25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 68. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâlû ud’u lenâ rabbeke yubeyyin lenâ mâ hiy(e)(c) kâle innehu yekûlu innehâ bekaratun lâ fâridun velâ bikrun ‘avânun beyne żâlike(s) fef’alû mâ tu/merûn(e)

Peki demişlerdi, Rabbine dua et de ne biçim inek keselim, açıklasın bize. Musa, Allah diyor ki demişti, ne işten kalmış kart olacak, ne genç. İkisi arası dinç bir inek olmalı. Hadi, size emredilen şeyi yapın.

(Bu sefer) "Rabbine bizim adımıza yalvar da, bize (o sığırın) niteliklerini açıklasın" demişler; (Musa da, Rabbine yalvardıktan sonra) "Şüphesiz O (Allah) diyor ki: O ne pek geçkin, ne de pek genç, ikisi arası dinç(likte bir sığır olmalı)dır. Artık emrolunduğunuz şeyi yerine getirin!" diye (uyarıvermişti).

Onlar: madem öyle “Ey Musa! Rabbine bizim için sor da, bunun nasıl bir kurbanlık olacağını bize açıklasın” dediler. Musa: “Bakın” dedi. “O ne yaşlı, ne körpe, ama ikisi arasında orta yaşta bir sığır olmasını istiyor. O halde size verilen emri yerine getirin!”

“Öyleyse bizim adımıza Rabbine dua ederek sor. Bize onun ne olduğunu açıklasın." dediler. Mûsâ:
“Allah, o, ne geçkin, ne körpe, ikisi arası orta karar, dinç bir sığır, buyuruyor. Size emredileni hemen yapın." dedi.

Onlar: "Rabbine dua et de (ineğin) nasıl bir şey olacağını bize iyice açıklasın" dediler. Musa: "(Rabbim), onun ne çok yaşlı ne de çok genç olan ikisi arası bir inek olduğunu söylüyor. Artık size emrolunanı yapın" dedi.

'Rabbine adımıza yalvar da, bize niteliklerini açıklasın' dediler. (Musa, Rabbine yalvardıktan sonra) 'Şüphesiz Allah diyor ki: O ne pek geçkin, ne de pek genç, ikisi arası dinç(likte bir sığır olmalı)dır. Artık emrolunduğunuz şeyi yerine getirin' dedi.

Bizim için Rabbına duâ et de o sığırın durumunu açıkça bize bildirsin, demişlerdi. Mûsâ: “- Allah buyuruyor ki, o ne çok yaşlı, ne de pek genç, ikisi ortası bir dinç sığırdır. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın.” demişti.

Onlar: “Rabbinden iste, bu ineğin ne olduğunu bize açıklasın” dediler. Musa: “Rabbim diyor ki; o bir inektir. Ne yaşlıdır, ne genç… Ortanca bir şey.. Artık emredildiğiniz şeyi yapın!” dedi.

“Bizim adımıza Rabbine dua et, bize ineğin nasıl olduğunu açıklasın” dediler. Mûsâ, “Allah diyor ki, o ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inektir. Size emredileni, hemen yapın” dedi.

Dediler ki: «Bizimçin yalvarasın Tanrına, o nicedir bildire», Musa dedi ki: «Ne yaşlıdır, ne çok genç, orta yaşlı, ikisinin arası; buyrulduğunuz işi yapmalısınız siz»

(Onlar) demişlerdi ki: “Bizim için Rabbine yalvar da o sığırın niteliklerini bize bildirsin.” (Musa) demişti ki: “Allah buyuruyor ki: O (sığır) ne yaşlı ne körpe, ikisi arasında orta yaşta dinç bir sığırdır. Artık emrolunduğunuz işi yapın!”

Öyle ise bu sığırın nasıl olması lâzım geleceğini bildirmesini rabbinden istirhâm it didiler. Mûsâ Allâh bu sığırın ne yaşlı ne yavru olmasını istiyor didi. Size emr olunanı yapınız.

