25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 211. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Sel benî isrâ-île kem âteynâhum min âyetin beyyine(tin)(k) vemen yubeddil ni’meta(A)llâhi min ba’di mâ câethu fe-inna(A)llâhe şedîdu-l’ikâb(i)

Sor İsrail oğullarına, onlara nice apaçık deliller getirdik. Kim Allah'ın nimetini, ona nail olduktan sonra tebdil ederse yok mu. Şüphesiz ki Allah'ın azabı ve mihneti pek çetindir.

İsrailoğullarına sor, onlara nice açık ayet(ler) verdik. (Oysa mucizeler) Kendilerine geldikten sonra kim Allah’ın nimetini (ve kendi niyetini) değiştirirse (kötülük ve nankörlüğe yönelirse, bilsin ki) şüphesiz Allah(ın) cezası pek şiddetlidir.

İsrailoğullarına sor: Onlara nice apaçık mesajlar verdik, kim Allah'ın kendisine gelen vahiy nimetini, gerçekleri örtbas ederek değiştirirse, bilsin ki Allah'ın cezası çok çetindir.

İsrâiloğulları'na sor: Kendilerine sayısız peygamberler, kendi peygamberlik görevlerini, senin peygamberliğini tasdik eden nice açık âyetler, mûcizeler vermiştik. Kim, âyetler, mûcizeler kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini, tevdî ettiği ilahî değerleri, şeriatını, verdikleri taahhüdü, âyetlerini değiştirirse bilsin ki, Allah, emirlerine, peygamberlerine muhalefet edilmesine, şeriatının çiğnenmesine denk onlara âdil ceza verme gücüne sahiptir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 14/28.

İsrailoğullarına, nice açık deliller verdiğimizi sor! Kim kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse şüphesiz Allah, cezası pek çetin olandır. [44]

44.Burada Allah`ın nimetiyle kastedilen Allah`ın hidayet nimeti ve ilahi Kitab`ıdır.

İsrailoğullarına sor, onlara nice açık ayet(ler) verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz Allah, cezası pek şiddetli olandır.

(Ey Rasûlüm), İsrailoğullarına sor; biz onların atalarına (Mûsâ peygamberin şânı hakkında) ne kadar açık mucizeler vermiştik (göstermiştik). Fakat mucizeler kendisine geldikten sonra kim Allah'ın hidayet nimetini küfür ile değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın (ona) azabı çok şiddetlidir.

İsrailoğullarından sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Artık Allah’ın nimeti (vahiy) kendisine geldikten sonra onu değiştiren olursa, bilsin ki Allah’ın cezası ağır ve şiddetlidir.

İsrâiloğulları'na sor: Onlara nice açık âyetler verdik. Kim kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir.

Sorasın İsrail oğullarına, vermiştik onlara bir nice apaçık âyet, Allahın nimeti geldikten sonra değiştirene Allah katı azaplıdır

İsrailoğullarına, (mutlak hakikati gösteren) nice açık deliller vermiştik de ne olmuştu, sor onlara (hepsini inkâr etmişlerdi)! Kim (ayetler, mucizeler) kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini (Kitap'ının ayetlerini) değiştirirse (bilsin ki) Allah'ın azabı pek şiddetlidir.

Beni İsrâîl’e sor, ne kadar âyât-ı mübeyyine bildirdik. Allâh’ın i’tâ itdiği ni’metleri [1] tebdîl idenler Allâh’ın ’ikâbda (tecziyede) şedîd oldığını anlayacaklardır.

[1] Ya’ni inzâl iylediği ahkâmı

İsrailoğullarına sor; onlara apaçık nice ayetler verdik, Allah'ın nimetini, kendisine geldikten sonra kim değiştirirse, bilsin ki, Allah'ın cezası şüphesiz şiddetlidir.

İsrailoğullarına sor; biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah’ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz Allah, cezası pek çetin olandır.

İsrailoğullarına sor ki kendilerine nice apaçık mucizeler verdik. Kim mucizeler kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini (âyetlerini) değiştirirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir.

İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayetler verdik! Kendisine ALLAH'ın nimeti geldikten sonra onu değiştirenler için ALLAH ağır bir ceza verir.

