20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 107. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elem ta’lem enna(A)llâhe lehu mulku-ssemâvâti vel-ard(i)(k) vemâ lekum min dûni(A)llâhi min veliyyin velâ nesîr(in)

Bilmez misin ki şüphesiz göklerin saltanatı da Allah'ındır, yeryüzünün saltanatı da ve sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır, ne bir yardımcı.

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin (ve aralarındaki her şeyin) mülk ve hükümdarlığı yalnız Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka (gerçek anlamda) ne bir (sığınılacak ve sahip çıkılacak) veli, ne de bir yardımcı vardır. (Bulmak da mümkün değildir.)

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin idaresi, mülkiyeti yalnızca Allah'ındır. Allah'tan başka sizi koruyacak bir dost ve yardım edecek hiç kimse yoktur.

Göklerin ve yerin hâkimiyetinin ve mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Sizin de Allah'ın dışında, kulu durumundakilerden ne emrinde olduğunuz bir otorite, ne koruyucunuz, ne de bir yardım edeniniz vardır.

Göklerin ve yerin mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu bilmez misin?. Sizin de Allah'dan başka bir koruyucunuz (veliniz) ve yardımcınız yoktur.

(Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.

Bilmezmisin ki, göklerin ve yerin saltanatı Allah'ındır ve sizin için Allah'dan başka bir dost ve yardımcı yoktur.

Bilemedin mi ki; göklerin ve yerin idaresi ve mülkiyeti yalnızca Allah’ındır? Allah’tan başka ne sahibiniz ne de yardımcınız vardır.

Göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığının Allah'a ait olduğunu da bilmez misin? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

Bilmez misin göklerin, yerin mülkü Allahın olduğunu? Sizin-çin Allahtan başka ne yâr vardır, ne de yardımcı

Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu bilmez misin? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

Allâh’ın arz ve semâvâtın mâliki oldığını ve sizin ândan başka hâmîniz ve velîniz olmadığını bilmiyor mısınız?

Göklerin ve yerin Hükümdarlığının Allah'a aid olduğunu bilmez misin? Allah'tan başka dost ve yardımcınız yoktur.

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.

Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır.

(Yine) bilmez misin, göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnızca Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

Yerin, göklerin egemenliğinin ALLAH'a ait olduğunu ve ALLAH'tan başka bir sahip ve yardımcın olmadığını bilmez misin?

Bilmez misin ki, hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır, hepsi O'nundur. Size de Allah'dan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.

bilmez misin ki Allah, hakikat göklerin ve yerin mülkü, hep onun, size de Allahdan başka ne bir veliy vardır ne bir nasîr

(Yine) *bilmez misin ki, göklerin ve yerin mülkü (hâkimiyeti/idaresi) Allah’a aittir. (Ey mü’minler,) sizin için Allah’tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

* “Bilmez misin ki”; 106. âyet-i kerîmedeki ve bu âyet-i kerîmedeki sorular, takrîr, yani konuyu açıklamak ve onaylatma sorusudur. Bu soruların zâhiri... Devamı..

Yerlerin ve göklerin egemenliğinin Allah'a ait olduğunu bilmez misin? Sizin için Allah'ın yanı sıra ne bir veli ne de bir yardımcı vardır.

Göklerin ve yerin mülk (-ü tasarrufu) hakıykaten Allahın olduğunu ve sizin [için] Allah'dan başka ne bir yâr, ne de hakıykî bir yardımcı bulunmadığını bilmedin mi?

(Hem) bilmez misin ki, göklerin ve yerin mülkü şübhesiz ki ancak Allah'ındır! Ve sizin için Allah'dan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.

Göğün ve yerin mülkünün Allah’a ait olduğunu görmüyor musun? Sizin için Allah’dan başka ne koruyucunuz (veliniz), nede yardımcınız vardır.

Bilmez misin ki gerçekten yerlerin, göklerin hakanlığı Allah’ındır, sizin için Ondan başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı vardır.

Bilmez misin ki: göklerin, yerin milki Allah/ındır, Allah/tan başka sizin için yar da yoktur, hakkıyle yardımcı da yoktur.

Yine sen, göklerin ve yerin hükümranlığının Allah’a ait olduğunu ve sizin Allah’tan başka bir dostunuzun [veli] ve bir yardımcınızın olmadığını bilmiyor musun?

