21 Ekim 2020 - 4 Rebiü'l-Evvel 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 49. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Felemmâ-’tezelehum vemâ ya’budûne min dûni(A)llâhi vehebnâ lehu ishâka veya’kûb(e)(s) vekullen ce’alnâ nebiyyâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Hz. İbrahim) Vaktâki , onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılıp-uzaklaşınca (ve sadece Rabbine sığınınca) ona İshak'ı ve (oğlu) Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onların ve Allah'tan başka kulluk ettikleri şeyleri bırakınca ona İshak'ı ve Yakup'u verdik ve hepsini de peygamber ettik.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve böylece İbrahim, onlardan ve onların Allah'ı bırakıpta tapındıkları şeylerden uzaklaşınca O'na İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve bunların hepsini de peygamber yaptık.

Ahmet Tekin Meali

İbrâhim, onlardan ve Allah'ın dışında, kulları durumundaki taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir kenara çekildiğinde, biz ona İshak'ı ve Yâkub'u lütfettik. Her birini peygamber olarak görevlendirdik.*

Ahmet Varol Meali

Böylece onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık.

Ali Bulaç Meali

Böylelikle, onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup-ayrılınca ona İshak'ı ve (oğlu) Yakup'u armağan ettik ve her birini peygamber kıldık.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ne zaman ki, kâfirleri ve Allah'tan başka taptıklarını, İbrahim terkedip (Babil'den Şam'a) çekildi; biz de ona İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik ve her birini birer Peygamber yaptık.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onları ve Allah’ın dışında ibadet ettiklerini bıraktığında, ona Yakub ve İshak’ı bağışladık. Hepsini de peygamber yaptık.

Bayraktar Bayraklı Meali

Nihayet İbrâhim, onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiğinde, biz ona İshak ve Ya‘kûb'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

Besim Atalay Meali

Hem onları, hem de Allahtan ayrı taptıklarını bıraktığında, ona İshak ile Yakup'u bağış eyledik, hepsini de peygamberler kıldık onların

Cemal Külünkoğlu Meali

Ve böylece, onlardan ve onların Allah'ı bırakıp tapındıkları şeylerden uzaklaşınca, ona İshak'ı ve (torunu) Yakub'u bahşettik ve bunların her birini peygamber yaptık.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İbrahim onları Allah'tan başka taptıklarıyla başbaşa bırakıp çekilince ona İshak ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince, ona İshak ile Yakub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

Diyanet Vakfı Meali

Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yâ'kub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.  *

Edip Yüksel Meali

Onları ve ALLAH dışında taptıklarını terkedince ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini peygamber yaptık.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İbrahim, kavminden ve onların Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylerden uzaklaşınca, biz ona İshak'ı ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u ihsan ettik. Ve hepsini de peygamber yaptık.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Vaktaki onları ve Allahtan başka taptıklarını bırakıp çekildi, bizde ona İshakı ve Ya'kubu bahşeyledik ve her birini birer Peygamber yaptık

Erhan Aktaş Meali

Onlardan ve onların Allah'ın yanı sıra kulluk ettiklerinden ayrılınca, Biz, ona İshak'ı ve torunu Yakûb'u bağışladık. Hepsini nebi yaptık.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte (İbrâhîm) onları ve Allahdan başka tapdıklarını bırakıb çekilince biz ona İshaakı ve Ya'kubu ihsan etdik ve her birini peygamber yapdık.

Hayrat Neşriyat Meali

Nihâyet (İbrâhîm) onlardan ve Allah'dan başka tapmakta olduklarından ayrılıp gidince, ona İshâk'ı ve (torun olarak da) Ya'kub'u ihsân ettik. Herbirini de peygamber yaptık.

İlyas Yorulmaz Meali

Putperest kavminden ve onların kulluk ettikleri sahte ilahları terk ettikten sonra, Bizde İbrahime, İshakı ve Yakupu bağışladık. Onların hepsini peygamber yaptık.

Kadri Çelik Meali

Böylelikle, onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrılınca ona İshak'ı ve (oğlu) Yakub'u armağan ettik ve her birini peygamber kıldık.

Mahmut Kısa Meali

Böylece, İbrahim dediklerini yaparak onları ve Allah’tan başka kulluk ettikleri putları terk edip başka diyarlara gidince, ona önce oğlu İshak’ı ve daha sonra torunu Yakup’u armağan ettik ve her ikisini de Peygamber yaptık.

Mehmet Türk Meali

(İbrahim) onlardan ve Allah’ın dışında taptıklarından ayrılınca ona İshak’ı ve (onun oğlu) Yâkûb’u armağan ettik ve her birini de Peygamber yaptık.

Muhammed Esed Meali

Ve böylece, onlardan ve onların Allah'ı bırakıp tapındıkları şeylerden uzaklaşınca, o'na İshâk'ı ve Yakub'u bahşettik ve bunların her ikisini de nebî yaptık;

Mustafa Çavdar Meali

Sonunda onları ve Allah ile aralarına koyup kulluk ettikleri şeyleri terk edince, bizde ona İshak’ı ardından Yakub’u armağan ettik her ikisine de nebilik verdik. 37/83...113, 51/24...30

Mustafa İslamoğlu Meali

En sonunda onlardan ve onların Allah’ı bırakıp da taptıklarından uzaklaşınca, Biz ona İshak ve Yakub’u armağan ettik[2506] ve onların her birine de nebilik verdik;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Vaktâ ki onlardan ve Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylerden çekilip gitti. O'na İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik ve hepsini birer peygamber kıldık.

Suat Yıldırım Meali

Onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk edip (Şam'a yerleşince) Biz O'na İshak ile Yâkub'u hediye ettik. Onların her birine peygamberlik verdik. [21, 72; 11, 71; 2, 133]*

Süleyman Ateş Meali

İşte onlardan ve onların Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve (İshak'ın oğlu) Ya'kub'u armağan ettik ve hepsini de peygamber yaptık.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlardan ve Allah’ ile aralarına koyup yalvardıklarından uzaklaşınca ona İshak’ı ve Yakub’u bağışladık. Onların her ikisini de nebi yaptık.

Şaban Piriş Meali

Onlardan ve Allah'tan başka kulluk ettikleri şeylerden uzaklaşınca, O'na İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Hepsini de peygamber yaptık.

Ümit Şimşek Meali

İbrahim onlardan ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşınca, Biz de ona İshak ile Yakub'u bağışladık; herbirini de peygamber yaptık.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İbrahim, onlardan ve Allah dışında kulluk ettiklerinden uzaklaşınca, ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık ve hepsini peygamber yaptık.

M. Pickthall (English)

So, when he had withdrawn from them and that which they were worshipping beside Allah. We gave him Isaac and Jacob. Each of them We made a Prophet.

Yusuf Ali (English)

When he had turned away from them and from those whom they worshipped besides Allah, We bestowed on him Isaac and Jacob, and each one of them We made a prophet.(2501)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.