26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kehf Suresi 25. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velebiśû fî kehfihim śelâśe mi-etin sinîne vezdâdû tis’â(n)

Onlar, mağaralarında üç yüz yıl yatıp kaldılar ve bu yıllara dokuz yıl daha kattılar.

Onlar mağaralarında üç yüz yıl kalmışlar ve dokuz (yıl) daha ilave edip katmışlardı.

Bir kısım insanlar: Onların mağarada üçyüz yıl kaldığını ileri sürüyor ve kimileri de bu sayıya, dokuz yıl daha ekliyorlar.

Onlar mağaralarında güneş yılı ile üç yüz yıl kaldılar. Ay yılıyla buna dokuz yıl daha ilâve ederek üç yüz dokuz yıl olarak hesap ettiler.

Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve dokuz (yıl) da kattılar.

Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve dokuz (yıl) daha kattılar.

Onlar, mağaralarında üç yüz sene kaldılar ve buna dokuz yıl daha kattılar.

Ve (diyorlar:) “Mağaralarında üç yüz artık dokuz sene kaldılar.”

Onlar mağaralarında üç yüzyıl ve buna ilâveten dokuz yıl kalmışlardır.

Bunlar opruklarında üçyüz dokuz yıl kaldılar

(Bazıları) onların mağaralarında üç yüz yıl kaldı(ğını) söyledi, bazıları da buna dokuz yıl daha ilâve etti.

Bu gençler mağarada 309 sene uykuda kaldılar.

Onlar mağaralarında üçyüz dokuz yıl kaldılar.

Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler.

Onlar mağaralarında üç yüzyıl ve buna ilaveten dokuz yıl kalmışlardır.  *

Mağaralarında üç yüz yıl kalıp dokuz arttırdılar.*

Onlar, mağaralarında üçyüz yıl kadar kaldılar ve dokuz yıl da buna ilave etmişlerdir.

Onlar kehiflerinde üçyüz sene durdular, dokuz da ziyade ettiler

Onlar, mağaralarında, üç yüz yıl kaldılar ve dokuz yıl ilave ettiler.¹*

Onlar mağaralarında üç yüz sene eğleşdiler. (Buna) dokuz (yıl) daha katdılar.

Ve (onlar) mağaralarında üç yüz sene kaldılar, dokuz (sene) de ziyâde ettiler.(3)*

(Sonra yine) İnsanlar “Onlar mağaralarında üç yüz dokuz sene kaldılar” dediler.

Onlar inlerinde üç yüz, kamerî olarak üç yüz dokuz yıl kaldılar.

Onlar mağaralarında dokuz fazlasıyle üç yüz sene eğleştiler [⁹].*

Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve dokuz (yıl) daha kattılar.

Yukarıda, yirmi ikinci ayette sözü edilen ve kıssanın masalımsı yönüyle ilgilenen o câhiller, Mağara Arkadaşları hakkında, “Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar.” dediler. Diğer bazıları da, buna dokuz yıl daha ilâve ettiler. Bundan daha uzun veya daha kısa bir süre kaldıklarını iddia edenler de oldu. Oysa bu konuda hiçbir bilgiye sahip değillerdi. Üstelik, onların mağarada kaç yıl kaldığını bilmek, bu kıssada verilmek istenen mesaja herhangi bir katkı sağlayacak da değildi.

Sığınaklarında / Kehf’lerinde üç yüz sene kaldılar. Buna dokuz daha eklediler.

(Bazıları şöyle diyor): “Onlar, mağaralarında üç yüz sene kadar kalmış ve dokuz (sene) de buna ilave etmişlerdir.”

(Bazıları yine ğayba taş atarak): “Onlar, mağaralarında üç yüz yıl kaldılar.” (dediler, hatta) dokuz yıl da ilave ettiler.

VE [BAZILARI,] onlar[ın] mağaralarında üçyüz yıl kaldı[ğını ileri sürüyor] ve kimileri de [bu sayıya] dokuz yıl daha ekliyorlar. 34

O gençler, mağarada üç yüz sene kaldılar,” dediler. Buna dokuz sene daha eklediler. 18/19

İmdi (kimileri) “Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar” (diye iddia ettiler); bir de bu sayıya (ay takvimine göre) dokuz yıl daha eklendi.[2374]*

Ve onlar mağaralarında üçyüz sene durdular. Dokuz (sene) de arttırdılar.

Mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Bazıları buna dokuz yıl daha ilâve ettiler.

Mağaralarında üçyüz yıl kaldılar. Dokuz (yıl) da ilave ettiler.*

Onlar mağaralarında üç yüz sene kaldılar. Buna dokuz sene daha eklediler[*].*

Onlar, mağarada üç yüz sene kaldılar ve buna dokuz sene daha eklediler.

Yine bazıları, “Onlar mağaralarında üç yüz sene kaldılar” dedi; bazıları da buna dokuz daha ekledi.

Onlar, mağaralarında üçyüz yıl kaldılar; dokuz da ilave ettiler.

daħı dölendiler inlerinde üç yüz yıllar daħı arturdılar doķuz.

Daḫı uyuḳlayup ḳaldılar maġāralarında üç yüzyıl, daḫı ṭoḳuz yılart[ur]dılar, yā ehl‐i kitāb bunuñ gibi eyitdi.

Onlar mağarada üç yüz doqquz il qaldılar. (Üç yüz il qaldılar, üstünə bir doqquz il də artırdılar).

And (it is said) they tarried in their Cave three hundred years and add nine.

So they stayed in their Cave three hundred years, and (some) add nine (more)(2365)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.