25 Haziran 2021 - 15 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 163. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-ilâhukum ilâhun vâhid(un)(s) lâ ilâhe illâ huve-rrahmânu-rrahîm(u)

(Asla unutmayınız ki) Sizin İlahınız tek bir İlahtır; O'ndan başka ilah yoktur; O, Rahman'dır, Rahim'dir (Bağışlayan ve Esirgeyendir).

Allah'ınız, bir Allah'tır ondan başka tapacak yok, rahman ve rahim odur.

Sizin ilahınız, tek bir ilahtır. O'ndan başka gerçek ilah yoktur. O dünyada herkese, ahirette sadece mü'minlere rahmet eden tek Allah'tır.

İlâhınız bir tek ilâhtır. Hak ilâh yalnızca O'dur. O sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, mükâfatlarına ve hayırlara mazhar edendir.

Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Rahman ve Rahim olan O'ndan başka ilah yoktur.

Sizin ilahınız tek bir ilahtır; O'ndan başka ilah yoktur; O, Rahman'dır, Rahim'dir (bağışlayan ve esirgeyendir).

Sizin İlâhınız, (zât ve sıfatında ortağı olmayan) tek Allah'dır. Ondan başka ilâh yoktur; Rahmandır= dünyada bütün mahlûkatı esirgeyendir, Rahîmdir= ahirette yalnız müminlere rahmet edendir.

(Ey insanlar! Kurtuluşunuz tek bir Allah’a inanmadadır.) İlahınız tektir. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahimdir.

Hepinizin tanrısı bir tek tanrıdır. O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur; O, iyiliği bütün varlıkları kapsayandır, çok merhametlidir.

Tanrınız bir Allahtır, ondan özge Tanrı yok, o esirger, o yarlıgar

Sizin ilâhınız bir tek ilah (olan Allah)'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmandır, Rahîmdir. *

Tanrınız bir tek Tanrıdır. O, merhamet eden, merhametli olandan başka Tanrı yoktur.*

Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.[44]

İlâhınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir.*

Tanrınız bir tek Tanrı; O'ndan başka tanrı yoktur. Rahman'dır, Rahim'dir.

Her halde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm'dir.

Her halde hepinizin Tanrısı bir Tanrı, başka Tanrı yok ancak o, o rahmanı rahîm

Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmeti Bol ve Kesintisiz Olan'dır.

Hepinizin Tanrısı (zâtinde ve sıfatlarında asla benzeri bulunmayan) bir tek Tanrıdır. Ondan başka hiç bir Tanrı yokdur. O, hem Rahmandır, hem rahimdir.

İlâhınız (olan Allah) ise, tek bir İlâhdır. O'ndan başka ilâh yoktur; (O,) Rahmân(bütün mahlûkata rahmet eden)dir, Rahîm (mü'minlere çok merhamet eden)dir.

Sizin ilahınız tek bir ilahtır. O, Rahman ve rahim olandan başka ilah yoktur.

Sizin mâbudunuz bir tek mâbuttur, ondan başka esirgeyen bağışlayan Tanrı yoktur.

İlâhınız bir tek ilahtır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, rahmandır, rahîmdir.

Hepinizin ilahı, birtek ilah olan Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. O çok şefkatli, pek merhametlidir.
Bu hakîkate inanmak için, mûcizeler görmek ister misiniz?

Sizin ilahınız bir tek ilahtır.
O Rahîm Rahmân’dan başka ilah yoktur.

İlahınız tek bir ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. Merhametin kaynağıdır, merhametlidir.

Sizin ilâhınız tek olan ilâhtır. Tek ilâh ise, sadece O, Rahman (ve) Rahim Allah’tır.

VE SİZİN TANRINIZ, Tek Tanrı'dır; O'ndan başka tanrı yoktur; Rahmândır, Rahîmdir.

İlahınız tek bir ilahtır. Allahtan başka ilah yoktur. O rahmeti sonsuz merhameti sınırsızdır. 44/8, 37/4

Ve sizin ilâhınız bir tek İlah’dır; O’ndan başka tapılmaya lâyık hiçbir varlık yoktur;[318] Özünde rahmet sahibi olan O’dur, işinde merhametli olan O’dur.[319]*

Ve sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. O Rahmân ve rahîm olan Allah'tan başka bir tanrı yoktur.

Hepinizin İlâhı tek İlahtır. O'ndan başka tanrı yoktur. O, rahmandır, rahîmdir. {KM, Tesniye 4, 35; İşaya 43, 10-11}

Tanrınız bir tek Tanrı'dır, O'ndan başka tanrı yoktur, O Rahman'dır, Rahim'dir.

Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan O’dur.

İlahınız tek bir ilahtır. Rahman ve Rahim olan O Allah'tan başka ilah yoktur.

Sizin tanrınız tek bir Tanrıdır. Ondan başka tanrı yoktur; O Rahmân ve Rahîmdir.(70)*

Sizin İlah'ınız Vâhid'dir, bir tek İlah'tır. İlah yoktur O'ndan başka. Rahman'dır O, Rahîm'dir.

daħı Tañrı’ñuz bir Tañrı’dur. yoķdur Tañrı illā ol gey raḥmet ķılıcı raḥmet ķılıcı.

Daḫı sizi yaradan bir Tañrıdur, andan özge Tañrı yoḳdur, rızḳ viricidür,raḥmet idicidür.

Sizin tanrınız bir olan Allahdır, Ondan başqa tanrı yoxdur. O, rəhmlidir, mərhəmətlidir.

Your God is One God; there is no God save Him, the Beneficent, the Merciful.

And your Allah is One Allah. There is no god but He, Most Gracious, Most Merciful(165).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.