kurban edilen ineğin bir parçasıyla, öldürülen kişinin cesedine vurun!” dedik. Mûsâ kesilen ineğin bir parçasını cesede vurunca, ölü mûcizevî bir şekilde dirilerek kendisini kimin öldürdüğünü söyledi. İşte Allah, ölüleri böyle kolayca diriltir; aklınızı kullanasınız diye size mûcizelerini böyle gösterir.

-“Bunun bir kısmıyla ona vurun!” dedik.
Allah, Ölüler’i işte böyle diriltiyor, size âyetlerini gösteriyor.
Umulur ki akledersiniz.

" Kesilen kurban etini cesede biraz dokundurun dirilecektir " dedik o kadar. Bakın Allah, ölülere de böyle can verecek. aklınızı kullanabilmeniz için de size bir takım ipuçları veriyor...

Bunun üzerine; “Öldü olarak gördüğünüz adama; bir parça ile vurun!” dedik. Siz adama vurunca adam ayıldı. Böylece onun diriltildiğini zannettiniz. İşte! Rabbiniz ölüleri de böyle diriltecek! Sizin ölüm zannettiğiniz şey; dünyadaki bayılmaya benzeyen farklı bir şeydir. Siz ölene vurunca, ölene dokununca diriltemezsiniz. Ancak bayılanları ayıltır, onu dirilttiğinizi zannedersiniz. Ama Rabbiniz ölülere Sur’a üflettirerek dokunur. O zaman ölen insanlar diriltilir. Tıpkı bayılan insanın dirilişi gibi! Anlayasınız diye Allah ayetlerini böyle açıklamaktadır. Belki düşünür öğüt alırsınız.

“Şimdi ona (öldürülen kişiye, kesilen ineğin) bir parçasıyla vurun.” demiştik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve akıl edesiniz diye size delillerini gösterir.

Bunun için: “O (kesilen sığırın) bir parçasını o öldürülen adamın (cesedine) vurun.” dedik. İşte Allah, belki akıl edersiniz diye ölüleri dirilterek size mûcizelerini böyle gösterir.¹

1 Bu âyette bahsedilen olayla ilgili bazı rivâyetler varsa da bu rivâyetler arasında pek tutarlılık olmadığı için bahse değer bulunmamış, olayın sadec... Devamı..

Biz dedik ki: “Bu [prensib]i bu gibi [çözümlenmemiş cinayet olay]larının bazılarına da uygulayın: ⁵⁷ Bu yolla Allah canları ölümden korur ve kendi iradesini size gösterir ⁵⁸ ki (bunu görüp) muhakemenizi kullan[mayı öğren]ebilesiniz.”

57 İdribûhu bi-ba‘dihâ tabiri, kelime anlamıyla: “onun bir kısmı ile ona vur” diye çevrilebilir -ve bu karşılık, İsrailoğulları’na, kurban edilen sığı... Devamı..

“Onun bir parçasıyla vurun/cinayeti çözme yöntemini kullanın! ’dedik. İşte Allah ölüleri de böyle diriltir. Ve aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini gösterir.

Bu maksatla dedik ki: “Bu (prensib)i bu türden (çözümlenmemiş cinayet olaylarından) bazılarına da uygulayın!”[¹³⁷] Allah aklınızı kullanabilesiniz diye ölüyü işte böyle diriltir ve âyetlerini size bu şekilde gösterir.[¹³⁸]

[137] Bu anlamı Menâr sahibine borçluyum. R. Rıza bu âyet bağlamında şunları söyler: “Buradaki “darb” (vurma) konusunda birçok rivayet naklederler. De... Devamı..

(Bunu sağlamak için) "Haydi, ona (öldürülen adama, kesilen o ineğin) bir parçasıyla vurun" dedik, (derhal ölü dirildi de katili gösterdi, aranızdaki çekişme de sona erdi) İşte Allah ölüleri böyle diriltir de; (ahireti düşünüp) aklınızı başınıza alasınız diye size ayetlerini (mucize delillerini) gösterir!

