27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 238. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hâfizû ‘alâ-ssalevâti ve-ssalâti-lvustâ vekûmû li(A)llâhi kânitîn(e)

Koruyun namazları, hele orta namazına çok dikkat edin ve Allah'a itaat ederek namaz kılın.*

Namazları ve (hele) orta (ikindi) namazını (üstlerine düşerek, titizlik göstererek) koruyun ve Allah’a gönülden boyun eğiciler olarak (namaza) durun (içten bir saygınlık ve bağlılıkla Allah’a kulluk edin).

Tüm namazlarınıza ve özellikle sabah ve ikindi namazına veya her bir kimse için zaman ve durumuna göre orta namaz olabilecek namaz hangisi ise ona devam edin. Ve Allah'ın huzurunda içten bir bağlılıkla durun.

Hayırları bol, en faziletli ibadetin namaz olduğu şuuruyla, namazlarla ilgili sorumluluklarınızı edaya devam suretiyle kendinizi, eşlerinizle ilişkilerinizi, ailenizi, çocuklarınızın hukukunu, kamu düzeninizi, dininizi dayanışma halinde güç ve gönül birliği yaparak koruyun. Allah için, ibadetlerinizi, sorumluluklarınızı, aile içindeki görevlerinizi, boşanmanız halinde mükellefiyetlerinizi, insani münasebetlerinizi sükûnet halinde yerine getirin.*

Namazları ve (özellikle) orta namazı koruyun ve gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.*

Namazları ve orta namazını (üstlerine düşerek, titizlik göstererek) koruyun ve Allah'a gönülden boyun eğiciler olarak (namaza) durun.

Farz namazlarının vakit ve erkânlarını gözeterek edasına devam edin, bilhassa orta (ikindi) namazına dikkat edin; ve Allah'a itaat ederek namaza durun.

Namazlara (sosyal görevlerinize) ve orta (beş vakit) namaza dikkat edin. Allah için dua ediciler olarak dikilin.

Namazlara ve orta namaza/ikindi namazına devam ediniz, gönülden bağlılık ve saygı ile Allah'ın huzurunda ayakta durunuz.

Namazları koruyun, hele orta namazı; Allah için itaatle durunuz

(Ey inananlar!) Namazlarınızı Allah'a gönülden boyun eğerek farkında olarak, derin duygular besleyerek gevşemeden, pörsümeden, her türlü yıpranmadan uzak, okuduklarınızı anlayarak gereği gibi kılın. Ve özellikle orta namazla (ikindi namazıyla) ilgili sorumluluklarınızı yerine getirin.*

Salâtı edâ idiniz öğle namazını kılınız hulûs-u kalb ile ’ibâdet idiniz.

Namazlara ve orta namaza devam edin; gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun.

Namazlara ve orta namaza[67] devam edin. Allah’a gönülden boyun eğerek namaza durun.*

Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.*

Namazlara, özellikle orta namaza dikkat edin. Kendinizi tümüyle ALLAH'a vererek namaza durun.*

Namazlara ve orta namaza devam edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun.

namazlara dıkkat edin hele orta namaza, ve kalkın Allah için dıvan durun

Salâtları¹ ve salâtı vustayı² koruyucu olun. Allah için içtenlikli olmaya özen gösterin.*

Namazlara ve orta namaza (vakıflarında rükünleri ve şartları ile) devam edin. Allahın (dîvanına) tam huşu' ve taatle durun.

Namazlara devâm ediniz, bilhassa orta namaza!(1) Hem gönülden bağlı kimseler olarak Allah'ın huzûruna durun!*

Allah için gönülden isteyerek, namazlara ve orta namazını muhafaza etmek için kalkın.

Namazları, ikindi namazını sakın kaçırmayın. Allah’a boyun eğip namaza durun.

Namazları, bahusus orta namazı muhafaza edin [¹]. Allah için buyuruldu kabul ederek [²] namaza durun.*

Namazları ve orta namazı (öğle namazını) özenle gözetin; gönülden boyun eğerek Allah için (namaza) durun.

Ey iman edenler! Dinin direği olan namazları, her türlü aşınmaya, pörsümeye, yıpranmaya, gevşemeye karşı titizlikle koruyun. Namazı mekanik hareketlere dönüştürmeden, okuduklarınızı anlayıp özümsemeye çalışarak, vaktinde ve gereği gibi kılın ve iş hayatının insanı en çok meşgul ettiği, namazın geciktirilmesine, çabucak kılınıp geçiştirilmesine ve hattâ terk edilmesine sebep olan vakitlerdeki namazlara, örneğin, ikindi namazına gereken dikkat ve özeni gösterin. Daha da önemlisi, namazınızın, ibâdetin bütün güzelliklerini içinde barındıran, bireyi ve toplumu her türlü aşırılıktan, kötülükten uzak tutan bir namaz olmasına gayret edin. Sizi üstün ahlâkî meziyetlerle donatarak dengeli, ölçülü, uyumlu, âdil, iyiliksever ve orta yolu izleyen birümmet konumuna yükseltecek olan bu namazları, yani orta namazı titizlikle muhafaza edin ve bunun için, yürekten bir saygı ve bağlılıkla Allah’ın huzurunda kıyâma durun.

Namazlar’a ve Orta Namaz’a devam edin!
Allah’a boyun eğip divan durarak namaza kalkıp kılın!

[Salavat]’a (namazlara) ve orta (ideal) [salât]’a (namaza) devam edin! [*] Allah’a saygı içinde (bunu) yerine getirin! [*]*

Bilinen namazları ve o orta namazı¹ (titizlikle) koruyun ve namazlara, Allah’a gönülden bağlanarak durun.²*

NAMAZLARINIZA ve namazı en uygun şekilde ifa etmeye 227 dikkat edin; ve Allah'ın huzurunda içten bir bağlılıkla durun.

Namazlara, özellikle orta namaza devam edin ve saygı ile Allah’ın huzuruna durun.

NAMAZLARINIZI,[443] özellikle en ideal namazı[444] kılmaya gayret edin[445] ve Allah’ın huzurunda gönülden bir bağlılıkla durun![446]*

Namazlara ve orta namaza devam ediniz. Ve Allah için O'nu zâkirler olarak kıyamda bulununuz.

Namazlara, hele salat-ı vustaya dikkat edin ve kalkıp huşû ile Allah'ın divanında durun. *

Namazları ve orta namazı koruyun, gönülden bağlılık ve saygı ile Allah'ın huzuruna durun.

Namazlara ve orta namazı özenle sürekli kılın[*]; Allah’ın huzurunda saygıyla durun.*

Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden bağlılık ve saygı ile Allah'ın huzuruna durun.

Namazlara, özellikle orta namaza(122) özen gösterin ve Allah huzurunda tam bir saygı ile kıyama durun.*

Namazları/duaları ve orta namazı/orta duayı koruyun. Tam bir saygıyla Allah'ın huzurunda kıyam edin.

śaķlañ namāzları; daħı namāzı orta ya'nį ikindü. daħı ŧuruñ ya'nį namāzda, Tañrı-y-içün, muŧį' olıcılarken.

Ṣaḳlañuz namāzları daḫı ortancı namāzı ki ‘aṣr namāzıdur. Daḫı duruñuzTañrı ḳulluġına ḳorḳu bile.

(Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə) orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi namazına) riayət (əməl) edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın (namaza durun).

Be guardians of your prayers, and of the midmost prayer, and stand up with devotion to Allah.

Guard strictly your (habit of) prayers, especially the Middle Prayer;(271) and stand before Allah in a devout (frame of mind).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.