19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 56. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Śumme be’aśnâkum min ba’di mevtikum le’allekum teşkurûn(e)

Sonra da gene şükredesiniz diye ölümünüzden sonra sizi dirilttik.

Sonra olur ki şükredersiniz diye, sizi (bir nevi) ölümünüzden sonra tekrar diriltip (hayata çıkardık).

Sizi bu ölümünüzden sonra belki şükredenlerden olursunuz diye tekrar dirilttik.

Bu ölümünüzden sonra biz sizi tekrar dirilttik. Şükrünüze vesile olur diye böyle yaptık.

Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzden sonra tekrar diriltmiştik.

Sonra şükredersiniz diye, sizi ölümünüzden sonra dirilttik.

Sonra, şükredesiniz diye, vefatınızdan (bir gün) sonra (kudretimizi anlıyasınız diye) sizi diriltmiştik.

Sonra ölümün ardından sizi dirilttik. (Yine dindar bir millet yaptık) ki şükredesiniz.

Şükredersiniz diye, sizi ölümünüzün ardından dirilttik.

Biz sizi, ölümünüzden sonra, yine dirilttik, ola ki şükredersiz

Ölü bir toplum haline geldikten sonra şükredesiniz diye sizi tekrar hayata döndürmüştük (geri getirmiştik).

Ayette geçen “mevt/ölüm” terimi; bildiğimiz anlamdaki “ölmek” değildir. Zira uyku ve baygınlık anında bir nevi ölüm olduğu En’am 6/60 ve Zümer 39/42. ... Devamı..

Öldükden sonra sizi diriltdik ki müteşekkir olasınız.

Ölümünüzden sonra, şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.

Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik.

Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.

Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.

 Yıldırım çarpmasından baygın düşen kavim Allah’ın iradesi ile yeniden canlanır ve istediklerinin yanlış olduğunu anlar. Âyette bu olay, ölme ve tekra... Devamı..

Sonra, belki şükredersiniz diye ölümünüzün ardından sizi diriltmiştik.

Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzün ardından yeniden diriltmiştik.

sonra sizi şükredesiniz diye ba's badelmevte mazhar ettik

Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik.

Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün¹ ardından sizi dirilttik².

1- Ölmek anlamına gelen “Mevt” sözcüğü, mecazen, sakinlik, bitmişlik, tükenmişlik, hareketsizlik, çözülmüşlük gibi anlamlara gelmektedir. Sözcük, bura... Devamı..

Sonra ölümünüzün arkasından sizi yine diriltmişdik. Gerekdi ki şükredesiniz.

Sonra şükredesiniz diye, ölümünüzün ardından sizi dirilttik.

Ölümünüzün (o ölüm gibi olan baygınlığınızın) ardından da (aklınızı kullanıp) şükredesiniz diye sizi (o baygın hâlden) uyandırıp kaldırmıştık. *

(*) Ayette geçen “mevt/ölüm” terimi; bildiğimiz anlamdaki “ölmek” değildir. Zira uyku ve baygınlık anında bir nevi ölüm olduğu En’am 6/60 ve Zümer 39/... Devamı..

Bu yok oluşunuzdan sonra tekrar sizi dirilttik ki, belki şükredersiniz.

Sonra ölümünüzün ardından sizi yeniden dirilttik, şükredesiniz diye.

Şükredesiniz diye öldükten sonra da sizi tekrar diriltmiştik.

Daha sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzden sonra tekrar hayata kavuşturduk.⁴⁶

46 Buradaki ölüm, gerçek anlamda ölüm değildir. Kur’an uyku halini, bayılmayı ölüme benzetir. O hâlde “Bayılıp kendinizden geçtikten sonra sizi tekrar... Devamı..

Ölümünüzden sonra, şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.

