19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fenâdâhâ min tahtihâ ellâ tahzenî kad ce’ale rabbuki tahteki seriyyâ(n)

Uzaktan bir ses geldi ona: Mahzun olma, Rabbin, ayağının altından bir ırmak akıttı.

(O esnada) Alt tarafından (görevli melek) ona şöyle seslenmişti: "Hüzne kapılma (tasalanıp kaderle tartışma), Rabbin senin alt (yan)ında bir kaynak var etti. (Tatlı su akıverecektir.)"

Bunun üzerine hurma ağacının alt tarafından Meryem'e şöyle seslenildi: Üzülme, Rabbin senin altında bir ırmak akıttı.

İçinden bir ses Meryem'e:
“Sakın bir çocuk doğuracağım diye üzülme, Rabbin rahmindekini en itibarlı bir şahsiyet olarak görevlendirecek, alt tarafından da bir su kanalı, bir çay akıtacak.” diye seslendi.

Altından (bir ses) ona şöyle seslendi: "Üzülme. Rabbin altında bir su arkı [2] varetti.

2. Burada "su arkı" anlamı verdiğimiz "seriyy" kelimesine bazı tefsirlerde: "Şerefli, üstün seviyeli" anlamı vermişlerdir. Buna göre ayet: "Rabbin alt... Devamı..

Altından (bir ses) ona seslendi: 'Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (yan)ında bir ark kılmıştır.'

(Cebrail, yüksek bir yerde bulunan) Meryem'e aşağı tarafından şöyle çağırdı: “- Sakın üzülme, Rabbin senin alt yanında bir su arkı yarattı.

Oğul Meryem’in altından ona seslendi: “Sakın üzülme! Allah senin altında bir su arkı yaratmıştır.

Aşağısından ona şöyle seslendi: “Tasalanma! Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir.”

Aşağıdan bir ses gelip dedi ki : «Kaygılanmayasın, ayağının altında bir ırmak yaratmışım

Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Sakın üzülme! Rabbin senin alt yanında olanı şerefli kılmıştır.

Bkz. 23/50“Seriyy” sözcüğü su, arak, dere, su yolu anlamlarına geldiği gibi, soylu, şerefli, seçkin, önder, cömert anlamlarına da gelir. Çevirilerde g... Devamı..

Aşağıdan bir sadâ geldi "Me’yûs olma rabbin senin ayakların altında bir nehir akıtdırdı ândan iç ve tahâret it" didi.

24,25. Onun altından bir ses kendisine şöyle seslendi: "Sakın üzülme, Rabbin içinde bulunanı şerefli kılmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele, üstüne taze hurma dökülsün.

Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı.”

Aşağısından biri ona şöyle seslendi: “Tasalanma! Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır.

Aşağısından (İsa yahut melek) ona şöyle seslendi: «Tasalanma! Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir.»  

 Âyete şu mana da verilmiştir: «Tasalanma! Rabbin senin altındakini (yani İsa’yı) şerefli bir lider olarak yaratmıştır.»

"Üzülme, Rabbin senin altında bir su arkı hazırlamıştır," diye (ağacın) altından kendisine seslendi.

Melek, Meryem'e, aşağı tarafından şöyle seslendi. "Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı."

Derken ona altından nida etti: sakın mahzun olma, rabbın senin altında bir su arkı vücûde getirdi

*Ona (Meryem’e), aşağısından şöyle seslendi: “(Bu hususta tek başına kalışına, ayrıca yiyecek ve içeceğinin olmayışına da) üzülme! Rabbin (bulunduğun yerin) alt tarafında bir su arkı (küçük bir dere) var etti.

Âyet-i kerîmede yer alan * “Ona (Meryem’e), aşağısından şöyle seslendi” ifadesi ile ilgili olarak müfessirlerimiz, Hz. Meryem’e seslenenin Îsâ [aleyhi... Devamı..

Sonra altından¹ ona “Üzülme.” diye bir ses geldi: “Rabb'in, senin alt tarafında² olanı şerefli³ kılmıştır.