"Rabbine bizim adımıza yalvar da onun mahiyetini bize bildirsin" dediler, "O, onun ne pek kart, ne pek körpe, ikisi ortası bir sığır olduğunu söylüyor, size emrolunanı yapın" dedi.

“Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın.” dediler. Mûsâ şöyle dedi: “Rabbim diyor ki: O, ne yaşlı, ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Haydi, emrolunduğunuz işi yapın.”

“Bizim adımıza rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın” dediler. Mûsâ dedi ki: “Allah şöyle buyuruyor: ‘O, yaşlı da değil düve de değil; ikisinin arası bir inek olacak.’ Haydi, size emredileni yapın.”

«Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın» dediler. Musa: Allah diyor ki: «O, ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inek.» Size emredileni hemen yapın, dedi.

"Bizim için Rabbini çağır da onun niteliğini bize açıklasın," dediler. "O diyor ki, o ne yaşlı ne genç, ikisinin ortasında bir düvedir. Size emredileni yapın," dedi.

Onlar, "Bizim için Rabbine dua et, her ne ise onu bize açıklasın." dediler. Musa, "Rabbim buyuruyor ki, o ne pek yaşlı, ne de pek taze, ikisi arası dinç bir sığırdır, haydi emrolunduğunuz işi yapınız." dedi.

dediler; bizim için rabbine dua et nedir o? Bize beyan etsin, dedi: Rabbim şöyle buyuruyor: Bir bakare ki ne farımış ne bakir, ikisi ortası bir dinç, haydi emrolunduğunuz işi yapın

(Onlar, “Ey Mûsâ!) Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın” dediler. Mûsâ şöyle dedi: “Rabbim buyuruyor ki: ‘O, ne yaşlı ne de çok gençtir, ikisi arası bir sığırdır.’ Haydi, emrolunduğunuz işi yapın.”

Onlar: “Bizim için Rabb'ine söyle, onun nasıl bir sığır olduğunu açıklasın.” dediler. Musa, “Allah, onun ne tam yaşlı ne de yavru; ikisinin arasında bir yaşta, olduğunu söylüyor; öyleyse, sizden isteneni yapın.” dedi.

(Yine) demişlerdi ki: «Bizim için Rabbine duâ et de onun (o ineğin) ne olduğunu (kaç yaşında olacağını) bize iyice açıklasın». (Musâ da): «Allah diyor ki o, ne çok yaşlı, ne de pek genç değil, ikisi ortası bir dinç (inek) dir. Artık emrolunduğunuz şey'i yapın» demişdi.

(Onlar:) “Bizim için Rabbine duâ et, onun ne olduğunu bize iyice açıklasın!” dediler.(Mûsâ) şöyle dedi: “Muhakkak ki O (Rabbim) buyuruyor ki: 'Doğrusu o, ne yaşlı ne de genç, bu (ikisi)nin arası (orta yaşta) bir sığırdır.' Artık ne emrolunuyorsanız, yapın!”

Dediler ki “Keseceğimiz sığırın nasıl olduğunu bize açıkça bildirsin.” Musa “Keseceğiniz sığır ne yaşlı, nede genç olsun, ikisi arası orta yaşta bir sığır, emrolunduğunuz şeyi yapın” dedi.

Onlar dediler: « Bizim için çalabına yalvar da bu ineğin nasıl bir inek olduğunu açıkça bildirsin.» Musa dedi: « Allah buyuruyor ki işte bu inek ne pek kart, ne pek körpe, ikisi ortası bir inek olacak. Haydi, Allah’ın buyruğunu yerine getirin.»

68, 69. Onlar «— Musa! bizim için Rabbine niyaz et ki nasıl olduğunu [⁹] bize belli etsin» dediler; Musa da «— Rabbim buyuruyor ki o sapsarı bir inektir, rengi bakanlara inşirah verir» dedi.

[9] Kaç yaşında olduğunu.

Onlar dediler ki: “(Mâdem öyle) Rabbine bizim için dua et, bunun ne olduğunu bize açıklasın.” Musa da: “(Rabbim) diyor ki, o ne yaşlı ne körpe, ikisinin arasında orta yaşta bir inektir. Haydi, size emredileni yapınız” dedi.

