3 Mart 2021 - 19 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle keżâlike kâle rabbuke huve ‘aleyye heyyinun vekad ḣalektuke min kablu velem teku şey-â(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ona gelen melek:) “İşte böyle” dedi. “Senin Rabbin: ‘Bu benim için kolaydır, daha önce sen hiçbir şey değil iken, seni yaratmıştım (düşünsün) ’ buyuruverdi.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Böyledir bu dedi, Rabbine dedi, bu pek kolay ve sen yokken evvelce de seni yaratmıştım.

Abdullah Parlıyan Meali

Melek: “Orası öyle ama” dedi, “Rabbin diyor ki: Bu benim için kolaydır, tıpkı daha önce seni yoktan var ettiğim gibi.”

Ahmet Tekin Meali

Melek:
“Öyledir, doğrudur. Rabbin, bu işi yapmak bana kolaydır. Bundan önce, senin varlığın ortada yokken seni ben yarattım, buyurdu.” dedi.
*

Ahmet Varol Meali

(Melek) dedi ki: "Böyledir. Rabbin: 'Bu bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni yarattım' dedi."

Ali Bulaç Meali

(Ona gelen melek:) 'İşte böyle' dedi. 'Rabbin dedi ki: Bu benim için kolaydır, daha önce sen hiç bir şey değil iken, seni yaratmıştım.'

Ali Fikri Yavuz Meali

(Cebrâil ona şöyle) dedi: “- Dediğin gibidir, fakat Rabbin buyurdu ki, bu işi yapmak bana kolaydır. Bundan önce seni yarattım, halbuki hiç bir şey değildin.”

Bahaeddin Sağlam Meali

(Melekler:) “Bu iş böyledir. Rabbin; “Bu iş bana çok kolaydır. Şüphesiz sen hiçbir şey değilken seni de önce yarattım” diye buyurur” dediler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Melek, “Haklısın, ama Rabbin şöyle buyurdu: O çocuğu yaratmak benim için kolaydır. Nitekim bundan önce de seni yaratmıştım. Oysa sen hiç yoktun.”

Besim Atalay Meali

Melek dedi ki: «Bu iş böyledir», Tanrın buyurdu ki: «Bu benimçin kolaydır, nitekim önce yok idin, bir şey değildin, seni var ettik !»

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ona gelen melek:) “Öyledir” dedi. (Fakat) Rabbin buyurdu ki: “Bunu yapmak bana pek kolay! Nitekim daha önce sen hiçbir şey değilken seni de ben yaratmıştım.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah: "Rabbin böyle buyurdu; Çünkü bu bana kolaydır, nitekim sen yokken daha önce seni yaratmıştım" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Vahiy meleği) dedi ki: Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: “Bu, bana göre kolaydır. Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım.”[338]*

Diyanet Vakfı Meali

Allah: Öyledir, dedi; Rabbin: O bana kolaydır. Daha önce, sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım, buyurdu.

Edip Yüksel Meali

"Evet öyledir," dedi, "Rabbin, 'O iş bana kolaydır. Seni daha önce yaratmıştım ve sen hiç bir şey değildin' diyor."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Allah yahut Cebrail ona şöyle) dedi: "Dediğin gibidir, (fakat) Rabbin buyurdu ki, bu işi yapmak bana kolaydır. Nitekim bundan önce seni yarattım. Halbuki sen hiçbir şey değildin."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Buyurdu: öyle, fakat rabbın buyurdu ki: o bana kolaydır, bundan evvel seni yarattım! Halbuki hiç bir şey değildin

Erhan Aktaş Meali

“Doğrusun, ne var ki senin Rabb'in böyle olmasını buyurdu.” Ve “Bu Benim için kolaydır. Bundan önce de seni, sen hiçbir şey değilken yarattım.” dedi.

Hasan Basri Çantay Meali

(Melek) dedi: «Öyledir. (Fakat) Rabbin buyurdu ki: — o, bana göre pek kolay. Daha evvel sen bir şey değilken seni yaratmışımdır».

Hayrat Neşriyat Meali

(Allah) buyurdu ki: “Böyledir!” (Ve) Rabbin (yine) buyurdu ki: “O bana pek kolaydır;(3) nitekim daha önce sen (de henüz) hiçbir şey değil iken, muhakkak ki seni de yaratmıştım!” (4)*

İlyas Yorulmaz Meali

Rabbi “Öyledir. O
u yapmak benim için kolaydır. Sen henüz hiçbir şey değilken, Rabbin senide yarattı” dedi.