(Sığırın) bir parçası ile öldürülene vurun" dedik ( ölü dirildi. ) İşte, Allah ölüleri böyle diriltir, belki akledersiniz diye ayetlerini size böyle gösterir.

İmdi dedik ki, «Onun (boğazlayacağınız sığırın) bazı parçasını o maktule vurunuz.» İşte Allah Te'âlâ ölüleri böyle diriltir ve sizlere âyetlerini gösterir. Gerektir ki akılâne düşünesiniz.

Bunun üzerine dedik ki: «Kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o maktûlün cesedine vurun» (Vurulunca da o diriliverdi. ) İşte Allah bunu nasıl dirilttiyse ölüleri de öyle diriltir. Aklınızı iyice kullanasınız diye âyetlerini size gösterir.

Onun için "(ineğin) bir parçasıyla o (öldürülene) vurun." demiştik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir, size ayetlerini gösterir ki düşünesiniz.

Onun (boğazlanan sığırın) bir parçasıyla maktûle urınız. İşte Cenâb-ı Hak bu sûretle ölüyü tekrâr dirildüb size âşikâr 'alâmetlerini gösterir. Belki aklınızı başınıza alırsınız didik.[¹]

[1] Hazret-i Mûsâ'nın vahiy mûcibince ta'rîf iylediği bakarayı -ki sâlih bir adamın babasından kalma, ormanda kendi başına ve salma olarak büyümüşdi-... Devamı..

“Ölenin vücudunun parçasını yerine koyun!” demiştik. Allah ölülere, bu şekilde (parçaları birleştirerek) can verir. [*] Size âyetlerini gösterir ki aklınızı kullanasınız.

[*] Ölüden ayrılan parçanın onunla birleştirilmesi emredilmektedir. Yeniden dirilme, tekrar yaratılan kemiklerin birleştirilip et giydirilmesi şeklind... Devamı..

-Bir parçasıyla ona vurun, dedik. İşte Allah ölüleri de böyle diriltir. Ve aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini gösterir.

“Ona, bir parçasıyla vurun”(39) dedik. İşte Allah ölüleri böyle diriltir ve akıl edesiniz diye size âyetlerini gösterir.(40)

(39) Kesilen ineğin bir parçasıyla, öldürülen kimseye vurun.(40) Âyette ayrıntı verilmemişse de, “Allah ölüleri böyle diriltir” sözü, ölünün dirilerek... Devamı..

Şöyle dedik: "Kesilen ineğin bir parçasıyla öldürülen adama vurun." İşte böyle diriltir Allah ölüleri. Size ayetlerini gösteriyor ki, aklınızı işletebilesiniz.

pes eyittük: “urun ölüyi, bir nicesiyile ol śıġıruñ ya'nį dili-y-ile, yā budıyıla, yā ķuyruġı dibiyle. ancılayın dirildür Tañrı ölüleri daħı gösterür size nişānların, anuñ-içün kim siz anlayasız.

Pes eyitdük anlara ki: Vuruñuz ölmiş kişiyi ṣıġıruñ ba‘żısı‐y‐ıla. Anuñ gibidirildür Tañrı Ta‘ālā ölmişleri. Gösterür size āyetlerini, ola kim fikr eyleye‐siz Tañrınuñ ḳudretini.

Belə olduqda Biz: “(Kəsilmiş inəyin) bir parçasını ona (qatili bilinməyən ölüyə) vurun!” – dedik. (Onlar da vurdular və ölü dirildi). Allah (bütün) ölüləri bu qaydada dirildər və sizə Öz mö’cüzələrini göstərər ki, ağla gəlib (bunu) dərk edəsiniz.

And We said: Smite him with some of it. Thus Allah bringeth the dead to life and showeth you His portents so that ye may understand.

So We said: "Strike the (body) with a piece of the (heifer)." Thus Allah bringeth the dead to life and showeth you His Signs: Perchance ye may understand.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.