3 Mart 2021 - 19 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 74. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vekem ehleknâ kablehum min karnin hum ahsenu eśâśen veri/yâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Oysa) Onlardan önce nice insan-nesillerini yıkıma uğrattık, onlar mal (makam ve imkân) bakımından da, gösteriş (görkem ve saltanat) bakımından da daha güzel (ve üstün durumdalardı).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onlardan önce nice ümmetler helak ettik ki mal bakımından da daha güzel mallara sahipti onlar, gösteriş bakımından da.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlardan önce gelip geçen nice toplulukları helak ettik. Öyle ki, onlar dünyevi güç ve gösterişce, sonrakilerden daha üstün idiler.

Ahmet Tekin Meali

Onlardan önce de, daha varlıklı, daha gösterişli nice nesilleri helâk ettik.

Ahmet Varol Meali

Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik ki, onlar eşya ve gösterişce daha güzeldiler!

Ali Bulaç Meali

Onlardan önce nice insannesillerini yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim, kuşam ve tefriş) bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişçe daha güzel nice asırlar halkını helâk etmişiz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlardan önce nice çağları helak ettik ki, onların görünüş ve evleri bunlarınkinden çok daha güzel idi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Oysa, biz onlardan önce gelip geçen, onlardan daha güçlü ve dış görünüş olarak onlardan daha üstün olan nice nesilleri helâk ettik.

Besim Atalay Meali

Onlardan önce, biz nice nesilleri yok eylemişiz, hem de onlar pırtıca, gösterişçe daha da güzeldiler

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlardan önce serveti ve görüntüsü daha güzel nice nesilleri helâk ettik.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki, onlar varlıkça ve gösterişçe bunlardan daha üstündüler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Biz onlardan önce, mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helâk ettik.

Diyanet Vakfı Meali

Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.

Edip Yüksel Meali

Onlardan önce, daha varlıklı ve daha gösterişli nice nesilleri yok ettik.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişce daha güzel nice asırlar halkını helak etmişizdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Halbuki biz kendilerinden evvel meta' ve manzaraca daha güzel nice karınlar helâk etmişiz

Erhan Aktaş Meali

Oysa onlardan önce, mal ve gösterişçe daha iyi olan nice nesilleri yok ettik.

Hasan Basri Çantay Meali

Biz onlardan evvel nice asır (lar halkını) helak etdik ki onlar mal ve metâ'ca da, gösterişce de daha güzeldiler.

Hayrat Neşriyat Meali

Hâlbuki onlardan önce nice nesilleri helâk etmişizdir ki, onlar eşyâca ve gösterişçe daha güzeldiler.

İlyas Yorulmaz Meali

Onlardan önce, daha güçlü ve daha üstün nice kasabaları helak etmiştik.

İsmail Hakkı İzmirli

Biz, onlardan evvel nice insan tabakasını helâk ettik ki onların döşemeleri de, gösterişleri de daha güzeldi [⁴].*

Kadri Çelik Meali

Onlardan önce de servet ve görünüm bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.

Mahmut Kısa Meali

Oysa Biz onlardan önce, kendilerinden daha varlıklı ve daha gösterişlinice medeniyetleri yeryüzünden silmiş, nice toplumları helâk etmiştik!

Mehmet Türk Meali

Oysa Biz onlardan önce daha varlıklı ve daha gösterişli nice nesilleri helâk ettik.

Muhammed Esed Meali

Oysa, Biz onlardan önce gelip geçen nice kuşakları helak ettik; öyle ki, onlar dünyevî güç 60 ve dış görünüş olarak berikilerden daha üstündüler!

Mustafa Çavdar Meali

Oysa biz onlardan önce varlık ve görkem bakımından onlardan daha yüksek nice uygarlıkları helak ettik. 10/13, 30/9

Mustafa İslamoğlu Meali

Halbuki Biz onlardan önce de nice nesilleri helâke uğrattık;[2532] onlar varlık ve görkem açısından daha öndeydiler.[2533]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Halbuki, Biz onlardan evvel nice asırlar (ahalisini) helâk ettik ki, onlar eşyaca ve manzara itibariyle daha güzel idiler.

Suat Yıldırım Meali

Halbuki Biz onlardan önce, gerek mal ve eşyaları, gerek gösterişleri daha güzel durumda olan öyle nesiller helâk ettik ki saymaya gelmez. *

Süleyman Ateş Meali

Onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar eşyaca ve gösterişce daha güzeldi.

Süleymaniye Vakfı Meali

(Halbuki) Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirmiştik, onların evi barkı daha düzgün, görüntüleri daha iyi idi.

Şaban Piriş Meali

Onlardan önce nice nesilleri helak etmiştik, onların malları ve görünüşleri daha güzeldi.

Ümit Şimşek Meali

Oysa Biz onlardan önce serveti ve görüntüsü daha güzel nice nesilleri helâk ettik.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlardan önce nice kuşaklar helâk ettik ki, malca ve manzaraca daha alımlıydılar.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı niçe helāk eyledük bunlardan ilerü zamān ķavumından kim anlar yigrekdür mal-ıla daħı sūrat baķumlıġa.

Bunyadov-Memmedeliyev

Halbuki Biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik ki, onlar mal-dövlət və simaca (bu kafirlərdən) daha üstün (daha gözəl) idilər.

M. Pickthall (English)

How many a generation have We destroyed before them, who were more imposing in respect of gear and outward seeming!

Yusuf Ali (English)

But how many (countless) generations before them have we destroyed, who were even better in equipment and in glitter to the eye?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.