18 Ocak 2021 - 4 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 209. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fe-in zeleltum min ba’di mâ câetkumu-lbeyyinâtu fa’lemû enna(A)llâhe ‘azîzun hakîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Size, (Kur’an ve Sünnet gibi) apaçık belgeler (ayetler) geldikten sonra eğer yine (Silm’den= adil barış ve bereket düzeninden) ayağınız kayarsa, bilin ki Allah, gerçekten Üstün ve Güçlüdür, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Size bunca açık deliller geldikten sonra gene de ayağınız kayarsa artık bilin ki Allah, şüphesiz pek yüce ve üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Abdullah Parlıyan Meali

Size bunca gerçek deliller geldikten sonra, hak yoldan saparak kötü yollara kayarsanız, şunu iyi bilin ki, Allah güçlüdür ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapar.

Ahmet Tekin Meali

Size ayan beyan deliller, Kur'ân ve sünnet geldikten sonra, yine de kusur işler, barış ve selâmete, İslâm'a girmekten vazgeçerseniz, Allah'ı acze düşüremezsiniz. Biliniz ki, Allah kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Varol Meali

Size açık deliller geldikten sonra ayağınız kayarsa bilin ki Allah yücedir, hikmet sahibidir.

Ali Bulaç Meali

Size, apaçık belgeler (ayetler) geldikten sonra yine ayağınız kayarsa, bilin ki Allah, gerçekten üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Helâl ve harama ait hükümlerde size bu kadar aşikâr deliller geldikten sonra, eğer şeriat yolundan kayarsanız bilin ki, Allah muhakkak galibdir ve işinde hikmet sahibidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Size açık ayetler geldikten sonra da doğru yoldan kayarsanız, biliniz ki; Allah, Aziz (güçlü, izzetli) ve Hakîm(gereken cezayı veren)dir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Size apaçık deliller geldikten sonra, eğer barıştan ayrılırsanız, biliniz ki, Allah kudret ve hikmet sahibidir.

Besim Atalay Meali

Sizlere belgeler geldikten sonra, yoldan saparsanız, iyi biliniz, ceza görürsüz; Allah bilge, Allah eşsiz

Cemal Külünkoğlu Meali

Size, apaçık belgeler (ayetler) geldikten sonra yine tökezlerseniz (Hak yoldan kayarsanız), bilin ki Allah, gerçekten üstün ve güçlüdür (O'dan bir şey eksiltemezsiniz ve Onu acze de düşüremezsiniz), hükmünde tam isabet kaydedendir (her şeyi yerli yerince yapandır).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Size belgeler geldikten sonra kayarsanız, biliniz ki Allah güçlüdür, Hakim'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Size apaçık deliller geldikten sonra, eğer yine de yan çizerseniz, bilin ki Allah, gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Size apaçık deliller geldikten sonra, yine de kayarsanız, şunu iyi bilin ki Allah azîzdir, hakîmdir.

Edip Yüksel Meali

Size apaçık deliller gelmesine rağmen doğru yoldan kayarsanız, bilesiniz ki ALLAH Üstündür, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Size bunca deliller geldikten sonra yine kayarsanız, iyi bilin ki, Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Size bunca beyyineler geldikten sonra yine kayarsanız eyi bilin ki Allah çok onurlu bir hakîmdir

Erhan Aktaş Meali

Size gelen açık kanıtlara rağmen yine de ayağınız kayarsa¹, şunu iyi bilin ki Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Size bunca aşikâr deliller geldikten sonra yine kayarsanız bilin ki şübhesiz Allah mutlak gaalibdir. (Sununda) tam hikmet saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

O hâlde, size apaçık deliller geldikten sonra eğer (İslâm'a tamâmen girmekten)saparsanız, artık bilin ki şübhesiz Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

Size açıklayıcı ayetler geldikten sonra ayağınız kayarsa (hata ederseniz), bilin ki Allah çok güçlü ve hüküm sahibidir.

İsmail Hakkı İzmirli

Size vazıh hüccetler [¹³] geldikten sonra yoldan çıkarsanız [¹⁴] ceza görürsünüz biliniz ki Allah azizdir [¹⁵], hâkimdir.*

Kadri Çelik Meali

Size apaçık belgeler geldikten sonra kayarsanız, o halde Allah'ın güçlü ve hikmet sahibi olduğunu biliniz.

Mahmut Kısa Meali

Ve eğer, size bunca açık deliller gelmesine rağmen, yine de haktan sapıp tökezleyecek olursanız, şunu iyi bilin ki, Allah sonsuz kudret ve hikmet sahibidir.
Evet, hakîkat tüm berraklığıyla ortada dururken, o inkârcılar Allah’a ve Elçisine inanmak için daha ne bekliyorlar?

Mehmet Türk Meali

Size, apaçık âyetler geldikten sonra haktan saparsanız,1 Allah’ın çok şerefli, hüküm (ve hikmet) sahibi olduğunu bilin.*

Muhammed Esed Meali

Ve eğer hakikatin bütün delilleri size geldikten sonra tökezlerseniz, bilin ki, Allah kudret ve hikmet sahibidir.

Mustafa Çavdar Meali

Size apaçık belgeler geldikten sonra saparsanız, bilin ki Allah mutlak güçlüdür ve her hükmü doğru olandır. 39/71, 67/6...12

Mustafa İslamoğlu Meali

Eğer hakikatin apaçık belgeleri size geldikten sonra ayaklarınız kayarsa, Allah’ın her işinde mükemmel olduğunu, her hükmünde tam isabet kaydettiğini iyi bilin!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İmdi size bunca beyyineler geldikten sonra yine kayarsanız, artık biliniz ki, Allah Teâlâ şüphesiz azîzdir, hakîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Eğer size bunca gerçekler, açık deliller geldikten sonra haktan ayrılırsanız, İyi bilin ki: Allah azîz ve hakîmdir (son derece güçlü, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Süleyman Ateş Meali

Size açık açık deliller geldikten sonra yine (hak yoldan) kayarsanız, bilin ki Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Her şeyi açıkça ortaya koyan âyetler geldikten sonra yan çizerseniz, bilin ki üstün olan ve doğru kararlar veren Allah’tır.

Şaban Piriş Meali

Size belgeler geldikten sonra saparsanız, bilin ki Allah güçlüdür, hakîmdir.

Ümit Şimşek Meali

Size apaçık deliller geldikten sonra yoldan çıkacak olursanız, bilin ki Allah'ın kudreti herşeye üstündür ve Onun her işinde sonsuz hikmetler vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Size apaçık deliller geldikten sonra yine yan çizerseniz, şunu bilin ki Allah, tüm yüceliklerin, tüm hikmetlerin sahibidir.

Eski Anadolu Türkçesi

pes eger ŧaymursañuz, andan śoñra kim geldi size ḥüccetler bilüñ kim bayıķ Tañrı ķavįdur beñdeşsüz, dürüst işlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əgər bu qədər aşkar dəlil (ayələr) gəldikdən sonra siz yenə də doğru yoldan azarsınızsa, o zaman bilin ki, Allah da qüvvət, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

And if ye slide back after the clear proofs have come unto you, then know that Allah is Mighty, Wise.

Yusuf Ali (English)

If ye backslide after the clear (Signs) have come to you, then know that Allah is Exalted in Power, Wise(230).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.