Kuran'ın matematiksel mucizesi büyük bir nimet olup sorumluluk yükler. Ayrıca bak 5:115.

İsrailoğullarına sor: Biz onlara ne kadar açık âyetler vermiştik. Fakat Allah'ın nimetini her kim kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphe yok ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Beni İsraile sor: biz onlara ne kadar açık âyet vermiştik, fakat Allahın ni'metini her kim kendine geldikten sonra değişdirirse şüphe yok ki Allahın ıkabı şiddetlidir

İsrailoğulları'na sor; Biz, onlara nice açık ayetler verdik. Kim, Allah'ın nimeti¹ kendisine geldikten sonra onu değiştirirse; artık kuşkusuz Allah, Azabı Çok Şiddetli Olan'dır.

1- Vahiy.

Sor İsrail oğullarına; Onlara nice açık âyet (ler) verdik. Kim Allahın ni'metini, o (nimet) kendisine geldikten sonra, (küfr ile) değişdirirse şübhesiz Allah, cezası pek çetin olandır.

İsrâiloğullarına sor, onlara (hidâyet vesîlesi olacak) nice apaçık mu'cizelerden verdik (de inkâr ettiler). O hâlde kim Allah'ın ni'metini (mu'cizelerini) kendisine geldikten sonra (onu) değiştirirse (inkâr sebebi yaparsa), artık şübhesiz ki Allah, azâbı çok şiddetli olandır.

İsrailoğullarına, onlara ne kadar açıklayıcı ayetler gönderdiğimizi sor. Allah’ın apaçık ayetleri geldikten sonra, kim Allah’ın nimetlerini değiştirirse, bilsin ki Allah’ın sorgulaması çok şiddetlidir.

İsrailoğullarına sor bak, Biz kendilerine nice açıklayıcı belgeler vermişizdir. Her kim Allah’ın böyle bir iyiliği kendine eriştikten sonra onu değişecek olursa gerçekten Allah’ın ona vereceği ceza çok ağır olacaktır.

İsrail oğullarına [¹] sor ki biz onlara ne kadar [²] vazıh âyetler verdik. Herkim kendisine gelen nimet-i İlâhiyeyi [³] tebdil ederse ukubet görür. Çünkü Allah/ın ukubeti şiddetlidir.

İsrail oğullarına, ne kadar açık ayetler verdiğimizi sor! Her kim, Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz Allah, cezası pek şiddetli olandır.

Sor İsrail Oğulları’na, kendilerine nice açık ayetler,mutlak hakîkati gösteren apaçık mûcizeler vermiştik de hepsini inkâr etmişlerdi! Kim Allah’ın nîmeti kendisine ulaştıktan sonra onu değiştirirse, şunu iyi bilsin ki, Allah’ın azâbı çok şiddetlidir!
İnsanın inkâr bataklığına saplanmasının en önemli sebebi şudur:

İsrail’in oğullarına sor!
“Onlara nice açıklayıcı âyetten verdik”.
Kim kendisine geldikten sonra Allah’ın nimetini değiştirirse, şüphesiz Allah, Cezalandırması şiddetlidir.

Resulüm! delil olarak kendilerine neler sunduğumuzu İsrailoğulları'na sorabilirsin: Kendilerine sunulan bunca delile rağmen, Allah'ın nimetini inkar edenler bilsinler ki Allah'ın sorgulaması çok serttir.

İsrailoğullarına sor! Ayetlerimizle onlara nice açık deliller verdik? Kim açık delillerimizi değiştirirse; şüphesiz onların cezası çok çetindir.

İsrailoğulları’na sor ki kendilerine apaçık nice ayet (mucize) vermiştik. Kim kendisine (deliller) geldikten sonra Allah’ın nimetini (ayetlerini) değiştirirse, şüphesiz ki Allah’ın azabı şiddetlidir.

(Ey Muhammed!) İsrâil oğullarına apaçık nice mûcizeler verdiğimizi bir sor. Kim Allah’ın nîmeti kendisine geldikten sonra onu, (İsrail oğulları gibi) değiştirirse, şüphesiz Allah’ın cezâsı çok şiddetlidir.

