17 Ocak 2021 - 3 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike-lkitâbu lâ raybe(*) fîhi(*) huden lilmuttekîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bu (Kur’an), kendisinde asla şüphe (çarpıklık, karışıklık ve yanlışlık) bulunmayan, (ahirete inanan, hazırlık yapan, her türlü küfür ve kötülükten sakınıp Allah’ın rızasını arayan) müttakiler için yol gösterici olan bir Kitaptır (ki, hayat ve huzur rehberidir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu, bir kitaptır ki onda şüphe yok. Takva sahiplerine yol göstericidir.

Abdullah Parlıyan Meali

Anlattığı konularda hiçbir şüpheye yer bırakmayan bu kitap; yolunu Allah'ın kitabıyla bulmak isteyenlere cennet yolunu gösterir.

Ahmet Tekin Meali

Geçmiş kutsal kitaplarda, Muhammed'e vahyedileceği müjdelenen, bütün insanların iman etmekle, uygulamakla yükümlü olduğu, yürürlükteki tek ve son ilâhî kitap yalnızca bu mükemmel, kutsal kitaptır, Kur'an'dır. Allah katından indirildiğinde, kaynağında, vahyinde ve içindeki bilgilerde; geçmiş kitaplarda müjdelenen, bütün insanları muhatap alan, yürürlükteki tek ve son kitap olduğunda, şüphe ve tereddüt yoktur.

Allah'a sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan, Kur'an esaslarını benimseyerek korunan mü'minler için, hidayet kaynağı-hidayet rehberidir.
*

Ahmet Varol Meali

Bu (Kur'an-ı Kerim) doğruluğunda şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet rehberidir.*

Ali Bulaç Meali

Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici bir kitaptır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bu, O kitaptır ki, kendisinden hiç şüphe yoktur ve daha önceki kitaplarda, Allah'ın inzâl edeceğini vaad buyurduğu kâmil kitaptır. Âhirette zarar verecek şeylerden korunanlar (takva sahipleri) için delildir, yol göstericidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

O vahiyler, kitaptır; (bilgidir, yasadır, öz ve gerçektir.) Kalbi daraltacak şüphe çekecek bir yanı yoktur. (Çünkü) özlerini koruyanlar (muttakiler) için bir rehberdir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Kendisinde hiç şüphe olmayan bu kitap, sakınanlar[8] için bir rehberdir.*

Besim Atalay Meali

Bu bir kitaptır ki onda şüphe bulunmaz, sakınçlara kılavuzdur

Cemal Külünkoğlu Meali

Bu, kendisinde kuşku, çelişme, tutarsızlık olmayan (ilahi bir) kitaptır. Muttâkiler için bir yol göstericidir.  *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap'dır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.

Diyanet Vakfı Meali

O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.

Edip Yüksel Meali

Bu, kuşkusuz, erdemliler için yol gösterici bir kitaptır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

işte -o kitap, bunda şüphe yok, ayni hidayet, korunacaklar için

Erhan Aktaş Meali

Bu Kitap, mutlak gerçeğin ta kendisidir. O, muttakiler¹ için hidâyettir.²*

Hasan Basri Çantay Meali

Bu, o kitab'dır ki kendisinde (Allah katından gönderilmiş olduğunda) hiç şübhe yokdur. (O) takvaa sahibleri için doğru yolun ta kendisidir.

Hayrat Neşriyat Meali

İşte bu, o Kitab'dır ki, onda şübhe yoktur.(2) Takvâ sâhibleri için bir hidâyettir.*

İlyas Yorulmaz Meali

Allahın azabından (muttakiler) korunanları en doğru yola iletmesinde şüphe ve tereddüt olmayan yalnızca bu kitaptır.

İsmail Hakkı İzmirli

Bu, bir Kitaptır ki onda şüphe götürecek hiçbir şey yoktur [³], müttekiler hakkında bir rehberdir [⁴]*

Kadri Çelik Meali

İşte o (yüce) kitap (Kur'an), hiç şüphesiz takva sahipleri için bir hidayettir.

Mahmut Kısa Meali

İşte şu kitap, toplumun ve bireyin temel hayat prensiplerini çizen bu ilâhî yazgı var ya,kendisinde hiç şüphe yoktur, insan aklını şüpheye düşürebilecek hiçbir çelişki, eğrilik, tutarsızlık yoktur onda. Öyleyse, gönlünü aç ve onu içtenlikle oku; okudukça göreceksin ki, bu sözler yüce Yaratıcıdan gelen hakîkatin ta kendisidir. Fakat bu kitap, kötülüğü, çirkinliği tercih eden kimseler için değil; her türlü fenâlıktan titizlikle sakınan, doğruya ve güzelliğe ulaşmayı arzu eden o takvâ sahipleri için bir kılavuz, bir yol gösterici, bir hidâyettir. Şu hâlde, tüm insanlığa doğru yolu gösteren bu kitap, ancak takvâ sahiplerini hedefe ulaştıracaktır. Peki, kimdir bu takvâ sahipleri?

Mehmet Türk Meali

Bu, kendisinde şüphe1 olmayan tek kitaptır.2 Allah’a karşı hata etmekten sakınanlar için3 dosdoğru yolu gösteren (âyetler) ondadır.4*

Muhammed Esed Meali

BU İLAHÎKELÂM–ki üzerinde hiçbir şüpheye yer yoktur– Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlara 2 bir rehber [olarak indirilmiş]tir,

Mustafa Çavdar Meali

Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yol kılavuzu olan işte bu kitabın/Kuran’ın içinde hiçbir şüpheye yer yoktur. 4/82, 2/23, 17/9, 45/20

Mustafa İslamoğlu Meali

İŞTE bu, kendisi hakkında hiçbir kuşkuya yer olmayan[12] Kitap’tır. Takvâ sahipleri[13] için bir hidayet rehberidir.[14]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İşte bu kitap ki, bunda bir şekk yoktur. Muttakîler için bir hidâyettir.

Suat Yıldırım Meali

İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere! [32, 1-2]*

Süleyman Ateş Meali

İşte o Kitap; kendisinde hiç şüphe yoktur; müttakiler için yol göstericidir.*

Süleymaniye Vakfı Meali

İşte o Kitap[*] budur; içinde şüpheye yer yoktur. Müttakîler için rehberdir.*

Şaban Piriş Meali

2,3. Hiç kuşkusuz bu kitap, kendilerini günahlardan korumaya çalışan, görmediği halde inanan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcayanlar için yol göstericidir.

Ümit Şimşek Meali

Şu kitap ki, onda hiç kuşku yoktur. Takvâ sahipleri(2) için o bir yol göstericidir.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte sana o Kitap! Kuşku/ çelişme/ tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, sakınanlar için.

Eski Anadolu Türkçesi

aña allāh-ü alam şol kitāb yoķdur gümān anuñ içinde; yol göstermekdür śaķınıcılara.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə(Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə) doğru yol göstərən Kitabdır.

M. Pickthall (English)

This is the Scripture whereof there is no doubt, a guidance unto those who ward off (evil).

Yusuf Ali (English)

This is the Book; in it is guidance sure, without doubt, to those who fear(26) Allah.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.