13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 77. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Eferaeyte-lleżî kefera bi-âyâtinâ vekâle leûteyenne mâlen veveledâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Resulüm!) Ayetlerimizi (ve Kur'ani hükümlerimizi) inkâr (terk ve nankörlük) edip (buna karşılık) : “Bana elbette mal ve çocuklar (makam ve imkânlar) verilecektir" diyeni görüyor musun? (Nasıl da Hakk’tan ve hayırlı yoldan sapıp kaytarmaktadır!)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gördün mü delillerimizi inkar edeni ve elbette bana mal da verilecek, evlat da diyeni?

Abdullah Parlıyan Meali

Ayetlerimizi inkâr edip, “Bana muhakkak mal da, evlat da verilecektir” deyip isyan eden o adamı gördün mü?

Ahmet Tekin Meali

Âyetlerimizi inkâr edip, küfre saplanan ve:
“Kesinlikle bana mal-servet ve oğullar verilecek.” diyeni görüyor musun?

Ahmet Varol Meali

Şu ayetlerimizi inkâr eden ve: "Bana elbette mal ve çocuklar verilecek" diyeni gördün mü?*

Ali Bulaç Meali

Ayetlerimizi inkar edip, bana: 'Elbette mal ve çocuklar verilecektir' diyeni gördün mü?

Ali Fikri Yavuz Meali

Şimdi şu âyetlerimizi inkâr eden ve “Elbette bana mal ve evlâd verilecektir,” diyen adamı (As İbni Vail'i) gördün mü? (Ashabdan Habbab'ın (r.a.), kâfirlerden As İbni Vail'de alacağı vardı. Bu alacağını istemeğe gittiği zaman, As: “- Peygambere küfretmedikçe sana ödemem.” dedi. Habbab (r.a.) da “Ebediyyen ben ona küfretmem.” dedi. Bunun üzerine As: “- O halde, dirildiğim zaman, kıyamette bana gelirsin, orada benim malım ve evlâdım olacak, sana veririm.” söyledi. İşte geçen âyeti kerime, bu hâdise üzerine nâzil olmuştur.)

Bahaeddin Sağlam Meali

Ayetlerimizi inkâr eden ve şüphesiz bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü?

Bayraktar Bayraklı Meali

Âyetlerimizi inkâr eden ve “Muhakkak sûrette bana mal ve evlat verilecek” diyen adamı gördün mü?

Besim Atalay Meali (1962)

Bizim âyetlerimizi tanımıyarak: «Bize mal da verilecek, oğul da verilecek!» diyenleri gördün mü sen?

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey Resul!) Şu ayetlerimizi inkâr eden ve: “Bana kesinlikle mal ve evlat verilecek” diyen adamı hiç düşündün mü?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ayetlerimizi inkar eden ve "bana elbette mal ve çocuk verilecektir" diyeni gördün mu?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Âyetlerimizi inkâr edip “Bana elbette mal ve evlat verilecek!” diyen kimseyi gördün mü?[350]*

Diyanet Vakfı Meali

(Resûlüm!) Âyetlerimizi inkâr eden ve «Muhakkak surette bana mal ve evlât verilecek» diyen adamı gördün mü?

Edip Yüksel Meali

Ayetlerimizi reddeden ve, "Bana mal ve çocuk verilecek!," diyeni gördün mü?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şimdi âyetlerimizi inkâr eden ve "Elbette bana mal ve evlat verilecektir." diyen adamı gördün mü?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Şimdi şu küfredip de bana muhakkak mal ve veled verilecek diyen herifi gördün

Erhan Aktaş Meali

Ayetlerimizi inkâr edip, yine de “Bana kesinlikle mal ve evlat verilecek.” diyen kimseyi¹ görüyor musun?*

Hasan Basri Çantay Meali

(Şu) âyetlerimizi (inkâr ile) kâfir olan ve «Bana elbette mal ve evlâd verilecekdir» diyen adamı gördün mü?

Hayrat Neşriyat Meali

(Ey Resûlüm!) Âyetlerimizi inkâr eden ve: “Elbette bana mal ve evlâd verilecektir” diyen kimseyi gördün mü?

İlyas Yorulmaz Meali

“Elbette ki bana mal ve evlat verilecek” diyerek, ayetlerimizi inkâr edeni gördün mü?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Âyetlerini tanımayıp «— * Kıyamette bana mal, oğul verilecektir» diyeni gördün mü?

Kadri Çelik Meali

Ayetlerimizi inkâr edip, “Elbette bana mal ve çocuklar verilecektir” diyeni gördün mü?

Mahmut Kısa Meali

Hal böyleyken, ayetlerimizi inkâr eden ve “Bana öte dünyada da, şimdiki gibi zenginlik ve güçlü kuvvetli oğullar verilecek!” diyen kimseye bir baksana!

Mehmet Türk Meali

Ayetlerimizi inkâr eden ve: “Elbette bana mal ve çocuklar verilecektir.” diyen (adamı) gördün mü?1*

Muhammed Esed Meali

Mesajlarımızı inkara şartlanmış olan ve “Şüphesiz, bana mal mülk ve evlat verilecektir” diyen kimseyi hiç düşündün mü?” 66

Mustafa Çavdar Meali

Ayetlerimize inanmayanlar bir de kalkıp elbette bana mal da verilecek evlat da diyen şu tipi görüyor musun? 23/99...108, 39/71

Mustafa İslamoğlu Meali

Küfre saplanmış olan, üstelik “Servet ve evlat elbette bana verilecekti!” diyen kimseye baksana bir:[2534]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Gördün mü o kimseyi ki, Bizim âyetlerimizi inkâr etti ve dedi ki: «Elbette bana mal ve veled verilecektir.»

Suat Yıldırım Meali

Baksana şu âyetlerimizi inkâr edip: “Mutlaka malım mülküm de olacak, çoluk çocuğum da olacak! ” diyen adamın haline!

Süleyman Ateş Meali

Ayetlerimizi inkar edip: "Bana mal ve evlad verilecek" diyen adamı gördün mü?*

Süleymaniye Vakfı Meali

Ayetlerimizi görmezlikten geleni gördün mü? Der ki “Elbette bana mal da verilecek, evlat ta.”

Şaban Piriş Meali

Ayetlerimizi kabul etmeyenleri gördün mü? -Bana mal ve çocuk verilecek, diyor.

Ümit Şimşek Meali

Gördün mü âyetlerimizi inkâr edip de “Bana servet ve evlât verilecek” diyeni?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ayetlerimizi inkâr edip, "Bana mal da evlat da kesinlikle verilecek." diyeni gördün mü?

Eski Anadolu Türkçesi

iy gördüñ mi kāfir oldı āyetlerümüze daħı eyitti “virile baña mal daħı oġul ķız”?

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Ayələrimizi inkar edib: “(Əgər qiyamət qopsa, axirətdə) mənə mütləq mal-dövlət və övlad veriləcəkdir!” – deyən adamı (As ibn Vaili) gördünmü?

M. Pickthall (English)

Hast thou seen him who disbelieveth in Our revelations and saith: Assuredly I shall be given wealth and children!

Yusuf Ali (English)

Hast thou then seen the (sort of) man who rejects Our Signs, yet says: "I shall certainly be given wealth and children?"(2522)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.