19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 51. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iż vâ’adnâ mûsâ erbe’îne leyleten śümme-tteḣażtumu-l’icle min ba’dihi veentum zâlimûn(e)

Bir vakit Musa'ya kırk gecelik vade verdik. Sonra siz, o yokken tuttunuz da buzağıya kapıldınız, böylece zulmediyordunuz işte.

Kırk gece. Bu bahis Ahd-i Atıyk'ın Huruc bölümünde geçer (24, 32). Yalnız Ahd-i Atıyk'te buzağıyı yapan, Hârûn'dur, Kur’ân'sa 20. sûrenin 94. âyetinde... Devamı..

Hani o zaman Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz, onun arkasından (dünya metaına ve menfaatine tapınmak, altını ve parayı, küçük dana heykeli şekline sokup putlaştırmak suretiyle) buzağıyı (tanrı) edinmiş ve (böylece) zalimler olmuş (ve sapıtmış)tınız.

ve nasıl Musa'yı Sina dağında kırk gece tuttuğumuzu ve O'nun yokluğunda takılarınız, süs eşyalarınızla edindiğiniz buzağıya tapmaya başladığınızı ve böylece zalimlerden olduğunuzu,

Mûsâ ile kırk gece biraraya geleceğimize dair sözleşmiştik. Mûsâ içinizden ayrılınca, hemen onun arkasından buzağı heykelini put haline getirdiniz. Siz işte o zâlimlersiniz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/54, 92; 4/153; 7/142, 148; 20/85-97.

Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizse onun ardından, zalimlerden olup buzağıya tapmıştınız. [7]

7.İsrailoğulları Mısır`dan kaçıp Sina yarımadasına girdiklerinde Yüce Allah, esaretten kurtulmuş olan topluluğa rehberlik etmesi için emirler, kanunla... Devamı..

Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz, onun arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiş ve (böylece) zalimler olmuştunuz.

Bir vakit de Musâ'ya, Tûr'da vahy için, kırk gece vade vermiştik. O, Tûr'a gittikten sonra, siz, buzağıyı tanrı edindiniz ve bu halinizle zâlimlerden oldunuz.

Ve Musa’ya kırk geceyi (buluşmak için) söz verdik. Musa içinizden ayrıldıktan sonra, nefsinize zulmederek (küfre girerek) buzağıyı tanrı edindiniz.

Mûsâ ile kırk gece için sözleştikten sonra, siz onun ardından şirk koşarak buzağıyı tanrı edindiniz.

Biz de kırk gece için, Musa ile sözleşmiştik, ondan sonra siz, buzağıya tapınıştınız, kendinize kıydınız

Hani, biz Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun yokluğunda buzağıya taparak zalimlerden olmuştunuz. 

Bkz. 2/54, 92; 4/153; 7/148-155; 20/88Samiri, Musa Peygamber Tur Dağı’na gidince arkasından, halktan topladığı altınları eriterek Mısır dinindeki “Api... Devamı..

Mûsâ ile kırk gice sonra Tevrat’ı virmek içün va’d itdiğimiz vakitde ve Mûsâ’nın gaybûbeti zamânında siz bir danaya tapdınız ve zâlimâne hareket itdiniz.

Musa'ya kırk gece vade vermiştik. Sonra onun arkasından, kendinize yazık ederek, buzağıyı tanrı edinmiştiniz.

Hani, biz Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından (kendinize) zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz.

Mûsâ’ya kırk gece için söz vermiştik. Mûsâ gittikten sonra siz, haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz.

Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz.  

 Hz. Musa Tûr-i Sînâ’ya gidince Sâmirî adında birisi, altından yaptığı bir buzağı heykelini getirir, «Bu sizin Rabbinizdir. Musa bunu unuttu, o gelinc... Devamı..

Musa'yla kırk gece için sözleşmiştik. Ancak siz onun ardından kendinize zulmederek buzağıya taptınız.

Bu olay, insanın putçu eğilimini yansıtır. Apaçık mucizelere rağmen Musa'nın izleyicileri Musa'nın yokluğunda Buzağıya taptılar (20:83-98).... Devamı..

Hani bir zamanlar Musa'ya kırk gecelik vaad verdik de sonra siz onun arkasından buzağıyı put edindiniz ve o halinizle zalimler idiniz.

Ve bir vakit Musaya kırk geceye vâd verdik, sonra sionun arkasından danaya tutuldunuz zulmediyordunuz

Hani (kendisine vahyetmek üzere) Mûsâ’ya kırk gecelik bir süre tayin etmiştik. Sizler ise onun (Tûr-i Sînâ’ya gitmesinin) ardından (kendi ellerinizle yaptığınız bir) buzağı heykelini ilâh edinmiştiniz de (böylece) zâlimlerden (küfre düşenlerden) olmuştunuz.

