25 Temmuz 2021 - 15 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 176. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-enna(A)llâhe nezzele-lkitâbe bilhakk(i)(k) ve-inne-lleżîna-ḣtelefû fi-lkitâbi lefî şikâkin ba’îd(in)

Bu (azap), Allah’ın Kitabı şüphesiz Hakk olarak indirmesi (ve kullarını uyarıvermesi dolayısıyla uğradıkları cezadır. Nefsi dürtülerle) Kitap konusunda anlaşmazlığa (ihtilafa) düşenler ise uzak bir ayrılık ve anlaşmazlık içinde (bocalamaktadır).

Bu, haksız da değildir. Çünkü Allah, kitabı şüphe yok ki hak olarak, doğruyu söylemek için indirdi. Allah kitabında ihtilafa düşenler, elbette haktan uzak bir ayrılıktadırlar.

Bu azabın sebebi şudur: Allah; kitabı hakikat ortaya çıksın, hak anlaşılsın ve uygulansın diye indirdi ve bu kitap üzerinde görüş ayrılığına düşenler, gerçekten derin bir anlaşmazlık ve uyuşmazlık içindedirler.

O azap, Allah'ın emirlerine kasıtlı muhalefete cüretleri ve Allah'ın vahyile kutsal kitaplarda indirdiği hakikatleri gizlemeleri sebebiyledir. Kutsal kitaplarda birbirine halef olan nesiller, kitaplarındaki hakikatleri maksatlı te'vil ve tahrif edenler, haktan uzak derin bir muhalefet, bir düşmanlık içindedirler.

Bu, Allah'ın Kitab'ı hak üzere indirmiş olmasındandır. Kitab hakkında ayrılığa düşenler ise derin bir anlaşmazlık içindedirler.

Bu, Allah'ın Kitabı şüphesiz hak olarak indirmesindendir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise uzak bir ayrılık içindedirler.

Bu azâbın sebebi şudur: Çünkü Allah'ın hak olarak gönderdiği kitabın hükmünü gizlediler. Kitabın bir kısmını ikrar ve bir kısmını inkâr etmek suretiyle ihtilâfa düşenler, hakdan uzak bir ayrılık içindedirler.

Çünkü Allah, haklarla dolu kitabı indirmiştir. Artık (semavi bir kitap olan) Kur’an hakkında ihtilafa düşenler, uzak (derin) bir sapma içindedirler.

Bu azabın sebebi, Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. Kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler elbette derin bir ayrılığa düşmüşlerdir.

İşte böyle olması, hak olarak Allahın kitap göndermesindendir, kitapta ayrışanlar uzak bir ayrılıktadırlar

İşte böyle; Allah kitabı hak bir sebeple (hak ve hakikati ortaya koymak için) indirmiştir. Kitap hakkında (Allah'ın emrine karşı) ihtilafa düşenler ise şüphesiz Hak'tan uzak bir anlaşmazlık içindedirler.

Bu da, Allah'ın Kitab'ı doğru olarak indirmesinden ileri geliyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler doğrusu derin bir çıkmazdadırlar.*

Bu (azab) da, Allah’ın, Kitab’ı hak olarak indirmiş olması (ve onların bunu inkâr etmesi) sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise derin bir ayrılık içindedirler.

O azabın sebebi, Allah'ın, kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. (Buna rağmen farklı yorum yapıp) kitapta ayrılığa düşenler, elbette derin bir anlaşmazlığın içine düşmüşlerdir.*

Böyledir; çünkü ALLAH gerçeği içeren kitabı indirmiştir ve kitap hakkında tartışanlar ise doğrusu derin bir anlaşmazlık içindedir.*

Şüphesiz ki Allah kitabı hak bir sebeple indirmiştir. Kitap hakkında ihtilafa düşenler ise, şüphesiz haktan uzak, bir anlaşmazlık içindedirler.

Zira şüphesiz ki Allah kitabı sebebi hak ile indirdi, kitabda ıhtilâf edenler ise şüphesiz haktan uzak bir şıkak içindedirler

İşte bu, Allah'ın Hakk olarak indirdiği Kitap hakkında, onların anlaşmazlığa düşmeleri ve derin bir ayrılık içinde olmalarındandır.

Bu (azabın) sebebi şudur: Çünkü Allah Kitabı şübhesiz hak olarak indirmişdir. O kitab (ın inzal, tasdıyk ve sıhhatin) da ihtilâfa düşenler elbette (Hakdan) uzak bir ayrılık içindedirler.

Bu (azab), doğrusu Allah'ın Kitâb'ı hak ile indirmesi (onların da bunu inkâr etmeleri) sebebiyledir. Artık şübhesiz ki Kitab hakkında ihtilâfa düşenler, elbette (haktan)uzak bir ayrılık içindedirler.

İşte böylece Allah, bu sebeple kitabı (insanlar yaptıklarına göre, ne ile karşı karşıya geleceklerini öğrenmeleri için) hak ile indirmişdir. Şüphesiz ki kitabın içindekilerinden ihtilafa düşenler, kesinlikle uzak bir ayrılık içindedirler.

Bu husus [¹⁰] Allah/ın doğru olarak indirdiği Kitabı [¹¹] inkârlarından nâşi idi. Kitap hakkında ihtilâf çıkaranlar [¹²] haktan ırak bir ayrılıktadır.*

Bu (azap) hiç şüphesiz Allah'ın kitabı hak olarak indirdiği içindir. Kitab hakkında ayrılığa düşenler, doğrusu derin bir ayrılık içine düşmüşlerdir.

