7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Mâkiśîne fîhi ebedâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

O mükafat yurdunda ebedi kalacaktır onlar.

Abdullah Parlıyan Meali

İçinde sonsuza kadar kalacakları cennetleri müjdelemek için.

Ahmet Tekin Meali

Onlar cennet nimetleri içinde ebedî kalacaklar.

Ahmet Varol Meali

Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır.

Ali Bulaç Meali

Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ebediyyen orada (cennet'de) kalacaklardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

(Kâfirlere) kendi katından gelecek çetin bir azabı haber vermek ve iyi işler yapan inananlara, içinde ebedî kalacakları güzel bir mükâfat (Cennet) müjdelemek ve “Allah çocuk edindi” diyenleri uyarmak için kulu (Muhammed’e) doğru ve düzgün bir Kitab’ı indirip onda hiçbir eğrilik oluşturmayan Allah’a hamdolsun.

Bayraktar Bayraklı Meali

2,3,4. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki Allah'ın katından gelecek şiddetli azaba karşı uyarsın; iyi işler yapan müminlere de, kendileri için, içinde süreli bulunacakları güzel bir ödül olduğunu müjdelesin ve “Allah çocuk edindi” diyenleri de uyarsın.

Besim Atalay Meali (1962)

Ne onların bilgisi var, ne de atalarının, ağızlarından çıkan söz ne de büyüktür, onlar ancak yalan söyler

Cemal Külünkoğlu Meali

2-3-4. (Allah onu) katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, faydalı eylemlerde bulunan mü'minleri içlerinde ebedi kalacakları güzel mükâfat yurdu olan (cennet) ile müjdelemek ve “Allah, bir çocuk edindi” diyenleri de (korkutup) sakındırmak için dosdoğru bir kitap kıldı.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

1,2,3,4. Hamd Allah'a mahsustur ki, kendi katından şiddetli bir baskını haber vermek ve yararlı iş yapan müminlere, içinde temelli kalacakları güzel bir mükafatı müjdelemek ve : "Allah çocuk edindi" diyenleri uyarmak için kuluna eğri bir taraf bırakmadığı dosdoğru Kitap'ı indirmiştir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

2,3,4. (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedî olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve “Allah, bir çocuk edindi” diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.

Diyanet Vakfı Meali

1, 2, 3, 4. Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.

Edip Yüksel Meali

Ki orada sürekli kalacaklardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar orada sürekli kalacaklardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ebediyyen onda arâm edecekler

Erhan Aktaş Meali

Onlar, orada ebediyen kalıcıdırlar.

Hasan Basri Çantay Meali

1,2,3,4. (Kâfirleri) cânib (-i ilâhîsi) nden en çetin bir azâb ile korkutmak, güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunan mü'minlere de içinde ebedî kalacakları güzel bir ecr (ve mükâfat) ı müjdelemek, (hele) «Allah evlâd edindi» diyenlere ma'ruz kalacakları kötü aakıbetleri haber vermek için, kendisinde hiç bir eğrilik yapmadığı, o dosdoğru kitabı (Kur'ânı) kulu (Muhammed sallellâhü aleyhi ve sellem) üzerine indiren Allaha hamd olsun.

Hayrat Neşriyat Meali

(Ki o mü'minler) orada ebedî olarak kalıcıdırlar.

İlyas Yorulmaz Meali

(Onlar, verilen mükafaatlar veya azap) İçinde sürekli kalıcıdırlar.

İsmail Hakkı İzmirli

1, 3. Kendi kuluna, tarafından kâfirleri şiddetli bir ukubet ile korkutmak, iyi iş işleyen mü/minlere de, ebedî olarak kalacakları güzel bir mükâfat ile müjdelemek için eğrilikten âri, dosdoğru bir kitap inzâl eden Tanrı/ya hamdolsun.

Kadri Çelik Meali

Onlar onda ebedi olarak kalıcıdırlar.

Mahmut Kısa Meali

Yani, içerisinde sonsuza dek kalacakları o cennet yurdunu.

Mehmet Türk Meali

Ki onlar, orada (cennette) sürekli kalacaklardır.

Muhammed Esed Meali

içinde sonsuza kadar kalacakları [bir mutluluk esenlik halini müjdelemek için].

Mustafa Çavdar Meali

2-3. Aksine dosdoğru kıldı ki katından gelecek şiddetli bir azap ile kâfirleri uyarsın ve güzel ve doğru işler yapan müminleri de içinde ebedi olarak kalacakları güzel bir ödülle müjdelesin. 2/23, 11/13, 17/88, 6/48, 9/21, 19/97, 36/12

Mustafa İslamoğlu Meali

içinde ebedî kalacakları (bir karşılığı)…

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Orada (o mü'minler) ebedîyyen ikamette bulunacaklardır.

Suat Yıldırım Meali

2, 3, 4. Dosdoğru bir kitap olarak gönderdi. Ta ki Kendi nezdinde inkârcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın. Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyyen içinde kalacakları güzel bir mükâfatla müjdelesin ve ta ki “Allah evlat edindi” diyenleri uyarsın.

Süleyman Ateş Meali

Onlar sürekli olarak o mükafat içinde bulunacaklardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlar orada sonsuza dek kalacaklardır[1].*

Şaban Piriş Meali

2,3. Kitabı, O'ndan gelecek şiddetli bir azabın uyarısını yapması ve doğruları yapan müminlere de içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafaatın olduğunu müjdelemesi

Ümit Şimşek Meali

O mü'minler orada ebediyen kalacaklardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlar, o hal üzere sonsuza dek kalıcıdırlar.

Eski Anadolu Türkçesi

1-4. ögmek Tañrı’nuñdur ol kim indürdi ķulı üzere ķur’ān’ı daħı ķılmadı anuñ egrilıķ ŧoġru tā ķorķıdu ħaber vire 'aźābdan ķatı ķatından daħı muştılaya mü’minlere anlar kim işlerler eyü işleri kim bayıķ anlaruñdur müzd ya'nį uçmaķ görklü döleniciler iken anda hemįşe daħı ķorķıdu ħaber vire anlara kim eyittiler “duttı Tañrı oġlan”.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlar orada (Cənnətdə) əbədi qalacaqlar!

M. Pickthall (English)

Wherein they will abide for ever;

Yusuf Ali (English)

Wherein they shall remain forever:(2328)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.