22 Ekim 2020 - 5 Rebiü'l-Evvel 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 131. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İż kâle lehu rabbuhu eslim(s) kâle eslemtu lirabbi-l’âlemîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Rabbi Ona: "(İslam’a) Teslim ol, selamet bul" dediğinde: (O) "Âlemlerin Rabbine teslim oldum" yanıtını vermişti.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

O zaman Rabbi, İbrahim'e, ram ol, teslim ol dedi. İbrahim dedi ki: Âlemlerin Rabbine teslim oldum.

Abdullah Parlıyan Meali

Rabbi İbrahim'e: “Bana teslim ol” dediğinde; “Bütün alemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.

Ahmet Tekin Meali

Yaratan, yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzenlerini veren, koruyan, kontrol eden Rabbi ona:
“İslâm'ı yaşayan müslüman ol, bana teslim olarak hükmüme razı ol" buyurunca,
“Ben yaratan, yaşama kabiliyeti gücü ve varlıklara işleyiş düzenlerini veren, koruyan, kontrol eden, âlemlerin, bütün varlıkların Rabbine teslim olarak hükmüne razı oldum, İslâm'ı yaşayan müslüman oldum." dedi.
*

Ahmet Varol Meali

Rabbi ona: "Teslim ol!" dediğinde "Alemlerin Rabbine teslim oldum" demişti.

Ali Bulaç Meali

Rabbi ona: 'Teslim ol' dediğinde (O:) 'Alemlerin Rabbine teslim oldum' demişti.

Ali Fikri Yavuz Meali

İbrahim (Aleyhisselâma) Rabbi: “- Benim emrime teslim ol.” buyurduğu zaman o şöyle demişti: “- Kendimi âlemlerin Rabbine teslim ettim.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Rabbi ona; “teslim ol!” dediğinde, O: “Ben, âlemlerin Rabbine teslim oldum” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Hani Rabbi, İbrâhim'e, “Teslim ol!” deyince, o da, “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.

Besim Atalay Meali

Ne zaman ki ona Tanrısı : «Teslim olasın !» dediği anda, o da : «Âlemlerin Tanrısına kendimi teslim ettim» demişti

Cemal Külünkoğlu Meali

Hani, Rabbi ona: “(Hakka) teslim ol!” buyurduğu zaman, o da (hiç tereddüt etmeden): “Âlemlerin Rabbine teslim oldum,” diye cevap vermişti.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Rabbi ona: "Teslim ol" buyurduğunda, "Alemlerin Rabbine teslim oldum" demişti.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde, “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.

Diyanet Vakfı Meali

Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Âlemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti.

Edip Yüksel Meali

Rabb'i, kendisine "Teslim ol," dediğinde; "Evrenlerin Rabbine teslim oldum," diye karşılık vermişti.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Rabbi ona, "İslâm ol!" emrini verince, o "Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum." dedi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Rabbı ona İslâm emrini verince, teslim oldum Rabbilâlemine dedi

Erhan Aktaş Meali

Hani Rabb'i ona: “Müslim1 ol” dediğinde; o da: “Âlemlerin Rabbi için müslim oldum.” demişti.*

Hasan Basri Çantay Meali

Rabbi ona: «(Kendini Hakka) teslim et» dediği zaman o, «Âlemlerin Rabbine teslim oldum» demişdi.

Hayrat Neşriyat Meali

Bir zaman Rabbi ona: “(İhlâs ve îmân ile emirlerime) teslîm ol!” buyurduğunda, (o da:) “Âlemlerin Rabbine teslîm oldum” demişti.(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

İbrahime Rabbi “Teslim ol” demişti de, o “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.

Kadri Çelik Meali

Hani Rabbi ona, “Teslim ol” dediğinde, “Âlemlerin Rabbi'ne teslim oldum” demişti.

Mahmut Kısa Meali

Çünkü vaktiyle Rabb’i ona:
Emirlerime boyun eğerek sadece bana teslim ol!” dediğinde, o derhâl:
Baş üstüne, tüm benliğimle âlemlerin Rabb’ine teslim oldum, bütün varlıkların Efendisine içtenlikle boyun eğdim! Sadece O’nun kulu ve kölesiyim. demişti.

Mehmet Türk Meali

Zîrâ Rabbi ona: “Sen, Bana gönülden kulluk et.” buyurunca, o: “Ben, tüm varlığımla âlemlerin Rabbine teslim oldum.” dedi. 1*

Muhammed Esed Meali

Rabbi o'na “Bana teslim ol!” dediğinde; “[Sana], bütün âlemlerin Rabbine teslim oldum!” diye cevap verdi.

Mustafa Çavdar Meali

Rabbi ona “Teslim ol!” dediğinde: “Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum.” demişti. 27/81, 39/12

Mustafa İslamoğlu Meali

Rabbi ona ‘teslim ol’ dediğinde, karşılığı şu oldu: “Âlemlerin Rabbine teslim oldum.”[260]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Hani o vakit ki İbrahim'e Rabb-i Kerîm'i «İslâm ol!» dedi. O da, «Alemlerin Rabbine teslim oldum (ümurumu O'na tefviz ettim)», dedi.

Suat Yıldırım Meali

Rabbi ona: “Kendini canı gönülden Hakka teslim et! ” deyince o derhal: “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti. [6, 79; 16, 120-122; 11, 7]*

Süleyman Ateş Meali

Rabbi ona: "İslam ol!" demişti, "Alemlerin Rabbine teslim oldum." dedi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sahibi (Rabbi) ona “Teslim ol!” dediğinde o, “Varlıkların Sahibine (Rabbine) teslim oldum!” demişti.

Şaban Piriş Meali

Rabbi, O'na “teslim ol” dediği zaman:
-Alemlerin Rabbine teslim oldum, demişti.

Ümit Şimşek Meali

Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde, o da “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” cevabını vermişti.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rabbi ona, "Müslüman olup bana teslim ol!" dediğinde o şu cevabı vermişti: "Teslim oldum âlemlerin Rabbi'ne!"

M. Pickthall (English)

When his Lord said unto him: Surrender! he said: I have surrendered to the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali (English)

Behold! his Lord said to him: "Bow (thy will to Me):" He said: "I bow (my will) to the Lord and Cherisher of the Universe."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.