18 Haziran 2021 - 8 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 244. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vekâtilû fî sebîli(A)llâhi va’lemû enna(A)llâhe semî’un ‘alîm(un)

(Öyleyse Hakk hâkim olsun ve halk huzur bulsun diye) Allah yolunda çarpışıp savaşın ve bilin ki, şüphesiz Allah Semî’ (İşitendir), Alîm (Bilendir).

Allah yolunda vuruşun, savaşın ve bilin ki Allah, şüphesiz duyar, bilir.

Öyleyse Allah yolunda savaşın ve bilin ki, Allah herşeyi işiten ve herşeyi bilendir.

Allah yolunda İslâm uğrunda savaşın. Allah'ın her şeyi işittiğini ve her şeyi bilebileceğini bilin.

Allah yolunda savaşın ve bilin ki, Allah duyandır, bilendir.

Allah yolunda savaşın ve bilin ki, şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

Allah yolunda düşmanla savaşın ve bilin ki, Allah kemâliyle işiticidir, bilicidir.

Allah yolunda savaşın ve bilin ki; Allah, çok iyi işiten ve çok iyi bilendir.*

Öyleyse Allah yolunda savaşınız ve biliniz ki Allah her şeyi işitendir; her şeyi bilendir.

Allahın yolunda çarpışasınız, biliniz ki Allah işitir, bilir

Allah yolunda (zulmü ve haksızlığı ortadan kaldırıncaya kadar sizinle savaşanlarla) savaşın ve bilin ki Allah (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

Allah yolunda savaşın; bilin ki Allah işitir ve bilir.

Allah yolunda savaşın ve bilin ki, şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir.

Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah, her şeyi işitir ve bilir.

ALLAH yolunda savaşın. Bilesiniz ki ALLAH İşitir, Bilir.*

O halde Allah yolunda çarpışın ve bilin ki Allah, her şeyi işitir ve bilir.

O halde Allah yolunda çarpışın ve Allahın semi' alîm olduğunu bilin

O halde Allah yolunda savaşın. Ve bilin ki: Allah, Her Şeyi İşiten ve Her Şeyi Bilen'dir.

Allah yolunda muhaarebe edin. Bilin ki şübhesiz Allah hakkıyle işidici, kemâliyle bilicidir.

O hâlde Allah yolunda savaşın ve bilin ki şübhesiz Allah, Semî' (hakkıyla işiten)dir, Alîm (hakkıyla bilen)dir.

Allah yolunda savaşın. Bilin ki Allah, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.

Allah yolunda mukatelede bulunun, biliniz ki Allah semî/dir, hakkiyle âlimdir.

Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah şüphesiz işitendir bilendir.

Allah yolunda malınızla, canınızla savaşın ve bilin ki, Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir.
Ve elinizdeki nîmetleri, en çok kâr getirecek yerlere harcayarak akıllıca yatırım yapın;

Allah yolunda savaşın!
Bilin ki Allah, bilen işitendir.

Allah yolunda savaşın!* Bilin ki Allah duyandır, bilendir.*

(Ey îman edenler!) Allah yolunda savaşın ve iyi bilin ki Allah, (söylediklerinizi) hakkıyla işitendir (her şeyi) tam bilendir.

Öyleyse Allah yolunda 233 savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir.

Allah yolunda savaşın; bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. 2/193, 4/76

O hâlde Allah yolunda savaşın! Ama unutmayın ki, Allah her şeyi tarifsiz işitendir, her şeyi sınırsız bilendir.

Ve Allah yolunda muhârebede bulunun ve biliniz ki, Allah Teâlâ semîdir, alîmdir.

Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir, her şeyi hakkıyla bilir!

Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah, işitendir, bilendir.

Siz Allah yolunda savaşın. Bilin ki sizi dinleyen ve bilen Allah’tır.

-Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten, bilendir.

Siz de Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah, her şeyi duyar, her şeyi bilir.

daħı çalışuñ Tañrı yolında. daħı bilün kim ḥaydi Tañrı işidicidür, bilicidür.

Daḫı ġazālıḳ eyleñüz Tañrı yolında, daḫı bilüñüz kim Tañrı Ta‘ālā işidi‐cidür, bilicidür.

Allah yolunda vuruşun və bilin ki, Allah eşidəndir, biləndir!

Fight in the way of Allah, and know that Allah is Nearer, Knower.

Then fight in the cause of Allah, and know that Allah Heareth and knoweth all things.(275)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.