İsrailoğulları’na sor: Onlara nice açık mesajlar verdik! Kim Allah’ın kutlu mesajlarını ¹⁹⁴ kendisine ulaştıktan sonra değiştirirse bilsin ki Allah karşılık vermede şiddetlidir!

194 Lafzen, “Allah’ın nimetini”.

İsrailoğullarına sor, onlara kaç tane apaçık belge verdik? Kim, Allah’ın mesajlarını kendisine ulaştıktan sonra değiştirirse, şüphesiz Allah’ın cezası çok şiddetlidir. 5/133, 7/114...117

Sor İsrâiloğullarına: Biz onlara apaçık (mucizevî) kudret delillerinden bir nicesini verdik de (ne oldu)? Her kim Allah’ın nimeti kendilerine ulaştıktan sonra değiştirirse, unutmasın ki Allah, karşılık vermede pek şiddetlidir.

Benî İsrail'e sor, Biz onlara ne kadar açık âyetler vermiştik. Ve her kim Allah'ın nîmetini kendisine geldikten sonra tebdîl ederse artık şüphe yok ki Allah Şedîdü'l-İkab'tır.

İsrailoğullarına sor, onlara nice açık belgeler verdik! Her kim, Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu nimeti değiştirirse, iyice bilsin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir. [14, 28]

İsrail oğullarına sor; onlara nice açık ayetler verdik. Kim, Allah'ın kendisine gelen ni'metini değiştirirse bilsin ki, Allah'ın cezası çetindir.

(Yâ Muhammed) Benî İsrâîl'e (yahûdîlere) sor ki biz onlara (ecdâdlarına) ne kadar âşikâr âyetler ve mu'cizeler getirdik. Allâh'ın ni'meti (sebeb-i hidâyet oldığı cihetle en büyük ni'met olan bu mu'cizât) geldikden sonra onı tebdîl idenlere ('ikâb ve 'azâb vardır) Zîrâ Allâh'ın 'azâbı şiddetlidir.

İsrailoğullarına bir sor, onlara açık âyetlerden (mucizelerden) ne kadar çok vermişizdir! Kim Allah’ın nimetini, kendisine geldikten sonra başka bir şeyle değiştirirse bilsin ki Allah, vereceği ceza ile suç arasında sıkı bir bağ kurar.

İsrailoğullarına sor, onlara apaçık nice ayetler verdik. Kim, Allah'ın nimeti kendisine ulaştıktan sonra onu değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

İsrailoğullarına sor, Biz onlara nice açık deliller vermişiz. Kendisine Allah'ın nimeti eriştikten sonra kim onu değiştirecek olursa bilsin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir.

Sor İsrailoğullarına, onlara nice açık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini, o kendisine geldikten sonra başka kılığa sokarsa kuşku duymasın ki, Allah'ın azabı pek zorludur.

śor ya'ķub oġlanlarına; nice virdük anlara nişān bellü daħı her kim degşürür ise Tañrı ni'metini andan śoñra kim geldi aña bayıķ Tañrı ķatı 'aźābludur.

Ṣor Benī İsrā’īl ḳavmine yā Muḥammed, nice āyetler virdük anlara beyānidiciler. Daḫı kim ki tebdīl eylese Tañrı Ta‘ālānuñ ni‘metlerini üzerine gel‐genden ṣoñra, taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālā ‘aẕābı ḳatıdur.

(Ya Rəsulum!) İsrail övladından xəbər al ki, Biz onlara (Musa peyğəmbər vasitəsilə) nə qədər açıq dəlillər göndərdik! Allahın ne’mətinə nail olandan sonra onu dəyişdirənlərə Allah şiddətli əzab verəcəkdir!

Ask of the Children of Israel how many a clear revelation We gave them! He who altereth the grace of Allah after it hath come unto him (for him), lo! Allah is severe in punishment.

Ask the Children of Israel(232) how many clear (Signs) We have sent them. But if any one, after Allah.s favour has come to him, substitutes (something else), Allah is strict in punishment(233).

232 The Israelites under Moses were shown Allah's glory and many clear Signs and yet they went after their own ways, and preferred their own whims and... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.