Hatırlayın! Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sonra siz, onun arkasından buzağı yaparak¹ zalimleştiniz.

1- “İttehaztum” sözcüğü, “edinmek” anlamının yanı sıra, “yapmak, meydana getirmek” anlamında da birçok ayette geçmektedir. Bu ayette de “yapmak,” “mey... Devamı..

Hani Musa ile kırk gece («Tur» da kalmak ve ondan sonra kendisine Tevrat verilmek üzere) vaidleşmişdik. Yine siz onun arkasından (nefsinizin) zaalimler (i) olarak («Sâmirî» nin tanrı diye gösterdiği) buzağıya tutunmuş (onu tanrı edinmiş) diniz.

Yine bir vakit Mûsâ ile kırk gece(2) için sözleşmiştik; sonra onun (Tûr'a gitmesinin)ardından siz zâlim kimseler olarak buzağıyı (ilâh) edindiniz.

(2)Burada geçen “kırk gece”, Hz. Mûsâ (as)’ın Zilka‘de ayının başından Zilhıcce’nin onuna kadar, Tûr dağında oruçlu olarak geçirdiği kırk gündür. Bu s... Devamı..

Ve bir zaman, biz Musa’ya kırk gece vade vermiştik. Sizler ise onun ardından bir buzağıyı (ilah) edinmiştiniz (heykelini put haline getirmiştiniz). Ve böylece (şirke düşmekle) kendinize yazık ediyordunuz.

Musa ile kırk gece vaatleşmiş, onun yokluğunda buzağıyı tapınak edinerek zalimlerden olmuştunuz.

O gün Biz Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise bunun ardından bir buzağıyı kendinize tanrı edindiniz. İşte sizler böylelikle kıyıcılık etmiş oldunuz.

Hani biz Musa/ya kırk gece vaade [¹] vermiştik. Siz ise ondan sonra nefislerinize zülüm ederek buzağıyı mabut edinmiştiniz.

[1] Konuşmağı; Tur'da kırk gece itikâftan sonra Tevrat'ı vermeği vaadetmiştik. Yahut mikata gelmeği vadetmiştik. Mevaide Allah tarafından emir, Musa t... Devamı..

Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik, sonra siz onun ardından/yokluğunda buzağıyı ilah/tanrı edinerek zalimlerden olmuştunuz.

Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sonra siz zalimlerden olarak buzağıyı benimsemiştiniz.

(İsrail oğulları Mısır’dan kaçıp Sina yarımadasına girdiklerinde Allah, Hz. Musa’yı (a.s) kendisine henüz esaretten kurtulan kavme rehberlik etmesi iç... Devamı..

Hani Mûsâ ile, huzurumuza çıkıp ilk ilâhî emirleri almak üzere, Sînâ dağına gelmesi ve orada, kırk gün kırk gece boyunca bu büyük buluşmaya ruhen hazırlanması için sözleşmiştik. Fakat siz onun ayrılmasından sonra, kendi ellerinizle yaptığınız bir buzağıya taparak kendinize zulmetmiştiniz.

Hani, Musa’ya kırk gece vaad verdik; sonra onun ardından siz zâlimken Dana’yı / Buzağı’yı edindiniz.

Kırk gece Musa’ ile söyleştiğimiz süreci de unutmayın. Siz ise, Musa gider gitmez buzağıya tapınıp kendinize saygısızlık etmiştiniz.

Hani! Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler Musa’nın aranızdan ayrılışından sonra kendinize zulmederek altından bir buzağı heykeli yaparak tanrı edinmiştiniz.

Hani (kendisine vahyetmek üzere) Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. [*] Sonra onun ardından, zalimler olarak buzağıyı (ilah) edinmiştiniz. [*]

Bu ayet A‘râf 7:142. ayetiyle birlikte okunmalıdır.,Benzer mesajlar: Bakara 2:92; Nisâ 4:153. Yüce Allah Hz. Musa’nın Sînâ Dağı’na çıkışının ardından ... Devamı..

Bir zamanlar, Mûsa ile kırk geceliğine¹ sözleşmiştik. Sonra siz, onun arkasından buzağıyı (ilâh) edinerek zalimlerden olmuştunuz.

1 Bu olay, (A’raf: 142)’de: “Biz, Mûsa ile otuz geceliğine sözleştik, süreye on gece daha ekledik ve böylece Rabbinin belirlediği buluşma süresi, kırk... Devamı..

