3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 12. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elâ innehum humu-lmufsidûne velâkin lâ yeş’urûn(e)

Bilin ki onlardır fesatçılar ama anlamazlar.

 İyi bilin ki; gerçekten, asıl fesatçılar (sosyal ve siyasal hayatı ve tabiatı bozanlar) kendileridir, ama (bunun) şuurunda değillerdir.

Dikkat edin, gerçekte onlar bozgunculardır ama anlamazlar.

Aldanmayın, onlar, asıl onlar Allah'ın emrine karşı gelmeleri, isyanları sebebiyle bozguncudurlar. Fakat yaptıklarının farkında değiller.

İyi bilinmelidir ki, asıl bozguncular onlardır ama bunun bilincinde değillerdir.

Bilin ki; gerçekten, asıl fesatçılar bunlardır, ama şuurunda değildirler.

İyi bilin ki, onlar, ortalığı ifsad edenlerdir. Lâkin şuurları yok, farkında değillerdir.

Kesin olarak bilinsin ki; onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat bunun bilincinde değiller.

Onların bozguncu olduklarını iyi bilin. Lâkin onlar bunun farkında değillerdir.

İyi bil ki, işte bunlar fesatçıdır, lâkin anlamazlar da

İyi bilin ki onlar bozguncudur ve yozlaşmaya yol açan kimselerdir; ama bunun kendileri de farkında değillerdir.

Fesâd îkâ iderler ve lâkin anlamazlar.

İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir.

İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.

Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir, ama farkında olmuyorlar.

Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.

Oysa onlardır asıl bozguncu; farkında bile değiller.

İyi bilin ki, onlar ortalığı bozanların ta kendileridir, fakat anlamazlar.

Ha! Doğrusu bunlar ortalığı ifsat edenlerdir bunlar lâkin şuurları yok farkında değillerdir

Kesin olarak bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Ama onlar, (o kadar şuursuzlardır ki) bunun farkında değillerdir.

İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat bunun bilincinde değiller.

Gözünü aç, onlar muhakkak ki fesadcıların ta kendileridir. Fakat şuurlarını işletmezler.

Dikkat edin! Şübhesiz ki onlar, müfsidlerin (bozguncuların) ta kendileridir, fakat idrâk etmezler.

Hâlbuki! Yeryüzünü bozguna uğratanlar onlar değil mi? Fakat bunun bilincinde değiller.

Gözünüzü açın, işte onlar karıştırıcıların kendileridir. Ancak, onlar bunu bilmezler.

Haberiniz olsun ki fesatta bulunanlar yalnız kendileridir, fakat farkında değillerdir

Biliniz ki gerçek bozguncular onlardır ama farkında değildirler.

İyi bilin ki asıl fesat çıkaranlar kendileridir, lakin bilincinde değillerdir.

İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir fakat bunun farkında değiller. Çünkü ilâhî vahyin yol göstericiliğinden yüz çeviren bir toplumda, iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, faydalı-zararlı gibi ölçülerin, insânî ve ahlâkî değer yargılarının yozlaşması kaçınılmazdır.

Dikkat edin! Onlar, Bozguncular onlardır; ama bilincinde olmazlar.

Asıl fesatçı kendileri ama, anlamıyorlar ki.

İyi bilin ki böyleleri bozguncuların ta kendileridir. Onların kalbinde nifak tohumları vardır. Münafıklıklarıyla, riyakârlıklarıyla her şeyi kirletirler. Yaptıklarının sonucunun ne olacağının, nereye varacağının farkında değillerdir. Düpedüz münafıklık yaparlar.

Dikkat edin! Onlar bozguncuların ta kendileridir fakat farkına varmazlar.

Aman dikkat edin; gerçekten o (münâfıklar,) bozguncuların ta kendisidir. Ama onlar, bunun farkına (asla) varamayacaklar.

Gerçekte onlar fesat saçan kimselerdir, ama bunu (kendileri de) idrak etmezler. ⁹

9 Bu, dinî mülahazaların pratik hayata “müdahale”sine karşı olan ve böylece, -çoğu zaman farkında olmadan, “sadece işleri düzelttiği”ne (ıslah) inanar... Devamı..

İyi bilin ki asıl bozguncular kendileridir, fakat farkında değillerdir. 13/33, 27/4

Aman dikkat, kesinlikle onlar fesatçıların ta kendileridirler; ama bunun da farkında değiller.

Haberiniz olsun ki, onlar bozguncuların ta kendileridir; fakat bunun bilinçinde değildirler, (kalplerindeki nifak hastalığı onlara herşeyi ters gösterir)

İyi bilin ki, onlar bozgunculann ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.

Haberiniz olsun ki müfsid olan şahıslar, onların kendileridir. Fakat bunu anlamazlar.

Gözünüzü açın, bunlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin şuurları yok, farkında değiller.

İyi bilin ki, onlar bozgunculardır; fakat anlamazlar.

Şübhesiz olarak biliniz ki ifsâd idici onlardır. Ve lâkin bunı idrâk idüb anlamazlar.

Dikkat edin, düzeni bozanlar onlardır ama farkında olmazlar.

İyi bilin ki asıl bozguncular kendileridir, fakat farkında değillerdir.Onlara:

Dikkat edin, onlar bozguncuların tâ kendisidir; lâkin bunun bilincinde değillerdir.

Dikkat edin, gerçekte onlar, bozgun getirenlerin ta kendileridir de bunun bilincinde olmuyorlar.

bayıķ anlar fesād eyleyicilerdür velākin bilmezler.

[...] münāfıḳlar [...] idicilerdir.

Bilin ki, onlar fəsad törədəndirlər, lakin (bunu) dərk etmirlər.

Are not they indeed the mischief makers? But they perceive not.

Of a surety, they are the ones who make mischief, but they realise (it) not(35).

35 Much mischief is caused (sometimes unwittingly) by people who think that they have a mission of peace, when they have not even a true perception of... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.