3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 34. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Żâlike ‘îsâ-bnu meryem(e)(c) kavle-lhakki-lleżî fîhi yemterûn(e)

İşte budur Meryemoğlu İsa. Onların şüpheye düştükleri şey hakkında gerçek söz, budur.

 İşte Meryem oğlu İsa; (Allah’ın babasız yaratıp peygamber kıldığı şahsiyettir ve) hakkında kuşkuya düştükleri "Hakk Söz (ve doğru bilgi de bundan ibarettir)."

İşte budur Meryem oğlu İsa, onların şüpheye düştükleri şey hakkında, gerçek söz budur.

İşte hakkında, yahudilerin ve hristiyanların şüpheye düşerek boş yere tartıştıkları, Meryem oğlu Îsâ'ya dair hak söz, Allah'ın sözü budur.

İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa hak söze göre budur.

İşte Meryem oğlu İsa; hakkında kuşkuya düştükleri 'Hak Söz'.

İşte hakkında (Yahudilerle Hristiyanların) ihtilâf edip durdukları Meryem oğlu İsâ'ya dair Allah sözü budur.

İşte hakkında tartıştıkları Allah’ın gerçek bir sözü olan Meryemoğlu İsa budur.

İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu Îsâ, hak söz olarak budur.

İşte budur Meryem'in oğlu İsa, şüphe ettikleri hak sözü budur

İşte hakkında şüpheye düşüp tartıştıkları Meryem oğlu İsa ile ilgili (Allah'ın) gerçek olan sözü budur.

Bu o kadar şübhe itdikleri " ’Îsâ ibni Meryem" idi.

İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa gerçek söze göre budur.

Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.[344]

Âyet şöyle de tercüme edilebilir: “İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur.”

İşte Meryem oğlu Îsâ bu; şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek söz de bu.

İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur.  

 Müfessirler, bu âyete şu manayı da vermişlerdir: «İşte Meryem oğlu İsa, (onun hakkındaki bu beyan), hak sözdür ki, onlar bunda şüpheye düşerler.» Met... Devamı..

İşte, Meryem oğlu İsa böyleydi. Hakkında kuşkuya düştükleri konunun gerçeği budur.

İşte hakkında (yahudilerle hıristiyanların) ihtilaf edip durdukları Meryemoğlu İsa'ya dair Allah'ın sözü budur.

İşte hakkında niza edip durdukları İsâ ibin Meryem hak sözü olarak budur

(Habibim!) İşte (yahûdî ve hıristiyanların) hakkında şüphe edip, ihtilafa düştükleri, Meryem oğlu Îsâ’ya dair hak söz (hakikat) budur.

İşte hakkında tartıştıkları Meryem oğlu Îsâ hakkında söylenecek gerçek söz budur.

İşte hakkında şek (ve ihtilâf) etmekde oldukları Meryem oğlu îsâ Hak kavlince budur.

(Ey Resûlüm!) (Ehl-i kitâbın,) hakkında şübhe edegeldikleri Meryemoğlu Îsâ, gerçek söz olarak işte budur!

Meryem’in oğlu İsa hakkında şüphe duyanlar için, gerçek doğru olan sözler işte budur.

İşte onların işkillenip durdukları, Allah’ın "Ol" sözüyle var olan, Meryemoğlu İsa budur.

İşte Meryem oğlu İsa. Onun hakkında Hıristiyanların şüphelendikleri şeyin doğrusu bu sözdür.

İşte hakkında şüphe edip durdukları [yemterûn] Meryem oğlu İsa, hak söze göre budur.

İşte Meryem oğlu İsa! Hakkında kuşkuya düştükleri hak söz!

İşte, Yahudilerin inkâr ederek, Hıristiyanların ise ilâhlaştırarak hakkında anlaşmazlığa düştükleri Meryem oğlu İsa hakkındaki gerçek açıklama ve meselenin içyüzü bundan ibarettir.

İşte, hakkında çekişip durdukları Gerçek söz olarak Meryem oğlu İsa budur.

İşte, hakkında dedikodu üretilen Meryemoğlu İsa'nın gerçek öyküsü budur.

