20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 42. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ telbisu-lhakka bilbâtili vetektumu-lhakka veentum ta’lemûn(e)

Doğruyu batılla karıştırıp da bile bile gerçeği unutup gizlemeyin.

Hakkı bâtıl ile karıştırıp (gerçeği) örtmeyin ve (güç odaklarından korkarak veya menfaat umarak) Hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) Siz (gerçeği) biliyorsunuz. (İşinize gelmediği için üzerini örtüyorsunuz. Öyle ise bile bile Hakkı bâtıl ile karıştırıp yozlaştırmayın ve Hakkı saklayıp saptırmaya çalışmayın.)

Bile bile gerçekleri değersiz ve geçersiz şeylerle örtüp gizlemeyin

Gerekçeli, hikmete dayalı gelen hak kitaba, hak düzene, bâtıl karıştırmayın. Bile bile hakikati, Muhammed'in hak peygamber olduğunu, ilâhî hükümleri gizlemeyin.

bk. et-Tefsîru’l-vecîz, 8.

Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.

Hakkı batıl ile örtmeyin (veya karıştırmayın) ve hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) siz (gerçeği) biliyorsunuz.

Hakkı bâtıla karıştırıp da bile bile gizlemeyin (Peygamber A.S.V'ın vasfını Tevrat'da bulmadık diye hakkı örtmeyin).

Hak ile batılı birbirine karıştırmayın. Bile bile hakkı gizlemeyin.

Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayınız ve hakkı gizlemeyiniz.[16]

[16] Hakk ve bâtıl kavramları hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, I, 379-394.

Hakkı, bâtıla karıştırmayın, hakkı saklamayın siz bile bile

Hakkı batıl ile örtüp bile bile gerçeği gizlemeyin. 

Bkz. 3/71

Hakîkatı bâtıl libâsıyla tebdîl itmeyiniz, hakîkati bildiğiniz halde saklamayınız.

Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.

Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.

Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.

Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.

Bile bile gerçeği yanlış ile karıştırmayın, gerçeği gizlemeyin.

Hakk'ı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin.

hakkı batılla bulamayıp da bile bile hakkı gizlemeyin

Hakkı bâtılla karıştırıp da (resûlümüz Muhammed’in vasıfları ile ilgili hükümlerin, Tevrât’ta yazılı olduğunu görüp bildiğiniz hâlde) bile bile hakkı gizlemeyin.

“Hakk'ı Batıl'la”¹ karıştırıp, bile bile “Hakk'ı” gizlemeyin.

1- Gerçeği yanlışla, vahyi cahiliye ile.

Kendiniz bilib dururken Hakkı baatıla karıştırıb da gerçeği gizlemeyin.

Hem siz (doğru olanı) bile bile hakkı bâtıl ile karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin!

Hakkı (Kur’an’ı) yanlışlarla örtmeyin, bildiğiniz halde doğruları saklamayın.

Bile bile doğruyu iğri kılığına sokmayın. Doğruyu gizlemeyin.

Bile bile hakkı bâtıl ile karıştırmayın [⁵], hakkı ketmetmeyin.

[5] Kur'an-ı Kerimin beyan ettiği hakkı bilip dururken onu bâtıl sözlerinizle karıştırmayın.

Hakkı batıl ile örtmeyiniz³⁷, bilip durduğunuz hâlde gerçeği gizlemeyiniz.

37 Gerçeği yalan ve yanlışlarla gizlemek, örtmek, saklamak demektir.

Hakkı batıl ile karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.

Hakkı bâtıl ile bulandırmayın ve bile bile gerçeği gizlemeyin! Hiçbir dayanağı olmayan yorum ve iddialarınızı Kur’an-ı Kerim’e karıştırarak, gerçekleri çarpıtmayın!

Hakk’ı Bâtıl ile örtmeyin!
Siz biliyorken Hakk’ı gizlemeyin!

Güneşi balçıkla sıvamayın, yani bile bile gerçeği gizlemeyin.

Doğrularla eğrileri karıştırıp gerçeklerin üzerini örtmeyin!

Bilerek gerçeği [batıl]la karıştırmayın, gerçeği gizlemeyin! [*]

Benzer mesaj: Âl-i İmrân 3:71.

Hakkı; bâtıl ile karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.¹

1 Hakkı batıl ile karıştırıp, doğruyu yalanla, yanlışlarla bulayıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Bu âyetin anlamı ilme ve amele dair hususları kapsar... Devamı..

Hakkı bâtıl ile örtüp bile bile gizlemeyin. ³³

33 “Hakkı bâtıl ile örtmek”le, Kur’an’ın sık sık Yahudileri ithamına sebep olan, Kitâb-ı Mukaddes’in metnini tahrif etmeleri kasdedilmiştir -ki bu tah... Devamı..

Hakka batılı karıştırarak bile bile hakkı (Kuran’ı) gizlemeyin. 3/7, 18/56

Hakkı bâtılla karıştırmayın[⁸⁷] ve bildiğiniz hâlde hakkı gizlemeyin![⁸⁸]

[87] Yani: Bâtıla hak elbisesi giydirmeyin! Hakla bâtılın birbirine karıştırılması bâtılı hak yapmaz, ancak hakkı hak olmaktan çıkarır. Bu karışıma Ku... Devamı..

Hakk'ı batıla karıştırıp ta, kasten gerçeği gizlemeyin!

(Resulümün ve onun getirmiş olduğu hakk’ı gizlemeyin ki siz; onun geleceğinin kitaplarınızda yazılı olduğunu bilmektesiniz)

Hakka batıl elbisesi giydirmeyin ve bile bile hakkı gizlemeyin.

Ve hakkı bâtıl ile örtüp karıştırmayın. Ve hakkı saklamayın. Halbuki siz bilirsiniz.

Batılı hakka karıştırmayın, bile bile gerçeği gizlemeyin!

Bile bile gerçeği batılla bulayıp hakkı gizlemeyin.

Ve hakkı bâtıl ile gidermeyiniz. (Doğrıyı eğri kıyafetine sokmayınız), hak ve doğrı oldığını bildiğiniz halde hakkı ketm itmeyiniz.

Hakkı, bâtıl kılığına sokmayın; [*] hakkı bile bile gizlemeyin.

[*] Hakk, tümüyle gerçek; batıl, gerçek dışı demektir. Hak olan Kur'ân'ı, gerçek dışı sözlerle örtüp gizlemeyin.

Hakka batılı karıştırmayın, bile bile hakkı gizlemeyin.

Hakkı bâtıl ile karıştırmayın; bile bile hakkı gizlemeyin.

Hakkı bâtılla/saçmalık ve tutarsızlıkla kirletmeyin. Bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz.

daħı ķarışturman ḥaķķı bāŧıla. daħı gizlemen ḥaķķı, daħı siz bilürsiz.

Daḫı örtmeñüz ḥaḳḳı bāṭıl‐ıla. Yaşurmañuz daḫı ḥaḳḳı siz bilürken.

Siz bilə-bilə haqqı batillə qarışdırmayın, haqqı gizlətməyin!

Confound not truth with falsehood, nor knowingly conceal the truth.

And cover not Truth with falsehood, nor conceal the Truth when ye know (what it is).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.