7 Mayıs 2021 - 25 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad ‘alimtumu-lleżîna’tedev minkum fî-ssebti fekulnâ lehum kûnû kiradeten ḣâsi-în(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Yahudiler!) Andolsun, siz(içiniz) den Cumartesi (günü) yasağını çiğneyenleri (bu çirkin ve hileli işe yönelenleri) elbette bilmektesiniz. İşte Biz onlara: "Aşağılık maymunlar olun!" demiştik. (Böylece onları taklitçi, basit menfaatlerin kölesi olup horlanan varlıklar haline getirmiştik.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bilirsiniz elbet, içinizde cumartesi gününe hürmet etmeyip emirden çıkanlara aşağılık maymun olun demiştik.*

Abdullah Parlıyan Meali

Nitekim içinizde cumartesi gününün kutsallığını, çiğneyip geçenleri bildiniz. Bu davranışlarından dolayı onlara aşağılık maymunlar olun dedik.

Ahmet Tekin Meali

İçinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara:
“Sefil maymunlar olun" dedik.
*

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz siz, içinizden cumartesi günü haddi aşanları bilmişsinizdir. Biz onlara "aşağılık maymunlar olun" demiştik. [10]*

Ali Bulaç Meali

Andolsun, sizden cumartesi (günü) yasağı çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte biz, onlara: 'Aşağılık maymunlar olun' dedik.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten siz bilirsiniz ki, Dâvûd (Aleyhisselâm) zamanında kavminiz, cumartesi günü, balık avından men edilmişken, içinizden bu emri çiğneyip geçenlere: “- zelil ve hakir maymunlar olun.” dedik. (üç gün sonra da helâk oldular.)

Bahaeddin Sağlam Meali

Cumartesi günü konusunda azgınlık yapanları elbette bildiniz. Biz onlara, “aşağılık maymunlar olun” dedik.(*)*

Bayraktar Bayraklı Meali

İçinizden Cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara, “Aşağılık maymunlar olun” dedik.[23]*

Besim Atalay Meali (1962)

Dinlenme günü; içinizden aşırı gitmiş olanları iyi biliyordunuz, biz de onlara merhametten uzak: «Maymun olun !» demiş idik

Cemal Külünkoğlu Meali

Andolsun ki içinizden (ibadet etmek yerine balık avlayarak) cumartesi günü yasağını ihlal edenleri biliyorsunuz. (Bu davranışlarından ötürü) onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” demiştik. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İçinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Onlara "Aşağılık birer maymun olunuz" dedik; bunu, çağdaşlarına ve sonradan geleceklere bir ceza örneği ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara öğüt olsun diye yaptık.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını[22] çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, “Aşağılık maymunlar olun” demiştik.*

Diyanet Vakfı Meali

İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: Aşağılık maymunlar olun! dediklerimizi elbette bilmektesiniz.

Edip Yüksel Meali

Sizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. Onlara "Aşağılık maymunlar olun," dedik.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İçinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara "sefil maymunlar olun!" dedik.

Elmalılı Meali (Orijinal)

içinizden sebt -istirahat- günü tecavüz edenleri elbette bilirsiniz biz onlara sefil sefil maymunlar olun dedik

Erhan Aktaş Meali

Elbette siz, cumartesi yasağını çiğnemekle hadlerini aşanları biliyorsunuz. Bu nedenle onlara, “Düşkün maymunlar olun¹.” dedik.*

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun, içinizden Cumartesi günü (ne saygı göstermek) hakkında (ki dînî hududu balık avlamak suretiyle) çiğneyib geçen («eyle» li) ler (in hallerini, başlarına gelenler) i de her halde bil (ib öğren) mişsinizdir. İşte biz onlara (Dâvud lisâniyle) : «Hor ve zelîl maymunlar olun» dedik, (üç gün sonra hepsi helak oldu).