(ve nasıl) Musa’yı [Sina Dağı’nda] kırk gece tuttuğumuz ve o’nun yokluğunda [altın] buzağıya tapmaya başladığınız ve böylece zalimlerden olduğunuz,

Musa ile kırk gece için sözleşmiştik sonra buzağıyı ilah edinerek kendinize zulmetmiştiniz. 4/153, 7/142-148, 20/83...88

Bir zaman Musa’ya kırk gece süren bir randevu vermiştik. (Bunu fırsat bilen siz), onun ardından bir inek yavrusu heykelini peydahlayıverdiniz[¹⁰²] ve böylece zalimlerden oldunuz.

[102] ‘Icl için bkz: 7:148, not 108. Zımnen: Aşağılık duygusu benliklerini öyle kapladı ki, Mısırlı efendileri anasına taptığı için kendilerini danası... Devamı..

(Fakat sonra bu eşsiz nimetimize karşı nankörlükte bulundunuz ki) Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz verdiğimizde; onun arkasından (yokluğundan istifade ederek) zalimler oldunuz da buzağıyı ilah edindiniz!

Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik, sonra siz onun ardından buzağıyı (ilah) edinmiştiniz, zalimler oldunuz...

Ve bir vakit Mûsa ile kırk geceyi vadeleştirmiştik, sonra siz zalimler olarak O'nun arkasından buzağıya tutunmuş idiniz.

Ve bir vakit Mûsâ'ya kırk gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz Mûsâ'nın ayrılmasından az sonra, buzağıyı ilâh edinip zalim olmuştunuz. [7, 142; 2, 54. 92; 4, 153; 7, 148; 20, 85-97] {KM, Çıkış 14, 18; Tesniye 9, 9. 16}

Zulüm, bir şeyi layık olduğu yere koymamaktır. İbadeti, layık olan Allah’a yapmayıp mahluka yapmak zulüm ve haksızlıktır.

Musa ile kırk gece için sözleşmiştik, sonra siz onun ardından buzağıyı (tanrı) edinmiştiniz, (kendinize böylece) zulmediyordunuz.

Ve şunı da yâd idiniz ki Mûsâ'ya (Tevrat'ı va'd ile Tûr'da) kırk gice mî'âd ta'yîn iyledik. Siz ondan (Mûsâ Tûr'a gitdikden) sonra buzağıyı ilah ittihâz iylediniz ve nefsinize zulün idenlerden oldınız. [²]

[2] Mûsâ 'aleyhisselâm birâderi Hârûn'ı yerine vekîl bırakarak ve kırk gün sonra 'avdet ideceğini haber virerek Tûr'a gitdi. Benî İsrâîl gündüzi gicey... Devamı..

Musa ile kırk geceliğine sözleştiğimizde onun arkasından buzağıyı ilah edinmiştiniz; [*] yanlışlar içindeydiniz.

[*] İttehaze fiili iki mef'ûl alır. Âyet doğru anlaşılsın diye ikinci mef'ûl olan ilah, açıkça zikredilmiştir.

Musa ile kırk gece için sözleşmiştik ama siz zalimlik ederek onun arkasından buzağıya tapınmıştınız.

Bir de Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Siz ise bunun ardından buzağıyı tanrı edinip zalim olmuştunuz.

Ve Mûsa ile kırk gece için sözleşmiştik de siz bunun ardından buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Zulme sapmıştınız siz.

dahı ol vaķt kim śalu eyledük mūsā’ya ķırķ gice. andan ŧuttuñuz buzaġuyı ya'nį Tañrı dutunduñuz andan śoñra. daħı siz žālimlersiz.

Hem Mūsā [...] biz Ṭūrda [...] [...] ṣoñra bir buzaġıyı Tañrı ittiḫāz [...]

(Bir daha) xatirənizə gətirin ki, Biz Musaya (Tur dağında vəhy üçün) qırx gecəlik və’də vermişdik. (O, Tur dağına gedəndən) sonra siz buzovu özünüzə (tanrı) qəbul etdiniz və (bu hərəkətinizlə Alladan başqasına ibadət etməklə) zalım oldunuz (özünüzə zülm etdiniz).

And when We did appoint for Moses forty nights (of solitude), and then ye chose the calf, when he had gone from you, and were wrongdoers.

And remember We appointed forty nights for Moses(66), and in his absence ye took the calf (for worship), and ye did grievous wrong.

66 This was after the Ten Commandments and the Laws and Ordinances had been given on Mount Sinai . Moses was asked up into the Mount, and he was there... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.