30 Temmuz 2021 - 20 Zi'l-Hicce 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 77. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Eferaeyte-lleżî kefera bi-âyâtinâ vekâle leûteyenne mâlen veveledâ(n)

(Ey Resulüm!) Ayetlerimizi (ve Kur'ani hükümlerimizi) inkâr (terk ve nankörlük) edip (buna karşılık) : “Bana elbette mal ve çocuklar (makam ve imkânlar) verilecektir" diyeni görüyor musun? (Nasıl da Hakk’tan ve hayırlı yoldan sapıp kaytarmaktadır!)

Gördün mü delillerimizi inkar edeni ve elbette bana mal da verilecek, evlat da diyeni?

Ayetlerimizi inkâr edip, “Bana muhakkak mal da, evlat da verilecektir” deyip isyan eden o adamı gördün mü?

Âyetlerimizi inkâr edip, küfre saplanan ve:
“Kesinlikle bana mal-servet ve oğullar verilecek.” diyeni görüyor musun?

Şu ayetlerimizi inkâr eden ve: "Bana elbette mal ve çocuklar verilecek" diyeni gördün mü?*

Ayetlerimizi inkar edip, bana: 'Elbette mal ve çocuklar verilecektir' diyeni gördün mü?

Şimdi şu âyetlerimizi inkâr eden ve “Elbette bana mal ve evlâd verilecektir,” diyen adamı (As İbni Vail'i) gördün mü? (Ashabdan Habbab'ın (r.a.), kâfirlerden As İbni Vail'de alacağı vardı. Bu alacağını istemeğe gittiği zaman, As: “- Peygambere küfretmedikçe sana ödemem.” dedi. Habbab (r.a.) da “Ebediyyen ben ona küfretmem.” dedi. Bunun üzerine As: “- O halde, dirildiğim zaman, kıyamette bana gelirsin, orada benim malım ve evlâdım olacak, sana veririm.” söyledi. İşte geçen âyeti kerime, bu hâdise üzerine nâzil olmuştur.)

Ayetlerimizi inkâr eden ve şüphesiz bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü?

Âyetlerimizi inkâr eden ve “Muhakkak sûrette bana mal ve evlat verilecek” diyen adamı gördün mü?

Bizim âyetlerimizi tanımıyarak: «Bize mal da verilecek, oğul da verilecek!» diyenleri gördün mü sen?

(Ey Resul!) Şu ayetlerimizi inkâr eden ve: “Bana kesinlikle mal ve evlat verilecek” diyen adamı hiç düşündün mü?

Ayetlerimizi inkar eden ve "bana elbette mal ve çocuk verilecektir" diyeni gördün mu?

Âyetlerimizi inkâr edip “Bana elbette mal ve evlat verilecek!” diyen kimseyi gördün mü?[350]*

(Resûlüm!) Âyetlerimizi inkâr eden ve «Muhakkak surette bana mal ve evlât verilecek» diyen adamı gördün mü?

Ayetlerimizi reddeden ve, "Bana mal ve çocuk verilecek!," diyeni gördün mü?

Şimdi âyetlerimizi inkâr eden ve "Elbette bana mal ve evlat verilecektir." diyen adamı gördün mü?

Şimdi şu küfredip de bana muhakkak mal ve veled verilecek diyen herifi gördün

Ayetlerimizi inkâr edip, yine de “Bana kesinlikle mal ve evlat verilecek.” diyen kimseyi¹ görüyor musun?*

(Şu) âyetlerimizi (inkâr ile) kâfir olan ve «Bana elbette mal ve evlâd verilecekdir» diyen adamı gördün mü?

(Ey Resûlüm!) Âyetlerimizi inkâr eden ve: “Elbette bana mal ve evlâd verilecektir” diyen kimseyi gördün mü?

“Elbette ki bana mal ve evlat verilecek” diyerek, ayetlerimizi inkâr edeni gördün mü?

Âyetlerini tanımayıp «— * Kıyamette bana mal, oğul verilecektir» diyeni gördün mü?

Ayetlerimizi inkâr edip, “Elbette bana mal ve çocuklar verilecektir” diyeni gördün mü?

Hal böyleyken, ayetlerimizi inkâr eden ve “Bana öte dünyada da, şimdiki gibi zenginlik ve güçlü kuvvetli oğullar verilecek!” diyen kimseye bir baksana!

Gördün mü, âyetlerimizi inkâr eden kimseyi?
-“Elbette bana mal ve çocuk verilecek!” dedi.

Ayetlerimizi inkâr edeni ve “Kuşkusuz bana mal da çocuk da verilecektir!” [*] diyeni hiç düşündün mü?*

Ayetlerimizi inkâr eden ve: “Elbette bana mal ve çocuklar verilecektir.” diyen (adamı) gördün mü?¹*

Mesajlarımızı inkara şartlanmış olan ve “Şüphesiz, bana mal mülk ve evlat verilecektir” diyen kimseyi hiç düşündün mü?” 66

Ayetlerimize inanmayanlar bir de kalkıp elbette bana mal da verilecek evlat da diyen şu tipi görüyor musun? 23/99...108, 39/71

Küfre saplanmış olan, üstelik “Servet ve evlat elbette bana verilecekti!” diyen kimseye baksana bir:[2534]*

Gördün mü o kimseyi ki, Bizim âyetlerimizi inkâr etti ve dedi ki: «Elbette bana mal ve veled verilecektir.»

Baksana şu âyetlerimizi inkâr edip: “Mutlaka malım mülküm de olacak, çoluk çocuğum da olacak! ” diyen adamın haline!

Ayetlerimizi inkar edip: "Bana mal ve evlad verilecek" diyen adamı gördün mü?*

Ayetlerimizi görmezlikten geleni gördün mü? Der ki “Elbette bana mal da verilecek, evlat ta.”

Ayetlerimizi kabul etmeyenleri gördün mü? -Bana mal ve çocuk verilecek, diyor.

Gördün mü âyetlerimizi inkâr edip de “Bana servet ve evlât verilecek” diyeni?

Ayetlerimizi inkâr edip, "Bana mal da evlat da kesinlikle verilecek." diyeni gördün mü?

iy gördüñ mi kāfir oldı āyetlerümüze daħı eyitti “virile baña mal daħı oġul ķız”?

Ḫaber vir ol kişinüñ ḫaberi ki kāfir oldı bizüm āyetlerümüze ve eyitdi ki:Baña māl vireler, oġul ḳız daḫı vireler.

(Ya Rəsulum!) Ayələrimizi inkar edib: “(Əgər qiyamət qopsa, axirətdə) mənə mütləq mal-dövlət və övlad veriləcəkdir!” – deyən adamı (As ibn Vaili) gördünmü?

Hast thou seen him who disbelieveth in Our revelations and saith: Assuredly I shall be given wealth and children!

Hast thou then seen the (sort of) man who rejects Our Signs, yet says: "I shall certainly be given wealth and children?"(2522)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.