“Rabbine bizim adımıza yalvar da onun nasıl olduğunu bize bildirsin” dediler. “O, onun ne pek kart, ne pek körpe, ikisinin ortası bir sığır olduğunu söylüyor; o halde size emredileni yapın” dedi.

Onlar, işi yokuşa sürerek:
“Bizim için Rabb’ine duâ et de, bari onun nasıl bir inek olduğunu bize açıklasın!” dediler. Fakat her itiraz edişlerinde iş biraz daha zorlaşıyor, yükümlülükleri her seferinde biraz daha artıyordu:
Mûsâ, “Allah onun, ne tamamen kocamış, ne de pek körpe, ikisi arasında orta yaşlı bir inek olduğunu söylüyor, haydi size verilen emri yerine getirin!” dedi.

-“Rabbine bizim için dua et; o nedir, bize açıklasın!” dediler.
-“O söylüyor ki bu, ne yaşlı, ne körpe, ikisi arası dinç bir sığırdır. Ne emrediliyorsanız yapın!” dedi.

Halk:- O zaman Rabb'ine bizim için yalvar da bari bize onun özelliklerini açıklasın. Musa:- Ne kart ne de körpe olmadığını, ikisi ortası bir düve olduğunu söylüyor. Hadi artık size emredileni yapın.

"Bizim için Rabbine dua et! Onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın!" dediler. Musa şöyle dedi: "Rabbim diyor ki: O, ne yaşlı, ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Haydi! Ne emredildiyse onu yapın!"

(Onlar) “Bizim adımıza Rabbine dua et de onun (özelliklerinin) ne olduğunu bize açıklasın.” (Musa da) “Allah diyor ki o, ne yaşlı ne de körpe, ikisi arasında bir inektir. Size emredileni hemen yapın.” demişti.

Onlar da: “Rabbine bizim için dua et de bize onun nasıl bir (sığır) olduğunu açıklasın.” dediler. (Mûsa): “Rabbim o sığırın ne yaşlı ne de körpe olup bu ikisi arasında orta yaşlı bir sığır olduğunu söylüyor. Haydi, size emredileni hemen yapın.” dedi.

Onlar: “(Madem öyle,) Rabbine bizim için dua et de bunun nasıl bir kurban olacağını bize açıklasın” dediler. [Musa] “Bakın!” dedi, “O, ne yaşlı ne körpe, ama ikisi arasında orta yaşta bir sığır olmasını istiyor. O halde size verilen emri yerine getirin!”

“Rabbine bizim için dua et de bize onun nasıl bir şey olduğunu açıklasın.” dediler. Musa; “Allah, onun ne pek yaşlı ne de pek körpe olduğunu söylüyor. Artık size emredilen şeyi yapın” dedi. 2/67...71, 17/101

Onlar: “Bizim için Rabbine yalvar da, bize onun niteliğini açıklasın!” dediler. “O diyor ki, kesinlikle o ne çok yaşlı ne çok toy, bu ikisi arasında bir inek olmalı. Hadi artık size verilen emri yerine getirin!” dedi.[¹³³]

[133] İsrâiloğullarına kesmeleri emredilen inek, aslında gönüllerinde taht kuran Mısırlıların ve yolda karşılaştıkları kimi putperest kavimlerin taptı... Devamı..

(Musa'nın bu sözü üzerine işin ciddiyetini anladılar, fakat bu kez Hz. Musa'yı imtihan etmek istediler) "Bizim için Rabbine dua et de, bize o ineğin (kaç yaşında olacağını) açıklasın" dediler Musa da: "Rabbim buyuruyor ki, o ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inektir, haydi emrolunduğunuz işi hemen yapın" diye emretti, (fakat onlar yine emri yerine getirmediler)

"Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. " dediler. Mûsâ şöyle dedi: "Rabbim diyor ki: O, ne yaşlı, ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Haydi, emrolunduğunuz işi yapın. "