1-Ağacın. 2- Rahminde. 3- “Seriyy” sözcüğü; ark, dere, su yolu gibi anlamlara geldiği gibi; soylu, şerefli, değerli, seçkin, cömert, her şeyin iyi... Devamı..

24,25,26. Aşağısından ona şu nida geldi: «Tasalanma, Rabbin senin alt (yan) ında bir su arkı vücûda getirmişdir. Hurma ağacını kendine doğru silk, üstüne derilmiş taze hurma dökülecekdir. Artık ye, iç. Göz (ün) aydın olsun. Eğer beşerden her hangi birini görürsen «ben, de, o çok esirgeyici (Allaha) oruç adadım. Onun için bu gün hiç bir kimseye kat'iyyen söz söylemeyeceğim.»

Derken (Cebrâîl) ona (hurma ağacının) aşağısından şöyle seslendi: “Üzülme! Şübhesiz ki Rabbin, alt tarafında (ondan yararlanacağın) bir su arkı meydana getirdi.”

Bunun üzerine (bulunduğu yerin) aşağısından (melek) ona (Meryem’e) şöyle seslendi: (Ey Meryem! Ne bu hususta ne de yiyecek ve içecek konusunda) sakın üzülme! Muhakkak ki, Rabbin (bulunduğun yerin) alt tarafında bir su arkı var etmiştir. *

(*) Ayrıca “Seriyy” sözcüğü; ark, dere ve su yolu gibi anlamlara geldiği gibi; soylu, şerefli, değerli, seçkin, cömert, her şeyin iyisi, önder gibi an... Devamı..

Hurma ağacının altından bir ses “Üzülme, Rabbin senin altında akıp giden bir su meydana getirdi”

Derken Meryem’in bulunduğu yerin altından bir ses geldi: "Sakın kaygılanma. Çalabın senin için ayaklarının altından bir ırmak akıttı.

24, 25. Aşağısından ona bir nida geldi: Mahzun olma Rabbin ayağının altından küçük bir çay akıtmıştır, hurma ağacının kütüğünü kendine doğru salla. Ondan sana taze hurma düşer.

Bunun üzerine, (ağacın) altından ona şöyle seslenilir⁶: “Üzülme; Rabbin senin (hemen) alt tarafında bir su kaynağı var etti.”

6 Bu hitabın Allah tarafından yapıldığı kanaatindeyim. Nitekim Musa’ya da Allah ateşin arkasından seslenmişti.

Alt tarafından (İsa) ona seslendi: “Hüzne kapılma, Rabbin senin altında bir nehir karar kılmıştır.”

Böylece, orada tek başına doğum yaptı. Tamamen bitkin düşmüş, acıkmış ve susamıştı. İşte o anda, altındaki yeni doğmuş yavrusu ona, “Üzülme anneciğim!” diye seslendi, “Rabb’in seni unutmuş, sahipsiz bırakmış değildir. Bak, ayaklarının altından tatlı ve serin suyu olan ufak bir dere meydana getirdi.”

Derken altından ona şöyle seslendi:
“Üzülme! Rabbin senin altından bir akıntı oluşturdu”.

Melek aşağı taraftan seslendi: " hiç üzülme! Çünkü Rabb’in, yardımı senin ayağına getirdi.

Geçmişten kadınların doğumuyla ilgili bir şeyler biliyordu. Onları hatırladı. Hatırladığı bilgiler sanki ona sesleniyordu: "Üzülme Rabbin alt tarafında bir su arkı var etti. Su arkından dolayı doğumun çok iyi ve güzel geçecek!"

(Cebrail, ağacın) alt tarafından ona şöyle seslenmişti: “Sakın üzülme! Elbette Rabbin senin alt tarafında bir su arkı var etmiştir.

24,25. (Bulunduğu yerin) aşağısından (melek) ona: “(Ey Meryem) tasalanma! Rabbin senin alt yanında bir akarsu¹ yarattı. Hurma (ağacının) dalını kendine doğru salla² da üzerine taze hurma dökülsün.” dedi.

