20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veâminû bimâ enzeltu musaddikan limâ me’akum velâ tekûnû avvele kâfirin bih(i)(s) velâ teşterû bi-âyâtî śemenen kalîlen ve-iyyâye fettekûn(i)

İndirdiğim Kur'an'a inanın. Sizdeki kitabı da doğrulayıcıdır o. Ona ilk inanmayan siz olmayın. Delillerimi az ve değersiz bir parayla değişmeyin, ancak benden sakının.

Yanınızda olan (Tevrat)ı doğrulayıcı olarak indirdiğime (Kur’an’a) iman edin; onu inkâr edenlerin ilki (ve kötülük örneği) siz olmayın ve ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirip satmayın. Ve yalnızca Benden korkun (küfür ve kötülükten sakının)!

Bunun için de, size geçmişte vahiyle bildirilmiş olan haberleri doğrulayıcı nitelikle indirdiğim bu vahye inanın, O'nun gerçekliğini örtbas edenlerin ilki olmayın, mesajlarımı küçük bir kazanca değişmeyin, ne kazanıp ne kaybettiğinize bir bakın ve bana, yalnızca bana karşı sorumluluk bilinci taşıyın.

Elinizdeki doğru bilgileri, Tevrat'taki doğru bilgileri tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'ân'a iman edin. Onu inkâr edenlerin ilki, örneği, önderi siz olmayın. Âyetlerimi, servet, makam, mevki gibi geçici dünya menfaatlerine, birkaç pula değişmeyin. Bana, yalnız bana sığının, benim emirlerime yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/89, 91, 97, 101; 3/81; 4/47; 5/48; 6/92; 35/31; 46/12, 30; el-Müfredât.

Sizin yanınızda olanı doğrulayıcı olarak indirdiklerime iman edin ve onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Bana karşı gelmekten sakının.

Yanınızda olan (Tevrat)ı, doğrulayıcı olarak indirdiğime (Kur'an'a) iman edin; onu inkâr edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimizi az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun.

Ve beraberinizdeki Tevrât'ı (aslını) tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a îman edin, ona inanmayanların ilki olmayın; benim âyetlerimi, dünyâ menfaatı karşılığında bir kaç paraya değişmeyin ve ancak benden korkun. (Kitabıma iftira ve tahrif yapma hususunda yalnız Benden korkun.)

Ve beraberinizdeki vahiyleri doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur’ana da inanın. Onu ilk yalanlayanlardan olmayın. Ayetlerimi ucuz bir fiyata satmayın. Ve yalnızca Benden çekinin.

Beraberinizde olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'ân'a iman ediniz. Sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayınız. Âyetlerimi de küçük bir değerle değiştirmeyiniz ve yalnız benden sakınınız.

Elinizde bulunan kitabı, gerçeklemek üzere, indirdiğimiz kitaba inanınız, ona inanmayanın ilki olmayasınız, benim âyetlerimi az kazanca satmayın, ancak benden sakının

Sizin yanınızda olan (Tevrat'ın aslın)ı doğrulayıcı nitelikte indirdiğim vahye inanın. Ona inanmayanların öncüleri olmayın! Âyetlerimi de basit çıkarlar karşılığında (dünyalık menfaat için) değiştirmeyin ve yalnız benden, (bana karşı gelmekten ve azabıma uğramaktan) sakının!

40,41. Ey Benî İsrâîl! Size ihsân itdiğim ni’metleri unutmayınız benim ahdime vefâ idiniz ki ben de sizin ahdinizi kabûl ideyim ve sizin kitâbınızı tasdîkan gönderdiğim kitâba îmân idiniz, âna îmân itmeyenlere ön ayak olunuz, benim âyâtımı kıymetsiz şeyler ile mübâdele itmeyiniz benden korkunuz.

Yanınızdaki Tevrat'ı tasdik ederek indirdiğim Kuran'a, inanın; onu ilk inkar edenler siz olmayın, ayetlerimi hiçbir değere karşılık değiştirmeyin ve bile bile hakkı gizlemeyin.