Hayrat Neşriyat Meali

İçinizden Cumartesi gününde haddi aşanları da elbette bilirsiniz.(2) Bu yüzden onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” demiştik.*

İlyas Yorulmaz Meali

Siz cumartesi günü Allahın yasağını delip, haddi aşanları iyi biliyorsunuz. Onların bu yaptıklarına karşılık “Aşağılık maymunlar olun” dedik.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

[³] Sizden evvel Cumaertesi günü hadd-i şer/i tecavüz edenlerin hâlini elbette bildiniz, biz de onlara «— rahmet-i ilâhiyeden uzak maymunlar [⁴] olun» demişdik.*

Kadri Çelik Meali

İçinizden Cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine, “Aşağılık maymunlar olun” dediklerimizi elbette bilmektesiniz.*

Mahmut Kısa Meali

Nitekim, içinizden Cumartesi Yasağını çiğneyenleri pekâlâ bilirsiniz, açgözlülüklerinin cezası olarak onlara:
İhtirasları uğruna tüm insânî değerleri ayaklar altına alan gözü doymaz, onursuz ve kişiliksiz aşağılık maymunlar olun!” demiştik.

Mehmet Okuyan Meali

İçinizden cumartesi günü (avlanma yasağını)* çiğneyenleri ve bu yüzden kendilerine “Aşağılık maymunlar (gibi) olun!”* dediğimizi elbette bilmektesiniz.*

Mehmet Türk Meali

65,66. (Ey İsrâil oğulları!) içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri, Bizim onlara: “Birer aşağılık maymunlar olun!” dediğimizi1 ve bunu; o olayı görenler ve sonradan gelenler için bir ibret ve Allah’a karşı hata etmekten sakınanlar için bir öğüt kıldığımızı da biliyorsunuz.*

Muhammed Esed Meali

nitekim, içinizde Sebt Günü'nün kutsallığını ihlal edenleri biliyorsunuz; bu davranışlarından ötürü onlara: “Aşağılık maymunlar gibi olun!” dedik;

Mustafa Çavdar Meali

İçinizden cumartesi gününde yasağı çiğneyenleri de elbette biliyorsunuz. İşte biz onlara; “Horlanmış ve aşağılanmış bir şekilde maymunlaşın/zillet ve esaret içinde yaşayın.” dedik. 5/60, 7/168

Mustafa İslamoğlu Meali

Nitekim, içinizden Yasak Günü’nde haddi aşan kimseleri siz de biliyorsunuz.[130] Onlara, “Maymunlardan beter olun!”[131] demiştik.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki, sizler içinizden cumartesi gününde haddi tecavüz edenleri elbette bilmişsinizdir. Biz de onlara «Sefil, hakîr maymunlar olunuz» demiştik.

Suat Yıldırım Meali

İçinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara «Aşağılık maymun olun! » dedik.

Süleyman Ateş Meali

İçinizden, Cumartesi günü (avlanma yasağı)nı çiğneyenleri elbette bilmişsinizdir; işte onlara: "Aşağılık maymunlar olun!" dedik.

Süleymaniye Vakfı Meali

İçinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Onlara “Aşağılık maymunlar gibi olun!” demiştik. [*]*

Şaban Piriş Meali

İçinizden cumartesi gününde yasağı çiğneyenleri de elbette biliyorsunuz. İşte biz onlara:-Hor ve aşağılık maymunlar olun, dedik.

Ümit Şimşek Meali

İçinizden Cumartesi günü haddi aşanları siz biliyorsunuz.(36) Biz onlara “Aşağılık maymunlar olun” dedik.(37)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, içinizden Cumartesi gününde azgınlık yapanları siz bilirsiniz. Onlara şöyle dedik: "Aşağılık maymunlar oluverin."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ bildiñüz anları kim ḥaddan geçdiler ya'nį balıķ avladılar, sizlerden, şenbe güninde; pes eyitdük anlara: “oluñ buzine ıraķ olıcılar.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətdə siz bilirsiniz ki, içərinizdən bə’zi kəslər şənbə günü (Davud zamanında şənbə günü balıq ovunun qadağan edilməsi) haqqında olan əmrdən kənara çıxdılar. Biz də onlara: “(Zəlil və) həqir meymunlar olun!” – dedik.

M. Pickthall (English)

And ye know of those of you who broke the Sabbath, bow We said unto them: Be ye apes, despised and hated!

Yusuf Ali (English)

And well ye knew those amongst you who transgressed in the matter of the Sabbath: We said to them: "Be ye apes, despised and rejected(79)."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.