24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 268. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Eşşeytânu ya’idukumu-lfakra veye/murukum bilfahşâ-(i)(s) va(A)llâhu ye’idukum maġfiraten minhu vefad(en)(k) va(A)llâhu vâsi’un ‘alîm(un)

Şeytan, sizi yoksulluğa çağırır, size kötülüğü buyurur. Allah'sa yarlıgamasına, ihsanına davet eder ve Allah'ın ihsanı boldur, her şeyi o bilir.

Şeytan (eğer yoksulluk çekenlere, onların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar verirseniz) sizi fakir düşmekle korkutur. Ve size (cimrilik hissi veya iyilik karşılığı kadınların cinsi ilgisini çekme isteği gibi) kötü ve çirkin davranışları (fahşayı emredip) öğütler (vesveseyle dürtükler.Halbuki) Allah (CC) ise (şayet infak, iyilik ve cömertlik gösterirseniz) size Kendi katından mağfiret ve faziletler va’ad ediyor. Şüphesiz Allah’ın (Lütfu) geniştir ve O her şeyi hakkıyla Bilendir.

Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Oysa Allah, size bağışlanma ve bolluk sözü veriyor. Allah bol imkanlara sahiptir ve bilgisi de sınırsızdır.

Şeytan, şeytan tıynetli ahlâksız azgınlar, şeytanî güçler sizi fakru zarurete düşmekle tehdit eder. Size meşrû olmayan şehevî fiilleri, gayri meşrû ilişkileri, zinayı, haddi aşmayı, cimriliği, ahlâksızlığı emrederek sizi idare eder.
Allah da size tarafından koruma kalkanı, bağışlama, lütuf ve ihsan va'deder. Allah'ın lütfu ve rahmeti geniştir. Her şeyi bilir.

Şeytan sizi fakirlikle korkutmakta ve size arsızlığı emretmektedir. Allah ise size kendi katından bağışlama ve lütuf vaadetmektedir. Allah lütfu geniş olandır, bilendir.

Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayasızlığı emrediyor. Allah ise, size kendisinden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.

Şeytan, sizi fakir olacaksınız diye korkutur; size cimrilik ve sadaka vermemekle emreder. Allah ise kendi lütfûndan size bir mağfiret ve fazla bir sevab vaad ediyor. Allah'ın kudreti geniştir, her şeyi kemâliyle bilendir.

Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor. Ve size cimrilik yapmayı emrediyor. Allah ise mağfiret ve iyiliği vaadediyor. Hiç şüphesiz Allah, bol imkânlara sahiptir. Ve ilmi sonsuzdur.

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve cimriliği emreder. Oysa Allah size bağışlamasını ve lütfunu vaad eder. Allah'ın lütfu boldur; O, her şeyi bilir.

Şeytan sizi yoksullukla korkutur, kötülüğe sürükler, Allah kendi tarafından size erdem olarak bağışlama vadetti; Allah geniş, Allah bilgin

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği ve hayâsızlığı önerir. Allah ise kendisinden bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah'ın lütfu sınırsızdır, her şeyi bilendir.

Allah’ın verdiği varlıklardan onun rızası için infak etmek konusunda şeytan her zaman engel çıkarır. İnsanın önüne uzun vadeli dünyalık planlar koyara... Devamı..

Şeytân sizi fakr ve zarûret ile tehdîd ider. Ve size ef’âl-i kabîha emr ider. Allâh size in’âm ve mağfiret va’d ider. Allâh vâsi’ ve ’alîmdir.

Şeytan sizi fakirlikle korkutarak cimriliği ve hayasızlığı emreder; Allah ise kendisinden mağfiret ve bol nimet vadeder. Allah'ın lütfü boldur, O her şeyi bilir.

Şeytan sizi fakirlikle korkutur[76] ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet va’dediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

Fakir düşeceğinizi söyleyerek, sadaka vermekten uzak durmanızı ister.

Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir.

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vâdeder. Allah herşeyi ihata eden ve herşeyi bilendir.

Şeytan size fakirliği söz verir ve kötülüğü emreder. ALLAH ise kendi tarafından sizin için bağışlama ve lütuf söz verir. ALLAH Cömerttir, Bilendir.

Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından birtakım vaatlerde bulunuyor. Allah'ın lütfu geniştir. O herşeyi bilendir.

Şeytan sizi fakırlikle korkutub çirkin çirkin şeylere teşvık ediyor, Allah ise lûtfundan bir mağfiret ve fazla bir kâr va'd buyuruyor, Allahın kudreti geniş, ilmi çok

Şeytan (mallarınızda infak ettiğiniz takdirde, yoksul duruma düşersiniz diyerek) sizi fakirlik ile korkutur ve size çirkin işler yapmayı (cimriliği) telkin eder. Allah ise size kendi tarafından bir bağışlama ve lütuf vadediyor. Allah, lütfu ve rahmeti bol olandır, her şeyi hakkıyla bilendir.

