3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ uḣte hârûne mâ kâne ebûki-mrae sev-in vemâ kânet ummuki beġiyyâ(n)

Ey Harun'un kız kardeşi, baban, fena bir adam değildi, anan da kötü bir kadın değildi.

 "Ey Harun’un kız kardeşi (olan Meryem! dediler), senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz (bir kadın) değildi. (Sen nasıl böyle bir işe kalkıştın?)"

[Not: Bu ayette geçen Harun, Hz. Musa’nın kardeşinden başka bir şahıstır.]

Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban, kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz, hayasız bir kadın değildi.”

“Ey Hârûn'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi.” dediler.

Ey Harun'un kızkardeşi! Senin baban kötü biri değildi, annen de iffetsiz değildi."

'Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz (bir kadın) değildi.'

Ey Harûn'un (soy itibariyle neslinden gelen) kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, anan da iffetsiz bir kadın değildi.”

“Ey Harun’un kız kardeşi! Baban kötü bir adam değildi. Anan da iffetsiz değildi” dediler.

“Ey Hârûn'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi.”

Ey Harun'un bacısı! Senin baban kötü kişi değildi, anan dahi azgınlık etmedi!»

“Ey Harun'un (soyundan gelen) kız kardeşi! Senin baban fena bir kişi değildi, anan da iffetsiz ve hayâsız bir kadın değildi.”

Hz. Meryem’in yaşadığı zamanda -bugün bile hala örneklerine şahit olduğumuz- kişinin ismi zaman zaman geldiği soyun geçmiş büyüklerinden birinin ya da... Devamı..

27, 28. Meryem çocığı kucağına alub kavmi nezdine gitdi. "Ey Meryem senin başına gelen çirkin bir vak’adır, Ey Hârûn’un hemşiresi senin pederin sû-i ahvâl sâhibi değil idi vâliden de fenâ kadın değil idi bu çocuk nasıl hâsıl oldı?" didiler.

27,28. Çocuğu alıp kavmine getirdi, onlar: "Meryem! Utanılacak bir şey yaptın. Ey Harun'un kızkardeşi! Baban kötü bir kimse değildi, annen de iffetsiz değildi" dediler.

“Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.”

Ey Hârûn’un kız kardeşi! Baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi.”

Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi.  

 Âyette anılan Harun, Hz. Musa’nın kardeşi ve peygamber Harun değildir. Bu Harun’un kimliğiyle ilgili görüşlerin doğruya en yakın olanına göre o, Hz. ... Devamı..

"Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz değildi."

"Ey Harun'un kızkardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi."

Ey Harûnun hemşiresi, baban bir kötülük adamı değil idi, anan da bir kahbe değil idi

Ey Hârûn’un kız kardeşi (Meryem)! Senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de iffetsiz (bir kadın) değildi. (Sen böylesi çirkin bir işi nasıl yapabildin?)”

“Ey Harun'un kız kardeşi!¹ Doğrusu senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi.”

1- “Harun\un Kız kardeşi” hitabından kasıt, “Ehli Harun/Harun ailesine” mensubiyetten kinayedir.

«Ey Hâruunun kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi. Anan da iffetsiz bir kadın değildi».

“Ey Hârûn'un kız kardeşi! Baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz değildi!”

“Ey Harun’un kız kardeşi! Senin baban asla kötü birisi değildi. Annen de kötü bir kadın değildi” dediler.

Ey Harun’un kızkardeşi! Senin baban kötü kişi değildi. Anan da orospu değildi."

Ey Harun/un hemşiresi! [³] Senin baban fena adam, zâni değildi. Anan da fahişe değildi. Bu çocuk nedir?

[3] Harun neslinden olan veya Harun namındaki bir zâninin kız kardeşi yani fahişe! Veya Harun namındaki salih bir adamın kız kardeşi!

“Ey Harun’un⁷ kız kardeşi! Baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi.”

7 Eski Sami kabilelerinde, kişinin ismi kabilenin meşhur birinin adına bağlanırdı. Hz. Meryem, Hz. Musa’nın kardeşi Hz. Harun neslinden gelir. Onun iç... Devamı..

“Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın (bir kadın) değildi.”

“Ey Hârûn’un soyundan gelen şu seçkin kabîlenin kız kardeşi; nasıl böyle bir şey yapabildin? Oysa senin baban kötü bir insan değildi, annen de gâyet namuslu, terbiyeli bir kadındı.”