İşte böyle... Bu azâp, sebepsiz ve haksız değildir. Çünkü Allah, hakîkatin ta kendisi olan bu Kitabı, hak ile, yani hak ve hakîkati ortaya koymak için indirmiştir. Bu yüzden, o Kitabı gizleyerek hakîkati örtbas edenlerin hakkı, cehennem azâbıdır. Doğrusu, Kitap hakkında Allah’ın emrine karşı gelerek ayrılığa düşenler, derin bir isyankârlığın pençesinde, haktan uzak çok boyutlu bir ayrılık içindedirler.
Öte yandan, doğruya ulaşmak amacıyla Allah’ın Kitabını okuyup anlamaya çalışan, fakat kültürleri, aklî yetenekleri, birikimleri farklı olduğu için farklı sonuçlara ulaşan, farklı görüşler ortaya koyan kimseler böyle değildir. Bu tür bir ihtilâf, kişiyi dinin özünden saptırmadığı ve müminler arasında kin ve düşmanlığa yol açmadığı sürece bir zenginlik, bir rahmettir.

İşte bu, Allah’ın, Kitab’ı Hakk ile indirmesi sebebiyledir.
Kitap hakkında ihtilaf edenler, derin bir bölücülük / ayrılıkcılık içindedir.

Onun (azabın) sebebi, Allah’ın, kitabı bir amaç ile indirmiş olmasıdır. (Buna rağmen) kitap hakkında ayrılığa düşenler, elbette derin bir anlaşmazlığın içindedir.

Bu (cehennem azabı) Allah’ın bu Kitabı hak olarak indirmesin(i inkâr etmelerin)den dolayıdır. Bu Kitap konusunda görüş ayrılığına düşenler,¹ (haktan) çok uzak bir ayrılık içerisindedirler.*

İşte böyle: ilahî kelâmı, hakikati sergilemek için indiren 141 Allah olduğundan, ona karşı kendi görüşlerini dayatanlar 142 derin bir açmazdadırlar.

Allah, işte bu kitabı/Kuran’ı hak olarak indirmiştir. Bunda anlaşmazlığa düşenler elbette derin bir ayrılık içindedirler. 16/64, 3/105, 2/213

İşte bu sebeple Allah, ilâhî kelâmı hakikati ortaya çıkarmak için indirdi. Onlarsa Kitab üzerinde anlaşmazlığa düşerek,[338] haktan bir hayli uzaklaştılar.*

Bu azap onun içindir ki: Allah Teâlâ şüphesiz kitabını hak olarak inzal etmiştir. (Artık bunu ketm ve) Tekzîp edenler azaba müstahik olmazlar mı? Şüphe yok ki kitab-ı ilâhîde ihtilafa düşenler pek uzak bir ayrılık içindedirler.

Böyle olacaktır: Çünkü Allah kitabı gerçek bir gaye ile hak olarak indirmiştir. Ve kitap hakkında ihtilâfa dalanlar, haktan pek uzağa düşmüşlerdir. *

(Onlara) böyle(azab edilecek)dir. Çünkü Allah, Kitabı gerçekle indirmiştir. Kitapta ayrılığa düşenler, elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.

Olacağı budur; gerçekleri içeren bu Kitabı Allah indirmiştir. Kitab’a ters düşenler ise derin bir ikilem içindedirler.

(Bu azabın sebebi şudur:) Allah, kitabı şüphesiz hak olarak indirmiştir. O kitapta ihtilafa düşenler elbette haktan uzak bir ayrılık içindedirler.

Bu azabın sebebi, inkâr ettikleri kitabı Allah'ın hak ile indirmiş olmasıdır. Onun için, kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler, haktan pek uzak bir ayrılık içindedir.

Bu böyledir. Çünkü Allah, Kitap'ı hak olarak indirmiştir. Kitap'ta çekişmeye girenler, bütünden uzaklaştırıcı bir kopuşun tam içindedirler.

şol andan ötürüdür kim, bayıķ Tañrı indürdi kitāb’ı ḥaķk-ıla. daħı bayıķ anlar kim ŧartışdılar kitāb içinde, dartışmaķdadur ıraķ

Ol anuñ gibi olmaḳ anuñ‐çundur kim indürdi Tañrı Ta‘ālā kitābı ḥaḳḳ‐ıla.Daḫı ol kişiler kim çekişürler kitāb içinde bāṭıl bile. Azġunluḳ içindedürler.

Bu (əzab) ondan ötrüdür ki, Allah kitabı (Tövratı, İncili və ya Qur’anı) haqq olaraq göndərmişdir. Lakin kitab barəsində müxtəlif rə’ydə olanlar (onun hökmlərinin bə’zisini qəbul, bə’zisini rədd edənlər, bə’zisini gizlədənlər, bə’zisini isə təhrif edib dəyişdirənlər), şübhəsiz ki, (həqiqətdən) uzaq bir nifaq içərisindədirlər.

That is because Allah hath revealed the Scripture with the truth. Lo! those who find (a cause of) disagreement in the Scripture are in open schism.

(Their doom is) because Allah sent down the Book in truth but those who seek causes of dispute in the Book are in a schism(176) Far (from the purpose).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.