27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 43. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veakîmu-ssalâte veâtu-zzekâte verke’û me’a-rrâki’în(e)

Namaz kılın, zekat verin, rüku edin rüku edenlerle.

Namazı dosdoğru kılın, (şuurla ve huzurla ikame edin,) zekâtı (kamu payını devlete) verin ve rükû edenlerle birlikte siz de rükû edip (İslami hükümlere bağlı kalın).

Namaza dikkatli ve devamlı olun, karşılıksız mâlî yardım olan zekatı verin. Allah'ın huzurunda rükû ederek eğilenlerle beraber eğilin.

Namazları erkanına, şartlarına, vaktine riâyet ederek âşikâre kılın. Vicdanınızı, servetinizi, sosyal bünyenizi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin. Hakka ve tevhide yönelenlerle beraber siz de yönelin, namazlarınızı cemaatle kılın, saygıyla Allah'ın emirlerine itaat ederek İslâmî faaliyetlere katılanlarla birlikte siz de saygıyla canla başla İslamî sorumluluklara, ibadetlere, cemaate, faaliyetlere katılın.*

Namazı kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.

(Müslümanların namazı gibi) namaz kılın, onlar gibi zekât verin ve rükû eden müminlerle rükû edin (Cemaate devam edin).

Namazı kılın, zekâtı verin. Ve eğilenlerle beraber eğilin. (Namaz, ferdi hayatı; zekât, toplumsal hayatı, eğilip itaat etmek ise, devlet hayatını düzenler.)

Namazı kılınız, zekâtı veriniz ve rükû edenlerle beraber rükû ediniz.

Namaz kılın, zekât verin, rükû edenlerle birlikte rükû ediniz

Namazı ikame edin, zekâtı verin ve rükû eden (mü'min)lerle birlikte siz de rükû edin.*

Salât ve zekâtı ihmâl itmeyiniz, diğer rukû’ idenler ile siz de rukû’ idiniz. [1]*

Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte rüku edin.

Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.

Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.

Namazı gözetin, zekatı verin ve eğilenlerle birlikte eğilin.

Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.

hem namazı dürüst kılın ve zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin

Salâtı ikame edin, zekâtı verin.¹ Ve rukû edenlerle birlikte rukû edin.²*

Dosdoğru namaz kılın, zekât verin, rükû' eden (mümin) lerle birlikde rükû' edin (cemaate devam edin).

Hem namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin ve rükû' edenlerle berâber rükû' edin!

Namazı kılın, zekâtı verin ve Rablerine saygı ile eğilenlerle birlikte sizde eğilin.

Namaza durun, zekatı verin, eğilenlerle birlikte eğilin.

Namazı dosdoğru kılın, zekât verin, rükû edenler ile beraber rükû edin [⁶].*

Namazı kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Namazı dikkat ve özenle kılın, zekâtı verin ve Allah’ın hükümlerine boyun eğen şu müminlerle birlikte siz de boyun eğin!
Başkalarına iyilikten, doğruluktan dem vuruyor, fakat kendiniz en büyük kötülükleri yapmaktan çekinmiyorsunuz!

Namaz’ı kılın, Zekât’ı verin, Rukü’ Edenler ile birlikte rükû edin!

Namazı kılın, zekâtı verin; boyun eğenlerle birlikte boyun eğin!

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.¹*

Namazda dikkatli ve devamlı olun, karşılıksız yardımda 34 bulunun ve namazda rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber siz de boyun eğin. 2/177, 22/77

Namazı istikametle kılın, zekâtı gönlünüzden koparak verin,[89] Allah’a rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin![90]*

Ve namazı kılınız, zekâtı da veriniz ve rüku' edenler ile beraber rüku' ediniz.

Hem namazı tam kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın.

Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle (Allah'ın huzurunda eğilenlerle) beraber eğilin.

Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin![*].*

Namazı kılın, zekatı verin, (Allah'ın emrine) boyun eğenlerle boyun eğin.

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükûa varın.

Namazı/duayı yerine getirin, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin.

daħı ŧururun namāzı daħi virüñ zekātı. daħı arķañuzı anuñ ya'nį ruķug namāz ķıluñ arķa egiciler-ile.

Duruñuz namāza, virüñüz zekātı. Daḫı namāz ḳıluñuz, namāz ḳılıcılar bile.

(Müsəlmanların namazı kimi) namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin!

Establish worship, pay the poor-due, and bow your heads with those who bow (in worship).

And be steadfast in prayer; practise regular charity; and bow down your heads(60) with those who bow down (in worship).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.