“Ey Harun’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kişi değildi.
Annen de bir azgın / yoldan çıkmış değildi”.

Hârûn'un hemşîresi! N'oluyoruz! Senin baban kötü bir adam değildi. Keza anan da kötü bir kadın değildi. "

"Ey Harun’un kız kardeşi! Baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz değildi. Sen ne yaptın?" dediler.

Ey Harun’un kız kardeşi! [*] Baban kötü bir kişi değildi; annen de ahlaksız değildi” [*]

Burada sözü edilen “Harun’un kız kardeşi” ifadesi, Hz. Meryem’in Hz. Harun’un soyundan geldiği anlamını verebileceği gibi, Hz. Harun’un davasını sahip... Devamı..

(Devamla): “Ey Hârûn’un kız kardeşi!¹ Senin baban, kötü bir insan değildi; an-nen de iffetsiz (bir kadın) değildi” (dediler.)

1 Hârûn’un kız kardeşi sözü, ya Meryem’in Hârûn adında bir kardeşi olduğunu ya da onun Hz. Hârûn ailesine mensup olduğunu ifâde eder. İkincisi Arapçay... Devamı..

Ey Harun’un kız kardeşi! ²² Senin baban kötü bir adam değildi; ne de annen iffetsiz bir kadındı!”

22 Kadîm semitik ifade tarzında kişinin ismi çok defa kabilenin geçmiş ulularından, büyüklerinden birinin ya da kabilenin ilk atası olarak bilinen kim... Devamı..

Ey Harun soyunun kızı, senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi dediler. 3/33...47, 19/17...34

Ey Harun (soyu)nun kız kardeşi![²⁴⁸⁵] Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi!”

[2485] Sami geleneğinde, bir kadını ailesinden bir erkeğe nisbetle anmak ona saygı ve hürmet ifadesiydi. Burada geçen Harun’un, Hz. Meryem’in bire bir... Devamı..

Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, anan da, iffetsiz bir kadın değildi" diyerek onu şiddetle kınamaya başlayınca;

"Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. "

«Ey Harun'un kızkardeşi! Senin baban kötü bir şahıs değildi ve anan da iffetten mahrum bulunmuş değildi.»

“Ey Harun'un kardeşi! Baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi! ”

Arapçada eb (baba), eh (kardeş) ve uht (kız kardeş) kelimeleri birçok durumda geniş mânada kullanılır. Gerçek bir kardeşlik değil, akrabalık ve mensub... Devamı..

Ey Harun'un kızkardeşi, baban kötü bir adam değildi, annen de fahişe değildi (sen ne yaptın böyle)?

"Ey Hârûn'un kız kardaşı! Baban fenâ adam ve vâliden de zâniye değildi." didiler.

Ey Harun’un[*] kızkardeşi! Baban kötü bir kişi değildir, anan da yoldan çıkmamıştır.”

[*] "Kimine göre bu ayette adı geçen Harun, Meryem'in gerçek kardeşidir. Ana babası gibi o da iffetli ve salih bir kimse idi. Bu yüzden işin iç yüzünü... Devamı..

Ey Harun'un kızkardeşi, baban kötü birisi değildi, annen de iffetsiz değildi dediler.

“Ey Harun'un kızkardeşi,(3) senin baban kötü biri değildi; annen de iffetsiz değildi.

(3) Sözü geçen Harun’un, Hz. Musa ile beraber olan Peygamber Harun ile bir ilgisi yoktur. Peygamberimiz bu durumu, “Onlar çocuklarına peygamberlerin v... Devamı..

"Ey Harun'un kızkardeşi! Baban kötü bir adam değildi. Annen de bir kahpe değildi."

“iy hārūn ķız ķarındaşı! olmadı atañ yavuz er ya'nį zinā ķılıcı daħı olmadı añañ zinā eyleyici.”

İy Hārūn ḳız ḳarındaşı, senüñ atañ yaman kişi degül‐idi, anañ daḫı zināidici ‘avrat degül‐idi, didiler.

Ey Harunun bacısı! Atan pis kişi, anan da zinakar deyildi!”

Oh sister of Aaron! Thy father was not a wicked man nor was thy mother a harlot.

"O sister of Aaron!(2481) Thy father was not a man of evil, nor thy mother a woman unchaste!"

2481 Aaron, the brother of Moses, was the first in the line of Israelite priesthood. Mary and her cousin Elisabeth (mother of Yahya) came of a priest... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.