3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâlet innî e’ûżu bi-rrahmâni minke in kunte tekiyyâ(n)

O, fenalıklardan çekinen bir adamsan demişti, rahmana sığınırım senden.

(Meryem ona:) "Gerçekten ben, senden (bana yönelik tecavüzünden) Rahman (olan Allah)a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma ve namusumla uğraşma)" demişti.

Meryem O'nu görünce: “Ben, senden sınırsız rahmet sahibi Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyorsan, bana yaklaşma!” dedi.

Meryem:
“Ben, senden, Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer takvâ sahibi isen, itaatkâr ve samimi bir kulsan, Allah'a sığınıp emirlerine yapışıyor, günahlardan arınıp, azaptan korunuyorsan, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranıyorsan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincindeysen dokunma bana.” dedi.

Dedi ki: "Ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer (fenalıktan) sakınan biriysen."

Demişti ki: 'Gerçekten ben, senden Rahman (olan Allah)a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma).'

Meryem, bu insan kılığındaki Cebraîl'e) dedi ki: “- Doğrusu ben, senden Rahman'a sığınırım. Eğer mü'min ve takva sahibi isen (fenalık yapmazsın.)

Meryem: “Senden, Rahman olan Allah’a sığınırım. Eğer sakınan bir kimse isen (bana dokunma!)

Meryem dedi ki: “Eğer saygılı biri isen, senden Rahmân'a sığınırım.”

Meryem dedi : «Sen sakınçlı kimseysen, ben senden Allaha sığınıyorum»

(Meryem onu görünce:) “Senden, O kuşatıcı rahmet ve esirgeme sahibine sığınırım! Eğer günahtan sakınan bir kimse isen (bana yaklaşma!)” dedi.

Meryem âna "Ben sana karşu Allâh’a sığınırım eğer ândan korkuyor isen bana ta’arruz itme" didi.

Meryem: "Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen, senden Rahman'a sığınırım" dedi.

Meryem, “Senden, Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)” dedi.

Meryem, “Beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah’a sığınıyorum! Eğer Allah’tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma)” dedi.

Meryem dedi ki: Senden, çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım! Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma).

"Senden Rahman'a sığınırım," dedi, "Erdemliysen. . ."

Meryem: "Ben senden Rahmân (olan Allah) a sığınırım. Eğer Allah'dan korkuyorsan (dokunma bana)" dedi.

(Meryem) ona ben, dedi: her halde senden rahmana sığınırım, sakınırsın eğer bir teki isen

(Meryem onu görünce,) “Şüphesiz ben, senden Rahman’a sığınırım. Eğer Allah’tan korkan biri isen (bana kötülük etme)” dedi.

“Senden Rahman'a sığınırım. Eğer takva sahibi isen.” Dedi.¹

1- Benden uzak dur, dedi.

(Meryem ona) dedi ki: «Doğrusu ben senden esirgeyici (Allaha) sığınırım. Eğer sen fenâlıkdan bihakkın sakınan (bir insan) isen (çekil yanımdan).

(Meryem:) “Doğrusu ben, senden Rahmân (olan Allah)'a sığınırım; eğer(Allah'dan) sakınan bir kimse isen (benden uzak dur)!” dedi.

Meryem vahiy meleğine “Senden (bana kötülük yapmandan) Rahmana sığınıyorum. Eğer Allah’dan korunan birisi isen (bana dokunma)” dedi.

Meryem dedi: "Acıyıcı olan Allah beni senden korusun. Eğer sen de sakınan bir insansan..."

Meryem «— Ona senden esirgeyen Zat/a sığınırım. Tabiatın ile müttekıysen bana ilişme» dedi.

(Meryem), “Ben senden Rahmân’a sığınıyorum. Eğer sorumluluk bilincine sahipsen” (bana kötülük etme) diye haykırdı.

Demişti ki: “Gerçekten ben, senden Rahman'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma).”

Odasında bir erkek olduğunu zanneden Meryem, dehşet içinde, “Rahmâna sığınırım senden!” dedi, “Eğer Allah’tan birazcık korkun varsa, hemen çık git buradan!

-“Sakınıp korunan / müttakî isen, ben, senden Rahmân’a sığınıyorum” dedi.

Meryem: " Senden Allah'a sığınırım. Ama içinde Allah korkusu varsa… " diyebildi.

Yalnız başına yaşayan Meryem insan şeklindeki elçimizi görünce bir zarar vermesinden korktu. Telaşla; “Senden çok esirgeyen Allah’a sığınırım. Eğer Allah’tan korkuyorsan bana dokunma!" dedi.

(Meryem) “[Takvâ]lı (duyarlı) biriysen, senden Rahmân’a sığınıyorum.” demişti. [*]

Hz. Meryem’in bu tutumu onun [betûl] yani namus abidesi olarak anılmasının sebebidir.

(Meryem ona): “Gerçekten ben, senden Rahman (Allah)’a sığınırım. Eğer (Allah’tan) korkan birisi isen (bana sakın dokunma).” dedi.

(Meryem onu görünce:) “Senden, O kuşatıcı rahmet ve esirgeme Sahibi’ne sığınırım!” dedi, “Eğer O’na karşı sorumluluk bilinci taşıyorsan [bana yaklaşma]!”

– Meryem ‘Ben senden Rahman olan Allah’a sığınırım Eğer Allah’tan korkup sakınan biriysen bana yaklaşma’ Dedi. 3/33...47, 19/17...34

(Meryem): “Senden, O sınırsız merhamet sahibinin koruyuculuğuna sığınırım!” dedi, “Tabii ki eğer sorumlu davranan biriysen!”

Meryem çok korktu ve "Senden Rahman'a sığınırım!.. Eğer Allah’tan korkan bir kimse isen, sakın bana dokunma!" deyince;

Meryem dedi ki "Senden, Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen...

(Meryem) Dedi ki: «Muhakkak ben senden Rahmân'a sığınırım. Eğer sen bihakkın muttakî isen (yanımdan çekil).»

Meryem irkildi ve “Ben” dedi, “Rahmana sığındım senden. Eğer Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir kimse isen çekil yanımdan! ”

(Meryem) dedi ki: "Ben senden, çok esirgeyen(Allah)'a sığınırım. Eğer (Allah'tan) korkuyorsan (bana dokunma)."

Meryem (Onı görince korkarak) "Senden Rahmân olan Allâh'a sığınırım. Eğer takîlerden isen (bana ziyân virme)" didi.

Meryem dedi ki “Senden Rahman’a sığınırım, eğer namuslu biri isen”

-Eğer Allah'tan korkan biriysen senden Rahman'a sığınırım, dedi.

Meryem “Senden Rahmân'a sığınırım,” dedi. “Allah'tan korkuyorsan bana dokunma.”

Meryem demişti: "Ben senden, Rahman'a sığınıyorum. Takva sahibi biriysen dikkatli ol."

eyitti meryem “bayıķ ben śıġınurvan Tañrı’ya senden eger olduñ-ise Tañrı’dan ķorķıcı.”

Meryem eyitdi: Taḥḳīḳ men Tañrı Ta‘ālāya ṣıġınur‐men senden, eger senmüttaḳīlerden iseñ.

(Məryəm) dedi: “Mən səndən Rəhmana (Allaha) pənah aparıram. Əgər müttəqisənsə (mənə toxunma)!”

She said: Lo! I seek refuge in the Beneficent One from thee, if thou art God fearing.

She said: "I seek refuge from thee to ((Allah)) Most Gracious: (come not near) if thou dost fear Allah."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.