16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 36. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-inna(A)llâhe rabbî ve rabbukum fa’budûh(u)(c) hâżâ sirâtun mustekîm(un)

Ve şüphe yok ki Allah, Rabbimdir ve Rabbiniz, ona kulluk edin; budur doğru yol.

(Ey Resulüm de ki:) "Kesinlikle Benim de sizin de Rabbimiz Allah’tır. O halde O’na kulluk edin, sırat-ı mustakim budur (sapkınlığa düşmeyin.)"

Ve İsa'nın, her zaman söylediği gerçek şudur: Şüphesiz benim Rabbim de, sizin Rabbiniz de Allah'tır. Öyleyse yalnızca O'na kulluk edin. Dosdoğru yol yalnızca budur.

“Allah Rabbim ve Rabbinizdir. O'nu ilâh tanıyın, candan müslüman olarak O'na teslim olun, saygıyla O'na kulluk ve ibadet edin, O'nun şeriatına bağlanın, O'na boyun eğin. İşte doğru, muhkem, güvenli, mutedil yol, İslâmî hayat tarzı budur.”

"Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; O'na kulluk edin. İşte doğru yol budur."

Gerçek şu ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur.

Muhakkak ki Allah, benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde O'na ibadet edin. Bu (size anlattığım) biricik doğru yoldur.

Allah, benim de sizin de Rabbinizdir. Yalnızca O’na ibadet edin. İşte doğru yol budur.

Doğrusu Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk ediniz. Doğru yol budur.

Allah hem benim, hem de sizin Tanrınızdır, O'na tapınız, doğru yol budur

(İsa onlara:) “Gerçek şu ki, Allah benim de Rabbim/sahibim, sizin de Rabbiniz/sahibinizdir. Öyleyse sadece O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur.”

Bkz. 3/51, 5/110, 43/64

Allâh sizin ve benim rabbimizdir. Âna ’ibâdet idiniz, doğrı yol odur.

"Doğrusu Allah benim de sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin, bu doğru yoldur."

Şüphesiz, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O’na kulluk edin. Bu, dosdoğru bir yoldur.

Îsâ şunu da söyledi: “Muhakkak ki Allah, benim de rabbim, sizin de rabbinizdir. O halde O’na kulluk edin, doğru yol budur.”

(İsa şunu da söyledi:) Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk ediniz. İşte doğru yol budur.

"ALLAH benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; O'na kulluk ediniz. Doğru yol budur."

Yuhanna İncilinin 20:17 ayetine bakınız.

"Şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. O halde ona ibadet edin, işte dosdoğru yol budur."

Hem o haberiniz olsun dedi: Allah benim de rabbım sizin de rabbınızdır, onun için hep ona ibadet ediniz iste yegâne doğru yol budur

(Îsâ beşikte iken onlara şunu da söyledi:) “Ve şüphesiz ki, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. (Yalnızca) O’na kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur.”

Allah, benim de Rabb'im sizin de Rabb'inizdir. O halde, O'na kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur.

«Şübhesiz ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde Ona kulluk edin. İşte biricik doğru yol budur».

(Îsâ onlara şöyle dedi:) “Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; öyle ise O'na ibâdet edin! İşte dosdoğru yol budur!”

"Ve Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnızca ona kulluk edin, dosdoğru yol işte budur"dedi.

“Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnızca O’na kulluk edin, dosdoğru yol işte budur” dedi.

Gerçekten Allah benim de çalabımdır, sizin de çalabınızdır. Öyleyse Allah’a tapın. İşte doğru yol budur.

Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O/na tapın. İşte doğru yol budur.

Muhakkak ki Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk ediniz. İşte dosdoğru olan yol budur.

“Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur.”

“Gerçek şu ki, benim Rabb’im de, sizin Rabb’iniz de Allah’tır; öyleyse yalnızca O’na kulluk edin; işte dosdoğru yol, budur!”

