8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 34. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike ‘îsâ-bnu meryem(e)(c) kavle-lhakki-lleżî fîhi yemterûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte Meryem oğlu İsa; (Allah’ın babasız yaratıp peygamber kıldığı şahsiyettir ve) hakkında kuşkuya düştükleri "Hakk Söz (de bundan ibarettir) ".

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İşte budur Meryemoğlu İsa. Onların şüpheye düştükleri şey hakkında gerçek söz, budur.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte budur Meryem oğlu İsa, onların şüpheye düştükleri şey hakkında, gerçek söz budur.

Ahmet Tekin Meali

İşte hakkında, yahudilerin ve hristiyanların şüpheye düşerek boş yere tartıştıkları, Meryem oğlu Îsâ'ya dair hak söz, Allah'ın sözü budur.

Ahmet Varol Meali

İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa hak söze göre budur.

Ali Bulaç Meali

İşte Meryem oğlu İsa; hakkında kuşkuya düştükleri 'Hak Söz'.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte hakkında (Yahudilerle Hristiyanların) ihtilâf edip durdukları Meryem oğlu İsâ'ya dair Allah sözü budur.

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte hakkında tartıştıkları Allah’ın gerçek bir sözü olan Meryemoğlu İsa budur.

Bayraktar Bayraklı Meali

İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu Îsâ, hak söz olarak budur.

Besim Atalay Meali (1962)

İşte budur Meryem'in oğlu İsa, şüphe ettikleri hak sözü budur

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte hakkında şüpheye düşüp tartıştıkları Meryem oğlu İsa ile ilgili (Allah'ın) gerçek olan sözü budur.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa gerçek söze göre budur.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.[344]*

Diyanet Vakfı Meali

İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur.  *

Edip Yüksel Meali

İşte, Meryem oğlu İsa böyleydi. Hakkında kuşkuya düştükleri konunun gerçeği budur.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte hakkında (yahudilerle hıristiyanların) ihtilaf edip durdukları Meryemoğlu İsa'ya dair Allah'ın sözü budur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

İşte hakkında niza edip durdukları İsâ ibin Meryem hak sözü olarak budur

Erhan Aktaş Meali

İşte hakkında tartıştıkları Meryem oğlu Îsâ hakkında söylenecek gerçek söz budur.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte hakkında şek (ve ihtilâf) etmekde oldukları Meryem oğlu îsâ Hak kavlince budur.

Hayrat Neşriyat Meali

(Ey Resûlüm!) (Ehl-i kitâbın,) hakkında şübhe edegeldikleri Meryemoğlu Îsâ, gerçek söz olarak işte budur!

İlyas Yorulmaz Meali

Meryemin oğlu İsa hakkında şüphe duyanlar için, gerçek doğru olan sözler işte budur.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

İşte Meryem oğlu İsa. Onun hakkında Hıristiyanların şüphelendikleri şeyin doğrusu bu sözdür.

Kadri Çelik Meali

İşte Meryem oğlu İsa! Hakkında kuşkuya düştükleri hak söz!

Mahmut Kısa Meali

İşte, Yahudilerin inkâr ederek, Hıristiyanların ise ilâhlaştırarak hakkında anlaşmazlığa düştükleri Meryem oğlu İsa hakkındaki gerçek açıklama ve meselenin içyüzü bundan ibarettir.

Mehmet Okuyan Meali

İşte, hakkında tartıştıkları Meryem oğlu İsa ile ilgili doğru söz budur.

Mehmet Türk Meali

İşte; hakkında (Yahûdîlerle Hıristiyanların) çekişip durdukları Meryem oğlu İsa’ya dâir Allah’ın sözü, budur.1*

Muhammed Esed Meali

MERYEM OĞLU İsa hakkında, üzerinde öylesine derin bir anlaşmazlığa düştükleri 25 doğru açıklama işte budur.

Mustafa Çavdar Meali

İnsanların hakkında tartışıp şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa ile ilgili gerçek söz işte budur. 3/34...61, 4/171, 5/17-116, 9/31,

Mustafa İslamoğlu Meali

İŞTE budur Meryem oğlu İsa ve hakkında tartışageldikleri konuda hakikatin ifadesi!..[2490]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İşte hak olan kavle göre bu, kendisinde ihtilâfta bulundukları Meryem'in oğlu İsâ'dır.

Suat Yıldırım Meali

İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri Meryem oğlu Îsa konusunda gerçeğin ta kendisi olan Allah'ın sözü budur.

Süleyman Ateş Meali

İşte Meryem oğlu Îsa. Şüphe edip ayrılığa düştükleri şey, "gerçek söz"e göre budur.

Süleymaniye Vakfı Meali

İşte Meryem oğlu İsa; onun hakkında şüphelendikleri şeyin gerçek ifadesi budur.

Şaban Piriş Meali

İşte Meryemoğlu İsa! Hakkında şüphe ettikleri kimsenin gerçek sözü.

Ümit Şimşek Meali

İşte Meryem oğlu İsa budur. Hakkında anlaşmazlığa düştükleri sözün doğrusu da böyledir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte Meryem'in oğlu İsa budur! Hakkında kuşku ve çelişmeye düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür.

Eski Anadolu Türkçesi

ol 'įsā! meryem oġlıdur ḥaķ sözi ol kim anuñ içinde gümānlenürler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu, (yəhudilərin və xaçpərəstlərin barəsində) şübhəyə düşdükləri Məryəm oğlu İsa haqqında (Allahın buyurduğu) haqq sözdür! [Yaxud (yəhudilərin və xaçpərəstlərin) barəsində şəkk-şübhə etdikləri Məryəm oğlu İsa haqq söz olaraq budur].

M. Pickthall (English)

Such was Jesus, son of Mary: (this is) a statement of the truth concerning which they doubt.

Yusuf Ali (English)

Such (was) Jesus the son of Mary: (it is) a statement of truth, about which they (vainly) dispute.(2486)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.