Elinizdeki Tevrat’ı tasdik edici olarak indirdiğimize (Kur’an’a) iman edin. Onu inkâr edenlerin ilki olmayın. Âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.

Elinizdekini (Tevrat) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur’an) iman edin; sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun.

Elinizdekini (Tevrat'ın aslını) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur'an'a) iman edin. Sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılık ile satmayın, yalnız benden (benim azabımdan) korkun.

Yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğime inanın. Ona karşı çıkanların ilki olmayın. Ayetlerimi değeri düşük şeylerle değişmeyin; sadece benden çekinin.

Kuran, Yahudilerden çok sık söz eder. Allah, Muhammed'i izleyenlerin yüzyıllar sonra aynı hataya düşeceğini biliyordu. Kuran, tarihi, aynı hataları te... Devamı..

Yanınızdakini (Tevrat'ı) tasdik edici olarak indirdiğim (Kur'ân)a iman edin, O'nu, inkar edenlerin ilki siz olmayın, benim âyetlerimi birkaç paraya değişmeyin. Ancak benden korkun.

ve beraberinizdekini musaddık olarak indirdiğim Kur'ana iyman edin, ona inanmıyanların birincisi olmayın, benim âyetlerimi bir kaç paraya değişmeyin, ve benden sakının artık benden

Yanınızda bulunan (Tevrât’ın tahrif edilmemiş kısımların) ı tasdik edici olarak vahyettiğimize (Kur’ân’a) îmân edin. Onu inkâr edenlerin öncüsü olmayın. Âyetlerimi (âhiret nimetlerine nispetle, değersiz ve) az bir bedel (olan, geçici dünya menfaatlerin) e değişmeyin ve (sadece) bana karşı gelmekten korkun!

Yanınızdakini “tasdik edici” olarak gönderdiğimize inanın. Onu küfredenlerin¹ ilki siz olmayın. Ayetlerimi az bir değere değişmeyin. Ve Bana karşı takvalı olun.

1- Gerçeği yalanlayan, yok sayan nankörlerin.

Nezdinizdekini (Tevrâtı) tasdik edici (ve doğrultucu) olarak indirdiğim (Kur'an) a îman edin, onu inkâredenlerin ilki siz olmayın, âyetlerimi az bir bahâ ile (bayağı bir menfaat mukaabilinde) değişmeyin. Ancak benden korkun.

Berâberinizde olanı (Tevrât'ı) tasdîk edici olarak indirdiğime (Kur'ân'a) da îmân edin ve onu inkâr eden(ler)in ilki siz olmayın! Ve âyetlerimi, (karşılığında ne alsanız) az(düşecek) bir fiyata satmayın ve artık yalnızca benden sakının!

Sizinle beraber olan (Tevrat) ı tasdik eden indirdiğime (Kur’an’a) inanın. Onu ilk reddeden siz olmayın, ayetlerimi ucuza satmayın ve benden sakının.

Elinizdeki Tevrat’ı doğrulamak üzere bildirdiğim Kur’an’a inanın. Onu tanımazlık edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi az bir değerle değişmeyin. Yoksa Benden sakının.

Yanınızdaki Kitabı musaddak olmak üzere inzal ettiğim Kitaba iman edin, onu tanımayanların ilki olmayın, [³] âyetlerimi az paha ile alıp satmayın [⁴]; ancak benden sakının.

[3] Ehl-i Kitaba hitaptır: Nâzil olan kitaplarda enbiyaya en evvel iman etmek lâzım iken ilk kâfirlerden olmayın; Ehl-i Kitabın birincisi olun.[4] Tev... Devamı..

Sizinle beraber bulunanı tasdik edici³⁶ olarak indirdiğim vahye inanın; onu inkâr edenlerin öncüsü siz olmayın, ayetlerimi az bir değer uğruna satmayın. Sadece Bana karşı sorumluluk bilincinde olun.

36 Yeni indirilen vahy, eski indirilen vahyi tasdik eder anlamındadır. Yoksa Tevrat’ın tahrif edilmiş vahy olmayan kısımlarını Kur’an tasdik etmez.... Devamı..