İşte onların Meryem oğlu İsa hakkında şüpheye düştüğü konular hakkındaki gerçek söz budur. Onlar İsa ve Meryem hakkında ileri geri konuştular. Bilmedikleri şeyleri iftira ettiler. Hâlbuki onların şanı Rabbinin katında yücedir. Onlar tertemiz insanlardı. Onların dediklerinden uzaktılar.

İşte, hakkında tartıştıkları Meryem oğlu İsa ile ilgili doğru söz budur.

İşte; hakkında (Yahûdîlerle Hıristiyanların) çekişip durdukları Meryem oğlu İsa’ya dâir Allah’ın sözü, budur.¹

1 Yani Hz. Îsâ (a.s) Allah’ın oğlu da değil, Yûsuf en-Neccar’ın oğlu da değildir. O sadece Allah’ın kulu ve elçisidir. Ayrıca âyetin son bölümü; “...M... Devamı..

MERYEM OĞLU İsa hakkında, üzerinde öylesine derin bir anlaşmazlığa düştükleri ²⁵ doğru açıklama işte budur.

25 Lafzen, “hakkında şüpheye düştükleri”, yahut “hakkında [boş yere] tartıştıkları”: Yahudilerin, o’nun “sahte bir peygamber” ve gayrimeşru bir birleş... Devamı..

İnsanların hakkında tartışıp şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa ile ilgili gerçek söz işte budur. 3/34...61, 4/171, 5/17-116, 9/31,

İŞTE budur Meryem oğlu İsa ve hakkında tartışageldikleri konuda hakikatin ifadesi!..[²⁴⁹⁰]

[2490] Veya mahzuf bir mübtedanın haberi olarak: “Bu, Hakk’ın sözüdür” (Taberî). İsa’nın mesajı etrafındaki tüm mezhebî ve teolojik tartışmaların köke... Devamı..

(Ey Muhammed) İşte onların kuşkuya düştükleri Meryemoğlu İsa; Hak söze göre, (Allah Teala'nın bildirdiğine göre) budur!

(O, ancak babasız doğan, beşikte konuşan ve bu sözleri söyleyen bir kuldur!.. Ona, "Allah’ın oğlu" diyerek, ilahlık pâyesi verenler, Rablerine noksan ... Devamı..

İşte Meryem oğlu Îsâ. Şüphe edip ayrılığa düştükleri şey, oysa hak olan budur.

İşte hak olan kavle göre bu, kendisinde ihtilâfta bulundukları Meryem'in oğlu İsâ'dır.

İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri Meryem oğlu Îsa konusunda gerçeğin ta kendisi olan Allah'ın sözü budur.

İşte Meryem oğlu Îsa. Şüphe edip ayrılığa düştükleri şey, "gerçek söz"e göre budur.

İşte 'Îsâ ibni Meryem budur. Onda ihtilâf iyledikleri Allâh'ın kuludur.[¹]

[1] Kimi Allâh'ın oğlı ve kimi Allâh ve kimi ise sihirbaz diyerek ihtilâf iylediler.

İşte Meryem oğlu İsa; onun hakkında şüphelendikleri şeyin gerçek ifadesi budur.

İşte Meryemoğlu İsa! Hakkında şüphe ettikleri kimsenin gerçek sözü.

İşte Meryem oğlu İsa budur. Hakkında anlaşmazlığa düştükleri sözün doğrusu da böyledir.

İşte Meryem'in oğlu İsa budur! Hakkında kuşku ve çelişmeye düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür.

ol 'įsā! meryem oġlıdur ḥaķ sözi ol kim anuñ içinde gümānlenürler.

Ol Meryem oġlı ‘Īsādur, ḥaḳ ḳavl ki anda şek iderler.

Bu, (yəhudilərin və xaçpərəstlərin barəsində) şübhəyə düşdükləri Məryəm oğlu İsa haqqında (Allahın buyurduğu) haqq sözdür! [Yaxud (yəhudilərin və xaçpərəstlərin) barəsində şəkk-şübhə etdikləri Məryəm oğlu İsa haqq söz olaraq budur].

Such was Jesus, son of Mary: (this is) a statement of the truth concerning which they doubt.

Such (was) Jesus the son of Mary: (it is) a statement of truth, about which they (vainly) dispute.(2486)

2486 The disputations about the nature of Jesus Christ were vain, but also persistent and sanguinary. The modern Christian churches have thrown them i... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.