18 Haziran 2021 - 8 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 54. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veżkur fî-lkitâbi ismâ’îl(e)(c) innehu kâne sâdika-lva’di vekâne rasûlen nebiyyâ(n)

Kitap'ta İsmail'i de zikret. Çünkü o, va'adinde sadıktı ve gönderilmiş (Resul) bir peygamberdi.

Kitapta İsmail'i de an; şüphe yok ki o, vaadinde gerçekti ve insanlara gönderilmiş olan bir peygamberdi.

Kitapta İsmail'i de an, gündeminde örnek şahsiyet olarak bulunsun ve başkalarına da hatırlat. Doğrusu O, sözünde duran biriydi, bir elçi ve bir peygamberdi.

İsmâil ile ilgili kitapta, Kur'ân'da zikredilenleri insanlara anlat. O va'dine sadık bir kuldu. Bir Rasul, bir nebi idi.*

Kitap'ta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran biriydi ve gönderilmiş bir peygamberdi.

Kitap'ta İsmail'i de zikret. Çünkü o, va'dinde doğruydu ve gönderilmiş (Resul) bir peygamberdi.

Kur'ân'da İsmaîl'i de an; çünkü o, vaadinde sadıktı ve kavmine gönderilmiş bir peygamberdi.

Kitapta İsmail’i de an. O çok doğru sözlü idi. Ve peygamber ve elçi (resul) idi.

Kitapta İsmâil'i de an!. Gerçekten o, sözüne sâdıktı. Rasûl ve nebî idi.[311]*

İsmail'i an kitapta; o, sözüne gerçektir, o hem peygamber, hem de elçidir

Kitapta (Kur'an'da) İsmail (hakkında anlattıklarımızı da) hatırla! Şüphesiz o, sözünde duran bir kimse idi. O da vahiy yoluyla haber alan elçilerden biriydi.*

Kitap'da İsmail'e dair anlattıklarımızı da an. Çünkü o sözünde doğru bir kimse idi, tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi.

Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o, sözünde duran bir kimse idi. Bir resûl, bir nebî idi.

(Resûlüm!) Kitap'ta İsmail'i de an. Gerçekten o, sözüne sâdıktı, resûl ve nebî idi.

Kitapta İsmail'i an. O sözünde duran biriydi. Aynı zamanda peygamber olan bir elçiydi.

Kur'ân'da İsmail'i de an; çünkü o, vaadine sadık bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi.

Kitabda İsmaili de an, çünkü o cidden va'dinde sadık idi, ve bir Resul, bir Peygamber idi

Kitap'ta İsmâîl'i de an. O, sözüne sadık¹ bir resûl, bir nebiydi.*

Kitabda İsmâîli de yâdet. Çünkü o, va'dinde saadıkdı, resul bir peygamberdi.

(Habîbim, yâ Muhammed!) Kitab'da İsmâîl'i de an! Çünki o, sözünde duran bir kimse idi ve bir resûl, bir nebî idi.

Kitapta İsmail’i de an. Peygamber ve elçi olarak, verdiği sözü yerine getiren birisiydi.

Kur/an/da İsmail/i de zikret. Çünkü o, vaadinde sadık, gönderilen, şeriatı haber veren bir peygamberdi.

Kitap'ta İsmail'i de zikret. Çünkü o, vaadinde doğruydu ve gönderilmiş bir peygamberdi.

Bu Kitapta, İsmail’i de örnek bir şahsiyet olarak gündeme getir; gerçekten o, verdiği söze son derece bağlı biriydi ve tarafımızdan seçilerek gönderilmiş bir Peygamberdi.

Kitap’ta İsmail’i de an!
O, Vaad’e sadıktı; bir nebiyy rasûldü.

Kitapta İsmail’i de hatırla! Şüphesiz ki o hem sözünün eriydi hem de peygamber olan elçiydi.

(İnsanlara) Kitap’taki İsmail (kıssasın)ı (da) anlat. Çünkü o, sözüne sadık ve tarafımızdan seçilerek gönderilmiş bir Peygamberdi.

VE BU KİTAPTA İsmail'i 39 de an. Doğrusu, o da her zaman sözünde duran biriydi; bir elçi, bir nebiydi.

– Bu Kitap’ta İsmail’i de gündeme getir. O, vaadine/sözüne sadık bir kimseydi. O, bir elçi ve bir nebiydi. 6/86-87, 19/55, 37/100...112, 38/48

BU kitapta İsmail’i de gündeme taşı! Şu bir gerçek ki, o da özü sözü doğru biriydi; ve bir haberci, bir rasuldü.

Ve kitapta İsmail'i de an, şüphe yok ki, o vaadinde sâdık idi ve bir resûl, bir nebi idi.

Kitapta İsmâil'i de an. Gerçekten o, verdiği sözü yerine getiren biri idi. Resul ve nebî idi. [17, 34; 61, 2-3]*

Kitapta İsma'il'i de an. Çünkü o sözünde duran, elçi bir peygamberdi.

Bu Kitap’ta İsmail’i de anlat. O, sözünü tutmuştu[*]; nebi olan elçiydi.*

-Kitapta İsmail'i de an. O, sözüne sadıktı. Peygamber olarak gönderilmişti.

Kitapta İsmail'i de an. O sözünde sadık idi ve Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi.

Kitap'ta İsmail'i de an. Çünkü o, vaadinde sadıktı; bir resuldü, bir peygamberdi.

daħı añgıl kitāb içinde ismā'įl’i. bayıķ ol oldı ŧoġru va'delü daħı oldı yalavaç peyġamber.

Daḫı ẕikr eyle Ḳur’ānda İsmā‘īl peyġamberi. Taḥḳīḳ anuñ va‘desi girçekidi, daḫı ol resūl idi, nebī idi.

(Ya Rəsulum!) Kitabda (Qur’anda) İsmaili də yada sal! O öz və’dinə sadiq və (Bizim tərəfimizdən öz ümmətinə göndərilmiş) bir elçi, bir peyğəmbər idi.

And make mention in the Scripture of Ishmael. Lo! he was a keeper of his promise, and he was a messenger (of Allah) a Prophet.

Also mention in the Book (the story of) Isma´il: He was (strictly) true to what he promised,(2506) and he was a messenger (and) a prophet.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.