Göklerin ve yerin egemenliğinin Allah'a ait olduğunu ve sizin için Allah'tan başka bir veli ve yardımcı olmadığını bilmez misiniz?

Yine bilmez misin ki, göklerin ve yerin mutlak egemenliği sadece Allah’ındır ve sizin Allah’tan başka hiçbir dost ve yardımcınız yoktur? Ve bilmez misin ki, mülk O’nun olduğu için yasayı koymak veya yürürlükten kaldırmak, yani mülkünde dilediği gibi tasarruf etmek de O’nun hakkıdır?

Bilmedin mi, Gökler’in ve Yer’in mülkü / yönetimi Allah’ındır.
Sizin için Allah’tan başka hiçbir veliyy yoktur, yardım edici de yoktur.

Bildiğin gibi göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. Şunu da bilin ki, sizin de Allah'tan başka yâr ve yardımcınız olamaz.

Bilin ki göklerin yerin hükümranlığı Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka dost ve yardımcı yoktur.

Göklerin ve yerin otoritesinin yalnızca Allah’a ait olduğunu bilmez misin? Sizin için Allah’a rağmen dost da yardımcı da yoktur.

(Yine) Sen, gerçekten göklerin ve yerin hükümranlığının, Allah’a ait olduğunu hiç bilmez misin? (Şunu iyi bilin ki) sizin Allah’tan başka dostunuz da yardımcınız da yoktur.

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır ve Allah’tan başka sizi koruyacak ve yardım edecek hiç kimse yoktur?

Göklerin ve yerin iktidarının Allah’a ait olduğunu ve sizin Allah’tan başka veli ve yardımcınızın olmadığını bilmiyor musunuz? 9/116, 32/4

Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin hakimiyeti[²⁰⁴] Allah’a aittir. Sizin için, Allah’tan başka ne bir yâr, ne de bir yardımcı var.

[204] Mülk: Sahibinin üzerinde her tür tasarrufa yetkin ve yetkili olduğu ve üçüncü şahıslara karşı ortaya konulabilen şeye verilen isimdir.... Devamı..

Yine biliniz ki, göklerin ve yerin mülk ve hükümranlığı sadece Allah’ındır, sizin için Allah tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.

Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü muhakkak Allah'ındır. Ve sizler için Allah Teâlâ'dan başka ne bir velî ve ne de bir yardımcı vardır.

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin O'ndan başka ne bir hâminiz, ne de bir yardımcınız yoktur.

Bilmedin mi ki, göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı, yönetimi, mülkiyeti) yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı yoktur.

(Yâ Muhammed) Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülki ve tasarrufi Allâh Te'âlânındır. Ve sizin içün ondan başka velî (sâhib ve dost) ve yardımcı yokdur.

Bilmez misin, göklerin ve yerin yönetimi Allah’ın elindedir. Allah ile aranıza girecek bir veliniz (yakınınız)[*] ve yardımcınız da yoktur.

[*] Veli (çoğulu evliya), iki veya daha çok şeyin, araya başka bir şey girmeyecek şekilde yakın olmasıdır. Bir işi üstlenene de veli denir. (Müfredât)... Devamı..

Göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'a ait olduğunu ve sizin Allah'tan başka bir koruyucunuz ve bir yardımcınızın olmadığını bilmez misin?

Bilmiyor musun ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır? Ve sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz vardır, ne de bir yardımcınız.

Bilmedin mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir velî vardır ne de bir yardımcı.

bilmedüñ mi, bayıķ Tañrı anuñdur pādişāhlıġı göklerüñ, daħı yirüñ. daħı yoķdur sizüñ Tañrı’dan ayruķ, hįç iş issi; ne daġı arķa virici.

Yā bilmez misin kim taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālānuñdur pādişāhlıġı göklerüñ veyirlerüñ. Daḫı yoḳdur size Tañrı Ta‘ālādan özge hīç pādişāh, ne daḫıyardım idici.

Məgər sən bilmirsən ki, göylərin və yerin səltənəti (hökmranlığı) ancaq Allaha məxsusdur və sizin Allahdan başqa bir dostunuz və yardımçınız yoxdur?!

Knowest thou not that it is Allah unto Whom belongeth the sovereignty of the heavens and earth; and ye have not, beside Allah, any friend or helper?

Knowest thou not that to Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth? And besides Him ye have neither patron nor helper.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.