Şeytan, yoksullukla¹ size fahşayı² telkin eder. Allah ise sizi bağışlama ve bol nimet söz veriyor. Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

1. Korkutup. 2. Cimriliği.

Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimriliği emreder. Allah ise (nafaka hususunda) size kendisinden bir yarlığama ve bir bolluk va'd ediyor. Allah (ihsanı) geniş olan, (her şey'i) hakkıyle bilendir.

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin işleri emreder. Allah ise size, kendisinden bir mağfiret ve bir ihsan va'd ediyor. Çünki Allah, Vâsi' (lütfu geniş olan)dır, Alîm (hakkıyla bilen)dir.

Şeytan size fakirliği vaat edip, çirkin şeyleri yapmanızı emrediyor. Allah ise, kendisinden bağışlanmayı ve bol lütufu vaat ediyor. Allah her şeyi çepeçevre kuşatan ve bilendir.

Şeytan sizi yoksullukla yıldırır, kötülüğe sürükler. Allah ise size kendi yönünden yarlıgama, bolluk adar. Allah her nesneyi kaplayıcıdır, bilicidir.

Şeytan [⁸] sizi fakirlik ile korkutuyor, size hayasızlığı [⁹] emrediyor. Allah ise kendi canibinden mağfiret, feyz ve bereket vâit buyuruyor; Allah vâsi/dir, hakkıyle âlimdir. [¹⁰].

[8] Yahut nefs-i emmare.[9] Yâni cimriliği.[10] İhsanı hesapsızdır, mağfireti geniştir. O'na, harcettiğiniz hiç bir şey hafi kalmaz.

Şeytan sizi fakirlikle korkutur [yeidukum] ve sınırı aşmayı/cimriliği telkin eder [ye’murukum]. Hâlbuki Allah size katından bir mağfiret ve bir lütuf vadediyor. Allah Vâsi’dir, Alîm’dir.

Şeytan size fakirliği vaat eder ve size kötülüğü emreder. Allah ise kendisinden mağfiret ve bol nimet vaat eder. Allah her şeyi kuşatandır, bilendir.

Şeytan, fakirlik ihtimali ile gözünüzü korkutur ve size cimrilik, hırsızlık, hayasızlık gibi kötülükleri telkin eder. Allah ise, size kendi katından bir bağışlama ve büyük bir lütuf vaad etmektedir. Öyle ya, Allah lütuf ve merhamet bakımından sınırsızdır, her şeyi bilendir.

Şeytan, size Fakirliği vaad ediyor, Çirkin İşler’i emrediyor.
Allah, size kendisinden bir bağışlanma ve lütfu vaad ediyor.
Allah alîm vâsi’dir.

Şeytan, sizi hep fakirlikle tehdit ederek çirkin işler yapmaya zorlar. Allah ise size hoşgörü ve erdemini vadediyor. Allah, engin bir bilgi gücüne sahiptir.

Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Size çirkinliği emreder. Ahlâksız işlere yönlendirir. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vadeder. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

Şeytan size fakirlik vadeder (sizi fakirlikle korkutur) ve size cimriliği emreder (teşvik eder). [*] Allah ise katından size bir bağışlanma ve bir lütuf vadeder. Allah (imkânları) geniş olandır, bilendir.

Yüce Allah önceki ayette kazançların en iyilerinden infak edilmesini ve kişiye verilmesi durumunda almak istemeyeceği şeyi başkalarına vermemesi gerek... Devamı..

(Ey îman edenler!) Şeytan,¹ sizi fakirlikle korkutur ve size daima aşırı çirkinlikleri emreder. Allah ise size, kendi katından büyük bir af ve mükâfat vâdeder. Çünkü Allah, geniş (nîmet sahibi)dir, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

1 Yani şeytanlık sıfatına sahip olan herkes, her türlü fikir, düşünce, sistem, nefis ve tüm şeytani güçler… Şeytan: Azgınlıkta son derece yüze çıkmış,... Devamı..

Şeytan sizi fakirlik ihtimali ile korkutur ve cimriliği telkin eder. Oysa Allah, size bağışlamasını ve lütfunu vaad eder: Allah kudret ve egemenlikte sınırsızdır, her şeyi bilendir.

Şeytan, size fakirlik vaat ediyor ve size hayâsızlığı emrediyor. Allah ise, size katından bir bağışlama ve bolluk vaat ediyor. Allah lütfu/ikramı bol olan ve her şeyi bilendir. 3/175, 17/100, 25/67, 47/37, 57/24

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği[⁵⁰⁶] telkin eder.[⁵⁰⁷] Allah ise size katından bir bağış ve daha fazlasını vaad eder.[⁵⁰⁸] Allah (rahmet ve bağışıyla) sınırsızdır, her şeyi bilendir.

