16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veselâmun ‘aleyhi yevme vulide veyevme yemûtu veyevme yub’aśu hayyâ(n)

Ve esenlik ona doğduğu gün, öldüğü gün ve diriltilerek kabrinden çıkarılacağı gün.

Ona selam olsun!.. Doğduğu gün, öldüğü gün ve diriltilip (mahşere) kaldırılacağı gün… (Hep selamet ve emniyet içindedir.)

Bunun içindir ki, doğduğu gün de, öldüğü gün de Allah'ın selamı O'nun üzerineydi, diriltilerek kabrinden çıkartılacağı gün de, yine O'nun üzerine olacaktır.

Doğduğu gün, öleceği-ölü halde bulunacağı gün, diri olarak kabrinden kaldırılacağı gün de, ona selâm olsun, selâmette olsun, selâmet ve güven içindedir.

Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selâm olsun!

Ona selam olsun; doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağı gün de.

Ona selamet olsun: Hem doğduğu gün (şeytandan), hem öleceği gün (kabir azabından), hem de diri olarak kaldırılacağı gün (ateşten)...

Doğduğu gün, öleceği gün ve sağ olarak dirileceği gün ona selam olsun!...

Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kalkacağı gün, ona selâm/rahmet olsun!

Doğduğu gün, öldüğü gün, yeniden dirilerek geldiği gün ona selâm ola

Bunun içindir ki, doğduğu gün de öldüğü gün de (Allah'ın) selamı onun üzerindeydi ve diriltileceği gün de (aynen öyle olacaktır)!

Allâh te’âlâdan âna selâm oldı, doğdığı öldiği ve tekrâr dirildiği gün havfden sâlim oldı.

Doğduğu günde, öleceği günde ve dirileceği günde ona selam olsun.*

Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selâm olsun!

Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selâm olsun.

Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun!  

 Yahya (a.s.)’ın mucizevî doğumundan sonra bundan sonraki âyetlerde Hz. Meryem’in yine mucize olarak Hz. İsa’ya hamile kalması ve onu dünyaya getirmes... Devamı..

Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun!

"Yevm = gün" sözcüğünün bu ayette üç kere tekrarlanması, anlamdaki vurgulamanın yanısıra Kuran'ın matematiksel yapısının bir tezahürüdür. "Gün" kelime... Devamı..

Doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun.

Selâm ona hem doğduğu gün, hem öleceği gün hem de diri olarak ba'solunacağı gün

Doğduğu gün, öleceği gün ve (kabirden) diri olarak kaldırılacağı gün ona selâm olsun.

Doğduğu gün, öleceği gün ve canlı olarak yeniden diriltileceği gün onun üzerine selâm olsun.

Dünyâye getirildiği gün de, öleceği gün de, diri olarak (kabrinden) kaldırılacağı gün de ona selâm olsun.

Doğduğu gün, öleceği gün ve bir hayat sâhibi olarak (kabirden) kaldırılacağı gün ona selâm olsun! (O devrelerde hep Allah'ın rızâsına mazhar olacaktır.)

(Bunun içindir ki) doğduğu gün (dünyaya geldiği zaman) selam (esenlik) hep onun üzerindeydi ve (yine o zaman şöyle dedik) öleceği gün, dirilip kalkacağı gün, yine O’nun üzerine (selam) olacaktır.

(*) Selam; barış, huzur, esenlik, saadet, af, mağfiret mânalarını kapsar. (bkz: Kadr:5, Furkân: 75) Not: Yüce Allah’ın bu selamı/esenliği, bu ayetin i... Devamı..

Doğduğu günde, öldüğü günde Yahya’ya selam olsun. Yeniden diriltildiği günde ona selam olacak.

Doğduğu gün de, öleceği gün de, yeniden diriltileceği günde ona esenlik olsun.

Ona Allah tarafından doğduğu gün, öleceği gün, diri olarak kalkacağı gün selâm olsun.

Doğduğu gün, öleceği gün ve tekrar dirileceği gün ona selâm olsun!

Ona selam (esenlik) olsun; doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak (kabirden) kaldırılacağı gün.