Sonra da şükredesiniz diye, sizi ölümünüzün ardındanmûcizevî bir şekilde yeniden diriltmiştik. Bu mûcize, aynı zamanda, ahlâkî değerler ve toplumsal dinamikler bakımından ölen bir toplumun, ancak ilâhî vahyin yol göstericiliği sayesinde yeniden hayata kavuşabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek olmuştu. Nitekim:

Sonra ölümünüzün ardından sizi yeniden dirilttik. Umulur ki şükredersiniz.

Bu şoktan sonra belki teşekkür edersiniz diye sizi yeniden hayata döndürmüştük.

Yıldırım çarpmasıyla baygın düşmüştünüz. Görenler sizi ölü sanıyordu. Şükretmeye devam etmeniz için sizi baygınlıktan kurtardık. Siz sanki diriltilmiş gibi hayata yeniden başladınız.

Sonra (manevi) [*] ölümünüzün ardından, şükredesiniz diye sizi (Vahiy ile) diriltmiştik.

Ölümden sonra şükretmek mümkün olamayacağı için burada kastedilen ölümün de manevi, yani ahlaki çöküş olduğunu; diriltilmenin de bu çöküşten vahiy ile... Devamı..

Sonra belki şükredersiniz diye sizi (adeta) ölümünüzden sonra dirilttik.¹

1 Bu olayın, zikrolunan öldürme olayından sonra mı veya önce mi meydana geldiği hakkında iki görüş vardır. Her ne olursa olsun, âyetten anlaşılıyor ki... Devamı..

Ama ölü (bir toplum) haline geldikten sonra ⁴¹ belki şükredenlerden olursunuz diye sizi tekrar dirilttik.

41 Lafzen, “ölümünüzden sonra”. Mevt kelimesi, her zaman maddî ölümü ifade etmez. Arap dilbilimcileri -mesela Râğıb- mâte (kelime anlamı ile “öldü”) f... Devamı..

Belki şükredersiniz diye ölümünüzden sonra sizi tekrar diriltmiştik. 4/153, 14/7

Daha sonra, belki teşekkür edersiniz diye ölümünüzün ardından sizi bir daha diriltmiştik.[¹⁰⁹]

[109] 55. âyette olduğu gibi 56. âyetteki ölümü de mecazî anlamda alabiliriz. Bu durumda toplumsal sapma, “sosyal ölüm” olarak niteleniyor.... Devamı..

O zaman (Musa yalvardı da) şükredesiniz diye, sizi o ölüm halinden (çıkarıp) dirilttik.

Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün ardından tekrar diriltmiştik.

Sonra sizi ölümünüzü müteakip diriltmiştik, tâ ki şükredesiniz.

Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra, şükredesiniz diye sizi dirilttik.

Bunu yapanlar, elbette İsrailoğullarının hepsi değildi. Bu ısrar üzerine mikatta yıldırıma yakalananlar, seçilen yetmiş kişi idi.

Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün ardından tekrar diriltmiştik.

Belki bu ni'met ve ihsânımıza şükür idersiniz diye sizi öldükden sonra diriltdik.

Bayılmanızın [*] ardından yine de sizi kaldırmıştık ki görevinizi yerine getiresiniz.

[*] Âyetteki mevt, gücün tükenmesi anlamındadır (Mekâyîs)."Her yanını ölüm sarar ama o ölmüş olmaz". (İbrahim 14/17) ayetindeki gibi bunların da her y... Devamı..

Ölümünüzden sonra belki şükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.

Sonra da, ölümünüzün ardından, şükredin diye sizi tekrar diriltmiştik.

Sonra, ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki, şükredebilesiniz.

andan dirilttük sizi, ölümüñüzden śoñra; ola kim siz şükr eyleyesiz.

öldükden ṣoñra ola kim şükr eyleyesiz.

Bəlkə, şükür edəsiniz deyə, biz sizi ölümünüzdən sonra yenidən diriltdik.

Then We revived you after your extinction, that ye might give thanks.

Then We raised you up after your death: Ye had the chance to be grateful.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.