3 Haziran 2023 - 14 Zi'l-ka'de 1444 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veberran bivâlidetî velem yec’alnî cebbâran şekiyyâ(n)

Ve anama itaatli etmiştir beni ve cebbar, kötü kişi olarak yaratmamıştır beni.

(Rabbim bana) "Anneme itaati de (emretti). Ve beni (özel rahmetiyle eğitip olgunlaştırdı,) mutsuz ve asi bir zorba kılmadı."

Beni anama iyilik eden biri kıldı ve beni, başkaldıran zorba da yapmadı.

“Beni anneme hürmetkâr kıldı. Beni zorba ve âsî biri olarak yetiştirmedi.”

bk. Kur’ân-ı Kerim, 17/23; 31/14.

Anneme iyilik eden biri (kıldı). Beni azgın bir zorba yapmadı.

'Anneme itaati de. Ve beni mutsuz bir zorba kılmadı.'

Beni, anneme ihsankâr kıldı ve beni azgın bir zorba yapmadı.

Bana, anama iyilik yapmamı da emretti. Beni zorba ve bedbaht etmedi.

“Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı.”

Anama da iyilik yapıcı kıldı, beni zorba, beni mutsuz kılmadı!

“Beni anneme saygılı ve iyilik edici kıldı ve beni zorluk çıkaran dik kafalı, saygısız birisi yapmadı.”

Vâlideme karşu hürmeti bana emr iyledi, cebbâr ve ’âsî olmak içün bana müsâ’ade itmedi.

30,31,32,33. Çocuk: "Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı, nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, dirileceğim günde bana selam olsun" dedi.

“Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.”

31-32. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı; yaşadığım sürece bana namazı, zekâtı ve anneme saygılı olmayı emretti; beni zorba ve isyankâr yapmadı.

«Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı.»

"anneme karşı iyi huylu olmamı emretti. Beni baş kaldıran bir zorba yapmadı."

"Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni zorba ve isyankar yapmadı."

Ve beni valdeme hürmetkâr kıldı, bir cebbar şekıy kılmadı

(Beni) anneme (saygılı ve) iyilik eden biri kıldı ve beni, başkaldıran bir zorba yapmadı.

Ve anneme karşı birr¹ yaptı. Ve beni bir zorba, bir isyankâr yapmadı.

1- Hayır, iyilik, bağış, itaat, doğruluk, adalet, gerçeklik, erdem, sevgi.

«Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni bir zorba, bir bedbaht yapmadı».

“Ve (beni) anneme iyilik eden bir kimse kıldı. Hem beni zorba ve âsî bir kimse yapmadı.”

“Anneme iyilik yapmamı emretti, beni zorba ve isyankâr birsi yapmadı.”

Beni, anama karşı iyilik edici kıldı. Beni zorba, baş kaldırıcı kılmadı.

30, 33. İsa söze başlayıp dedi ki «— Ben Tanrı/nın kuluyum. Bana kitap verdi, beni peygamber kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe bana namazı, zekâtı emretti. Beni valideme şefkatli ve iyilik edici kıldı, beni kendine karşı serkeş, bedbaht kılmadı. Doğduğum gün, öldüğüm gün diri olarak kalkacağım gün Allah tarafından bana selâm olsun.»

“Beni anneme karşı saygılı biri yaptı ve beni merhametten yoksun bir zorba kılmadı.”

“Anneme itaati de (emretti). Ve beni azgın bir zorba kılmadı.”

“Ve özellikle de, anneme güzel davranmamı emretti. Beni yoldan çıkmış bir zorba yapmadı.”

“Anneme iyi davranmamı da (tavsiye etti). Beni bir şakiyy cebbâr / bedbaht zorba yapmadı”.

Anama kaba ve sert davranmadan saygı göstermemi öğütledi.

"Görmüyor musunuz? Ben anneme sevgi saygı duyan biriyim. Hiçbir zaman anneme kötü davranan biri olmadım. Rabbime karşı başkaldıran zorba da değilim. Bütün bunlar Rabbimin bana bir hediyesidir. Bana değer vermesidir. Sizler niçin değersizmişim gibi hareket ediyorsunuz? Size karşı bir saygısızlığım, bir nefretim, bir kötülüğüm oldu mu?"

Beni, anneme iyilik yapar (saygılı) kıldı [*] ve beni azgın bir zorba yapmadı.

Benzer mesajlar: Bakara 2:83; Nisâ 4:36; En‘âm 6:151; İsrâ 17:23-24; Meryem 19:14; ‘Ankebût 29:8; Lokmân 31:14; Ahkâf 46:15.

“Beni anneme itaatkâr kıldı ve beni isyankâr bir zorba, kılmadı.”

ve anamı saygıyla gözetmemi; ve beni merhametten yoksun bir zorba kılmadı.

Anneme karşı iyi davranmayı emretti ve beni zorba ve azgın biri yapmadı. 4/36, 6/151, 17/23, 18/74...80, 19/14, 29/8, 31/14

bir de anama iyi davranmayı… Fakat beni azgın bir zorba kılmadı.

Beni anama iyi davranan bir evlat kıldı, beni büyüklere karşı gelen bir zorba, bir bedbaht yapmadı.

(Beni) anneme iyilik eder (kıldı), beni baş kaldıran bir zorba yapmadı.

«Ve beni valideme itaatkar kıldı ve beni bir zorba, isyankâr kılmadı.»

“Anneme saygılı, hayırlı evlat kılıp, asla zorba, bedbaht ve hayırsız biri yapmadı” [17, 23; 31, 14]

(Beni) anneme iyilik eder (kıldı), beni baş kaldıran bir zorba yapmadı.

"Ve beni vâlideme muti' ve hayırlı idüb ona karşı inadcı ve 'âsî kılmadı."

“Bana, anama iyi evlat olacağım; zorba ve isyankar olmayacağım bir yapı verdi.”[*]

[*] Beşikteki çocuğun bir görev ve sorumluluğu olamayacağı için geçmiş zamanı gösteren fiillere gelecek zaman anlamı verilmiştir. Arap dilinde iltif... Devamı..

Bir de anneme iyi davranışlı kıldı ve beni zorba ve asi kılmadı.

“Beni anneme hayırlı bir evlât kıldı; bedbaht bir zorba yapmadı.

"Anneme iyilik etmemi önerdi. Beni zorba bir eşkıya yapmadı."

daħı eylük eyleyici añama. daħı eylemedi beni tekebbür eyleyici bedbaħt.”

İḥsān eylemege daḫı vaṣiyyet eyledi baña anama. Daḫı beni mütekebbir şaḳīeylemedi.

O, həmçinin məni anama qarşı olduqca itaətkar (nəvazişkar) etdi, (heç kəsə qarşı) zülmkar, asi (dikbaş) eləmədi!

And (hath made me) dutiful toward her who bore me, and hath not made me arrogant, unblest.

"(He) hath made me kind to my mother, and not overbearing or miserable;(2484)

2484 Overbearing violence is not only unjust and harmful to those on whom it is practised; it is perhaps even more harmful to the person who practises... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.