Selâm olsun ona, doğduğu gün; selâm olsun ona, öldüğü gün ve selâm olsun ona, diriltilip kabrinden çıkarılacağı gün!

Doğduğu gün, öleceği gün, canlı olarak ba’s edileceği / yeniden diriltileceği gün ona selâm olsun!

Yahya, doğduğunda olduğu gibi, öleceği ve tekrar dirileceği günde dahi esenlikte olacaktır...

Doğduğu gün, öleceği gün, diri olarak kaldırılıp huzura çağrılacağı gün, O’na barış, huzur, esenlik verdik. Rabbinin katında değerli bir yerdedir. Yahya Rabbinin verdiklerinden razı olmuş, Rabbi de O’ndan razı olmuştur.

Doğduğu gün, öleceği gün ve sağ olarak diriltileceği gün selam onun üzerine olsun! [*]

Benzer bir ifade Hz. İsa için Meryem 19:33’te kullanılmaktadır.

Hem doğduğu gün, hem öldüğü gün hem de diri olarak kabirden kaldırılacağı gün, Allah’ın selamı onun üzerine olsun.¹

1 Aynı ifâdeleri 33. âyette Hz. Îsâ (a.s), kendisi için kullanmıştır.

Bunun içindir ki, doğduğu gün de, öldüğü gün de, [Allah’ın] selâmı o’nun üzerindeydi; ve diri olarak kaldırılacağı gün de [yine o’nun] üzerine olacaktır.

Onun içindir ki doğduğu gün ilahi esenlik kapsamındaydı öldüğü gün ve yeniden dirileceği gün de öyle. 2/28, 3/8-9-158, 18/49

İşte bu yüzden o, doğduğu gün İlâhî koruma ve esenlik kapsamındaydı;[²⁴⁷²] öleceği[²⁴⁷³] ve tekrar dirilip kalkacağı gün de (öyle olacaktır).

[2472] Selâmunun türetildiği es-selm veya selamet, “tüm görünen ve görünmeyen, niceliğe ve niteliğe yönelik her türlü olumsuzluktan koruma ve uzak tut... Devamı..

Dünyaya geldiği gün, öleceği gün ve ahirette dirileceği gün ona selam olsun!..

Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün üzerine selâm olsun!

Ve O'na selâm olsun, doğduğu günde ve öleceği günde ve diri olarak (kabrinden) kaldırılacağı günde.

Doğduğu gün de, vefat ettiği gün de, diriltilip kabirden kalkacağı gün de selâm olsun ona.

Bu hadisenin Yeni Ahid’de anlatımı için bkz. Luka, 1,5 - 22. Kur’ân ile Încîl’in anlatımında şu iki fark vardır: 1. Zekeriya (a.s.)’ın konuşmaması bir... Devamı..

Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun!

Ona doğdığı gün, öldiği gün ve tekrâr dirilerek ba's olundığı gün Allâh'ın selâmeti olsun.

Doğduğu gün, ölüm günü ve yeniden diriltileceği gün onun için bir esenlik ve güvenliktir (selamettir).

Doğduğu gün öldüğün gün ve yeniden dirileceği gün ona selam olsun.

Selâm olsun ona doğduğu gün, öldüğü gün ve diriltileceği gün.

Selam olsun ona, doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün.

selāmatlıķdur aña ŧoġduġı gün daħı ölesi gün daħı ķopası gün diri.

Selāmetlıḳ anuñ üstine ṭoġduġı günde, öldügi günde daḫı, ikinci dirildügigünde daḫı.

Ona doğulduğu gün də, öləcəyi gün də (qiyamətdə) diriləcəyi (qəbirdən diri olaraq qaldırılacağı) gün də salam olsun! (Yəhya anadan olduğu gün Şeytan şərindən, vəfat etdikdə qəbir əzabından, axirətdə isə qiyamət dəhşətindən salamat olsun!)

Peace on him the day be was born, and the day he dieth and the day he shall be raised alive!

So Peace on him the day he was born, the day that he dies, and the day that he will be raised up to life (again)!(2469)

2469 This is spoken as in the lifetime of Yahya. Peace and Allah's Blessings were on him when he was born; they continue when he is about to die an un... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.