İsmail Hakkı İzmirli

Melek dedi : İş böyledir; fakat Rabbin buyurdu ki o, bana göre kolaydır. Nasıl ki bundan evvel sen bir şey değilken ben seni yarattım.

Kadri Çelik Meali

(Ona gelen melek:) “İşte böyle” dedi. “Rabbin dedi ki: “Bu benim için kolaydır, daha önce sen hiç bir şey değilken, seni de yaratmıştım.”

Mahmut Kısa Meali

Bunun üzerine melek, “Orası öyle,” dedi, “fakat Rabb’in buyurdu ki: “Bu benim için çok kolay; nitekim, sen bir zamanlar hiçbir şey değilken seni de Ben yaratmıştım.”

Mehmet Türk Meali

(Ona gelen melek): “(Ey Zekeriyya!) Orası öyle ama Rabbin: ‘bu Benim için daha önce tıpkı seni yoktan yarattığım gibi çok kolaydır.’ buyurdu.” dedi.1*

Muhammed Esed Meali

[Melek:] “Orası öyle, [ama],” dedi, “Rabbin diyor ki: ‘Bu Benim için kolaydır, tıpkı daha önce seni yoktan var ettiğim gibi’”. 8

Mustafa Çavdar Meali

– Melek: Dedi ki, evet doğrudur, öyledir, ama Rabbin diyor ki bu benim için çok kolaydır. Unutma ki daha önce ben seni yarattığımda sen hiçbir şey değildin. 3/35...41, 19/2...15, 21/89-90

Mustafa İslamoğlu Meali

(Cevap verildi): “Öyledir (ama)”[2464] dedi, “Rabbin diyor ki: “Bu Benim için kolaydır; zira daha önce seni de Ben yaratmıştım, oysa sen hiçbir şey değildin!”*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Buyurdu ki: «Öyledir. Rabbin buyurdu ki, o Bana kolaydır ve muhakkak ki, Ben seni bundan evvel yaratmıştım, halbuki sen hiçbir şey değildin.»

Suat Yıldırım Meali

Melek dedi: “Öyledir, fakat Rabbin buyurdu ki: Bunu yapmak bana pek kolay! Nitekim seni yoktan var eden de Ben değil miyim? ” [76, 1]

Süleyman Ateş Meali

Dedi: "Öyledir, ama Rabbin: 'O bana kolaydır, daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım' dedi."

Süleymaniye Vakfı Meali

“Öyledir” dedi (melekler). Sahibin dedi ki ”O, bana kolaydır. Sen de daha önce hiçbir şey değilken seni yaratmıştım.”

Şaban Piriş Meali

-İşte böyle, dedi. Senin Rabbin o bana çok kolaydır, dedi. Daha önce sen de yoktun, seni de yaratmıştım.

Ümit Şimşek Meali

“Öyledir,” buyurdu Allah. “Fakat Rabbin buyurdu ki: Bu Benim için kolaydır. Bundan önce de seni hiçbir şey değilken yaratmıştım.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Bu budur." dedi. Rabbin şöyle buyurdu: "Onu yapmak benim için çok kolaydır. Nitekim daha önce de sen hiçbir şey değilken seni yaratmıştım."

Eski Anadolu Türkçesi

eyitti cebreyil “şöyledür eyitti cebreyil çalabuñ ol ya'nį yaḥyā'yı yaratmaķlıķ baña geñezdür. daħı bayıķ yarattum ben seni ilerüden olmaduñ-ıdı nesene».”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Allah Cəbrailin dili ilə buyurdu: ) ”Dediyin kimidir, lakin Rəbbin buyurdu ki, bu işi görmək Mənim üçün asandır. Necə ki, ilk əvvəl səni heç bir şey deyilkən (yoxdan) yaratmışdım!”

M. Pickthall (English)

He said: So (it will be). Thy Lord saith: It is easy for Me, even as I created thee before, when thou wast naught.

Yusuf Ali (English)

He said: "So (it will be):(2462) Thy Lord saith, ´That is easy for Me: I did indeed create thee before, when thou hadst been nothing!´"(2463)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.