[506] Lafzen: “aşırılığı ve taşkınlığı”. Nüzûl ortamı insanı kadim zamanlardan beri cimriliği “yüzkızartıcı davranışların en beteri” (min efhaşi’l-fah... Devamı..

Şeytan sizi fakirlik ile korkutur! (olur olmaz harcamalar yaparsanız; sonra züğürt kalırsınız der. Böylece sizi hayırdan alıkoymaya çalışır) Ve size çirkin şeyler emreder (telkin eder) Allah ise; size bağışlanma, lutuf kerem va'd eder. Allah vasidir! (Lutfu Keremi Sonsuzdur) Ve herşeyi hakkıyle bilendir! (Kimin servetini hayra, kimin de şerre harcadığını bilir. Ona göre mükafat veya ceza verir)

Şeytân sizi fakirlikle korkutur ve size fahiş/çirkin şeyleri yapmayı emreder. Allâh ise size kendi tarafından bağışlama ve lutuf va’adediyor. Şüphesiz Allâh(ın lutfu) geniş ve bilendir.

Şeytan, sizi fakirlik ile korkutur ve sizlere çirkin şeyler ile emreder. Allah Teâlâ ise size taraf-ı ilâhisinden bir mağfiret, bir fazl vaad buyurur. Ve Allah Teâlâ vâsidir, alîmdir.

Şeytan sizi (hayırda harcamakla) muhtaç olacaksınız diye korkutur, sizi cimriliğe ve çirkin şeylere teşvik eder. Allah ise kendi katından bir af ve lütuf vaad buyurur. Allah'ın ihsanı geniştir, her şeyi hakkıyla bilir.

Şeytan sizi fakirlikle korkutur, (fakir düşeceğinizi söyleyerek sadaka vermekten geri kalmanızı ister) ve size çirkin şeyleri yapmayı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve lutuf va'adediyor. Şüphesiz Allah(ın lutfu) geniştir, (O) bilendir.

Şeytân size fakrı va'ad ider (sadaka virmeyiniz, malınız gider, fakîr olursunuz dir) ve fenâ işlerle emr iyler. Allâh Te'âlâ size mağfiret, fazl ve ihsânını va'ad ider. Cenâb-ı Hakkın fazl ve ihsânı genişdir. İnfâk idenin infâkını ve niyetini bilir.

Şeytan sizi yoksul düşmekle korkutur ve çirkin işler yapmanızı ister. Allah ise suçunuzdan arındırma ve ikramda bulunma sözü verir. İmkânları geniş olan ve her şeyi bilen Allah’tır.

Şeytan, sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği emreder. Allah ise, size mağfiretini ve bolluk vaat ediyor. Allah, her şeyi kuşatandır, her şeyi bilendir.

Şeytan sizi fakirlikle korkutur da cimriliğe çağırır. Allah ise size kendi katından bolluk ve bağışlanma vaad ediyor. Çünkü Allah'ın lütfu geniştir; O herşeyi bilir.

Şeytan sizi fakirlikle korkutur, sizi görünür görünmez çirkinliklere sürükler, Allah ise size kendisinden bir bağışlanma ve lütuf vaat eder. Allah, Vâsi'dir, Alîm'dir.

şeyŧān va'de eyler size yoħsullıġı; daħı buyurur size zişt işi ya'nį baħıllıġı. daħı Tañrı va'de eyler size yarlıġamaķ andan, daħı artuķ daħı Tañrı giñ raḥmetlüdür, bilicidür.

Şeyṭān size va‘de eyler yoḫsulluġı, ṣadaḳa eylemeñüz faḳīr olursız dir. Daḫıbuyurur size yaman işleri. Daḫı Tañrı Ta‘ālā va‘de eyler size yazuḳlarbaġışlayıcı kereminden, daḫı iḥsān va‘de ider size. Tañrı Ta‘ālā ġanīdür, bili‐cidür.

Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq alçaq işlərə sövq edər, Allah isə (əksinə) sizə bağışlanmaq və bərəkət və’dəsi verər. Allah (mərhəməti ilə) genişdir. (Allah hər şeyi) biləndir.

The devil promiseth you destitution and enjoineth on you lewdness. But Allah promiseth you forgiveness from Himself with bounty. Allah is All Embracing, All Knowing.

The Evil one threatens you with poverty and bids you to conduct unseemly. Allah promiseth you His forgiveness and bounties(318). And Allah careth for all and He knoweth all things.

318 Good and evil draw us opposite ways and by opposite motives, and the contrast is well-marked out in charity. When we think of doing some real act ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.