Elinizde bulunanı onaylayıcı olarak indirdiğime iman edin, onu ilk inkâr eden siz olmayın, ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın ve yalnız benden sakının.

Yanınızda bulunan Tevrat’ın tahrif edilmemiş kısımlarını onaylayıcı olarak indirdiğimizbu son vahye iman edin ve onu inkâr edenlerin ilki ve öncüleri siz olmayın! Benim gerek Tevrat, gerek İncil ve gerekse Kur’an’daki ayetlerimi, servet, makam, şan, şöhret gibi basit menfaatlerle değiştirmeyin ve başkasından değil, sadece Benden, bana karşı gelmekten —yani Benim rızamı, sevgimi kaybedip azabıma uğramaktan— sakının!

Yanınızdakileri tasdik edici olmak üzere indirdiğime inanın!
Onu ilk inkâr eden olmayın!
Benim âyetlerimi az bir bedele satmayın!
Sadece benden sakınıp korunun!

Sizin elinizdeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur’ana inanın. Kuran’ı ilk reddeden siz olmayın. Benim sözlerimi hafife almayın. Bana karşı kendinizi sağlama alın.

Elinizdeki Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdiğimiz Kur’an’a iman edin! Size okunanları inkâr edenlerin ilki olmayın! Ayetlerimi az bir dünya menfaatine satmayın! Allah’a karşı gelmekten sakının!

Elinizdekini (Tevrat’ın aslını) doğrulayıcı olarak indirdiğime (Kur’an’a) iman edin! Sakın onu inkâr eden(ler)in öncüsü olmayın! Ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın! Yalnız bana karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun!

Gelin, yanınızda bulunan (Tevrât)’ı doğrultucu¹ olarak indirdiğim (şu Kur’an’a) îman edin, onu inkâr edenlerin ilki de siz olmayın. Âyetlerimi ucuza² satmayın³ ve Bana karşı hata etmekten kesinlikle sakının.

1 Musaddık: Tasdik eden, doğrulayan, doğrultan, doğrusunu söyleyen demektir. Tasdik kelimesi Türkçede “onaylayan” anlamında kullanıldığı için, tercüme... Devamı..

Bunun için de, size geçmişte bildirilmiş olan haberleri doğrulayıcı nitelikte indirdiğim bu vahye inanın; onun gerçekliğini inkar edenlerin öncüsü olmayın; mesajlarımı küçük bir kazanca ³² değişmeyin; ve Bana, yalnızca Bana karşı sorumluluk bilinci taşıyın!

32 Tüm milletler arasında yalnız kendilerinin ilahî vahiy ile şereflendirildiklerine dair ısrarlı Yahudi inancına bir atıf. “Küçük bir kazanç”, onları... Devamı..

Ve elinizde bulunanı tasdik edici olarak indirdiğim (Kuran’a) inanın ve ona inanmayarak kâfir olanların ilki siz olmayın. Ayetlerimi az bir pahaya satmayın; yalnızca bana karşı sorumlu davranın! 2/91, 7/157-158, 42/13

Ve yanınızda olanı doğrulayıcı olarak indirdiğim vahye inanın; ve onu inkâr edenlerin öncüsü siz olmayın, âyetlerimi de basit çıkarlar karşılığında pazarlamayın;[⁸⁵] ve sorumluluğunuzun merkezinde sadece Ben olayım![⁸⁶]

[85] Zımnen: Vahyi yaşanacak mutluluk formülü değil de, pazarlanacak bir “mal” gibi görmeyin! [86] Önceki âyetin sonuyla bağlantılı olarak: Allah’a... Devamı..

Nezdinizdekini (Tevrat'ın aslını) tasdik edici olarak indirdiğime (Kurana) iman edin, onu inkar edenlerin ilki siz olmayın (Vahiy ve peygamberlik nimetini ilk anlayıp tasdik edenin sizler olması gerekir) Ayetlerimi bir kaç paraya (menfaat sağlamak için) değişmeyin; ancak benden korkun!

