27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 93. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İn kullu men fî-ssemâvâti vel-ardi illâ âtî-rrahmâni ‘abdâ(n)

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi de rahmanın tapısına kul olarak gelir.

(Halbuki) Göklerde ve yerde olan (herkesin ve her şeyin) tümü Rahman’a, yalnızca (boyun eğmiş) kul olarak gelmektedir.

Göklerde ve yerde olan herkes, sınırsız rahmet sahibi Rahman'ın huzuruna birer kul olarak çıkacaktır.

Göklerdeki ve yerdeki akıllı ve sorumlu varlıkların hepsi istisnasız, Rahmet sahibi Rahmanın huzuruna O'nu ilâh tanıyan, O'na teslim olan kul olarak gelecektir.

Göklerde ve yerde bulunanların hiçbiri müstesna olmaksızın hepsi Rahman'a kul olarak gelir.

Göklerde ve yerde olan (herkesin ve her şeyin) tümü Rahman (olan Allah)a, yalnızca kul olarak gelecektir.

Göklerde ve yerde hiç bir kimse yoktur ki, Rahman'a kul olarak gelici olmasın.

Göklerde ve yerde hiç kimse yoktur ki, kul olarak, Rahman olan Allah’ın huzuruna gelecek olmasın.

Göklerde ve yerde olan herkes, istisnasız birer kul olarak Rahmân'a gelecektir.

Göklerde de, yerde de olanın hepsi esirgiyene kulluk etmekliğe gelirler

Göklerde ve yerde olan herkes Rahman (olan Allah'ın) huzuruna birer kul olarak gelecektir.

93, 94. Semâvâtda ve arzda mevcûd olanların kâffesi Rahmân’ın kullarıdır hepsini ta’dâd itmişdir ’adedini bilür.

92,93. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz, çünkü göklerde ve yerde olan her şey Rahman'a baş eğmiş kul olarak gelecektir.

Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir.

Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân'a gelecektir.

Göklerde ve yerde kim varsa, Rahman'a kul olarak gelecektir.

Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahmân'ın huzuruna kul olarak çıkmasın.

Göklerde ve Yerde hiç bir kimse yoktur ki o rahmana kul olarak gelecek olmasın

Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahmân'a yalnızca kul olarak gelecek.

Göklerde ve yerde olan herkes, müstesna olmamak üzere, O çok esirgeyici (Allaha) mutlakaa kul olarak gelecekdir.

Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki, Rahmân'a kul olarak gelecekbiri olmasın!

Şüphe yok ki, göklerde ve yerde olanların hepsi, Rahman’a yalnızca kul olarak gelecektir.

Yerlerde, göklerde ne varsa hepsi Esirgeyicinin kuludur.

Göklerde ve yerde bulunan mahlûkattan biri yoktur ki esirgeyen Zat/a kıyamette kul olarak gelmesin.

Göklerde ve yerde olan her şey Rahman'a, yalnızca kul olarak gelecektir.

İster melek, ister insan olsun, göklerdeki ve yerdeki bütün varlıklar, Rahmân’ın huzuruna ancak âciz birer kul olarak çıkacaklardır.

Yer ve Gökler’de kim varsa, Rahmân’a ancak kul olarak gelecektir.

Göklerde ve yerde olan herkes elbette kul olarak Rahmân’a gelecektir.

(Zira) göklerde ve yerdekilerin tümü Rahman (olan Allah)’ın huzuruna, ancak ve ancak birer kul olarak gelecektir.

Oysa, göklerde ve yerde var olan her şey sınırsız rahmet Sahibi'nin huzuruna ancak ve ancak birer kul olarak çıkmaktadırlar; 78

Zira göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman’ın huzuruna ancak ve ancak bir kul olarak gelecektir. 2/116, 10/66...68, 19/88...93

Hem göklerde ve yerde olan herkes, O rahmet kaynağının huzuruna sadece ve sadece bir kul olarak çıkacaklardır.

Göklerde ve yerde olan şeylerin hepsi de Rahmân'a kul olarak vücûda gelmiş şeylerden başka değildir.

Göklerde ve yerde kim varsa, Rahman'ın ancak kulu olabilir.

Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman'a kul olarak gelecektir.

Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman’nın huzuruna gelirler.

Çünkü göklerde ve yerde bulunan her şey ancak Rahman'a kul olarak gelir.

Göklerde ve yerde kim varsa, hepsi Rahmân'ın huzuruna kul olarak gelir.

Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman'a kul olarak gelecektir.

yoķdur her kim göklerdedür daħı yirde illā kim gelicidür Tañrı’ya ķullıķ ḥalında ya'nį aşaķlıġ-ıla ħorlıġ-ıla.

Taḥḳīḳ barça gökler ehli, yirler ehli daḫı Tañrı Ta‘ālānuñ ḳullarıdur.

Çünki göylərdə və yerdə olan bütün məxluqatdan bir eləsi yoxdur ki, (qiyamət günü) Rəhmanın hüzuruna bir qul kimi gəlməsin.

There is none in the heavens and the earth but cometh unto the Beneficent as a slave.

Not one of the beings in the heavens and the earth but must come to ((Allah)) Most Gracious as a servant.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.