27 Ocak 2022 - 24 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elif, Lâm, Mîm.

Diğer sûrelerde de olduğu gibi, içinde bulunan telkin ve emirlerle Allah’ın gösterdiği yolda yürüyenlerin gerçek mutluluğa eren kimseler olacağını anl... Devamı..

Elif, Lâm, Mîm.

Hak Dini Kur’an Dili, /156; Tefsiru Ebissuud, I/23-24; et-Tefsîru’l-Kebîr, 2/18; en-Nüket ve’l-uyûn, 1/67; el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, 1/157-159.... Devamı..

Elif. Lam. Mim [1]

1.Kur`an-ı Kerim`in bazı sureleri bu şekilde yalnız başlarına bir anlam taşımayan harflerle başlamaktadır. Bu harflere hurufu mukataa denir. Bazı tefs... Devamı..

Elif, Lam, Mim,

Elif, Lâm, Mîm. (Sûrelerin başında olan bu gibi harflere, mukattaa harfler denir ki, delâlet ettikleri mânayı ancak Cenab-ı Hak bilir.)

Elif, Lam, Mim.

[Surenin temel konuları; vahiy gerçeğinin evrenselliği, Allah’a ve ahiret gününe imanın önemi, sosyal hayat ile ibadet hayatının düzenlenmesi, insanın... Devamı..

Elif, lâm, mîm.[6][7]

[6] Bakara sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, I, 159.[7] Bazı sûrelerin başındaki kesik harfler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN ... Devamı..

Elif Lâm Mim.

“Huruf-i mukattaa” (kesik harfler, ayrılmış münferit harfler) veya "Heca Harfleri" adı verilen bu harflerin muhtemel anlamları ile ilgili pek çok yoru... Devamı..

Elif Lâm Mîm.

Elif Lâm Mîm.[8]

Kur’an-ı Kerim’de yirmi dokuz sûrenin başında yer alan bu gibi harflere “Hurûf-i mukattaa” veya “Mukatta’ât” (Arap alfabesindeki adlarıyla, tek tek ok... Devamı..

Elif. Lâm. Mîm.

A.L.M.

Bu başlangıç harfleri, 14 yüzyıl, Allah tarafından korunan bir sır olarak kaldı. Binlerce müslüman ve oryantalist bilgin onların anlamını çözmek için ... Devamı..

Elif. Lam. Mim.

Elif, Lâm, Mîm.(1)

(1)“Sûrelerin başlarındaki hurûf-ı mukatta‘a (Elif, Lâm, Mîm gibi tek tek yazılan harfler) İlâhî bir şifredir. Hâs abdine (husûsî kulu Hz. Muhammed Al... Devamı..

Elif, Lam, Mim,

Elif, Lâm, Mim [²]

[1] Sûre-i Celîle Medine'de nazil olmuştur, 286 âyettir.[2] Kesik harfler sûrelerin isimleridir. Halkın aczini meydana koymak için sûre başında zikrol... Devamı..

Elif, Lam, Mim.

(Bu sure, 281. ayet müstesna Medine’de nazil olmuştur ve 286 ayettir. Kur’an’ın en uzun suresidir. Adını, 67–71. ayetlerde Yahudilere kesmeleri emredi... Devamı..

Elif, Lâm, Mîm. Ey hidâyet isteyenler, mutlak hakîkate ulaşmayı arzu edenler! İşte buyurun, size hidâyetin kaynağı: Kur’an-ı Kerim! Siz insanların dilini ve harflerini kullanan, son derece açık ve anlaşılır bir kitap! Elif, Ba, Lâm, Mîm gibi, sizin pek iyi tanıdığınız ve kullandığınız şu harflere bir bakın; ilâhî kudret, bu sıradan harfleri nasıl da mükemmel bir uyumla yan yana dizerek, olağanüstü güzelliği karşısında insanların ister istemez secdeye kapandığı, bir tek sûresinin dahî benzerini yapmakta beşeriyetin acze düştüğü eşsiz bir kitap ortaya koydu:

Adını, 67-71. ayetlerde anlatılan, bir ineğin kurban edilişiyle ilgili ilginç ve ibret verici bir kıssadan almıştır. Peygamberin (s) Medîne’ye hicreti... Devamı..

Elif Lâm Mîm!

Elif, Lâm, Mîm.

Elif, Lâm, Mîm!

[Elif. Lâm. Mîm.] [*]

29 surenin başında bulunan; 14 farklı harften oluşup 14 farkı şekli bulunan; harekelenerek değil, hecelenerek ve kesik kesik okunan bu harflere [mukat... Devamı..

Elif, Lâm Mîm,¹

1 Hurûf’ül-mukattaa Bazı sûrelerin başındaki bu âyetlere, “Hurûf’ül-mukattaa” denir. Bunlar 29 sûrenin başında bulunur. Bunlardan; (الم، المص، طسم، طه... Devamı..

Elif-Lâm-Mîm. ¹

1 Bazı Kur’an surelerinin başında bulunan ve mukatta‘ât adı verilen harflerin muhtemel anlamları ile ilgili olarak, bu konuya ilişkin çeşitli yaklaşım... Devamı..

Elif, Lâm, Mîm.

Elif-Lâm-Mîm![11]

[11] Bu harfler, Allah Rasûlü’nün vahyi bir tek harfini bile zayi etmeden ilettiğinin lafzî şahididirler. Ünlem, Mukatta‘ât’ın “dikkat çekme” işlevine... Devamı..

Elif, lâm, mîm.

Elif, Lâm, Mîm.

Kur’ân-ı Kerîm’in 29 sûresi huruf-i mukattaa denilen bu münferit harfler ile başlar. Müfessirler, bunların mânasız veya tesadüfî olmadığını vurgular, ... Devamı..

Elif lam mim.

Bazı sûrelerin başlarında bulunan bu harfler, Allah ile Elçisi arasında bir şifredir. Bunların gerçek mânâsını ancak Allah ve Resûlü bilir. Bunlar, ok... Devamı..

Allâh'a, latîf ve mecîd oldığım ile kasem iderim. [¹] [²]

[1] Mûsâ 'aleyhisselâmın Beni İsrâîl'e bir sığır kesmeleri hakkındaki emri sûret-i teblîğini hâvî olmasından dolayı bu sureye "Bakara" denilmişdir. ... Devamı..

ELİF! LÂM! MÎM![*]

[*] Bu harflere "huruf-i mukattaa" yani tek tek okunan harfler denir. Birlikte okunsa "Elif, Lâm, Mîm" yerine "elem" şeklinde okunurlar. Bu gibi harfl... Devamı..

Elif, lâm, Mîm.

Elif lâm mim.(1)

(1) Bazı sûrelerin başlarında yer alan bu ve benzeri harfler, “mukattaat” veya “huruf-u mukattaa” adıyla anılırlar ve âyetlerin müteşabihat kısmına gi... Devamı..

elif, lām mįm ene allāhu 'ālem ya'nį benven Tañrı bilürin. yā “elif” allāh’dur “lām” latįfdur “mįm” mecįd’dür yā “elif” allāh’dur “lām” cebreyil’dür “mįm” muḥammed’dür.

Əlif, Lam, Mim.

Alif. Lam. Mim.

A.L.M.(25).

25 These are abbreviated letters, the Muqatta'at, on which a general discussion will be found in Appendix I (at the end of this Surah). The particula... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.