Sizin yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğum (Kur’ân)a iman edin ve onu ilk inkâr eden, siz olmayın; benim âyetlerimi birkaç paraya satmayın ve benden sakının.

Ve sizin yanınızdakini mutasaddık olarak indirmiş olduğuma imân ediniz. Onu ilk inkâr edenlerden olmayın. Ve âyetlerimi az bir paha ile satmayın. Ve ancak Ben'den sakının.

Sizin yanınızda bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'ân'a iman edin, onu inkâr edenlerin başını siz çekmeyin. Âyetlerimi az bir fiyatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Asıl Bana karşı gelmekten sakının. [2, 89. 91. 97. 101; 3, 81; 4, 47; 5, 48; 6, 92; 35, 31; 46, 12. 30]

Maksat: Tevrat’ın asli şeklidir.

Sizin yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğum (Kur'an)a inanın ve onu ilk inkar eden, siz olmayın; benim ayetlerimi birkaç paraya satmayın ve benden sakının.

Ve berâberinizde bulunan kitâbı (Tevrat'ı) tasdîk idici olarak indirdiğim şeye (Kur'ân'a) îmân idiniz ve ona (inkâr ile) kâfir olanların evvelkisi olmayınız. Ve âyetlerimle kıymetsiz ve değersiz şeyleri satın almayınız ve ancak benden sakınınız.

Sizin yanınızda olanı (Tevrat’ı) onaylayıcı olarak indirdiğime (Kur’ân’a) inanın. Onu görmezlikten gelenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi geçici [*] bir bedele karşılık satmayın! Yalnız benden çekinerek kendinizi koruyun!

[*] Kalîl = قليل, bir şeyin az olduğu veya kalıcı olmadığı anlamına gelir (Mekâyîs).

Elinizde bulunan Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi az bir pahaya satmayın; yalnızca benden korkun!

Elinizde olanı doğrulayıcı olarak indirdiğime(26) de iman edin; onu inkâr edenlerin ilki siz olmayın. Âyetlerimi az bir kazançla(27) değişmeyin. Ve yalnız Benden korkun.

(26) Tevrat’ı doğrulayan Kur’ân.(27) Âyetlerimi dünya menfaatine feda etmeyin. Çünkü dünya menfaati, ne kadar büyük gözükse de, ebedî âhiret âleminin ... Devamı..

Beraberinizdekini doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğuma inanın. Onu ilk inkâr eden siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedel karşılığı satmayın. Ve yalnız benden sakının.

daħı įmān getürüñ aña kim indürdüm ya'nį ķur’ān girçek dutıcı-y-iken anı kim sizüñ-iledür. daħı olman ilkingi kāfir aña. daħı śatun almañ benüm āyetlerüm ile az bahā ya'nį az dünyelik. daħı benden ķorķuñ

Daḫı īmān getürüñ ol kitāba, indürdüm Muḥammed üstine. Girçekler si‐züñle olan kitābı ki Tevrītdür. Daḫı olmañuz ilkin kāfir olanlardan ki tebdīleylemeñüz benüm āyetlerümi, az bahā‐y‐ıla dünyā mālından. Daḫı bendenṣaḳınuñuz.

Sizin əlinizdəkini (Tövratı) təsdiqləyici kimi göndərdiyimə (Qur’ana) iman gətirin! Onu inkar edənlərin əvvəlincisi siz olmayın! Mənim ayələrimi (Tövratdakı hökmlərimi) ucuz qiymətə (dəyərsiz dünya malına) satmayın və ancaq Məndən qorxun!

And believe in that which I reveal, confirming that which ye possess already (of the Scripture), and be not first to disbelieve therein, and part not with My revelations for a trifling price, and keep your duty unto Me.

And believe in what I reveal(59), confirming the revelation which is with you, and be not the first to reject Faith therein, nor sell My Signs for a small price; and fear Me, and Me alone.

59 You received revelations before: now comes one confirming it: its first appeal should be to you—are you to be the first to reject it? And reject it... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.