3 Haziran 2023 - 14 Zi'l-ka'de 1444 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-sselâmu ‘aleyye yevme vulidtu veyevme emûtu veyevme ub’aśu hayyâ(n)

Esenlik bana doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar dirilip kabirden çıkacağım gün.

"(Allah’ın) Selam(eti) üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve (mahşerde) diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de (böyledir)" deyince (Hz. Meryem’in haklılığı ispat edilmişti).

Doğduğum gün, öleceğim gün ve hayata yeniden döndürüleceğim gün de, selamet içindeyim.”

“- Doğduğum gün, öleceğim-ölü halde bulunacağım gün, diri olarak kabrimden kaldırılacağım gün bana selâm olsun, ben selâmet ve güven içindeyim.”

Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün selâm (esenlik) benim üzerimedir."

'Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de.'

Hem doğduğum gün, hem öleceğim gün, hem diri olarak (mezardan) kaldırılacağım gün, selâmet benim üzerimedir.”

Doğduğum gün, öleceğim gün ve sağ olarak dirileceğim gün bana selam olsun!...” dedi.

“Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selâm banadır.”

Doğduğum gün, öldüğüm gün, yeniden dirilip geldiğim gün selâmet bana!»

“Bunun için doğduğum gün selam benim üzerimdeydi, öleceğim gün ve tekrar diriltileceğim gün (Allah'ın selamı yine benimle olacaktır).”

Doğdığım, öldiğim ve tekrâr dirildiğim gün selâm üzerimedir" didi.

30,31,32,33. Çocuk: "Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı, nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, dirileceğim günde bana selam olsun" dedi.

“Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir).”[343]

Hz.İsa’nın, beşikte iken konuşması ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Âl-i İmrân sûresi, âyet, 46; Maide sûresi, âyet, 110.

Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır.”

«Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır.»

"Doğduğum gün, öldüğüm gün ve diri olarak kaldırılacağım gün bana selam olsun."

"Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim üzerimedir."

Ve selâm bana hem doğduğum gün hem öleceğim gün, hem diri olarak ba'olunacağım gün

Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak (kabrimden) kaldırılacağım gün de (Allah’ın) selâm (ı) (selâmeti) benim üzerimdedir.”

Doğurulduğum gün, öleceğim gün ve canlı olarak diriltileceğim gün, selâm¹ benim üzerimedir.

1- Esenlik.

«Doğduğum gün de, öleceğim gün de, diri olarak (kabrimden) kaldırılacağım gün de selâm (ve selâmet) benim üzerimdedir».

“Doğduğum gün, öleceğim gün ve hayat sâhibi olarak (kabirden) kaldırılacağım gün (Allah'ın) selâm(ı) benim üzerimedir!”

“Doğduğum gün, öldüğüm gün ve yeniden diriltileceğim gün bana selam olsun” dedi.

Doğduğum gün de, öleceğim gün de, yeniden diriltileceğim gün de Allah’ın esenliği üzerime olsun."

30, 33. İsa söze başlayıp dedi ki «— Ben Tanrı/nın kuluyum. Bana kitap verdi, beni peygamber kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe bana namazı, zekâtı emretti. Beni valideme şefkatli ve iyilik edici kıldı, beni kendine karşı serkeş, bedbaht kılmadı. Doğduğum gün, öldüğüm gün diri olarak kalkacağım gün Allah tarafından bana selâm olsun.»

“Doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar dirileceğim gün bana selâm olsun!”

“Selam (esenlik) üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden (mezarımdan) kaldırılacağım gün.”

“Selâm olsun bana, doğduğum gün, selâm olsun bana, öleceğim gün ve selâm olsun bana, yeniden diriltilip Rabb’imin huzuruna çıkarılacağım gün!”

“Doğduğum gün, öleceğim gün, canlı olarak ba’s edileceğim / yeniden diriltileceğim ’gün bana Selâm olsun!’ ”.

" Ben, doğarken olduğum gibi, öleceğim gün, hatta tekrar diriltileceğim günde dahi esenlikte olacağım. "

"Doğduğum gün, öleceğim gün, diri olarak kaldırılacağım gün Rabbimden bana esenlik ve kurtuluş verilmiştir."

Doğduğum gün, öleceğim gün ve sağ olarak diriltileceğim gün selam banadır.”

“Hem doğduğum gün, hem öleceğim gün hem de diri olarak kabirden kaldırılacağım gün Allah’ın selamı benim üzerimedir.”¹ (dedi.)

1 Aynı ifâdeleri 15. âyette Allah, Hz. Yahya (a.s) için kullanmıştır.

“Bunun içindir ki, doğduğum gün selâm benim üzerimdeydi; öleceğim gün ve hayata [yeniden] döndürüleceğim gün [yine benim üzerimde o-lacaktır]!”

Nitekim doğduğum gün, ilahi esenlik kapsamındaydım öldüğüm gün ve yeniden diriltileceğim gün de öyle. Dedi. 2/28, 3/8-9-158, 18/49

Nitekim doğduğum gün tam bir İlâhî güvence kapsamındaydım,[²⁴⁸⁹] öleceğim ve tekrar diriltileceğim gün de (öyle olacaktır).”

[2489] es-Selâm için bkz: Âyet 15, not 21. Çevirideki “tam bir” ilavesi, belirliliğin yansımasıdır.

Doğduğum günde, öleceğim günde ve kabrimden diri olarak kaldırılacağım günde esenlik banadır" dedi. (Böylece onlara, anasının suçsuz olduğunu kanıtlamış oldu)

"Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir). "

«Ve selâm benim üzerimedir, doğduğum günde ve öleceğim günde ve diri olarak kaldırılacağım günde.»

Doğduğum gün de, öleceğim gün de, kabirden kalkıp dirileceğim gün de selâm üzerime olsun! ”

Doğduğum gün de, öleceğim gün de ve diri olarak kaldırılacağım gün de bana esenlik verilmiştir.

"Doğdığım günde, öldiğim günde, i'âde-i hayâtla ba's olındığım günde Allâh'ın selâmeti üzerime olsun" didi.

Bana selam (esenlik ve güvenlik) olsun doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün.”[*]

[*] Meryem suresi 15. ayetteki selam elif lam'sız. Ancak burdaki selam elif lam'lı. Arapça bakımından bu detayı kaçırmadan meal vermek lazım. 15. ayet... Devamı..

Doğduğum gün, öldüğüm gün ve yeniden dirileceğim gün selam olsun bana dedi.

“Doğduğum gün de, öldüğüm gün de, diriltileceğim gün de bana selâm olsun.”

"Selam bana doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün."

“daħı selāmatlıķ benüm üzerimedür doġduġum gün daħı ölesim daħı ķoparılasım gün diri.”

Selāmetlıḳ benüm üstüme, doġduġum günde, öldügüm günde daḫı, ba‘ẟolup diri olduġum günde daḫı.

Doğulduğum gün də, öləcəyim gün də, diriləcəyim (qəbirdən diri olaraq qaldırılacağım) gün (qiyamət günü) də (Allahdan) mənə salam olsun!”

Peace on me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!

"So peace is on me the day I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised up to life (again)"!(2485)

2485 Cf. 19:15, and n 2469. Christ was not crucified (4:157). (R).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.