-“Allah, benim de rabbim, sizin de rabbinizdir. O’na kulluk edin! Bu doğru yoldur”.

Ey ehlikitap! Hepmizin gerçek sahibi Allah'tır. Artık sadece ona kulluk edin. Çünkü doğru yol budur.

Onlara şöyle de; "Şüphesiz Allah benim Rabbim sizin de Rabbinizdir. O’na itaat edin! Yasalarına uyarak kulluk edin! Rabbimin bildirdiği gerçekten başka doğru yol yoktur. Rabbimin emrettiği yol dosdoğru bir yoldur.”

(İsa şunu söylemiştir:) “Şüphesiz ki Allah benim de Rabbimdir; sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk edin! Doğru yol budur.” [*]

Hz. İsa’nın bu mesajıyla ilgili bkz. Âl-i İmrân 3:51; Mâide 5:117; Zuhruf 43:64.

(Bir de İsa): “(Şüphesiz) Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse sadece Ona kulluk edin. İşte hak yol budur.” (dedi.)¹

1 Aynı âyete Bk. (Âlu İmrân: 51 az farkla, Zuhruf:64)

Ve [İsa’nın her zaman söylediği gerçek şudur:] “Şüphesiz, benim Rabbim de, sizin Rabbiniz de Allah’tır; öyleyse [yalnızca] O’na kulluk edin: dosdoğru yol [yalnızca] budur!” ²⁷

27 Karş. 3:51 ve 43:64.

Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbimdir sizin de Rabbinizdir. O halde sadece ona kulluk edin, budur dosdoğru yol. 22/2, 27/87...89, 39/68...71, 43/67

Ve (İsa’nın tek dediği şudur):[²⁴⁹³] “Hiç şüphe yok ki benim de sizin de Rabbiniz Allah’tır. Şu halde yalnız O’na kulluk edin: budur dosdoğru yol!”

[2493] Parantez içi açıklamamız, bağlaç hariç aynı ibâreyle gelen Âl-i İmran 51’e dayanır.

(İsa sözlerine şöyle devam etti) "Şüphe yok ki Allah, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir!.. O halde sadece O'na kulluk edin. İşte doğru yol budur" dedi. (Böylece hem kavmini hem de gelecek kuşakları uyarmış oldu)

Şüphesiz, Allâh benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir, O’na kulluk edin. İşte doğru yol budur.

«Ve şüphe yok ki, Allah benim de Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. Artık yalnız O'na ibadet ediniz. Bu, dosdoğru bir yoldur.»

“İyi bilin ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet ediniz. Doğru yol budur”

Şüphesiz, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir, O'na kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Tahkîk Allâh benim ve sizin rabbinizdir. Ona 'ibâdet idin, doğrı yol da budur.

(İsa dedi ki) “Allah benim Rabbimdir[*], sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na kul olun; doğru yol budur.”

[*] Sahibimdir

-Şüphesiz Allah, benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin. dosdoğru yol budur.

İsa onlara “Allah sizin de, benim de Rabbimizdir; Ona kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur” demişti.

Şüphesiz, Allah, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde O'na ibadet edin. Dosdoğru yol budur.

“daħı bayıķ Tañrı çalabumdur daħı sizüñ çalabuñuz pes ŧapuñ aña bu yoldur ŧoġru.”

Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālā beni yaradan ve sizi yaradan daḫı. Pes aña ṭapuñuz, doġruyol budur.

(İsa sonra belə dedi: ) “Allah mənim də, sizin də Rəbbinizdir. Yalnız Ona ibadət edin. Bu, doğru yoldur!”

And lo! Allah is my Lord and your Lord. So serve Him. That is the right path.

Verily Allah is my Lord and your Lord: Him therefore serve ye: this is a Way that is straight.(2488)

2488 As opposed to the crooked superstitions which take refuge in all sorts of metaphysical sophistries to prove three in one and one in three. In the... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.