1 Kimileri bunu, doğum suyu anlamışlarsa da bu yanlıştır. Bk. (Mü’minun: 50)2 Bu sünnetullahtır. Allah’ın rızk vermesi için en azından hurma dalını sa... Devamı..

Bunun üzerine, hurma ağacının alt yanından ¹⁸ [bir ses] ona şöyle seslendi: “Üzülme! Rabbin senin alt yanında ufak bir dere akıttı;

18 Yahut: “onun (yani, Hz. Meryem’in) alt tarafından”. Bununla birlikte, Zemahşerî’nin kaydettiğine göre Katâde bu ifadeyi “hurma ağacının alt tarafın... Devamı..

Alt tarafından ona şöyle seslenildi: – Sakın üzülme zira Rabbin doğurduğun çocuğu şerefli kılmıştır. 3/33...47, 19/17...34, 17/70

Bunun ardından o (hurma ağacının) alt tarafından[²⁴⁸¹] ona hitaben bir ses geldi: “Sakın üzülme! İşte, Rabbin senin (rahminde) olanı şerefli kılmıştır;[²⁴⁸²]

[2481] Ya da: “(Meryem’in) alt tarafından”. Hâ zamirinin nereye gittiğine bağlı olarak iki anlama da gelebilir. Katâde, “hurmanın alt tarafından” şekl... Devamı..

(Vadinin alt yanında Cebrail) Ona: "Ey Meryem tasalanma, Rabbin senin alt yanından (doğacak oğlunun yüzü suyu hürmetine) nurlu bir su arkı var etti!..

Alt taraftan (Ruh) ona şöyle seslendi: "Üzülme, Rabbin alt tarafında bir su arkı var etti. "

Derken ona aşağısından nidâ etti ki: «Sakın mahzun olma. Muhakkak ki, Rabbin senin alt yanından bir su cetveli vücuda getirdi.»

Derken, Ruh, ona aşağıdan şöyle seslendi: “Sakın üzülme! ” dedi, “Rabbin senin alt yanında bir su arkı meydana getirdi.

Bunu söyleyen: Melek veya yeni doğan çocuk olabilir.

Altından (Ruh) ona şöyle seslendi: "Üzülme Rabbin alt tarafında bir su arkı var etti."

Bir tefsîre göre de: "Rabbin, altındaki çocuğu büyük bir lider yaptı" demektir.

Altından bir nidâ gelüb: "Mahzûn olma, rabbin ayaklarının altından bir nehir akıtdı."

(Melek) aşağıdan şöyle seslendi: “Üzülme! Rabbin alt taraftan bir pınar akıttı.

Altından ona şu nida geldi.-Üzülme sakın, Rabbin senin ayağının altından bir ırmak akıttı.

“Üzülme,” diye seslendi melek ona aşağıdan. “Ayağının dibinde Rabbin bir dere yarattı.

Altından ona şöyle seslendi: "Tasalanma, Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirdi."

pes ķıġırdı meryem’e ol kim altında-y-ıdı kim “ķayġurmaġıl bayıķ eyledi çalabuñ altunda ırmaķ.”

Pes ḳıġırdı Meryeme altındaġı kimse, ya‘nī ‘Īsā: Ḳayġurma, didi.Taḥḳīḳ seni yaradan Allāh, senüñ altuñda olanı seyyid eyledi, didi.

Dərhal (Məryəmin, yaxud xurma ağacının) alt tərəfindən ona (Cəbraildən və ya doğulmaqda olan İsadan) belə bir nida gəldi: “Kədərlənmə, Rəbbin sənin üçün (ayağının) altından bir irmaq axıtdı (və ya bətnindəki uşağı hörmət sahibi etdi).

Then (one) cried unto her from below her, saying: Grieve not! Thy Lord hath placed a rivulet beneath thee,

But (a voice) cried to her from beneath the (palmtree): "Grieve not! for thy Lord hath provided a rivulet beneath thee;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.