Dediler ki: «Bizim için Rabbine dua et, o sığırın ne olduğunu bize bildirsin.» Dedi ki: «Cenâb-ı Hak buyuruyor: O bir sığırdır ki, ne pek yaşlıdır ne de pek gençtir, ikisi ortası bir dinç sığırdır. Artık emrolunduğunuz işi yapınız»

Bunun üzerine Mûsâ'ya: «Peki öyleyse Rabbine yalvar da onun ne olduğunu bize açıklasın» dediler. Mûsâ: «Rabbim şöyle buyuruyor: O sığır ne pek geçkin, ne de körpe olmayıp orta yaşta dinç bir inek olacaktır» Haydi size emredilen işi yapın bakalım» dedi.

Bizim için Rabbine du'a et, onun ne olduğunu bize açıklasın. dediler. Dedi ki: "O diyor ki: O (inek) ne yaşlı, ne körpe, ikisinin ortasında (bir inek)tir! Haydi, size emredileni yapın."

Onlar (Mûsâ'ya) Bizim içün rabbine du'â it ki o sığırın ne gibi bir şey oldığını bize bildirsindidiler. Mûsâ: Cenâb-ı Hak, O, ne pek ihtiyâr ne pek gençdir, ikisi arası orta yaşlıdır buyuruyor, haydi emir olundığınız şeyi icrâ idin didi.

“Bizim için Sahibine (Rabbine) sor, o nasıl bir şeydir, bize açıklasın!” dediler. Dedi ki O, şöyle diyor: ‘Ne yaşlı ne körpe, ikisinin ortası bir sığır.’ Haydi, emri yerine getirin!”

-Rabbine bizim için dua et de bize onun nasıl bir şey olduğunu açıklasın, dediler. O:-Allah, onun ne pek yaşlı ne de pek körpe, ikisi ortası bir inek olduğunu söylüyor. Artık size emredilen şeyi yapın, dedi.

“Rabbine bizim için dua et de bize onun nasıl birşey olduğunu açıklasın” dediler. Musa “Allah buyuruyor ki,” dedi, “o ne çok yaşlı, ne de çok genç, orta yaşlı bir inektir. Haydi, artık size emredileni yapın.”

Şöyle konuştular: "Çağır Rabbine bizim için, açıklasın bize neymiş o!" Cevap verdi: "O diyor ki, bahsettiğim ne yaşlıdır ne de körpe. İkisi arası bir inektir." Hadi size emredileni yapın!

eyittiler “dile bizüm içün çalabuña; bellü eyleye bize nedür ol śıġır?” eyitti: “bayıķ ol ya'nį Tañrı bayıķ ol bir śıġırdur, yaşlu degül, daħı yiġit degül; orta çaġludur anuñ arasında arasında pes işleñ anı kim buyrulursız.”

Eyitdiler: Du‘ā eyle bizüm‐çün Tañrı Ta‘ālā[ya] ki beyān eylesün bize, ol ṣıġırne nesnedür. Mūsā eyitdi ki: Tañrı Ta‘ālā eydür, ol ṣıġır ḳatı ulu olmaya,ḳatı kiçi daḫı olmaya, ortasında ola. İşleñüz Tañrı Ta‘ālā buyruġını.

Onlar dedilər: “Bizdən ötrü Rəbbini çağırıb (Rəbbinə dua edib) soruş ki, o (inək) nə cür olmalıdır?” (Musa: ) “Allah o inəyin nə çox qoca, nə də çox cavan deyil, bunların ikisinin arasında (düyə) olduğunu buyurur. Sizə əmr olunan şeyi yerinə yetirin!” –dedi.

They said: Pray for us unto thy Lord that He make clear to us what (cow) she is. (Moses) answered: Lo! He saith, Verily she is a cow neither with calf nor immature; (she is) between the two conditions; so do that which ye are commanded.

They said: "Beseech on our behalf Thy Lord to make plain to us what (heifer) it is!" He said; "He says: The heifer should be neither too old nor too young, but of middling age. Now do what ye are commanded!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.